De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken"— Transcript van de presentatie:

1 Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken
Erik Koppenaal 9 oktober 2014

2 Onderwerpen Aanleiding Organisatie Planning Huidige status Afstemming andere trajecten/initiatieven Aandachtspunten Discussie

3 Aanleidingen arbocatalogus explosieveiligheid
Prioritair risico BC Arbocatalogus Explosie rwzi Raalte (oktober 2012) Verzekeraars Extra aandacht inspectie SZW

4 Organisatie (sub) werkgroepen
Bart de Zwart (A&O Fonds) André Verbeek (hhdelfland) Ruud Buren (hhnk) André Voorbij (zuiderzeeland)) Bas Bongers (wsr) Erik Koppenaal (wsvv)) Joost Scheepers (RHDHV) Melvin de Mello (RHDHV) Begeleidingscommisie Arbocatalogus Werkgroep Explosieveiligheid Erik Koppenaal (wsvv) Johan van Middelaar (RHDHV) Melvin de Mello (RHDHV) Subwerkgroep Techniek Subwerkgroep Organisatie Trekker: Rinze Postma (Wetterskip Fryslân ) Trekker: Peter Kant (Waterschap Rivierenland)

5 In totaal ongeveer 20 personen 14 waterschappen vertegenwoordigd
De (sub)werkgroepen In totaal ongeveer 20 personen 14 waterschappen vertegenwoordigd Functies vertegenwoordigd op gebied van: Veiligheidskunde Arbo/milieu Leidinggevende Besturing/Electro Projecten/ontwerp Procesautomatisering Onderhoud Beheer Technologie

6 Planning Februari 2014 Start bijeenkomst werkgroep April 2014
Samenstellen subwerkgroepen Juli 2014 Gezamenlijke bijeenkomst werkgroepen September 2014 Eerste concept arbocatalogus gereed Oktober 2014 (vandaag) KAM-OR dag Definitieve concept gereed Maart 2015 Inhoudelijke toetsing deskundige (Atex) Mei 2015 Marginale toetsing inspectie SZW Q2/ (?) Vrijgave definitieve versie

7 Eerste concept (ca. 60%) gereed
Huidige status Eerste concept (ca. 60%) gereed Aantal onderwerpen nog uitwerken in de subwerkgroepen Verdere afstemming tussen subwerkgroepen Organisatie en Techniek

8 Definitie, wetgeving en aanpak Oplossingenboek Literatuurlijst
Hoofdstukindeling Definitie, wetgeving en aanpak Oplossingenboek Literatuurlijst Bijlagen

9 Definitie, wetgeving en aanpak
1.1 Definitie en toepassingsgebied 1.2 Wet- en regelgeving 1.3 Taken en functies 1.4 Integrale aanpak explosieveiligheid

10 Oplossingenboek 2.1 Preventieve maatregelen Risico - Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) ATEX-zonering Explosieveiligheidsdocument (EVD) ATEX deskundige Voorlichting, opleiding en instructie Integriteit van nieuwe en bestaande installaties Inkoop Werkvergunning Management of Change Inspectie en onderhoud 2.2 Repressieve maatregelen Detectie en alarmering Draagbare gasdetectoren Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Blusmiddelen Bedrijfshulpverlening Externe hulpverlening

11 bijlagen Stappenplan bepalen zone-indeling gasexplosiegevaar
Stappenplan bepalen afmeting en klasse gevarenzone gasexplosiegevaar Stappenplan bepalen zone-indeling stofexplosiegevaar Stappenplan bepalen van de klasse van de zone as gevolg van opgewerveld stof (stofwolk) Stappenplan bepalen van de klasse van zone als gevolg van een stofafzetting Stappenplan bepalen van de zoneafmeting voor stofexplosiegevaar Bepalen afmetingen van een gevarenzone Voorbeeld werkinstructie alarmering gasdetectie rwzi

12 Par. 1.4: Extra verplichtingen vergeleken met Arbowet
Enkele bijzonderheden: Management of Change (MOC) procedure en betrokkenheid Atex-deskundige Specificeren hoog risico werkzaamheden m.b.t. werkvergunning Kwalificatiecriteria ATEX-deskundige Opleidings- en kwalificatie eisen onderhoudsmedewerkers Explosieveiligheid opnemen in auditprogramma Extra eisen aanwezigheid van instructies en vakbekwaamheid Toepassing HAZOP Procedure vastleggen onderhoud (voorafgaand aan ingebruikname!) Verplicht dragen persoonlijke gasdetectie binnen zonering Jaarlijks oefenen ATEX scenario (noodplan, BHV) + vastleggen in EVD Periodieke oefening met Veiligheidsregio en/of brandweer + vastleggen in EVD) Geen voorgeschreven layout EVD > Wordt wel aanbevolen!

13 AFSTEMMING ANDERE TRAJECTEN/INITIATIEVEN
VvZB: opzet gemeenschappelijke opleiding ter verbetering gasveiligheid: opleidingsprogramma in november gereed en wordt doorgezet naar alle waterschappen. Beheerders zuiveringen: totstandkoming regionale gasteams > worden regionale adviesteams biogasveiligheid (VvZB) > vanuit project Waterkracht Project Waterkracht (5) Oostelijke waterschappen (shared service zuiveren) SCIOS (Stichting certificering inspectie en onderhoud stookinstallaties) i.v.m. keuring van biogasleidingen. NEN, Cie Gasleidingen in industriële installaties en grotere niet-industriële organisaties: ontwikkeling richtlijnen voor lage druk biogasleidingen (< 0,5 bar) > relatie met NEN-EN , NEN-EN Duidelijkheid inbedrijfstelling, beheer en onderhoud. Ministerie van SZW: project “Interne veiligheidsanalyse biogasinstallaties”. Kiwa: ontwikkeling soort ‘keurmerk biogasinstallaties’: input waterschappen zal gevraagd worden.

14 Voldoende voortgang houden Betrokkenheid en draagvlak achterban
aandachtspunten Voldoende voortgang houden Betrokkenheid en draagvlak achterban Extra ondersteuning waterschappers nodig bij aantal onderwerpen (korte termijn)! Terugkoppeling definitieve concept-versie naar de waterschappen: nog bepalen hoe dat te doen. Toetsing (extern) door vakdeskundige

15 Discussie....


Download ppt "Arbocatalogus Explosieveiligheid Stand van zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google