De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongerenmobiliteit naar het Zuiden Sint-Truiden – Nueva Guinea.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongerenmobiliteit naar het Zuiden Sint-Truiden – Nueva Guinea."— Transcript van de presentatie:

1 Jongerenmobiliteit naar het Zuiden Sint-Truiden – Nueva Guinea

2 Inhoud JINT vzw –Waarvoor kan je er terecht? –Kwaliteitskader voor jongerenmobiliteit naar het Zuiden Stedenband Sint Truiden – Nueva Guinea –Context –Wat is er tot nu toe al gebeurd? –Jongerenuitwisseling 2009

3 JINT vzw Vlaams coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking Voor àlle plannen en ideeën waarin jeugd en internationaal samen voorkomen

4 Waarvoor kan je er terecht? Vormingsaanbod –Centen –Van waanzinnig idee tot succesvol dossier –Samenwerken met een buitenlandse partner –Cultuurverschillen –Veiligheid –In case of emergency –Europa –Projecten in het Zuiden –Meerwaarde van internationale projecten –...

5 Waarvoor kan je er terecht? Informatie en ondersteuning –Internationale subsidieprogramma’s Groepsuitwisselingen Vrijwilligerswerk in het buitenland Jongereninitiatieven... –Internationaal jeugd(werk-)beleid

6 Kwaliteitskader Platform Kleurrijk Vlaanderen ism organisaties uit verschillende sectoren die bij internationale jongerenmobiliteit betrokken zijn (oa JINT) Kwaliteitswa...? –Noden van jongeren bij internationale projecten naar het Zuiden –De aanpak van organisaties om die noodzakelijke omkadering vorm te geven

7 10 waarden en principes voor kwaliteitsvolle jongerenmobiliteit naar het Zuiden 1.Toegankelijkheid Niet enkel hoogopgeleide maar vooral gemotiveerde jongeren met eigen inbreng in het grote geheel 2.Participatie van de deelnemer Verhoogt toegankelijkheid en positieve langetermijneffecten 3.Trajectbenadering Niet enkel aandacht naar de reis zelf maar ook naar voorbereiding en nawerking

8 4.Samenwerking tussen partners in N&Z Noorden als Zuiden moeten kunnen participeren in elke fase van het traject en met elkaar communiceren. 5.Duidelijke rollen en doelstellingen verwachtingen onderling afstemmen en rekening houden met de eigenheid van elke partij -> Flexibiliteit! 6.Duurzaamheid Bewust zijn van impact op de lokale gemeenschap (sociaal- cultureel, economisch, ecologisch) 7.Wereldburgerschap Verblijf in het Zuiden = basis voor leerproces Realistische beelvorming = verder kijken dan stereotypen

9 8.Praktische omkadering Eerst een veilige omgeving creëren... de rest volgt dan wel 9.Competente begeleiding Inhoudelijke meerwaarde beiden  positieve impact Op maat van de deelnemer 10.Monitoring & evaluatie Doelstellingen bereikt? Wat is de impact van het project? Wat doen we bij problemen? Voor, tijdens & na  volgende keer beter! Betrek zowel jongeren als partner in het Zuiden erbij

10 Hoe pakken we dat aan in Sint-Truiden?

11 Nicaragua. Waar ligt dat?

12 Centraal Amerika

13 Een beetje dichter… Bevolking: Helft België (5,6 miljoen) Oppervlakte: 4 x België Munt: Córdoba (1 euro = 27 cordoba)

14 Kaart Nicaragua Bevolking: 135.000 inwoners Oppervlakte: = Provincie Limburg Temperatuur: gem. 25° C Neerslag: 2500 mm (4x België) Nueva Guinea

15

16

17

18 Stedenband Sint-Truiden – Nueva Guinea: °2002 Doel: ‘werken aan rechtvaardigere wereldverhoudingen en een versterking van het lokale bestuur.’ Thema’s: Herbebossing, milieu, afval en jeugd.

