De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenkapitaal in een macro-economisch perspectief Gezien vanuit de BV Nederland Marcel de Berg Your Good Choice 6 april 2004 www.duurzaamvermogensbeheer.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenkapitaal in een macro-economisch perspectief Gezien vanuit de BV Nederland Marcel de Berg Your Good Choice 6 april 2004 www.duurzaamvermogensbeheer.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenkapitaal in een macro-economisch perspectief Gezien vanuit de BV Nederland Marcel de Berg Your Good Choice 6 april 2004 www.duurzaamvermogensbeheer.nl www.visieopnederland.nl Sustainable Asset Management a matter of choice: your good choice

2 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Onderwerpen Waarom macro, wat was en is de aanleiding? De BV Nederland: om bij stil te staan Macro rol pensioenkapitaal –Lokaal, Europees, Mondiaal Hoe in te bedden in beleid pensioenfondsen? Omslag en kapitaaldekking –Losstaand of interactief? Alternatieve ondersteuning economie Discussie

3 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Aanleiding De vijf fases van ALM Vergrijzing Verdrag van Maastricht ‘92 Duurzaamheid en generatiebewustzijn Golf van vergrijzing en van pensioenkapitaal Prijs- versus kapitaalinflatie

4 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Om bij stil te staan Financieel BV Nederland (ultimo 2002) –Balans Staatsschuld: 234 miljard Positie institutionele Beleggers: 766 miljard –Pensioenfondsen: 435 miljard Buitenland: 57% –Verdiencapaciteit Bruto Binnenlands Product: 445 miljard Afbouw staatsschuld en AOW Stabiliteitspact

5 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Om bij stil te staan Sociaal –Generaties –Solidariteit: generatieaccounting Gezondheid economische structuur Waar zijn we goed in? –Nu en in de toekomst Kennis Veranderend krachtenveld economie

6 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Macro rol pensioenkapitaal? Kapitaaldekking Periode voor en na 1992 Lokaal Europees Mondiaal Structurele investeringen Sociale en milieuaspecten Vergrijzing

7 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Hoe pensioenkapitaal in te zetten? Randvoorwaarden ALM performance Dekking voor publieke risico’s Strategische samenwerking –Overheid, bedrijfsleven, institutionele beleggers, kennisinstituties en.. –Langjarige prikkels Kracht van de markt met een actieve collectieve ondersteuning Slechte voorbeelden –sociale woningbouw ’70 –groenregeling

8 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Publiek Private Beleggingen (PPB) Beursgenoteerd Overheid dekt publiek risico af –Vb.: schrijft putoptie Rendement: staats plus x%? Verschil met Publiek Private Samenwerking Hybride vorm omslag / kapitaal dekking Positieve neveneffecten

9 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Investeringsonderwerpen Thema’s -- Dutch Valley –Vergrijzing, Milieu, Water, Energie, Logistiek, … –Strategie BV Nederland –Europese en mondiale positionering PPS-achtige projecten Onderwijs / kennis –Samenwerking met bedrijfsleven en investeerders

10 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Maar denk ook aan Alternatieve geldsystemen –Japan: munteenheid voor gezondheidszorg –Brazilië: herrijzenis van een sloppenwijk –Local Exchange Trading System (Lets) Tijd voor tijd Gevoel van gemeenschapszin Benutten gemeensschapspotentieel –Lokaal versus mondiaal –Verder dan “van vangnet naar trampoline” Bruto Nationaal Geluk versus Product

11 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Samenvattend Verschuivende machtsverhoudingen –Naar een geïntegreerde samenwerking –Kracht van de markt ondersteunt door collectieve generationele solidariteit Lokaal beleid in een mondiale en Europese beweging –lokale rol sociaal- / pensioenkapitaal –gemeenschapspotentieel wat lokaal ingezet en wat internationaal Visie op de BV Nederland (als provincie van Europa?!) –Economische focus  kies thema’s –Herijking stabiliteitspact –Van BNP  BN-Geluk Pensioenen is meer dan regelgeving, boekhouding, systemen en toezicht Kijk buiten de geijkte kaders -> denk lateraal –Heeft u andere oplossingen?

12 www.duurzaamvermogensbeheer.nl SRI a matter of choice your good choice www.visieopnederland.nl Achtergrond informatie Teksten en verwijzingen op –www.duurzaamvermogensbeheer.nl –www.visieopnederland.nl Discussie platform –www.visieopnederland.nl Your Good Choice: investment consultancy gespecialiseerd in duurzaam vermogensbeheer


Download ppt "Pensioenkapitaal in een macro-economisch perspectief Gezien vanuit de BV Nederland Marcel de Berg Your Good Choice 6 april 2004 www.duurzaamvermogensbeheer.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google