De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Inpassing ANW inhoud in andere vakken Woudschoten chemie conferentie 2014 Emiel de Kleijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Inpassing ANW inhoud in andere vakken Woudschoten chemie conferentie 2014 Emiel de Kleijn."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Inpassing ANW inhoud in andere vakken Woudschoten chemie conferentie 2014 Emiel de Kleijn

2 achtergrond ANW vanaf cohort 2015 niet verplicht in vwo – ’14/’15 4V doet nog ANW; – in 2017 laatste verplicht examen met ANW vanaf 2007 niet meer verplicht in havo aan scholen zelf om uren (120 slu) en inhoud te bestemmen  dat kan ook aan ANW zijn, het vak blijft gewoon bestaan; vanaf 2018 vrijwillig examen met ANW

3 inhoud van ANW natuurwetenschappelijke domeinen analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek

4 natuurwetenschappelijke inhoud domeinen in anw C.leven D.biosfeer E.materie F.zonnestelsel en heelal aansluiting bij N-vakken  biologie, scheikunde, natuurkunde  biologie, scheikunde  scheikunde, natuurkunde  natuurkunde  veel past ook in nlt n.b. nauwelijks aansluiting van deze domeinen bij alfa- en gammavakken in de bovenbouw

5 wetenschapsfilosofische inhoud analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek 1.kennisvorming 2.toepassing van kennis 3.invloed van natuurwetenschap en techniek kan verbreed worden

6 wetenschapsfilosofische inhoud analyse van en reflectie op wetenschap en haar toepassingen 1.kennisvorming 2.toepassing van kennis 3.invloed van wetenschap en haar toepassingen

7 wetenschapsfilosofische inhoud analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek 1.kennisvorming 2.toepassing van kennis 3.invloed van natuurwetenschap en techniek sluit ook aan bij A-domein van natuurwetenschappelijke vakken

8 wetenschapsfilosofische inhoud analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek 1.kennisvorming 2.toepassing van kennis 3.invloed van natuurwetenschap en techniek Scheikunde A9 Waarderen en oordelen... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen. A15 Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis... in contexten aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke, technologische en chemische kennis wordt ontwikkeld en toegepast.

9 wetenschapsfilosofische inhoud analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek 1.kennisvorming 2.toepassing van kennis 3.invloed van natuurwetenschap en techniek Natuurkunde A9: Waarderen en oordelen... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen. A10: Kennisontwikkeling en -toepassing... in contexten analyseren op welke wijze natuurkundige en technologische kennis wordt ontwikkeld en toegepast.

10 wetenschapsfilosofische inhoud analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek 1.kennisvorming 2.toepassing van kennis 3.invloed van natuurwetenschap en techniek Biologie A9 Waarderen en oordelen... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen. A10 Beleven... in contexten gevoelens en betekenissen expliciteren die worden opgeroepen door het omgaan met de natuur of in de natuur voorkomende objecten en daarbij aandacht schenken aan de gevoelens en betekenissen van anderen. A15 Kennisontwikkeling en –toepassing... in contexten analyseren op welke wijze natuurwetenschappelijke en technologische kennis wordt ontwikkeld en toegepast.

11 3 dimensies van ‘Wetenschapsoriëntatie’ Academische vaardigheden, zoals: een onderzoeksvraag formuleren informatievaardigheden argumentatievaardigheden presenteren evalueren reflecteren

12 3 dimensies van ‘Wetenschapsoriëntatie’ Wetenschapsfilosofie, waarbij vijf kernvragen centraal staan: Hoe komt wetenschappelijke kennis tot stand? Hoe wordt wetenschappelijke kennis gebruikt? Hoe bepaal je de betrouwbaarheid van wetenschappelijke kennis? Hoe beïnvloeden samenleving en wetenschap elkaar? Mag alles wat kan?

13 3 dimensies van ‘Wetenschapsoriëntatie’ Overzichtskennis: grote verhalen vd wetenschap die iedereen moet kennen, zoals ecologie, evolutie, inzichten omtrent gedrag, nature and nurture, beeld v materie, beïnvloeden v materie en levensvormen, beeld v zonnestelsel en heelal binnen de samenleving actuele wetenschappelijke thema’s duurzaamheid, globalisering, schaarste en verdeling, informatietechnologie, gezondheid en zorg.

14 voorbeelden Examenopgaven CE Sk Zelfherstellende verf (vwo 2010-II) Haarverzorging (vwo 2011-II) Biodiesel uit plantaardig afval (vwo 2012-I) In gevecht tegen bloedarmoede (vwo 2014-II) Voorbeeldopgaven uit ChemieAktueel Voorbeeldopgaven ANW Meer info: wetenschapsorientatie.slo.nl


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Inpassing ANW inhoud in andere vakken Woudschoten chemie conferentie 2014 Emiel de Kleijn."

Verwante presentaties


Ads door Google