De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Jaarverslag 2013-2014 Beter, Sterker, Groter! 1 januari 2013 – 30 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Jaarverslag 2013-2014 Beter, Sterker, Groter! 1 januari 2013 – 30 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Jaarverslag 2013-2014 Beter, Sterker, Groter! 1 januari 2013 – 30 juni 2014

2 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Inhoud Voorwoord Organisatie  Strategie en beleid  Bestuur  Bondsafgevaardigden  Bondsbureau en personeel  Bedrijfsvoering  Financiën  Sponsors en partners  Subsidie partners  Marketing & Communicatie  Opleidingen  Talentontwikkeling Verenigingen  Ledenaantallen 2013-2014  Accommodatiebeleid Competitie  Resultaten 2013-2014 Oranje  Dames  Heren  Jeugd Leven Lang Sporten  Resultaten van projecten  Bijzonderheden van projecten  Statistieken

3 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Voorwoord Het seizoen 2013-2014 was een bewogen seizoen, het eerste seizoen na de formele eenwording. We gingen naar één beleid, uniforme processen en uniforme afspraken en één contributiestructuur. Dit vereiste een tijd van gewenning bij zowel verenigingen en scheidsrechters als bij de medewerkers. Het was lang niet altijd even gemakkelijk en het ging soms met horten en stoten. Opmerkelijk daarin was het aanpassingsvermogen van de handbalverenigingen en scheidsrechters, waarvoor grote dank. Daarnaast was er de uitdaging met betrekking tot het financieel herstel. De afgelopen jaren is dit voortvarend aangepakt. Het NHV klimt uit het financiële dal. Echter de boeteoplegging van de EHF noopt ons een pas op de plaats te maken, maar we hebben het vertrouwen in een voorzetting van het financieel herstel. Namens het bestuur wil ik mijn vertrouwen uitspreken in onze verenigingen, die samen het handbal zijn. Waar nodig gaan we verder met het ondersteunen van deze verenigingen om ze zo te vormen naar ondernemende zelfstandige verenigingen. Vitale verenigingen leiden tot kwalitatieve handballers die bijdragen aan de successen van de verenigingen zelf, maar ook onze nationale selecties en de exposure van onze mooie sport. We wensen u veel leesplezier bij dit jaarverslag en zijn altijd bereid om hierover met u te praten! Tjark de Lange, voorzitter

4 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Strategie en beleid Drie opmerkelijke ontwikkelingen: 1.Per 1 juli 2013 alle voormalige afdelingen opgeheven en samengevoegd met landelijke organisatie tot één NHV.  Eenheid in organisatiebeleid, personeelsbeleid en financiën  Uniforme tarievenstructuur voor een eenduidige dienstverlening 2.Per 1 juli 2013 scheiding tussen wedstrijd- en breedtesport ingevoerd.  Verenigingen kiezen zelf hoe ze handbal willen beleven (reisafstanden, kosten, scheidsrechterverplichting, enz.) 3.Een voorzichtig financieel herstel is ingezet.  Alle activiteiten en bijbehorende kosten blijven beoordelen op nut en noodzaak voor leden Organisatie

5 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Bestuur Het bondsbestuur van het NHV heeft in de verslagperiode geen wijzigingen gekend en bestond uit: Tjark de Lange, voorzitter Klaas Toes, vicevoorzitter Lizzy Doorewaard, secretaris Ad Tielemans, penningmeester Bernard Bullens, lid marketing en communicatie Veranderingen  Juni 2014: Lizzy Doorewaard is afgetreden  Juni 2014: Tjark de Lange, Klaas Toes, Ad Tielemans zijn herkozen  Juni 2014: Bernard Bullens is benoemd als secretaris Organisatie

6 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Bestuur Het bondsbestuur van het NHV onderschrijft de 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur zoals die zijn opgesteld door NOC*NSF. Daarmee hanteert het NHV een bestuursmodel met een heldere scheiding tussen de toezichthoudende taak van de bondsvergadering, de bestuurlijke taak van het bondsbestuur en de beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taak van de directie/het management. Organisatie

