De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de integratiesector en het buurt- en opbouwwerk Lieve Lecluyse en Luk Groffy Lecluyse, L., & Groffy, L. INTERCULTURALITEIT Ontwikkelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de integratiesector en het buurt- en opbouwwerk Lieve Lecluyse en Luk Groffy Lecluyse, L., & Groffy, L. INTERCULTURALITEIT Ontwikkelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de integratiesector en het buurt- en opbouwwerk Lieve Lecluyse en Luk Groffy Lecluyse, L., & Groffy, L. INTERCULTURALITEIT Ontwikkelingen in de integratiesector en het buurt- en opbouwwerk. H. Baert, M. De Bie, A. Desmet, M. Van Elslander, L. Verbeke (editor), Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen. (pp. 389-400). Brugge: Die Keure.

2  Doelstellingen migrantenproblematiek: bevorderen van emancipatie en participatie. De overheid zorgt voor 3 sporen:  Emancipatiebeeld gericht op een volwaardige deelname en maximale betrokkenheid  Onthaalbeleid gericht op nieuwkomers in het kader van gezinshereniging en asielzoekers  Opvangbeleid gericht op menswaardige opvang en begeleiding van mensen zonder papieren

3  Meerdere generaties: nood aan initiatieven voor oudere allochtonen  Nog steeds nieuwkomers, met eigen migrantengeschiedenis, die de migrantengemeenschap vervoegen Centra worden geconfronteerd met na-ijver en cultuurverschillen. Belgen hebben een gevoel van miskenning (wij horen hier thuis, wij hebben meer recht). Centra horen dus interactie tussen groepen te bevorderen.

4 VVroeger Direct werken met de doelgroep Groepsvorming centraal Doel: Emancipatie en ondersteuning van particapatie NNu Beperkt aanbod naar doelgroep Belangrijke opdracht: antenne voor lokaal beleid Aanspreekpunt buurt m.b.t. toegankelijkheid diensten en organisaties voor allochtonen

5 Categoriaal Territoriaal  Geschikt bij bestrijding achterstelling van specifieke doelgroepen  Meerwaarde: emancipatorisch karakter  Vlak van samenlevings- problematiek begrensd.  Doelstelling: verbetering van de leefomgeving, afgestemd op noden en behoeften van bewoners en afgedwongen via participatie  Risico: doel en middel verwarren (risicogroepen worden probleemveroorzakers i.p.v. oplossingsbetrokkenen)  Kan leiden tot sociale verdringing

6 CCategoriaal: accentueert eigenheid en dus verschil – cultuurrelativisten TTerritoriaal: accentueert gezamenlijk belang en gemeenschappelijkheid - cultuuruniversalisten 2 visies: 1. Melting pot model: overaccentuering het gezamenlijke en negeert het verschil 2. Segregatiemodel: overaccentuering van het verschil (Joodse wijk, Marokkaanse wijk, Turkse wijk, …)

7  Categoriaal en territoriaal zijn geen tegengestelden maar worstelen met dezelfde uitdaging: hoe omgaan met gemeenschappelijkheid  Integratie: proces waarbij verschillende doelgroepen in een agogisch proces leren omgaan met verschil en gemeenschappelijkheid met respect voor eigenheid en bestaansrecht voor diversiteit  Samenlevingsconflicten horen er nu eenmaal bij. We moeten ze niet negeren of bestrijden.

8 1. Evenwaardige onderhandelingspartners EEmpowerment: Ondersteuning specifieke doelgroepen om hun positie als handelspartner te versterken BBuurt- en opbouwwerk spreken mensen aan op collectief ervaren kansen of problemen VVertrekpunt: competenties van doelgroep EEerste stap voor ingrijpen in verhoudingen tussen conflicterende groepen

9 2. Bemiddelings- en onderhandelingskader creëren DDoelgroepen sensibiliseren om elkaar en een onderhandelende oplossing te accepteren KKader creëren zodat doelgroepen hun conflicten kunnen uitpraten en een onderhandelende overeenkomst die in ieders belang is OOpbouwwerker: bemiddelaar op zoek naar gezamenlijk belang voor alle groepen

10 3. Onderhandelingen, betekenis- en conflictbemiddeling AAnalyse van netwerken, breuklijnen en knooppunten en de betekenis die de doelgroepen er aan geven. SStreefdoel agogisch perspectief: Niet: eenheidscultuur/ één grote familie Wel: bestaansrecht vinden in een permanent proces tussen de betrokkenen gelijkwaardige groepen


Download ppt "Ontwikkelingen in de integratiesector en het buurt- en opbouwwerk Lieve Lecluyse en Luk Groffy Lecluyse, L., & Groffy, L. INTERCULTURALITEIT Ontwikkelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google