De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het delegeren van taken in de huisartspraktijk. Delegeren Definitie Doel Wettelijke situatie Voorwaarden (vijf stappen) Acceptatie door de patiënt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het delegeren van taken in de huisartspraktijk. Delegeren Definitie Doel Wettelijke situatie Voorwaarden (vijf stappen) Acceptatie door de patiënt."— Transcript van de presentatie:

1 Het delegeren van taken in de huisartspraktijk

2 Delegeren Definitie Doel Wettelijke situatie Voorwaarden (vijf stappen) Acceptatie door de patiënt

3 Definitie Delegeren is: Het overdragen van taken door een functionaris aan een andere functionaris met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In huisartsenpraktijk: taakoverdracht

4 Doel De huisarts en de praktijkassistente verrichten dié taken die het best bij hun opleiding passen. Neveneffecten: huisarts krijgt meer tijd voor andere werkzaamheden meer arbeidssatisfactie bij huisarts én praktijkassistente toename kwaliteit geleverde zorg

5 Wettelijke situatie Wet BIG staat delegeren van ‘voorbehouden’ handelingen toe Voorwaarden: – Arts moet BIG-geregistreerd zijn – Opdracht moet eenduidig zijn – Juiste instructie – Arts moet toezicht houden

6 Voorwaarden D elegeren gaat in vijf stappen: 1.Oriëntatie 2.Scholing en instructie 3.Organisatie 4.Werkafspraken 5.Steun en toezicht

7 Eerste stap: Oriëntatie Is de taak geschikt voor de praktijkassistente? Is het moment geschikt? Zijn beiden goed gemotiveerd? Oriëntatie op de taak door literatuur lezen, gesprekken met anderen, enz.

8 Tweede stap: Scholing en instructie Nagaan op welke punten nog scholing nodig is en hierover afspraken maken De huisarts instrueert de praktijkassistente Samen oefenen

9 Derde stap: Organisatie Aanpassen praktijkorganisatie Verslaglegging Wanneer/hoe patiënten informeren?

10 Vierde stap: Werkafspraken Nauwkeurig omschrijven van de taken Daardoor ontstaat ook duidelijkheid over: - situaties waarin de praktijkassistente de huisarts weer inschakelt - de wijze waarop de arts beschikbaar is

11 Vijfde stap: Steun en toezicht Voldoende tijd nemen om de eerste ervaringen door te spreken Regelmatig overleg, zeker bij complexe taken De huisarts houdt toezicht en blijft eindverantwoordelijk Eens per (half) jaar een uitgebreide evaluatie

12 Acceptatie door de patiënt Eenvoudige medisch-technische handelingen goed geaccepteerd Acceptatie groter naarmate men meer ervaring heeft Acceptatie groter bij positieve houding huisarts


Download ppt "Het delegeren van taken in de huisartspraktijk. Delegeren Definitie Doel Wettelijke situatie Voorwaarden (vijf stappen) Acceptatie door de patiënt."

Verwante presentaties


Ads door Google