De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8M. Eerst nog even het volgende…  S.v.p. telefoon uit  Adressenlijst controleren door ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8M. Eerst nog even het volgende…  S.v.p. telefoon uit  Adressenlijst controleren door ouders."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8M

2 Eerst nog even het volgende…  S.v.p. telefoon uit  Adressenlijst controleren door ouders

3 Inhoud  Voorstellen  Werkvormen  De verschillende vakken  Website  Huishoudelijke mededelingen en vragen  Voortgezet onderwijs door Barend

4 Even voorstellen Barend Schuurman  Ma.ochtend leerkracht gr.8 en adv  Intern begeleider en ondersteuning gr. 8

5 Even voorstellen Martine van der Weegen  Leerkracht groep 8  Remedial Teacher rekenen op de ma.ochtend

6 Vakuren  Muziek Marjolein Gijzel  GymMaarten Boersma  HandvaardigheidIrene v.d. Born  TekenenMarja Buis

7 Werkvormen  Adaptief onderwijs: - Verschillen tussen kinderen - Remedial Teaching - Plusgroep ☼Coöperatief leren: - Werken in kleine groepjes - Samenwerken stimuleren

8 De verschillende vakken  Taal  Spelling  Werkwoordspelling  Rekenen  Schrijven  Engels  Wereldoriëntatie  Begrijpend lezen  Hoeken en groepen  ICT  Catechese  Kanjertraining  Seksuele voorlichting

9 Taal en spelling  Taal actief  Thema van 3 weken met een controlerende toets en dictee  Nieuw dit jaar : o.a. zinnen ontleden

10 Werkwoordspelling  Doorgaande lijn van groep zeven  Nieuw:  Het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord  De gebiedende wijs  Tegenwoordig deelwoord  Naast de methode vaak extra huiswerk en regelmatig toetsen

11 Rekenen  Nieuwe methode: Wereld in getallen - Vier lessen per week + weektaak - differentiatie op 3 niveaus - Extra instructie

12 Wat komt er aan bod?  Verhoudingstabellen, procenten en breuken staan dit jaar voornamelijk centraal  Regelmatig rekenhuiswerk

13 Een kijkje in de methode ..\Software_boeken\513830- 01_lessen_180dpi1.pdf..\Software_boeken\513830- 01_lessen_180dpi1.pdf

14 Begrijpend lezen  Goed gelezen  Nieuwsbegrip  Begrijpend lezen n.a.v. de actualiteit

15 Wereldoriëntatie Een nieuwe methode.  In vogelvlucht: natuur en techniek  Een zee van tijd: geschiedenis  Land in zicht: aardrijkskunde  Elk thema wordt afgesloten met een toets (leerhuiswerk)

16 In vogelvlucht  Natuur, techniek, milieu, gezond & redzaam gedrag  Actief kennis verwerven & mening vormen Voorbeelden van onderwerpen: - zintuigen, energie, seizoenen, planeten

17 Een zee van tijd  Geschiedenismethode  Beknopte teksten en veel beeldmateriaal  Voorbeelden van onderwerpen: - Kinderarbeid, kiesrecht, Indië en Suriname, Eerste en Tweede Wereldoorlog, Koude oorlog

18 Land in zicht  Aardrijkskunde  Structurele aandacht voor kaartvaardigheden en topografie  De werelddelen: landschappen, klimaat, bevolking e.d.

19 Engels  Hello World (vernieuwde versie)  Thema: Filmfriends  Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets (leerhuiswerk)

20 Schrijven  In groep 8 wordt nog steeds met vulpen aan elkaar geschreven  Linkshandige kinderen mogen eventueel met een balpen schrijven i.v.m. vlekken

21 ICT  Powerpoint opdracht  Cursus fotobewerken  Spreekbeurten digitaal in een powerpoint presenteren  Topografie: Land in zicht  Oefenen spelling en rekenen

22 Catechese  Trefwoord  Bijbelverhalen en bidden  Diverse projecten

23 Hoeken en groepen  Diverse vakken die elke keer anders kunnen zijn  Bevorderen van de verantwoordelijkheid door zelfstandig te werken en taken te plannen.

24 Seksuele voorlichting  Methode: Lekker in je vel!  In het voorjaar  Exacte datum middels een brief

25 Kanjertraining  Sociaal emotionele ontwikkeling  Maakt kinderen bewust van hun eigen GEDRAG!!  Zelfbeheersing, omgaan met kritiek, roddelen e.d.

26 Huiswerk  Ongeveer 2 vakken huiswerk p. wk.  Huiswerk wordt altijd op maandag aangeboden  Maakhuiswerk wordt op vrijdag besproken  Leerhuiswerk wordt op maandag getoetst  Huiswerk noteren in agenda

27 Website  www.nldata.nl/emmaus www.nldata.nl/emmaus  http://www.swsemmaus.yurls.net/ http://www.swsemmaus.yurls.net/  Foto’s van activiteiten uit de verschillende groepen  Brieven  Mogelijkheid tot mailen

28 Huishoudelijke mededelingen  Ingang bij het binnenplein  De fietsen staan voor de groepen 3  Rapporten graag terug naar school  Maandag en vrijdag gym: schoenen mee en douchen verplicht

29 Heeft u nog vragen?  Koffie nu of na afloop???


Download ppt "Welkom in groep 8M. Eerst nog even het volgende…  S.v.p. telefoon uit  Adressenlijst controleren door ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google