De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept, Structuur en Schrijfstijlen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept, Structuur en Schrijfstijlen"— Transcript van de presentatie:

1 Concept, Structuur en Schrijfstijlen
Interactieve content Concept, Structuur en Schrijfstijlen

2 C O N C E P T V O O R E E N O N L I N E M A G A Z I N E
7. Demo in tekst, beeld/geluid/interactie Werk de wireframes uit tot (minimaal) 4 conceptpagina’s van je magazine. Maak ze clickable (mag ook mbv ppt). Zorg voor realistische content (teksten en interactie zijn realistische weergave van je magazine  geen lorum ipsum!!) 6. Schrijfstijlen: Schrijf concreet, actief en persoonlijk. Zoek verschillende benaderingen (Vraag – antwoord, Discussie, Interview, Testimonials, Verslag, Dagboek/weblog) 5. Visuele en tekstuele structuur van een pagina: Werk met: kleine tekstblokjes (4 - 7 regels), bulletpoints, smalle tekstkolommen, veel wit, microcontent (bij artikelen, nieuwswaarde) op homepage. Zorg voor krachtig ondersteunend beeld (passende look en feel) en een goede balans tussen tekst en beeld. kernachtige (tussen)koppen en/of topische zinnen.Kop en lead (beantwoorden belangrijkste van: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe). 4. Indelingsprincipe: Kies, op basis van je content-voorstel een passend indelingsprincipe. Maak een keuze hoe en waar je jouw interactie plaatst Ga uit van de mogelijke indelingsprincipes en probeer ook andere, onverwachte invalshoeken. Maak vervolgens een aantal wireframes (minimaal 4) waarin je duidelijk kan maken hoe de structuur en navigatie van je magazine er uit zal gaan zien). 3. Interactie Bedenk op basis van je content-voorstel een aantal interactieve toepassingen om je doelgroep optimaal te betrekken/activeren bij het thema. (Selector, Personaliser, Inspirator, Particitpant, Creator). Onderzoek welke merken/adverteerders goed aansluiten bij de kernwaarde/focus van jouw magazine. Bedenk hoe je deze merken interactief kan betrekken in de content? Doe een aantal suggesties/voorstellen. Werk minimaal 5 pakkende en onderscheidende interactieve toepassingen uit in tekst en beeld: drie ‘thema-interacties’ (uit vraag 5a) en twee ‘commerciële interacties’ (uit vraag 5b) 2. Contentvoorstel Inventariseer, op basis van je uitgewerkte strategie wat je ‘gedachtegoed’ wordt. Gebruik de plakfactoren! Welke thema’s en onderwerpen ga je allemaal aanbieden op de site (op basis van je concept?) Maak een mindmap voor de content van jouw site. Wees creatief, neem andere invalshoeken, kijk naar usp’s’). 1. Onderzoek/strategie: Beschrijf het thema, het bindend element van je community/magazine, wat is de gemene deler? Maak een uitgebreide analyse van je wat-doelgroep Maak een uitgebreide omgevingsanalyse (wat zijn alle trends en ontwikkelingen rondom (brede context!) jouw thema? Maak een uitgebreide concurrentie,-analyse Concludeer op basis van je onderzoek: wat is de reden om zelf te beginnen (en waarom zou je niet aansluiten bij sites die er al zijn?)

3 TIJD OM CONCREET TE WORDEN: De volgende stappen:

4 1. Brainstorm

5 1. Brainstorm Zet de drie belangrijkste merkwaarden centraal.
Maak op basis van deze kernwaarden een mindmap met alle mogelijke copy (artikelen, interviews, testimonials etc.), (bewegend) beeld en interactie. Bepaal op basis hiervan het definitieve voorstel voor de content van je magazine.

6 2. Organiseer je content

7 3. Structureer je content

8 4. Voorstel voor de content
Maak rubrieken en subrubrieken; Maak labels voor alle (sub)rubrieken. Doe een voorstel voor de content die onder deze rubrieken komt (copy,video,interactie). Maak concreet waar interviews, artikelen, ingestuurde stukken etc. over gaan. Schrijf concreet uit wat er in de video te zien is, welke interactie wordt ‘aangeboden’ etc. zodat er een duidelijk beeld van je concept ontstaat…

9 GEEN OVERLAP! Klopt het dat ieder(e) artikel alleen past onder de betreffende rubriek? Niet? Dan wijzigen!

10

11

12 Breng visuele en tekstuele structuur aan op pagina- (micro-) niveau
Volgende stap: Breng visuele en tekstuele structuur aan op pagina- (micro-) niveau

13 Bezoekgedrag op een pagina..

14 Chaotisch scannen De bezoeker laat zich leiden door visuele prikkels.
De bezoeker doorkruist de pagina op zoek naar de gewenste informatie Je kunt niets doen aan het chaotisch scannen van mensen.

