De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions."— Transcript van de presentatie:

1 Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions

2 2 Introduction  Monidee is a specialist provider of innovative and flexible Reward Plan, Compliance and Risk Solutions.  Outstanding quality and service are the basis for our long-term customer relations.  Monidee was founded in 1999, it is privately owned and it is based in the Netherlands.  Our solutions are based on our own award-winning web-based technology platforms. Introduction Monidee Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions Reward Plan Solutions (RPS)  Professional reward plan administration.  Based on our own web-based software: tOption (SaaS).  Reduce costs for non-core activities.  Choose between fully outsourced or in- house administration. Risk and Compliance Solutions (RICOS)  Set of tools that help you stay on top of regulatory changes.  ScoreCard (aka CoTheSys)  Gift Register  Incident Register  Outside Positions  Insider Trading  Can be used stand-alone or as part of the Monidee platform.

3 Customer base Monidee Norway Sweden Finland Denmark Netherlands Belgium Luxembourg UK/Jersey USA Monidee Roadmap 1.Rest of Europe 2.Northern America 3.Asia 4.Middle-East Monidee web based solutions are used by 50 international companies in 25 countries and in 12 languages Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions Monidee Geographically 3

4 Customer selection Dutch Authorities (AFM) ABN Bank Achmea Ahold Aker Kvearner (NO) Alma Media (FI) Arcelor Mittal ASMI Clas Ohlson (SE) Delhaize Fortis Brussels Intertrust Holmen (SE) Husqvarna AB (SE) ING Bank Lassila & Tikanoja (FI) Nordea (Scandinavia) Randstad Robeco Saab (SE) Semcon (SE) SES lux SNS Teleatlas Telenet TomTom Unit4Agresso Wolter Kluwer X5 Retail Award 2008 www.globalequity.org Award 2009 www.globalequity.org Awards 4 Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions

5 5 Compliance Professional Dag 7 oktober 2010 Workshop CoTheSys / Scorecard Door: Sander van de Molen, manager GC&RA Hans de Gouw, Rapportage & Monitoring GC&RA

6 6 Welkom namens Achmea! Voorstellen: Sander van de Molen Hans de Gouw Organisatie Eureko / Achmea Compliance organisatie CoTheSys

7 Eureko 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 10 7 6 6 8 9

8 Eureko is… 8 22.696 medewerkers 25 labels Verzekeren, diensten, bank

9 9 Kernactiviteiten Verzekeren, leven, schade en zorg Voeren van pensioenadministraties Arbo- en reintegratiediensten Service / hulpverlening (Eurocross) Bankieren: Staalbankiers en Achmea Bank

10 10 Distributiekanalen Direct writing Assurantie tussenpersonen Bankkantoren (Rabobank) Verzekeringswinkels Internet Werkgeverskanaal

11 11 Compliance organisatie –GC&RA ressorteert direct onder de EB –Group Compliance Officer rapporteert direct aan de voorzitter EB –Group Compliance Officer direct toegang tot RvC en EAC –Group Compliance stuurt decentrale compliance afdelingen functioneel aan (periodieke beoordeling van kwaliteit en effectiviteit decentrale compliance) –De Compliancekolom bestaat uit drie lagen –Onafhankelijke functie en organisatie (Bpr en Solvency – DNB)

12 RisicoManagementCompliance Interne audit Eerste inrichtings- lijn Tweede inrichtings- lijn Derde inrichtings- lijn Risico Management framework Management control Internal control Primaire processen Executive Board Ongedeeld verantwoordelijk voor compliant zijn (en blijven) Audit Committee/ SB Toezichthoudende rol, afgeleide verantwoordelijkheid Divisiedirectie, Groeps- diensten; GroepsStaven en OpCo's Ongedeeld verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van compliance in hun onderdeel Compliance kolom Faciliteren, adviseren, monitoren van het compliance framework Group audit Toetsen opzet, bestaan en werking van het compliance framework Compliance Program: framework beheersen compliance risico’s Uitvoering van beleid Dagelijkse verantwoordelijkheid Rapportage & management info Coördinatie Ontwikkeling van beleid en rapportage structuur Reguliere toetsing van het framework

13 Compliance Program: van regelgeving naar herkenbare Business thema’s Toezicht- houders 1) Marktbescherming 2) Ken uw client (CDD) 3) Consumentenbescherming 4) Mededinging 5) Privacy/ Medische gegevens etc WFT WID/ MOT Med.W AMVB’s Richtlijnen stakeholders Business principes Etc.… WMO WBP Compliance

