De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk V: Rome Les 6: Romanisering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk V: Rome Les 6: Romanisering"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk V: Rome Les 6: Romanisering

2 Landbouwstedelijke samenleving
Meeste mensen waren werkzaam in de landbouw Als slaaf of vrije pachter Kleine zelfstandige boeren  veteranen en proletariërs die via de keizers grond hadden gekregen. Steden vormden handelscentra. Hun inwoneraantal nam toe doordat meer mensen in de handel en nijverheid (het vervaardigen van producten) konden gaan werken. De Romeinen stichtten overal in het rijk steden (soms helemaal nieuw, soms als vervanger van oude nederzettingen) Rome bleef het voorbeeld, net als de legerkampen (stratenpatroon) De Romeinen verhandelden veel producten, uit alle delen van het rijk en daarbuiten. De langdurige vrede (Pax Romana), het uitgebreide wegennet en de munt waren belangrijk voor de handel.

3 Romeinse weg (spoor in de bodem)
Wateringseveld Romeinse weg (spoor in de bodem) Monster of Naaldwijk

4 Colonia Ulpia Traiana (Xanten)

5 Romeins fort dorp fort

6 Romanisering Wat is romanisering? Belangrijke factor, het leger
Overnemen van de Romeinse cultuur: Taal Bouwstijl Eetgewoonten Religie Kleding Belangrijke factor, het leger Verspreidde cultuur en burgerrecht door het hele rijk. Veteranen hulptroepen kregen burgerrecht De Romeinen gebruikten geen dwang. Rust was voor hen het belangrijkst. Plaatselijke bovenlaag werd ‘beloond’ met burgerrecht

7 Militair diploma (166-7 AD), gevonden in Poeldijk

8 Romanisering Romanisering kende vele uitingsvormen het schrift
Met de komst van het schrift startte de historie (geschiedenis) in ons gebied

9 Religie, opvoeding en onderwijs
Romeinse religie was polytheïstisch Volgens de overheid bestond er een verband tussen het vereren van de Romeinse goden en trouw aan het Romeinse rijk  eenheid. In de veroverde gebieden werden Romeinse goden soms ‘gekoppeld’ aan lokale (belangrijke) goden. Daarnaast accepteerden de Romeinen dat de veroverde volkeren hun eigen goden (naast de Romeinse) bleven vereren. Eén eis: vereer de keizer! Onderwijs was een privézaak Wel werd iedere Romein volgens dezelfde waarden (wat mensen goed en slecht, mooi en lelijk, belangrijk en onbelangrijk vinden) opgevoed: dapperheid, gehoorzaamheid, vaderlandsliefde

10 Nehalennia

11 Romeinse bouwkunst Romeinen namen veel over van de Grieken, maar vernieuwden en pasten aan  beton Koepel Bogen. Kunst moest praktisch zijn, maar ook de macht van het rijk laten zien: viaducten, triomfbogen, overwinningszuilen Ook bestonden er verschillen tussen Griekse en Romeinse beeldhouwkunst

12 Grieks en Romeins theater - Zoek de verschillen

13 Wetgeving Overal in het rijk golden dezelfde wetten. Ook dat versterkte de eenheid. Kenmerken van de Romeinse wetgeving en rechtspraak zijn: Rechten en plichten in wetten vastgelegd (dus officieel) Alle wetten gelden voor iedereen Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen Een verdachte mag zich verdedigen Bij twijfel volgt vrijspraak Rechters zijn onafhankelijk Niemand kan gestraft worden voor wat hij denkt Niemand mag twee keer voor hetzelfde feit worden veroordeeld Je kan niet gestraft worden voor iets dat niet verboden is in de wet Het Romeinse Recht vormt de basis voor ons huidige rechtssysteem

14 Taal en literatuur Het Latijn werd door heel het rijk verspreid
Hier stammen de Romaanse talen vanaf Tot in de 19e eeuw was het de taal van de wetenschap en nog steeds is het de taal van de Rooms-Katholieke Kerk Romeinse auteurs worden nog steeds bestudeerd. De bloeitijd van de Romeinse literatuur was gedurende de Pax Romana.

15 Rijk onder Augustus

16 Huiswerk Romeinen botsen met Bataven (p.86) & opdracht 16 WB (p.55)
Veroveraars en Veroverden (p.90)


Download ppt "Hoofdstuk V: Rome Les 6: Romanisering"

Verwante presentaties


Ads door Google