15 Dus: Veel blokjes met ‘witte’ tussenstukken. tekst en beeld in balans!
bullet-points! Smalle tekstkolommen Korte tekstblokken Koppen en tussenkoppen Nooit rechts uitlijnen!

16 Structuur van de tekst…
Kop Chapeau/onderkop Intro Lead Tekst

17 Kop… Kop Een goede kop is duidelijk, informatief en aantrekkelijk.

18 Chapeau/onderkop Chapeau / Onderkop Chapeau:
  JONGSTE ONTSNAPPING NEGENTIEN VLUCHTELINGEN GEEFT DOORSLAG Justitie sluit asielcentrum Schiphol-Oost Onderkop: Ongelooflijk: geen slachtoffers NEERSTORTENDE STRAALJAGER KOMT TERECHT IN WOONWIJK.

19

20

21

22 Intro Inleidend stukje tekst dat de lezer in het kort vertelt waar het artikel over gaat. Het bevat geen informatie die niet ook in het artikel staat. Een intro staat boven een artikel, meestal in vetgedrukte regels. De intro staat vaak als ‘trigger’ op de homepage naar een verdiepingspagina.

23

24

25 Lead Eerste alinea van een artikel drie functies:
Prikkelen tot verder lezen (of kijken!) Het bericht inleiden. Bij nieuwsberichten: het belangrijkste nieuws samenvatten.

26

27

28

29

30 Kop en onderkop of.. Kop en lead…
Vormen de micro-content! Zorg dat je kop en lead en/of kop en intro uitnodigen (op homepage)om verder te klikken!!

31 Micro content

32 Macro content

33

34

35

36 Dus, voor een ‘scannable’ pagina:
Zorg voor een krachtige kop en lead (micro content) Kop en lead beantwoorden belangrijkste van: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe). Gebruik kleine tekstblokjes (4 - 7 regels). Zorg voor een goede balans tussen tekst en beeld. Gebruik Bulletpoints. Werk met smalle tekstkolommen. Veel wit! Ga voor een goede eerste schermindruk, uit van het verwachtingspatroon van de ontvanger (druk – veel richtingen, gezellig, stijlvol, zakelijk etc.)

37 En de copy…

38 Zoek verschillende benaderingen…
Vraag – antwoord Discussie Interview Testimonials Verslag Dagboek/weblog

39 Checklist: Zinnen niet te lang? Tekst persoonlijk genoeg?
Niet teveel lijdende vormen? Niet te ingewikkelde zinnen? Niet te veel werkwoorden? Geen omslachtige formuleringen? Taalgebruik niet te modieus? Verzorgde spreektaal? Niet teveel abstracties?

40 Opdracht voor 6 januari:
Zet de drie belangrijkste merkwaarden van je magazine centraal. Maak op basis van deze merkwaarden een mindmap met alle mogelijke copy (artikelen, interviews, testimonials etc.), (bewegend) beeld en interactie. Bepaal op basis hiervan het definitieve voorstel voor de content van je magazine. Maak rubrieken en subrubrieken; Maak labels voor alle (sub)rubrieken. Doe een voorstel voor de content die onder deze rubrieken komt (Vraag – antwoord, discussies, interviews, testimonials, verslagen, weblog, forum etc.) Maak concreet waar interviews, artikelen, verslagen etc. over gaan. Beschrijf kort en concreet wat er in de video te zien is, welke interactie wordt ‘aangeboden’ etc. zodat er een duidelijk idee van je concept kan worden overgebracht. Maak 3 (digitale!) visuals: één van de homepage en twee van verdiepingspagina’s Werk tekst, beeld en interactie in je visuals volledig uit zodat er een realistisch beeld van je concept ontstaat!

41 Nu: brainstorm! Zet de drie belangrijkste merkwaarden centraal op papier. Maak op basis van deze eigenschappen een mindmap met alle concrete copy (artikelen, interviews, testimonials etc.), (bewegend) beeld en interactie.

42 Volgende week.. Feedback op jullie voorstel voor de conten(structuur) en op de visuals met Annett Huijbregts. Op inschrijving Zie lijst!


Download ppt "Concept, Structuur en Schrijfstijlen"

Verwante presentaties


Ads door Google