7 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Het NHV kent een beleidsvoorbereidend bestuur, waarbij grote waarde wordt gehecht aan rolvastheid binnen NHV gremia: Organisatie Bestuur

8 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Bondsafgevaardigden H. Stuyt, A. Brunsting, D. van Groen, H. van Riel, J. van den Enden, R. van der Vecht, M. Hinskens, M. de Kort, M. Potma, H. Pieters, R. Schouten, F. Legtenberg, F. Nijland, H. Klerks en H. van den Meijdenberg. Bondsvergadering juni 2014: Besloten is om door een werkgroep onderzoek te doen om huidige bondsvergadering om te vormen naar een bondsvergadering met directe vertegenwoordiging door de leden. Vooruitlopend op dit besluit (agenda bondsvergadering najaar 2014) hebben de aftredende bondafgevaardigden de zittingstermijn verlengd. Organisatie

9 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Bondsbureau en personeel Per 1 juli 2013 werken alle medewerkers in Oosterbeek.  Alle arbeidsvoorwaarden zijn geharmoniseerd binnen de wettelijke kaders en conform de CAO voor de Sport.  Alle taken zijn vanuit verschillende afdelingen nu centraal.  Centraal portaal is de website www.handbal.nl, met daarbij de nieuwsflitsen en HandbalNieuws (communicatief).www.handbal.nl  Nieuwe servicedesk is de frontoffice voor leden en niet-leden waar alle vragen en opmerkingen binnenkomen en worden afgehandeld.  Samenvoeging en centreren heeft geleid tot meer efficiency. Organisatie

10 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Op 1 juli 2013 (na samenvoeging met de afdelingen) werkten er ca. 29 fte op het bondsbureau Op 1 augustus 2014 is dat teruggebracht naar 25 fte: Organisatie Bondsbureau en personeel

11 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Aanvullende informatie personeel  Beëindigen relatie met directeur.  Hoog ziekteverzuim: 13,46%. Wordt veroorzaakt door 12,47% langdurige ziektegevallen (5 medewerkers).  Op 1 augustus 2014 is nog één medewerker langdurig ziek. Andere ziektegevallen hebben zicht op herstel of zijn intussen uit dienst. Organisatie Bondsbureau en personeel

12 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Bedrijfsvoering Door de centralisatie zijn veel bedrijfsprocessen gelijk getrokken:  Voorbeelden: - verenigingen huren zelfstandig zaalruimte - centrale scheidsrechters aanwijzing - één tijdspad en proces voor competitie - één centrale financiële administratie - communicatie via nieuwsflitsen en website - vergaande automatisering/digitalisering  Verenigingen, officials en medewerkers hebben hier het eerste jaar aan moeten wennen. Dat ging niet altijd vlekkeloos, maar werd over algemeen snel en positief hebben opgepakt. Organisatie

13 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Financiën Het seizoen 2013-2014 is het eerste seizoen waarin we werken met een seizoenjaar i.p.v. een kalenderjaar. Daardoor sluit de financiering beter aan bij de activiteiten van het NHV en de handbalverenigingen. Begroting en exploitatie zijn erop gericht om per 30 juni 2016 een positief eigen vermogen te hebben. Stand bij aanvang seizoen 2013- 2014 bedroeg ca. € 250.000 negatief. Het NHV sluit het seizoen 2013-2014 af met een verlies van ca. € 23.000. Dat wordt vooral veroorzaakt door het opleggen van een boete door de Europese Handbal Federatie (EHF) van ca. € 290.000. Door dit resultaat stagneert het financieel herstel van het NHV. Het bondsbestuur blijft bij haar streven om per 30 juni 2016 een positief eigen vermogen te hebben. Indien noodzakelijk zal ze hiervoor extra maatregelen treffen. Voor gespecificeerde informatie verwijzen we naar het financieel verslag 2013-2014. Organisatie