14 Compliance Program: overzicht Business thema’s 1. Marktbescherming 2. Ken uw cliënt 3. Consumentenbescherming (zorgplicht) 4. Mededinging 5. Privacy / Medische gegevens 6. Fraude 7. Interne waarden en gedrag 8. Incidentbehandeling 9. Richtlijnen alliantiepartners 10. Maatschappelijk / duurzaam ondernemen 11. Corporate Governance 12. Gezondheid en veiligheid 13. Financiële verslaglegging / Investor relations 14. Kapitaaleisen en toetsing 15. Fiscaliteit 16 Productontwikkeling 17. Divisiespecifieke regelgeving

15 periodiek Selfassessment/ Gap analyse generiek specifiek Aantoonbaarheid wet- en regelgeving 17 normenkaders Consu. bescher- ming 1Norm1Beheers- maatregel 2Norm2Beheers- maatregel Ken uw klant 1Norm1Beheers- maatregel 2Norm2Beheers- maatregel Xyz1Norm1Beheers- maatregel 2Norm2Beheers- maatregel Beschrijving van de koppeling van beheersmaatregel aan proces(stap) Compliant product P R O C E S Specifiek maken van beheersmaatregelen voor businessproces. EVIDENCE Control Cyclus 1 2 3 Assessment Verbeteren Evalueren Acties gap analyse

16 EUREKO 16 Compliance Thema Systeem Compliance risicobeheer met CoTheSys Versie: 07/10/2010

17 17 Inleiding Totstandkoming/historie CoTheSys Nog geen geautomatiseerd riskmanagementsysteem binnen Eureko Behoefte Compliancekolom Druk toezichthouders transparantie Zelf  In Control zijn; Ontwikkelingen Solvency 2 komt; Keurmerk Verbond van Verzekeraars Basis spreadsheet vertaald naar stabiele beheeromgeving Opdracht, in afwachting ontwikkelingen Eureko  bouw systeem; lean & mean; generiek, aansluitend op Eureko-behoefte. Niet het systeem is leidend maar behoefte.

18 18 Uitdagingen CoTheSys Hoe kunnen wij de business goed ondersteunen in haar Complianceverantwoordelijkheid? Eenmalig vastleggen van informatie, deze meervoudig gebruiken: gemak voor verantwoording (AFM, GARS, Verbond). Hoe beheersen wij de compliancethema’s met zijn normenkaders en beheersmaatregelen? Hoe kunnen beheersmaatregelen behorend bij de Compliancethemanormen op maat worden gemaakt door groepsonderdelen? Hoe wordt ruimte gegeven aan specifieke normen behorend bij een groepsonderdeel? Hoe om te gaan met evidence? Aansluiten op ICS. Maximale gebruikersvriendelijkheid!!!!!

19 19 Uitdagingen vertaald in requirements Uitrol en beheer procesgerichte normenkaders (16+1). Gebruikersmogelijkheid voor 3 inrichtingslinies. Aansluiting op ICS-begrippen (bijv. scorecard; risico/controllevel begrippen; K*I, Key-risk/keycontrolscontrols) Opzet; bestaan en werking  Evidence  Aantoonbaarheid Maatwerk beheersmaatregelen; behoefte branchenormen Kruislingsinzicht naar thema cq proces Totaalscorecard cq processcorecard Goed lijstwerk  aansluitend op diverse behoeften Flexibiliteit om verder te gaan bij issues  Exportfunctie Beheer applicatie daar waar logisch

20 20 GebruikersomgevingCoTheSys Beheer normenkaders Competence Center Fiattering normen GIAS Decentrale Compliance Officer Lijnexpert ContentEvidence Thema/Normtoewijzing Maatwerk beheersmaatregelen Proces/expertbeheerMonitoring AuditsICS-review Rapportage & Monitoring ReleasebeheerPeriodeovergang CTT

21 EUREKO 21 Nr.Omschrijving stapFunctionaliteit CothesysGebruiker 1Vullen Cothesys met normenkaders van alle compliancethema’s (update 1 maal per jaar) Aanvragen nieuwe norm door DCO altijd via CC! Competence Center omgeving: Onderhoud normenkaders Compentence Center GC&RA 2Inschrijven op compliancethema’sBeheer -> Inschrijven Compliancethema’s Compliance Officer bedrijfs- onderdeel (CO) 3Invoer processenBeheer -> Beheer processenDCO 4Beheersmaatregelen uit normenkader specifiek maken voor eigen bedrijfsonderdeel. Onderhoud normenkaders -> Compliancethema’s DCO 5Koppelen compliancethema’s naar processenBeheer -> Toewijzen thema’s, normen, beheersmaatregelen DCO 6Koppelen normen en beheersmaatregelen naar processen Beheer -> Toewijzen thema’s, normen, beheersmaatregelen DCO 7Opvoeren experts in Cothesys: proceseigenaren 1e lijn Beheer -> Beheer ExpertsDCO 8Bepalen bruto risico per compliancethemaBeheer -> Toewijzen bruto risicoDCO 9Bepalen controllevel en NRE per proces / compliancethema op basis van selfassessments - opnemen toelichting en evidence - vermelden acties (issues) Risico analysetoolLijn Expert 10Uitdraaien rapportagesRapportageDCO / lijnexpert/ CC Stappen binnen CoTheSys

