De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sociale werking van het recht

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sociale werking van het recht"— Transcript van de presentatie:

1 De sociale werking van het recht
De effecten van het recht voor de samenleving

2 Sociale werking van het recht - doelstellingen en functies -
Doelstellingen: bewust vanuit concrete actoren of instellingen Functies: alle constateerbare gevolgen en effecten Manifest: bewust en bedoeld Latent: onbewust, niet bedoeld, onvoorzien Beschrijving van het rechtssysteem in termen van doelstellingen geeft meestal een positiever, idealistisch beeld Een analyse in termen van functies geeft meestal een afstandelijker, onthullender, realistischer beeld

3 Sociale werking van het recht - doelstellingen en functies -
Sociale werking benadering: Rechtspluralisme Semi-autonome sociale velden (SASV’s)

4 Sociale werking van het recht - doelstellingen en functies -
Ordenende functie: het bevorderen van sociale orde De vrije markt Macht Informele gedragsnormen in de SASV’s Instrumentele functie: middel om maatschappelijke doeleinden te bereiken en gedrag van burgers te sturen Voorbeeld: het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van schaarse goederen Denk aan manifeste en latente functies Denk ook hier aan rechtspluralisme en SASV’s

5 Sociale werking van het recht - doelstellingen en functies -
Geschilbeslechting: Het bevorderen van niet-gewelddadige conflictbeslechting Inschakeling van een onafhankelijke derde Emancipatie van de ‘zwakkere’ partij: gelijkwaardigheid van partijen voor het recht Het kanaliseren van sociale verandering Normatieve functie: het garanderen van individuele ontplooiing en autonomie van burgers M.n. rule of law, grondrechten en mensenrechten Kanaliseren van sociale verandering M.n. democratisch bestuur en wetgevingsproces


Download ppt "De sociale werking van het recht"

Verwante presentaties


Ads door Google