De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBOCATALOGUS EXPLOSIEVEILIGHEID STAND VAN ZAKEN Erik Koppenaal 9 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBOCATALOGUS EXPLOSIEVEILIGHEID STAND VAN ZAKEN Erik Koppenaal 9 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ARBOCATALOGUS EXPLOSIEVEILIGHEID STAND VAN ZAKEN Erik Koppenaal 9 oktober 2014

2 ONDERWERPEN Aanleiding Organisatie Planning Huidige status Afstemming andere trajecten/initiatieven Aandachtspunten Discussie

3 AANLEIDINGEN ARBOCATALOGUS EXPLOSIEVEILIGHEID Prioritair risico BC Arbocatalogus Explosie rwzi Raalte (oktober 2012) Verzekeraars Extra aandacht inspectie SZW

4 ORGANISATIE (SUB) WERKGROEPEN Begeleidingscommisie Arbocatalogus Werkgroep Explosieveiligheid Subwerkgroep Techniek Subwerkgroep Organisatie Erik Koppenaal (wsvv) Johan van Middelaar (RHDHV) Melvin de Mello (RHDHV) Trekker: Peter Kant (Waterschap Rivierenland) Trekker: Rinze Postma (Wetterskip Fryslân ) Bart de Zwart (A&O Fonds) André Verbeek (hhdelfland) Ruud Buren (hhnk) André Voorbij (zuiderzeeland)) Bas Bongers (wsr) Erik Koppenaal (wsvv)) Joost Scheepers (RHDHV) Melvin de Mello (RHDHV)

5 DE (SUB)WERKGROEPEN In totaal ongeveer 20 personen 14 waterschappen vertegenwoordigd Functies vertegenwoordigd op gebied van: Veiligheidskunde Arbo/milieu Leidinggevende Besturing/Electro Projecten/ontwerp Procesautomatisering Onderhoud Beheer Technologie

6 PLANNING Februari 2014Start bijeenkomst werkgroep April 2014Samenstellen subwerkgroepen Juli 2014Gezamenlijke bijeenkomst werkgroepen September 2014Eerste concept arbocatalogus gereed Oktober 2014 (vandaag)KAM-OR dag Februari 2014Definitieve concept gereed Maart 2015Inhoudelijke toetsing deskundige (Atex) Mei 2015Marginale toetsing inspectie SZW Q2/3 2015 (?)Vrijgave definitieve versie

7 HUIDIGE STATUS Eerste concept (ca. 60%) gereed Aantal onderwerpen nog uitwerken in de subwerkgroepen Verdere afstemming tussen subwerkgroepen Organisatie en Techniek

8 HOOFDSTUKINDELING Definitie, wetgeving en aanpak Oplossingenboek Literatuurlijst Bijlagen

9 DEFINITIE, WETGEVING EN AANPAK 1.1Definitie en toepassingsgebied 1.2Wet- en regelgeving 1.3Taken en functies 1.4Integrale aanpak explosieveiligheid

10 OPLOSSINGENBOEK 2.1Preventieve maatregelen 2.1.1Risico - Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) 2.1.2ATEX-zonering 2.1.3Explosieveiligheidsdocument (EVD) 2.1.4ATEX deskundige 2.1.5Voorlichting, opleiding en instructie 2.1.6Integriteit van nieuwe en bestaande installaties 2.1.7Inkoop 2.1.8Werkvergunning 2.1.9Management of Change 2.1.10Inspectie en onderhoud 2.2Repressieve maatregelen 2.2.1Detectie en alarmering 2.2.2Draagbare gasdetectoren 2.2.3Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 2.2.4Blusmiddelen 2.2.5Bedrijfshulpverlening 2.2.6Externe hulpverlening

11 BIJLAGEN Stappenplan bepalen zone-indeling gasexplosiegevaar Stappenplan bepalen afmeting en klasse gevarenzone gasexplosiegevaar Stappenplan bepalen zone-indeling stofexplosiegevaar Stappenplan bepalen van de klasse van de zone as gevolg van opgewerveld stof (stofwolk) Stappenplan bepalen van de klasse van zone als gevolg van een stofafzetting Stappenplan bepalen van de zoneafmeting voor stofexplosiegevaar Bepalen afmetingen van een gevarenzone Voorbeeld werkinstructie alarmering gasdetectie rwzi

12 PAR. 1.4: EXTRA VERPLICHTINGEN VERGELEKEN MET ARBOWET Enkele bijzonderheden: Management of Change (MOC) procedure en betrokkenheid Atex-deskundige Specificeren hoog risico werkzaamheden m.b.t. werkvergunning Kwalificatiecriteria ATEX-deskundige Opleidings- en kwalificatie eisen onderhoudsmedewerkers Explosieveiligheid opnemen in auditprogramma Extra eisen aanwezigheid van instructies en vakbekwaamheid Toepassing HAZOP Procedure vastleggen onderhoud (voorafgaand aan ingebruikname!) Verplicht dragen persoonlijke gasdetectie binnen zonering Jaarlijks oefenen ATEX scenario (noodplan, BHV) + vastleggen in EVD Periodieke oefening met Veiligheidsregio en/of brandweer + vastleggen in EVD) Geen voorgeschreven layout EVD > Wordt wel aanbevolen!

13 AFSTEMMING ANDERE TRAJECTEN/INITIATIEVEN VvZB:opzet gemeenschappelijke opleiding ter verbetering gasveiligheid: opleidingsprogramma in november gereed en wordt doorgezet naar alle waterschappen. Beheerders zuiveringen: totstandkoming regionale gasteams > worden regionale adviesteams biogasveiligheid (VvZB) > vanuit project Waterkracht Project Waterkracht (5) Oostelijke waterschappen (shared service zuiveren) SCIOS (Stichting certificering inspectie en onderhoud stookinstallaties) i.v.m. keuring van biogasleidingen. NEN, Cie Gasleidingen in industriële installaties en grotere niet-industriële organisaties: ontwikkeling richtlijnen voor lage druk biogasleidingen ( relatie met NEN-EN 15001-1, NEN-EN 15001-2. Duidelijkheid inbedrijfstelling, beheer en onderhoud. Ministerie van SZW: project “Interne veiligheidsanalyse biogasinstallaties”. Kiwa: ontwikkeling soort ‘keurmerk biogasinstallaties’: input waterschappen zal gevraagd worden.

14 AANDACHTSPUNTEN Voldoende voortgang houden Betrokkenheid en draagvlak achterban Extra ondersteuning waterschappers nodig bij aantal onderwerpen (korte termijn)! Terugkoppeling definitieve concept-versie naar de waterschappen: nog bepalen hoe dat te doen. Toetsing (extern) door vakdeskundige

15 DISCUSSIE....


Download ppt "ARBOCATALOGUS EXPLOSIEVEILIGHEID STAND VAN ZAKEN Erik Koppenaal 9 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google