22 Normenkaderbeheer

23 23 Thematoewijzing

24 Toewijzen normen/ beheersmtr aan proces en experts

25 25 Beheersing & evidence

26 26EvidenceVan: Naar: Evidence behouden

27 Evidence

28 Risico-analyse & Dashboard

29 29 Scorecards Op groepsonderdeel Op bedrijfsonderdeel Op procesniveau Op themaniveau Overview Dashboard

30 30 Managementinformatie CoTheSys Generieke normenkaders EurekoGenerieke normenkaders Eureko Normenkaders groepsonderdeelNormenkaders groepsonderdeel Groep, thema -en procescorecardsGroep, thema -en procescorecards Detailinfo op procesniveau (Q1-Q2)Detailinfo op procesniveau (Q1-Q2) Autorisatie-overzichtenAutorisatie-overzichten Generieke normenkaders EurekoGenerieke normenkaders Eureko Normenkaders groepsonderdeelNormenkaders groepsonderdeel Groep, thema -en procescorecardsGroep, thema -en procescorecards Detailinfo op procesniveau (Q1-Q2)Detailinfo op procesniveau (Q1-Q2) Autorisatie-overzichtenAutorisatie-overzichten

31 CoTheSys en efficiëncy  Uniforme werkwijze binnen grote organisatie  De releasefunctionaliteit  in 1 keer alle normenkader-omgevingen op efficiënte wijze geactualiseerd (einde excel tijdperk).  Voor de beeldvorming: release 2009/2010  116 processen, 1972 thema’s, 23644 normen, 70932 beheersmaatregelen in een keer geactualiseerd.  On-line/real time eenduidig beeld inzake laatste status en over historie bij verschillende inrichtingslinies.  Evidence direct aanwezig bij beheersmaatregel verantwoording. Aantoonbaarheid  Direct inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is  Borging managementcyclus (bewaking/monitoring)  Basis voor rapportage en audit-trail

32 32 Tips richting organisatie Zorg vooraf voor een goede procesdefiniëring: Procesindeling die totale organisatie dekt. Hoe om te gaan met normen die totale groepsonderdeel betreffen? Zorg voor personen met helikopterview die invulling geven. Zorg voor draaiboek en contactmomenten.

33 Verzekeraars haken af voor keurmerk (financiële telegraaf 24-8-10) Amsterdam – Een aantal verzekeraars is zelf afgehaakt voor het onlangs in het leven geroepen keurmerk Klantgericht Verzekeren. Zij hadden zich in het voorjaar aangemeld om in aanmerking te komen voor het stempel, maar hebben zich teruggetrokken omdat ze nog niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Keurmerk uitgereikt door de Stichting Toetsing Verzekeraars Centraal daarbij staat niet het product, maar de klant CoTheSys in relatie tot het Keurmerk Klantgericht Verzekeren

34 Wat is het KKV? Een verzekeraar die het KKV wil verkrijgen, dient te voldoen aan de normen voor het keurmerk, samengevat in vijf thema's: 1. De verzekeraar geeft zijn klanten heldere, eerlijke informatie en voorlichting in begrijpelijke taal. 2. De verzekeraar levert zijn klanten een continue, zorgvuldige en voortvarende dienstverlening. 3. De uitkomsten van de (gemeten) klanttevredenheid zijn hierbij leidend. 4. De verzekeraar is goed (telefonisch) bereikbaar. 5. De verzekeraar voert een consistent kwaliteitsbeleid, leeft de keurmerknormen actief na en zorgt voor permanente verbetering van zijn dienstverlening. 28 normen van het handboek “Keurmerk klantgericht verzekeren” CoTheSys in relatie tot het Keurmerk Klantgericht Verzekeren

35 Het keurmerk in CoTheSys

36 36

37 37 Introduction  Monidee is teaming up with The Big Four firms to support customers with tailor made content regarding ScoreCard and more...  Eureko is prepared to share its content to give a jump start…  Our solutions are based on our own award-winning web-based technology platforms.  Visit our stand outside for more information. Closure Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions Reward Plan Solutions (RPS)  Professional reward plan administration.  Based on our own web-based software: tOption (SaaS).  Reduce costs for non-core activities.  Choose between fully outsourced or in- house administration. Risk and Compliance Solutions (RICOS)  Set of tools that help you stay on top of regulatory changes.  ScoreCard (aka CoTheSys)  Gift Register  Incident Register  Outside Positions  Insider Trading  Can be used stand-alone or as part of the Monidee platform.


Download ppt "Leading Provider of Reward Plan, Risk & Compliance Solutions."

Verwante presentaties


Ads door Google