De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centraal Planbureau Voorspellen en beleidsanalyses met SAFFIER CPB-modellen Voorspellen Modellen Keuzes in Kaart Albert van der Horst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centraal Planbureau Voorspellen en beleidsanalyses met SAFFIER CPB-modellen Voorspellen Modellen Keuzes in Kaart Albert van der Horst."— Transcript van de presentatie:

1 Centraal Planbureau Voorspellen en beleidsanalyses met SAFFIER CPB-modellen Voorspellen Modellen Keuzes in Kaart Albert van der Horst

2 Centraal Planbureau Voorspellen 26 september 2014 2 CPB-modellen - NOSMO

3 Centraal Planbureau Twee soorten analyses Toekomstige gebeurtenissen of situaties onconditionele voorspellingen waarschijnlijk: werkloosheid 6¾% in 2015 (5,3% in 2012) denkbaar: zorgkosten 31% bbp in 2040 (13% in 2010) Gevolgen van mogelijke gebeurtenissen conditionele voorspellingen: what if scenario’s beleid: wat gebeurt er als overheid belastingen hervormt? verlaging belasting op werk, hogere btw economie: wat gebeurt er als wereldhandel aantrekt? 26 september 2014 3 CPB-modellen - NOSMO

4 Centraal Planbureau Methoden van voorspellen tijdreeks-model macro-econometrisch voorspelmodel trendextrapolatie scenario-analyse + expert opinion Voor groei op korte termijn wordt combinatie van methoden gebruikt: - tijdreeksmodellen (conjunctuurindicator, BVAR,...) - macro-econometrisch model (Saffier) - expert opinion (interpreteren maand- en kwartaalpatronen; duiden van soft indicators; combineren van uitkomsten van verschillende modellen;...) 26 september 2014 4 CPB-modellen - NOSMO

5 Centraal Planbureau Modellen voor voorspellen Macro-econometrisch voorspelmodel Jan Tinbergen (1936) - Keynesiaans model CPB anno 2014: Saffier Tijdreeksmodel Sims (1980) CPB anno 2014: VAR-modellen / Leading indicator /... Trendextrapolatie Structurele productiviteit Vergrijzingsstudies / Ontwikkeling zorgkosten /... Scenario-analyse Zorg / Vier vergezichten / WLO / Roads to Recovery /... Expert opinion 26 september 2014 5 CPB-modellen - NOSMO

6 Centraal Planbureau 26 september 2014 6 CPB-modellen - NOSMO

7 Centraal Planbureau 3 instrumenten om BBP-groei te ramen (cijfers MEV 2014) 20132014 Saffier-1.10.5 Pooled VAR0.7 BVAR-1.10.1 26 september 2014 7 CPB-modellen - NOSMO

8 Centraal Planbureau Eisen / wensen ramingen ZuiverGem.voorspelfout bbp ≈ 0 Kleine voorspelfoutCompetitie tussen VAR & Saffier Variantie moet afnemen bij kortere horizon Zie fan-chart Bank of England Omslagpunten voorzienCPB-conjunctuurindicator Onderling consistentKracht van structuurmodel Bijstellingen in nieuw kwartaal zijn niet te voorspellen Muv aangekondigd beleid Begrijpen - verhalen vertellenMbv Saffier 26 september 2014 8 CPB-modellen - NOSMO

9 Centraal Planbureau Vorm van de voorspellingen Hoe kan de informatie in de voorspelling worden gepresenteerd aan de beleidsmaker? Puntvoorspellingen Intervalvoorspellingen Scenario’s Conditionele voorspellingen van tijdpaden obv. een beperkt aantal alternatieve veronderstellingen omtrent de exogene ontwikkelingen 26 september 2014 9 CPB-modellen - NOSMO

10 Centraal Planbureau Puntvoorspelling (juni 2013) 26 september 2014 10 CPB-modellen - NOSMO

11 Centraal Planbureau Fan chart (Bank of England) 90% voorspelinterval, nov 2012 26 september 2014 11 CPB-modellen - NOSMO

12 Centraal Planbureau Scenario’s: zorgkosten 2010-2040 Zorgkosten (totaal, %bbp) 26 september 2014 12 CPB-modellen - NOSMO