19 Situatie in Nicaragua = vergelijkbaar met veel derde wereldlanden

20 Bevolking Nicaragua: 72% van de bevolking is jonger dan 30 jaar België: 34% van de bevolking is jonger dan 30 jaar

21 De lokale context: jongeren in Nicaragua Onderwijs - 14,4% van de 18 jarigen geen enkele vorm van onderwijs gekend

22 De lokale context: jongeren in Nicaragua Kinderarbeid - 15% van de kinderen tussen 5 en 14 jaar

23 De lokale context: jongeren in Nicaragua Zwangerschappen - vaak weinig medische zorgen –10% van de 15 jarigen: zwanger –45,7% van de 19 jarigen: zwanger

24 De lokale context: jongeren in Nicaragua Tewerkstelling - jongeren tussen 18 en 30 jaar: 40% werkloos of informele sector

25 De lokale context: jongeren in Nicaragua Straatkinderen - L ijmsnuivende kinderen en jongeren (5%)

26 De lokale context: jongeren in Nicaragua Jongerenbendes - georganiseerde kleine jongerenbendes Geweld Geen toekomst Enorme invloed op andere jongeren

27

28

29 2006 – ‘Jeugd’ krijgt een plaats binnen de stedenband –Nicaragua: groep jongeren wil ‘iets’ doen voor de lokale gemeenschap –Sint-Truiden: groep jeugdwerkers wordt samengesteld voor 1 e uitwisseling 2007 – 1 e uitwisseling met 13 jongeren B  N 2008 – 2 e uitwisseling N  B 2009 – 3 e uitwisseling met 6 jongeren B  N

30 2007 – 2009 Nueva Guinea Niquipo Nueva-Guinea –Probleemboom opgesteld (oorzaak-gevolg) –Eigen identiteit duidelijk gemaakt –‘Opleiding’ gekregen tot jeugdleiders –Netwerk vergroot Nu: –Wekelijkse spelnamiddagen in de kwetsbare zones –Wekelijkse vergadering ter voorbereiding van de activiteiten –Opleiden van nieuwe leden tot jeugdleider

31

32 2007 – 2009 Nueva Guinea Jeugdraad in Nueva-Guinea –‘Ontdekt’ en duwtje in de rug gegeven –Eigen identiteit duidelijk gemaakt –Bedoeling: alle jongeren vertegenwoordigen –Realiteit: enkel de georganiseerde jongeren worden bereikt, jongeren in rurale gebieden moeilijk te bereiken (≠ representatief)

33 2007 – 2009 Sint-Truiden Jaarlijkse “Noche de la tolerancia” Sensibiliserende activiteiten  herkenbaar zijn + verantwoording –Inwoners van St-Truiden –Beleidsmakers Groepsuitbreiding Uitwisselingen organiseren Actief in het Noord-Zuid landschap van St- Truiden

34 Uitwisseling 2009 En wat gaan we daar doen? ‘Ik wil hen iets gaan bijleren…’ ‘We gaan laten zien hoe wij dat hier doen’ ‘ We nemen zoveel mogelijk materiaal van hier mee om hen daar te helpen’ ‘Ze hebben daar niks’ ‘Ocharme…’ ‘Wij gaan voor de verandering zorgen!’

35 Uitwisseling 2009 Doelstellingen: Interculturele uitwisseling (geven en nemen) Grensoverschrijdende vriendschapsbanden Zicht krijgen op huidige jongerensituatie

36 Uitwisseling 2009 Voorbereiding: Selectie Vorming –Duurzame ontwikkeling (Globelink) –Impact verhogen van project in Sint-Truiden (JINT) –Ontwikkelingsprocessen (Studio Globo) –Verhoudingen Noord-Zuid (Centrum Informatieve Spelen) Programma maken ism partner in Nicaragua Fondsenwerving –Wafelverkoop –Sponsortocht Scherpenheuvel –Kienavond –Eigen fondsenwervingen (Nicafé, Niquipizza,...)

37 Uitwisseling 2009 Doorlopend : Taal!  Zonder goede kennis van de taal is de impact van zo’n reis maar half zo groot Netwerking  andere stedenbanden  beleid Teambuilding Sensibilisering  groep / individueel Eigen verantwoordelijkheid nemen

38 Wat nadien? Na(ver)werking –Vangnet –Reflectie binnen de groep –Contact houden Terugkoppeling –Internationale kriebels –Verantwoording tov de gemeente

39

40

41 Gracias por su atención!


Download ppt "Jongerenmobiliteit naar het Zuiden Sint-Truiden – Nueva Guinea."

Verwante presentaties


Ads door Google