14 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Sponsors en partners  Deventrade  nieuw: NHV-webshop en overeenkomst voor NHV-HandbalScholen  Lotto  o.a. marketingrechten: http://youtu.be/lIZYFnVd5a0http://youtu.be/lIZYFnVd5a0  Sportbraceshop  overeenkomst voor braces nationale teams  Onsweb  ontwikkeling relatiebeheersysteem  Sportlink  ontwikkeling Digitaal Wedstrijd Formulier  Sportbedrijf Almere  interlands en bekerfinales  Rotterdam Topsport  interlands dames  Fitland Sittard  interlands heren Organisatie

15 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Subsidie partners NOC*NSF  Algemeen functioneren sportbond NHV  Topsport programma dames en dames juniors  Programma heren  Programma sportparticipatie  Programma deskundigheidbevordering/opleiden  Project Naar een veiliger sportklimaat Handbal Provincie Limburg  Interlands en trainingen heren  Breedtesportpromotie i.s.m. Limburg handbal  Programma en exploitatie HandbalAcademie Heren Organisatie

16 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Marketing & Communicatie Doel: Het NHV verbetert de aanpak rond de ‘verkoop van het product handbal’ en maakt bij de communicatie, zowel intern als extern, doelmatig gebruik van de nieuwe media. Activiteiten en resultaten: Website: > 13.000 bezoekers per week Activatie Facebook  van 500 naar 3.850 volgers Activatie Twitter  van 2.500 naar 5.200 volgers Mijn Handbal  van 2.300 naar 5.150 aanmeldingen Communicatietraining voor het personeel Ticketsysteem is doorontwikkeld Meer contact met de verenigingen voor het aanleveren redactionele stukken; meer betrokkenheid Stand bij interlands voor handbalpromotie Vernieuwing spreekbeurtpakketten en handbalpromotie materialen:  Flyer ledenwerving  Flyer Jeugdhandbal  Flyer Spelregels  Handtekeningenkaart Oranjedames  Sleutelhangers Oranje Organisatie

17 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Opleidingen Keuze gemaakt om de opleidingen laagdrempelig te maken:  Organisatie met en bij de verenigingen (dichtbij huis)  Inzetten van eerder verworven competenties en ervaringen (laagdrempelig) Organisatie

18 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Opleidingen  TC4 in samenwerking met NOC*NSF Meerdere bonden investeren gezamenlijk in generieke opleiding niveau 4. Een succes! Met 9 deelnemers hoort het NHV bij bonden die hier goed investeren.  HT4 voor huidige eredivisietrainers Bijzonder traject waardoor ervaren coaches versneld het HT4 diploma kunnen behalen.  Met eredivisieclubs is afgesproken dat in 2016 alle eredivisietrainers een HT4- diploma dienen te hebben. Een aangepaste opleiding is ontwikkeld en gestart om te komen tot een licentiesysteem wat aansluit bij de EHF normen. Organisatie

19 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Scheidsrechtersopleidingen Basistoets Spelregels: (vanaf januari 2014) 272 geslaagden CursussenGeslaagdenNog af te ronden HS2Meerdere19110 HS34234 JSO1124 HR41412 Organisatie

20 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Trainersopleidingen CursussenGeslaagdenNog af te ronden HT1151550 HT222315 HT31109 HT41n.v.t.19 TC41n.v.t.8 Rinck1n.v.t.3 Klik hier voor een uitgebreide jaarverslag m.b.t. opleidingenKlik hier voor een uitgebreide jaarverslag m.b.t. opleidingen. Organisatie

21 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Talentontwikkeling De gecertificeerde NHV HandbalScholen:  Graaf Huyn College  Carmel Handbalbalschool Salland  Carmel Handbalschool Drenthe  Handbalschool Rijnmond  Handbalschool Noord Holland  Handbalschool Gelre Op 22 februari 2014 zijn 76 trainers van handbalscholen en bondscoaches op Papendal bijeen geweest om een belangrijke stap te maken naar uniform technisch beleid. Trainersdag met onderwerp ‘Nederlandse handbalvisie’. Organisatie