13 Centraal Planbureau Modellen 26 september 2014 13 CPB-modellen - NOSMO

14 Centraal Planbureau Modellen en rekenschema’s MimicLange-termijn effecten van belastingen en soc.zekerheid Arbeidsmarkteffecten - werkgelegenheid MimosiKorte termijn effecten van belastingen en soc.zekerheid Koopkracht BimbamBoekhoudkundige berekening van overheidsontvangsten en uitgaven EMU-saldo SaffierKorte- en middellange termijn model voor macro-economische variabelen BBP, werkloosheid, inflatie,... GammaLange termijn model voor vergrijzing en houdbare overheidsfinancien Houdbaarheidstekort, generatierekening “wonen”Woningmarktmodel voor lt-effecten van beleidshervormingen Huizenprijs, welvaartseffecten ZOEMRekenmodel voor de zorgZorguitgaven, premies 26 september 2014 14 CPB-modellen - NOSMO

15 Centraal Planbureau Saffier: groot model, kleine kern Model circa 1750 vergelijkingen kern 25 gedragsvergelijkingen 1500 hulpvergelijkingen analyse presentatie uitkomsten input/output andere modellen 300 exogenen (inputs) 26 september 2014 15 CPB-modellen - NOSMO

16 Centraal Planbureau Vraagkant van de economie 26 september 2014 16 CPB-modellen - NOSMO

17 Centraal Planbureau Arbeidsmarkt 26 september 2014 17 CPB-modellen - NOSMO

18 Centraal Planbureau Overzicht 26 september 2014 18 CPB-modellen - NOSMO

19 Centraal Planbureau Voorspellen - waarom met een model als SAFFIER? Zorgt voor consistentie (ook bij ‘overrulen’) Houdt rekening met alle interdependenties en vertragingen Beleid kan gedetailleerd verwerkt worden door uitgebreide modellering van collectieve sector Houdt rekening met meest recente gegevens Onzekerheidsvarianten (‘what if’-analyses) Helpt enorm bij beschrijven en analyseren economische situatie (geen ‘black box’) 26 september 2014 19 CPB-modellen - NOSMO

20 Centraal Planbureau Geen ‘druk op de knop’ Elk model kent per definitie beperkingen Dus uitkomsten nooit klakkeloos overnemen Uitkomsten kritisch bekijken en indien nodig aanpassen o.b.v.: Gedetailleerdere submodellen van specialisten CPB-conjunctuurindicator, VARs etc. Ervaring en kennis van specialisten Cijfers over Koopkracht en Overheidsfinanciën (EMU-saldo etc.) volgen uit submodellen (gevoed met input SAFFIER) 26 september 2014 20 CPB-modellen - NOSMO

21 Centraal Planbureau Schema productieproces 26 september 2014 21 CPB-modellen - NOSMO Inputs voor exogenen Informatie van buiten model Data voor het verledenParameters Residuen in gedragsvergelijkingen Modelvoorspelling Publicatie raming MODEL Expert opinion

22 Centraal Planbureau Paar kerngegevens (stand augustus 2013) 201320142015 Wereldhandel1.72½4½ Eurokoers1.331.361.35 Volume bbp-0.7¾1¼ Volume consumptie-0.601 Prijs consumptie (inflatie)2.511¼ Werkzame beroepsbevolking0.8-½¼ Werkloosheid (% ber.bev)6.776¾ EMU-saldo (% bbp)-2.3-2.6-2.2 26 september 2014 22 CPB-modellen - NOSMO

23 Centraal Planbureau Raming en realisatie bbp-groei 23 26 september 2014 CPB-modellen - NOSMO

24 Centraal Planbureau Kerngetallen trefzekerheid bbp-groei 26 september 2014 24 Trefzekerheid volumegroei bbp, 1971-2008 Komend jaar Lopend jaar CEP b MEVCEPMEV Gemiddelde voorspelfout a 0,0  0,3 Gemiddelde absolute voorspelfout1,11,21,00,7 ‘Juiste’ raming groeiversnelling/- vertraging 47396361 a Een negatief getal duidt op een onderschatting van de werkelijke groei. b Cijfers voor de periode 1990-2008. Bron: De Jong, Roscam Abbing en Verbruggen (2010). CPB-modellen - NOSMO

25 Centraal Planbureau Bronnen van voorspelfouten Modelonzekerheid Exogene variabelen onjuist Meest recente ‘voorlopige’ data onjuist Modeluitkomsten ten onrechte ‘overruled’ 26 september 2014 25 CPB-modellen - NOSMO

