De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag Beter, Sterker, Groter!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag Beter, Sterker, Groter!"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2013-2014 Beter, Sterker, Groter!
1 januari 2013 – 30 juni 2014 Beter, Sterker, Groter!

2 Inhoud Voorwoord Organisatie Strategie en beleid Bestuur
Bondsafgevaardigden Bondsbureau en personeel Bedrijfsvoering Financiën Sponsors en partners Subsidie partners Marketing & Communicatie Opleidingen Talentontwikkeling Verenigingen Ledenaantallen Accommodatiebeleid Competitie Resultaten Oranje Dames Heren Jeugd Leven Lang Sporten Resultaten van projecten Bijzonderheden van projecten Statistieken

3 Voorwoord Het seizoen was een bewogen seizoen, het eerste seizoen na de formele eenwording. We gingen naar één beleid, uniforme processen en uniforme afspraken en één contributiestructuur. Dit vereiste een tijd van gewenning bij zowel verenigingen en scheidsrechters als bij de medewerkers. Het was lang niet altijd even gemakkelijk en het ging soms met horten en stoten. Opmerkelijk daarin was het aanpassingsvermogen van de handbalverenigingen en scheidsrechters, waarvoor grote dank. Daarnaast was er de uitdaging met betrekking tot het financieel herstel. De afgelopen jaren is dit voortvarend aangepakt. Het NHV klimt uit het financiële dal. Echter de boeteoplegging van de EHF noopt ons een pas op de plaats te maken, maar we hebben het vertrouwen in een voorzetting van het financieel herstel. Namens het bestuur wil ik mijn vertrouwen uitspreken in onze verenigingen, die samen het handbal zijn. Waar nodig gaan we verder met het ondersteunen van deze verenigingen om ze zo te vormen naar ondernemende zelfstandige verenigingen. Vitale verenigingen leiden tot kwalitatieve handballers die bijdragen aan de successen van de verenigingen zelf, maar ook onze nationale selecties en de exposure van onze mooie sport. We wensen u veel leesplezier bij dit jaarverslag en zijn altijd bereid om hierover met u te praten! Tjark de Lange, voorzitter

4 Organisatie Strategie en beleid Drie opmerkelijke ontwikkelingen:
Per 1 juli 2013 alle voormalige afdelingen opgeheven en samengevoegd met landelijke organisatie tot één NHV.  Eenheid in organisatiebeleid, personeelsbeleid en financiën  Uniforme tarievenstructuur voor een eenduidige dienstverlening Per 1 juli 2013 scheiding tussen wedstrijd- en breedtesport ingevoerd.  Verenigingen kiezen zelf hoe ze handbal willen beleven (reisafstanden, kosten, scheidsrechterverplichting, enz.) Een voorzichtig financieel herstel is ingezet.  Alle activiteiten en bijbehorende kosten blijven beoordelen op nut en noodzaak voor leden

5 Organisatie Bestuur Het bondsbestuur van het NHV heeft in de verslagperiode geen wijzigingen gekend en bestond uit: Tjark de Lange, voorzitter Klaas Toes, vicevoorzitter Lizzy Doorewaard, secretaris Ad Tielemans, penningmeester Bernard Bullens, lid marketing en communicatie Veranderingen  Juni 2014: Lizzy Doorewaard is afgetreden  Juni 2014: Tjark de Lange, Klaas Toes, Ad Tielemans zijn herkozen  Juni 2014: Bernard Bullens is benoemd als secretaris

6 Organisatie Bestuur Het bondsbestuur van het NHV onderschrijft de 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur zoals die zijn opgesteld door NOC*NSF. Daarmee hanteert het NHV een bestuursmodel met een heldere scheiding tussen de toezichthoudende taak van de bondsvergadering, de bestuurlijke taak van het bondsbestuur en de beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taak van de directie/het management.