22 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Talentontwikkeling De niet-gecertificeerde handbalscholen: Handbalschool Brabant Handbalschool Centraal Nederland Handbalschool Valuas Handbalschool Twente Handbal College Westland Handbalschool Haaglanden Handbal Talentcentrum Noord Nederland Drie van deze handbalscholen hebben in organisatie en samenwerking met onderwijs uitstekende stappen gemaakt en komen in seizoen 2014-2015 wellicht voor certificering in aanmerking. In het voorjaar 2014 is een eerste stap genomen om de certificeringsnormen te herijken, waarbij normen vanuit NOC*NSF leidend zijn. Organisatie

23 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Talentontwikkeling NK Afdelingsselecties  Finales Handbalscholen (mei 2014) Vanwege het grote aantal deelnemende teams moesten bij de meisjes voorrondes worden gespeeld. Positief opvallend: beide zaterdagen waren aan de jongenskant weer 8 teams vertegenwoordigd. De finales handbalscholen op zaterdag 24 mei was gekoppeld aan een bijeenkomst bestuurders Handbalscholen. O.a. kennis maken met veranderingen bij NOC*NSF t.a.v. organisaties gericht op Talentontwikkeling. Belangrijk was ook een inzicht te geven op welke wijze het NHV de handbalscholen adviseert ten aanzien van financiën. Het positief meedenken van de handbalscholen werd onderstreept met de meest gehoorde opmerking na afloop: “NHV, jullie hebben dit seizoen echt stappen gemaakt!” Organisatie

24 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Talentontwikkeling HandbalAcademie Dames Tot 31 december 2013: 24 speelsters Waarvan 6 nieuwe speelsters Na 31 december 2013:23 speelsters Per seizoen 640 trainingsuren Stage in Parijs in voorjaar 2014 Kelly Dulfer vanuit de HandbalAcademie in Oranje en Talent van het Jaar! Organisatie

25 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Talentontwikkeling HandbalAcademie Heren Gestart met: 25 spelers Waarvan 5 nieuwe spelers Geëindigd met: 22 spelers Per seizoen 640 trainingsuren Luc Steins vanuit de HandbalAcademie in Oranje en Talent van het Jaar! Organisatie

26 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Totaal aantal verenigingen seizoen 2013-2014: 393 Verenigingen

27 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Opgeheven / gefuseerd: o.a. Quick (Groningen), VSC (Utrecht), De Toekomst (Castricum), De Hunze (Gasselternijveen), Avanti (Lochem), Sertorius (Drachten), Tempo (Nieuw-Weerdinge) en H.Z.S.W. (Wierden). Aantal fusies in voorbereiding: Ospel en Merefeldia in Limburg en Wings en Hermes in Den Haag. Nieuw opgericht in seizoen 2013-2014: HV Texel is opgericht op 6 februari 2014 HV Novitas (Hulst, Zeeland) is opgericht op 10 juli 2012 Smurfen United (Geleen) is opgericht op 21 juni 2013 Eerste initiatieven o.a. in Zeewolde, Harderwijk en Callantsoog. Verenigingen

28 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Verenigingen Trends t.o.v. seizoen 2012-2013 en daarvoor:  Lichte ledendaling  Vervrouwelijking: relatief steeds meer meisjes/vrouwen t.o.v. jongens/mannen  Verjonging: relatief steeds meer jeugd t.o.v. senioren/recreanten Jongens/mannenMeisjes/vrouwenTotaal Senioren6466907415540 Recreanten101738394856 A-jeugd85923563215 B-jeugd100632914297 C-jeugd110941725281 D-jeugd110742815388 E-jeugd84838584706 F-jeugd (mini’s)50627713277 H-jeugd (kabouters)145716861 Niet-spelend132411552479 Totaal143873551349900 Ledenaantal 2013-2014

29 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Verenigingen Ledenaantal 2013-2014

