De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV! Thema = Jong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV! Thema = Jong."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV! Thema = Jong

2 Bidden

3 Zingen Psalm 119:5 Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheen omsingeld rein bewaren? Gewis als hij het houdt naar ‘t heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren; Laat mij van ‘t spoor in Uw geboon vervat, Niet dwalen, Heer’, laat mij niet hulp’loos varen.

4 Spreuken 20:29 De pracht van jonge mensen is hun kracht. (NBV)
Het sieraad der jongelingen is hun kracht. (SV)

5 Jong TV-programma van de EO Onbezonnen Impulsief Sportief Zoekende
Fris & fruitig Lente Onbezorgd Jong Blom Jong-oranje Vriendjes & Vriendinnetjes ‘Weinig jaren tellend’ M’n opa/oma Lui :P Trouwen Onzeker Pukkels

6 FF wat vragen Wat is er leuk aan jong zijn?
Wat is er niet leuk aan jong zijn? Jong & Geloven?

7 Wat zegt de Bijbel? Jongeren in de Bijbel die God liefhadden en Hem dienden… ‘Zodra het zover was, bracht ze hem in het huis des Heeren te Silo, en het jongsken was zeer jong…’ ‘En de jongeling Samuël diende den HEERE…’ ‘Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuël, Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.’

8 ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan.’
Wat zegt de Bijbel? Jongeren in de Bijbel die God liefhadden en Hem dienden… David ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan.’ ‘…de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuël de oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden van zijn broederen. Van toen af aan werd David doordrongen van de Geest des Heeren.’

9 Wat zegt de Bijbel? Salomo Maria Obadja
Jongeren in de Bijbel die God liefhadden en Hem dienden… Salomo ‘En Salomo had de Heere lief…’ ‘Ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak…’ Maria ‘Weest gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heere is met je…’ ‘Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschiedde naar Uw woord. ‘De Heere wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Obadja ‘Ik nu vrees den Heere van mijn jonkheid af.’

10 Wat zegt de Bijbel? Jeremia
Jongeren in de Bijbel die God liefhadden en Hem dienden… Jeremia Het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggende: Voordat ik je vormde in de moederschoot, kende ik je al, en voordat je uit de baarmoeder kwam heb ik je uitgekozen en geheiligd... Toen zeide ik: ‘Nee, HEERE, mijn God! Ik kan niet spreken, want ik ben jong’. Maar de HEERE antwoordde: ‘Zeg niet, ‘ik ben te jong’, want overal waarheen ik je zend, zul je gaan en alles wat ik je opdraag zul je spreken. Weest niet bevreesd, want Ik ben met je, ik sta je terzijde om je te redden.’

11 Jong & Geloven? JA

12 Prediker Geniet van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. Maar onthoud bij alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt en je zal doen komen voor het gericht. Gedenk je Schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.

13 ‘Die Mij vroeg zoeken, zullen mij vinden!’
Jong & Geloven? JA, nu ‘Die Mij vroeg zoeken, zullen mij vinden!’

14 Zingen Wees mijn verlangen, o Heer’ van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; Wakend of slapend, vervuld van Uw licht. Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, Dat ik in U blijf, en U in mij Heer’, U als Mijn Vader en ik als U kind Dat in Uw armen geborgenheid vindt. Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, Maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, Wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht.

15 Zingen Heer’, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonde nu, En reinig mijn hart. Met Uw liefde, Heer’, kom mij tegemoet. Nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. Jezus, op Uw woord, vestig ik mijn hoop. Uw leeft en U verhoort, mijn bede tot U.

16 Mededelingen

17


Download ppt "Welkom op TOV! Thema = Jong."

Verwante presentaties


Ads door Google