De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 6a

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 6a"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 6a

2 Onderwerpen van deze avond
Voorstellen Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief leren LVS en toetsen Wat gaan de kinderen dit jaar leren? en wat gaat er nog meer gebeuren…….?

3 Wie zijn wij? Maandag t/m donderdag: juf Annelies Geessink Vrijdag: juf Anita Kock adres:

4 Praktische zaken maandag en donderdag gym – fietsrooster Rooster kennismakingsgesprekken Website Mariaschool – informatiepagina groep 6a Inloop: maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag adressen

5 Werken in de klas Werken in tafelgroepen of in 2-tallen
Regelmatig wisselen Afspraken voor zelfstandig werken en voor samenwerken Schoolspullen van school, liever niet van thuis Werk niet af – na school afmaken (max 15 minuten)

6 Kennismakingsgesprekken en spreekuur
Kennismakingsgesprekken vanaf 30 september 20 minuten Alle gesprekken voor 1 december Bevestiging per Voorafgaand aan gesprek: informatie over uw zoon/dochter op papier zetten. 5x een spreekuur op dinsdagavond Zo nodig: gesprek op afspraak Vrijdag 6 februari: 1e rapport + rapportgesprekken

7 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas In de week na de herfstvakantie: sociogram van de Kanjertraining Contact met ouders bij uitval Programma ZIEN: volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling = nieuw! Kom naar de leerkracht als u signalen ziet van pestgedrag – let ook op: digitaal pesten

8 Doel: een goede sfeer in de groep
Kanjertraining Doel: een goede sfeer in de groep Positieve relaties tussen leerlingen en leerkracht 1-2x per week kanjertraining Vertrouwensoefeningen en rollenspelen Witte-rode-zwarte-gele pet Team Mariaschool is gecertificeerd Met de leerlingen sancties afgesproken bij overtreden van de regels

9 Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking
Coöperatief leren Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking Iedere groep genummerd + iedere leerling een nummer Routines: stopteken –stemvolumes – oogmaatje-schoudermaatje Speciale werkvormen: tweetal coach – “zoek de valse “ – “zoek iemand die”

10 Januari en juni: LVS-toetsen Methode onafhankelijk
LVS en toetsen Januari en juni: LVS-toetsen Methode onafhankelijk Geeft goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van de leerling Hebben wij onze leerlingen voldoende geleerd? Werken met groepsplannen

11 Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen?
Groepsplan Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen? Extra instructie – verlengde instructie – geen instructie? Meer uitdaging – plusmateriaal? Wanneer en wat is er voor nodig? Individueel handelingsplan Als leerkracht meer ondersteuning nodig heeft: Gesprek met IB-er volgens HGW-procedure Zorgteam

12 Wat gaan de kinderen dit jaar leren?
Rekenen: Wereld in getallen Elke rekenles: hoofdrekenen + 1 les uit blauwe deel + rekentaak uit rode deel 3 niveaus: *-**-*** Pluswerkboek en Kien voor de goede rekenaars Oefenen basisvaardigheden – tafels!

13 Taal methode: Taal actief Woordenschat
Veel eigen taalproductie: spreken en schrijven Drie niveaus: *-**-*** Plus-leerlijn

14 Lezen Technisch lezen Klasselezen: Voorlezen door de juf/meester
Oefenen op tempo door de hele klas Stillezen – duo-lezen – oefenen met de juf Boekpresentaties – presentatie van een zelf gekozen boek Leespromotie Tip: dagelijks thuis lezen om leestempo en leesniveau te onderhouden

15 Teksten over actuele onderwerpen A-B-teksten 3 niveaus
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Teksten over actuele onderwerpen A-B-teksten 3 niveaus Zelfstandig werken Begeleid inoefenen instructiegroep

16 Aardrijkskunde-geschiedenis-biologie: samenvatting thuis leren
Huiswerk? Aardrijkskunde-geschiedenis-biologie: samenvatting thuis leren Oefenen topografie met topoboekje Topoboekje bewaren! Verder huiswerk in overleg. Transportmap: elke maandag huis→←school

17 En wat gaat er nog meer gebeuren?
Dagelijks jeugdjournaal kijken Cultuur: thema muziek Workshop + voorstelling op donderdag 16 april in de DRU-cultuurfabriek Kinderboekenweek = projectweek. Start 1 oktober – thema: feest Groep 6a: Spanje Afsluiting vrijdag 10 oktober met inloopmiddag Techniekmiddagen groep 6a: maandag 9 maart - donderdag 30 april – dinsdag 23 juni. Techniektorens ouderhulp Vrijdag 25 april: Koningsspelen

18 Maand december Sinterklaas: surprise maken + gedicht Kerstviering:
Kerstmusical als onderdeel van de kerstviering op vrijdag 19 december Voorstelling voor ouders: donderdag 18 december

19 Wij maken er een mooi jaar van!


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 6a"

Verwante presentaties


Ads door Google