De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportvisacademie Nederland Leerjaar 1, les 6, niveau 3 en 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportvisacademie Nederland Leerjaar 1, les 6, niveau 3 en 4"— Transcript van de presentatie:

1 Sportvisacademie Nederland Leerjaar 1, les 6, niveau 3 en 4
Visstandbeheer Sportvisacademie Nederland Leerjaar 1, les 6, niveau 3 en 4

2 Basisboek Visstandbeheer
Samen werken aan een betere visstand Zoetwatervissen en hun omgeving Viswatertypering ondiep water Viswatertypering diep water Vissterfte Stedelijk water: naar visvriendelijker beheer

3 De vis en zijn leefomgeving
Hoe zat het ook al weer?

4 Samenstelling en grootte visstand
Niet-levende omgeving bepaalt dus het VOORKOMEN van vissoorten Levende omgeving (levensgemeenschap) bepaalt de GROOTTE van de visstand

5 Niet-levende omgeving van vissen
Enkele belangrijke omgevingsfactoren: Water(kwaliteit) Zuurstof Zoet, brak of zout Stroming en temperatuur Doorzicht (helderheid) Substraat = de “bekleding” van het water Bodemsubstraat Takken, boomwortels en andere structuren, zoals waterplanten

6 BARBEELZON E FORELZON E BRAKWATERZON E BRASEMZONE VLAGZALMZON E

7 BARBEELZON E FORELZON E BRAKWATERZON E BRASEMZONE VLAGZALMZON E

8 Brasemzone Het stilstaande (en langzaam in de Brasemzone
stromende) water in ons land ligt in de Brasemzone Onze brasemzone heeft een eigen indeling in viswatertypen

9 Kenmerken van het viswater >>
-

10 Beeld van de visstand

11 Viswatertypering helderheid van het water (doorzicht)
Indeling zoete, langzaam stromende of stilstaande water op grond van: helderheid van het water (doorzicht) plantenbegroeiing diepte Helderheid water wordt bepaald door de voedselrijkdom

12 Voedselrijkdom (1) Voedselrijkdom = hoeveelheid opgeloste meststoffen (voedingszouten) in het water (fosfaten en nitraten) Invloed op visvoedselproductie voedingszouten >> plantaardig plankton (algen >> Dierlijk plankton >> vis

13 Voedselrijkdom (2) Voedselrijkdom = hoeveelheid opgeloste meststoffen (voedingszouten) in het water (fosfaten en nitraten) Invloed op visvoedselproductie Invloed op waterplantengroei

14 Voedselrijkdom (3) eutrofiering of vermesting

15 Baars-blankvoorn ondiep
Over het algemeen op de voedselarme zandgronden in oosten van het land

16 Baars-blankvoorn viswatertype

17 Ruisvoorn-snoek ondiep

18 Ruisvoorn-snoek viswatertype

19 Snoek-blankvoorn ondiep

20 Snoek-blankvoorn viswatertype

21 Blankvoorn-brasem ondiep

22 Blankvoorn-brasem viswatertype

23 Brasem-snoekbaars ondiep

24 Brasem-snoekbaars viswatertype

25 Groeivormen waterplanten belangrijk bij viswatertypering

26


Download ppt "Sportvisacademie Nederland Leerjaar 1, les 6, niveau 3 en 4"

Verwante presentaties


Ads door Google