De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lofprijs-aanbiddingsdienst Wanneer:Zondagavond 12 Oktober Tijdstip:19.00 uur Locatie:Kerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lofprijs-aanbiddingsdienst Wanneer:Zondagavond 12 Oktober Tijdstip:19.00 uur Locatie:Kerk."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lofprijs-aanbiddingsdienst Wanneer:Zondagavond 12 Oktober Tijdstip:19.00 uur Locatie:Kerk “de Bining” Adres: Kerkstraat 15 Haulerwijk Thema: Oogstfeest van de Geest Muziek:Interkerkelijk Combo Xjong De Binning

2 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

3 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Agenda aanstaande week 1/2 zondag, 5. oktober 14:00 Kerkdienst: ds. R. Prins (Buitenpost) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden in gehoorzaamheid 19:30 KP-3 (17+) - Micha Young maandag, 6. oktober 19:00 KP-1 (12-14 jr.) 19:30 KP-4 "Ik belijd“ dinsdag, 7. oktober 19:30 KP-2 (14-17 jr.) - Micha Young

4 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Agenda aanstaande week 2/2 donderdag, 9. oktober 20:00 Koorrepetitie Voices zondag, 12. oktober Ophalen zusters: de Vries/Boerma 09:15 Oppas (Alemayehu & Sybren) 09:30 Leesdienst: br. W. Schaaij 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: ds. G.O. Sander (Assen-West) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - God maakte de mens 19:00 Lofprijs-aanbiddingsdienst 19:30 KP-3 (17+) - Micha Young

5 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Agenda aanstaande week 3/3

6 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Jarigen aanstaande week 1/2 7Oktober is jarig: IrmaMoes 9Oktober is jarig: zr.J.Molenaar-de Roode 10Oktober is jarig: zr.Tj.K.Wagenaar-Plas De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

7 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Jarigen aanstaande week 2/2 11Oktober is jarig: Anniekvan der Vaart 12 Oktober is jarig: br.J.Meijer De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

8 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Welkom Voorganger:ds. R. Prins Organist:br. M. Kooistra Beamist:br. T. K. Moes Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aanDe Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

9 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

10 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

12 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Psalm 148: 1, 4 1Looft, halleluja, looft de HEER, hoog in de hemel van zijn eer. Looft Hem, die in de hoge troont, gij engelen, die bij Hem woont. Looft Hem, des HEREN legermachten, gij die Hem dient met al uw krachten, Gij zon en maan, looft nu de HEER, gij sterrenlichten, geeft Hem eer.

13 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Psalm 148: 1, 4 4Looft God, gij vorsten overal, looft, volken, Hem die heersen zal. Gij koningen, bekleed met macht, gij richters, die het recht betracht. Looft, jonge mannen, looft de HERE, looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere. Looft Hem, gij ouden met de jeugd, weest samen in de HEER verheugd.

14 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

15 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lied 328: 1 - 3 1Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

16 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lied 328: 1 - 3 2Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

17 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lied 328: 1 - 3 3O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

18 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

19 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lezen Filippenzen 3: 17 – 4: 9 17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus 19 en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

20 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lezen Filippenzen 3: 17 – 4: 9 41 Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. 2 Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. 3 En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. 4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

21 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lezen Filippenzen 3: 17 – 4: 9 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

22 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

23 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Preek

24 Over lusteloosheid en vreugde

25 1.Zo lui als een … 2.Niet warm of koud 3.Wees verheugd 4.Bedenk en doe

26 Zo lui als een …

27 We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. 2 Tessalonicenzen 3, 11-12 Zo lui als een …

28

29 Niet warm of koud

30 ‘Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.’ Openbaring 3, 15-16 Niet warm of koud

31 Wees verheugd

32 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Filippenzen 4, 4 Wees verheugd

33 Bedenk en doe

34 Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, / een goddeloze hoeft op niets te hopen. Spreuken 10, 28 Bedenk en doe

35 Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Filippenzen 4, 8-9 Bedenk en doe

36 Over lusteloosheid en vreugde

37 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

38 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Psalm 63: 1, 2 1O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten. Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten naar U in droog en dorstig land. Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, als ik uw heilig huis bezocht, uw heerlijkheid aanschouwen mocht en vreugde vond in uw vermogen.

39 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Psalm 63: 1, 2 2Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

40 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

41 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Collecte 1e collecte:Zending 2e collecte: Bibliotheek TU

42 Speciale diaconie 12 oktober

43 Visie Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden

44 Voor wie? Chavah kan plek bieden aan tieners tot 23 jaar en hun kindje

45 Missie Een zelfstandige moeder met een gehecht kind

46 Wat? Woonruimte en begeleiding op maat voor maximaal een jaar

47 Samenwerking met Siriz Siriz geeft preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap

48 Steun Uw hulp is nodig! Maakt u het verschil in het leven van de jonge moeder en haar kind?

49 Meer weten? Zie de folder in uw postvak of onze website: www.chavah.nl

50 Bedankt voor uw aandacht

51 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

52 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Gezang 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

53 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

54 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Amen A-men, a-men, a-men.

55 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165

56 Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Tot ziens Wij hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ps.148: 1, 4 Ld.328 Lz. Filip. 3: 17 - 4: 9 Ps.63: 1, 2 Gz.165 Lofprijs-aanbiddingsdienst Wanneer:Zondagavond 12 Oktober Tijdstip:19.00 uur Locatie:Kerk."

Verwante presentaties


Ads door Google