De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING verschillen en gelijkenissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING verschillen en gelijkenissen."— Transcript van de presentatie:

1 WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING verschillen en gelijkenissen

2 werknemersvertegenwoordiging ● richtlijn 2002/14 : algemeen kader betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap 50 20 20 20 private en publieke ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen met of zonder winstoogmerk

3 werknemersvertegenwoordiging ● richtlijn 2002/14 : definities informatie ● het verstrekken van gegevens door de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers, opdat zij kennis kunnen nemen van het onderwerp en het kunnen bestuderen ● het tijdstip, de wijze en de inhoud van de informatie laten met name toe dat de werknemersvertegenwoordigers de informatie adequaat kunnen bestuderen en zo nodig de raadpleging kunnen voorbereiden raadpleging ● de gedachtewisseling en de totstandbrenging van een dialoog ● op een tijdstip, met middelen en met een inhoud die passend zijn ● de werknemersvertegenwoordigers moeten met de werkgever kunnen samenkomen en een met redenen omkleed antwoord op hun advies kunnen krijgen ● met het doel een akkoord te bereiken

4 werknemersvertegenwoordiging ● richtlijn 2002/14 : bevoegdheden recente en waarschijnlijke ontwikkeling van de activiteiten en de economische situatie de situatie, de structuur en de waarschijnlijke ontwikkeling van de werkgelegenheid en de geplande maatregelen ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidscontracten vertrouwelijkheid praktische aspecten bescherming, juridische procedure, sancties, ondernemingsraad, leden...  zie omzetting in nationaal recht en praktijk van de sociale relaties

5 werknemersvertegenwoordiging works council comité d’entreprise ondernemingsraad

6 werknemersvertegenwoordiging

7 ● voorzitterschap

8 werknemersvertegenwoordiging

9 ● vertegenwoordiging in de raad van bestuur of de toezichtsraad

10 werknemersvertegenwoordiging public openbaar

11 werknemersvertegenwoordiging ● centrale ondernemingsraad

12 werknemersvertegenwoordiging possible mogelijk

13 werknemersvertegenwoordiging UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO CGT DGB DBB CGB ULA CGT-FO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO TCO SACO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO status / statut social statuut profession beroep sector secteur Sektor politics / politique / politiek philosophy / philosophie / filosofisch UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO CFDT UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO SUD CFTC UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO CGC UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO TUC UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO UNION SYNDICAT GEWERKSCHAFT LO

14 werknemersvertegenwoordiging > 55 % 45 - 55 % 35 - 45 % 15 - 35 % < 15 %

15 werknemersvertegenwoordiging SYNDICAT UNION VAKBOND EVV Inter Sector Company Bedrijf Entreprise IndustrySector Branche

16 werknemersvertegenwoordiging nationaal sector bedrijf most important level of collective bargaining le niveau le plus important pour les négociations collectives belangrijkste onderhandelingsniveau

17 werknemersvertegenwoordiging ● koppeling tussen Europese en nationale vertegenwoordiging richtlijn 94/45 ● deze richtlijn laat de krachtens de nationale wetgeving bestaande rechten van de werknemers inzake informatieverstrekking en raadpleging onverlet ● de leden van de EOR informeren de werknemersvertegenwoordigers of bij ontstentenis daarvan, alle werknemers over de inhoud en de resultaten van de informatie- en raadplegingsprocedure richtlijn 2009/38 ● het akkoord moet de koppeling tussen het Europese en het nationale niveau bepalen, indien niets voorzien : informatie en raadpleging op beide niveaus ; EOR moet voor of tegelijk geïnformeerd worden

18 werknemersvertegenwoordiging want to know more ? en savoir plus ? wil u er meer over weten ? www.worker-participation.eu


Download ppt "WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING verschillen en gelijkenissen."

Verwante presentaties


Ads door Google