26 Centraal Planbureau Keuzes in Kaart 26 september 2014 26 CPB-modellen - NOSMO

27 Centraal Planbureau Evaluatie van verkiezingsprogramma’s 26 septembe r 2014 CPB-modellen - NOSMO 27 Startpunt: regulier CPB-werk Ramingen voor korte- en middellange termijn Beleidsanalyse Houdbaarheid Scope steeds verder uitgebreid aantal partijen aantal onderwerpen Op verzoek van politieke partijen: gebaseerd op informatie die verstrekt wordt door de partijen

28 Centraal Planbureau Keuzes in Kaart - Inhoud 26 septembe r 2014 CPB-modellen - NOSMO 28 Ex ante budgettaire effecten (hoeveel kost het / levert het op) Macro-economische effecten Koopkracht EMU-saldo, overheidsschuld en houdbaarheid Structurele werkgelegenheid Niet in volgende versie: mobiliteit, milieu, etc.

29 Centraal Planbureau Keuzes in Kaart - Tools 26 septembe r 2014 CPB-modellen - NOSMO 29 Modellen Saffier Gamma, voor vergrijzing en houdbaarheid Mimic, arbeidsmarkt MiMoSi, koopkracht, sociale zekerheid Expert Opinion

30 Centraal Planbureau Example of outcomes and key trade off's VVDPvdAPVVCDASPD66GL changes compared to baseline (1) EMU balance (2017, ex ante, % GDP) 2.52.41.12.11.62.22.4 (2) EMU balance (2017, ex post, % GDP) 1.41.11.31.10.81.0 (2) GDP volume (2017, %) -0.2-2.30.7-0.6-1.8-1.1-2.0 (2) Unemployment (2017, pp*) 0.81.3-0.51.20.41.31.1 (2) Purchasing power median (2017)-1¼-¼2-3¼3-2½2½ (2) Lowest and highest income ratio (2017)-23¾¼-½6¼-¾1 (3) Structural employment (2040, pp)3¾-¼2¼-3¾1½2¼ (4) Sustainability (% GDP)3.22.40.43.41.63.33.2 (5) Greenhouse gases (2020, Mt CO 2 eq) -14-345-7-23-31-63 (5) GDP effect education (structural, %) 2.92.7-0.20.70.53.51 (5) Housing market (welfare gains, % GDP) -0.20.4-0.9-0.1-0.40.10.7 (5) Transport and mobility (welfare gains, % GDP) -0.010.02-0.02 0.010.04-0.04 26 septembe r 2014 30 CPB-modellen - NOSMO

31 Centraal Planbureau Keuzes in Kaart - Pros 26 septembe r 2014 CPB-modellen - NOSMO 31 Zelfde onderliggend economisch scenario Identieke standaarden Maakt programma’s onderling vergelijkbaar Verbetert ‘vormgeving’ van de voorstellen Voorkomt (zoveel mogelijk) free lunches Check op praktische en juridische haalbaarheid Vergroot geloofwaardigheid van partijprogramma’s Startpunt voor coalitie-onderhandelingen

32 Centraal Planbureau Role of the CPB Keuzes in Kaart - Cons 26 septembe r 2014 CPB-modellen - NOSMO 32 Partij programma’s Beperking van politieke debat Bias in richting van voorstellen die eenvoudig geevalueerd kunnen worden Bias ‘tegen’ vernieuwing (onbekend wordt niet beloond) Bias ‘tegen’ voorstellen die economisch niet goed scoren Gaming Kortzichtig gedrag (focus op 4 jaar) valt niet te voorkomen Scope Te breed, teveel werk (voor partijen en CPB) Weinig aandacht voor ‘wat buiten evaluatie valt’ ‘Er is meer dan economie alleen’ Favors short run Keynesian above structural effects Solution: structural employment Lines up to experience: structural reform takes time Compare ’80 in Netherlands, ’90 in Sweden

33 Centraal Planbureau Conclusie / stellingen CPB-analyses bieden structuur aan Nederlands beleidsdebat ­cijfers worden niet politiek bepaald (maar door onafhankelijk CPB) ­politiek debatteert over keuzes CPB analyses zijn gebaseerd op empirische relaties... ­macro-economisch: hoe reageert BBP op wereldhandel? ­evidence based: hoe reageren burgers op belastingveranderingen / hoe effectief is scholingsbeleid / etc. ­... en economische theorie CPB analyses kunnen altijd beter: ­big data ­geïntegreerde modellen ­...andere ideeën? 26 september 2014 33 CPB-modellen - NOSMO


Download ppt "Centraal Planbureau Voorspellen en beleidsanalyses met SAFFIER CPB-modellen Voorspellen Modellen Keuzes in Kaart Albert van der Horst."

Verwante presentaties


Ads door Google