30 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Verenigingen O.a. HSV De Hoef (indoor) is geholpen met ondersteuning en advies via externe expert. Met betrekking tot buiten accommodaties: Veldhandbal: afspraak met de firma ASC Schuurman over relatief goedkope keuring van velden. Beach Handball: steeds meer Beach Handball-velden worden aangelegd. Delen van voorbeelden voor andere verenigingen. Voorbereidingen zijn gestart voor (gesubsidieerd) project van NeVoBo en NHV (en mogelijk andere zaalsportbonden) voor in kaart brengen op welke locaties het zaalruimtetekort het grootst is en waar mogelijkheden zijn voor onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen. Start project september 2014 en loopt door tot voorjaar 2015. Accommodatiebeleid

31 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Competitie Landskampioen heren: Eurotech/BEVO Bekerwinnaar heren: KRAS/Volendam Landskampioen, Supercup en bekerwinnaar dames: SERCODAK/Dalfsen Klik hierKlik hier voor alle resultaten van het seizoen 2013-2014. Resultaten 2013-2014

32 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Oranje Dames Plaatsing en deelname WK 2013 Servië (13 e plaats) Plaatsing EK 2014 Kroatië/Hongarije 1 januari 2013 – 30 juni 2014 23 interlands 669 goals (gemiddeld 29 goals per interland) Uitgelicht: Marieke van der Wal- 167 interlands Laura van der Heijden- 109 interl. / 350 goals Lois Abbingh- 67 interlands / 276 goals

33 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Oranje Dames 22.03.2013 Arnhem NED-POL32:25 (17:14) 23.03.2013 Arnhem NED-POL26:22 (12:09) 28.05.2013 Arnhem NED-SRB41:34 (18:16) 29.05.2013 Boekel NED-SRB (Boekel700)34:29 (17:11) 02.06.2013 Rotterdam NED-RUS (WK Playoff)26:27 (16:10) 09.06.2013 Rostov-na-Donu RUS-NED (WK Playoff)21:33 (10:11) 23.10.2013 Rotterdam NED-ITA (EK kwalificatie)28:13 (12:09) 27.10.2013 Ankara TURTUR-NED (EK kwalificatie)17:32 (08:17) 29.11.2013 Drammen NORNOR-NED (Møbelringen Cup)28:26 (14:14) 30.11.2013 Drammen NORKOR-NED (Møbelringen Cup)33:33 (16:18) 01.12.2013 Drammen NORRUS-NED (Møbelringen Cup)27:28 (12:15) 07.12.2013 Belgrado SRBDOM-NED (WK – Groep A)21:44 (09:20) 08.12.2013 Belgrado SRBKOR-NED (WK – Groep A)29:26 (17:11) 10.12.2013 Belgrado SRBFRA-NED (WK – Groep A)23:19 (10:10) 11.12.2013 Belgrado SRBCOD-NED (WK – Groep A)21:33 (11:18) 13.12.2013 Belgrado SRBMNE-NED (WK – Groep A)27:25 (14:18) 16.12.2013 Belgrado SRBBRA-NED (WK – 1/8-finale)29:23 (16:14) Dertiende plaats WK in Servië 26.03.2014 RotterdamNED-ESP (EK kwalificatie)27:22 (17:12) 30.03.2014 Logroño ESPESP-NED (EK kwalificatie)29:22 (16:14) 07.06.2014 Trier GERGER-NED28:27 (14:12) 08.06.2014 Koblenz GERGER-NED30:23 (16:15) 12.06.2014 Conversano ITAITA-NED (EK kwalificatie)20:24 (10:13) 15.06.2014 Rotterdam NED-TUR (EK kwalificatie)37:21 (18:12)

34 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Oranje Heren Deelname EK 2014 kwalificatie Deelname WK 2015 kwalificatie 1 januari 2013 – 30 juni 2014 10 interlands 250 goals (gemiddeld 25 goals per interland) Uitgelicht: Matthijs Vink- 66 interlands / 54 goals Nicky Verjans- 60 interlands / 149 goals Tim Remer- 60 interlands / 144 goals

35 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Oranje Heren 02.04.2013 Kyiv UKRUKR-NED (EK kwalificatie)28:24 (16:10) 07.04.2013 Almere NED-UKR (EK kwalificatie)27:23 (13:10) 12.06.2013 Almere NED-POL (EK kwalificatie)23:30 (11:13) 16.06.2013 Alingsås SWE-NED (EK kwalificatie)34:23 (15:10) 30.10.2013 Sittard NED-GRE (WK kwalificatie)25:20 (12:10) 03.11.2013 Rishon LeZion ISR-NED (WK kwalificatie)28:26 (15:12) 02.01.2014 Hasselt BELBEL-NED (WK kwalificatie)28:22 (12:09) 05.01.2014 SittardNED-BEL (WK kwalificatie)27:21 (14:10) 08.01.2014 Thessaloníki GRE-NED (WK kwalificatie)24:19 (11:07) 12.01.2014 Sittard NED-ISR (WK kwalificatie)34:24 (14:11)

36 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Oranje Jeugd Dames Dames Jong Oranje 6 e EK Denemarken (2013) Dames Jong Oranje 8 e WK Kroatië (2014) Dames Jong Jong Oranje4 e EYOF Utrecht (2013) Dames Jong Jong Oranje13 e EK Polen (2013) Dames Jong Jong Oranje6 e EK Macedonië (2014)

37 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Oranje Jeugd Heren Heren Jong Oranje5 e WK Bosnië Herz. (2013) Heren Jong Jong Oranje14 e Open EK Zweden (2013) Heren Jong Jong Oranje8 e EYOF Utrecht (2013) * Heren jeugdselecties in 2014 geen EK’s en WK’s, maar door o.a. de HandbalAcademie komen zij dichterbij het niveau van de EK/WK-landen. Overzicht interlands jeugdselecties dames en herenOverzicht interlands jeugdselecties dames en heren.

38 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Oranje Jeugd 1 januari 2013 – 30 juni 2014 Dames Jong OranjeHeren Jong Oranje - 27 interlands- 19 interlands - 794 goals- 527 goals - 29 doelpunten gemiddeld- 28 doelpunten gemiddeld Dames Jong Jong OranjeHeren Jong Jong Oranje - 31 interlands- 15 interlands - 804 goals- 326 goals - 26 doelpunten gemiddeld- 22 doelpunten gemiddeld

39 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten Belangrijkste projecten binnen de Breedtesport zijn in deze periode:  Naar een Veiliger Sportklimaat  Beach Handball  Jeugdhandbal  Clusterbegeleiding Resultaten van projecten

40 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten  Naar een Veiliger Sportklimaat 79 intakegesprekken met verenigingen 5 trajecten Besturen met een Visie (5 verenigingen per traject) 2 trajecten Sportief Besturen 6 trajecten Sportief Coachen Succesvolle Week van de Scheidsrechter 12 regionale spelregeltesten en succesvol NK Spelregeltest Voorbeeld-Clubarbitrageplan is opgesteld Resultaten van projecten

41 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten  Beach Handball Concept Beleidsplan Beach Handball 2014-2017 is opgesteld (Werkgroep) Beach Handball-site is ontwikkeld: www.handbal.nl/beachwww.handbal.nl/beach 16 toernooien binnen de NHV Beach Handball Tour 2013-2014 Projectgroep Trainersopleidingen is aan de slag met ontwikkelen Beach Handball-trainersopleidingen Projectgroep Scheidsrechtersopleidingen is aan de slag met ontwikkelen Beach Handball-scheidsrechtersopleidingen 1 cursus Beach Handball-scheidsrechter 3 is georganiseerd 14 Beach Handball-clinics zijn georganiseerd Succesvol NK Beach Handball eind juni 2014 Beach Handball Scheidsrechter Jeanet Markvoort was actief bij World Games Resultaten van projecten

42 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten  Jeugdhandbal Waarom nieuwe vorm? a.Eén beleid realiseren voor alle kinderen (i.v.m. het gegeven dat er door de verschillende ex-afdelingen anders mee omgegaan werd). b.Vanuit een actuele visie op talentontwikkeling en bewegen voor/met kinderen. c.Kinderen hebben recht op de leukste en beste manier om handbal te spelen. Resultaten van projecten

43 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten  Jeugdhandbal Technische jeugdhandbalvisie is opgesteld door Werkgroep Talentontwikkeling Regionale informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd: 228 van de 393 verenigingen waren aanwezig! Regionale praktische clinics/workshops: 172 verenigingen waren aanwezig! Veel informatie is verspreid via website en Nieuwsflitsen 136 sets minidoelen zijn besteld door 88 verenigingen (t.b.v. minitoernooien / F-jeugdcompetities) Kabouterspelpakketten zijn samengesteld (t.b.v. kabouterspelfeesten / H-jeugd) Impressie spelfeest: http://youtu.be/8YKVjWKTR7ghttp://youtu.be/8YKVjWKTR7g Resultaten van projecten

44 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten  Clusterbegeleiding Aanpak is besproken met de NHV-clusterbegeleiders 41 van de 53 clusters zijn bezocht/begeleid (de meeste voor de eerste maal) CRM-systeem is ontwikkeld voor borgen informatie en actiepunten Resultaten van projecten

45 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten  Naar een Veiliger Sportklimaat - Doelgroep voornamelijk bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters  Beach Handball - Vooral succesvol in het oosten van het land - Voor iedereen vanaf de D-jeugd t/m de senioren  Jeugdhandbal - Doelgroep 4-8 jaar en bestuurders, trainers/coaches en spelleiders (scheidsrechters) - Vooral uitdaging gebleken in Noord-Holland i.v.m. de oude speelwijze bij de F-jeugd Bijzonderheden van projecten

46 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten Tickets van 1-1-2013 t/m 30-06-2014 Totaal 2782 tickets Acht meest gekozen onderwerpen: Competitie594 tickets Overig427 tickets Scheidsrechters320 tickets Ledenadministratie 204 tickets Sportlink133 tickets Verenigingsservice 120 tickets Opleidingen 113 tickets Evenementen 102 tickets Servicedesk

47 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten Aangevraagd van 1-1-2013 t/m 30-06-2014 Aantal spreekbeurtpakketten982 stuks Gemiddelde leeftijd aanvragen10 jaar Aantal kinderen die spreekbeurt hebben gezien26.593 kinderen Timo Stam uit Zierikzee is één van de aanvragers geweest. Hij zit in groep 5 en handbalt zelf bij HV Deltasport. Timo vroeg een pakket aan, koos voor de poster van Bartek Konitz en stuurde na afloop een e-mail: “Dank je wel voor het pakket. Ik had vanmiddag mijn spreekbeurt op school en heb er een 10+ voor gekregen! Er willen ook nog drie kinderen uit mijn klas komen kijken bij mijn training. Hopelijk worden ze ook lid!” Spreekbeurtpakketten

48 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten Themabijeenkomsten Competitie & Jeugdhandbal Begin 2014 waren er themabijeenkomsten op meerdere locaties door Nederland. Hiervoor waren bijna 500 aanmeldingen. Ook bij de clinics jeugdhandbal voor waren veel verenigingen die met hun teams mee deden: meer dan 70!

49 Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Leven Lang Sporten Verwerkte overschrijvingen (1-1-2013 t/m 30-06-2014): 2052 overschrijvingen verwerkt Verwerkte dispensaties (seizoen 2013/2014): 1.094 Aangemelde aspirantleden (seizoen 2013/2014) 306  50% is lid geworden Test in het seizoen 2013-2014 bleek bijzonder succesvol! Verklaringen Omtrent Gedrag: 16 verenigingen voor 241 VOG’s Regiobijeenkomsten (seizoen 2013/2014) 23 bijeenkomsten met 748 aanwezigen Minitoernooien (seizoen 2013/2014) 84 Statistieken


Download ppt "Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Jaarverslag 2013-2014 Beter, Sterker, Groter! 1 januari 2013 – 30 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google