7 Organisatie Bestuur Het NHV kent een beleidsvoorbereidend bestuur, waarbij grote waarde wordt gehecht aan rolvastheid binnen NHV gremia:

8 Organisatie Bondsafgevaardigden
H. Stuyt, A. Brunsting, D. van Groen, H. van Riel, J. van den Enden, R. van der Vecht , M. Hinskens, M. de Kort, M. Potma, H. Pieters, R. Schouten, F. Legtenberg, F. Nijland, H. Klerks en H. van den Meijdenberg. Bondsvergadering juni 2014: Besloten is om door een werkgroep onderzoek te doen om huidige bondsvergadering om te vormen naar een bondsvergadering met directe vertegenwoordiging door de leden. Vooruitlopend op dit besluit (agenda bondsvergadering najaar 2014) hebben de aftredende bondafgevaardigden de zittingstermijn verlengd.

9 Bondsbureau en personeel
Organisatie Bondsbureau en personeel Per 1 juli 2013 werken alle medewerkers in Oosterbeek.  Alle arbeidsvoorwaarden zijn geharmoniseerd binnen de wettelijke kaders en conform de CAO voor de Sport. Alle taken zijn vanuit verschillende afdelingen nu centraal. Centraal portaal is de website met daarbij de nieuwsflitsen en HandbalNieuws (communicatief). Nieuwe servicedesk is de frontoffice voor leden en niet-leden waar alle vragen en opmerkingen binnenkomen en worden afgehandeld. Samenvoeging en centreren heeft geleid tot meer efficiency.

10 Bondsbureau en personeel
Organisatie Bondsbureau en personeel Op 1 juli 2013 (na samenvoeging met de afdelingen) werkten er ca. 29 fte op het bondsbureau Op 1 augustus 2014 is dat teruggebracht naar 25 fte:

11 Bondsbureau en personeel
Organisatie Bondsbureau en personeel Aanvullende informatie personeel Beëindigen relatie met directeur.  Hoog ziekteverzuim: 13,46%. Wordt veroorzaakt door 12,47% langdurige ziektegevallen (5 medewerkers). Op 1 augustus 2014 is nog één medewerker langdurig ziek. Andere ziektegevallen hebben zicht op herstel of zijn intussen uit dienst.

12 Organisatie Bedrijfsvoering
Door de centralisatie zijn veel bedrijfsprocessen gelijk getrokken: Voorbeelden: - verenigingen huren zelfstandig zaalruimte - centrale scheidsrechters aanwijzing - één tijdspad en proces voor competitie - één centrale financiële administratie - communicatie via nieuwsflitsen en website - vergaande automatisering/digitalisering Verenigingen, officials en medewerkers hebben hier het eerste jaar aan moeten wennen. Dat ging niet altijd vlekkeloos, maar werd over algemeen snel en positief hebben opgepakt.

13 Organisatie Financiën
Het seizoen is het eerste seizoen waarin we werken met een seizoenjaar i.p.v. een kalenderjaar. Daardoor sluit de financiering beter aan bij de activiteiten van het NHV en de handbalverenigingen. Begroting en exploitatie zijn erop gericht om per 30 juni 2016 een positief eigen vermogen te hebben. Stand bij aanvang seizoen bedroeg ca. € negatief. Het NHV sluit het seizoen af met een verlies van ca. € Dat wordt vooral veroorzaakt door het opleggen van een boete door de Europese Handbal Federatie (EHF) van ca. € Door dit resultaat stagneert het financieel herstel van het NHV. Het bondsbestuur blijft bij haar streven om per 30 juni 2016 een positief eigen vermogen te hebben. Indien noodzakelijk zal ze hiervoor extra maatregelen treffen. Voor gespecificeerde informatie verwijzen we naar het financieel verslag

14 Organisatie Sponsors en partners
Deventrade  nieuw: NHV-webshop en overeenkomst voor NHV-HandbalScholen Lotto  o.a. marketingrechten: Sportbraceshop  overeenkomst voor braces nationale teams Onsweb  ontwikkeling relatiebeheersysteem Sportlink  ontwikkeling Digitaal Wedstrijd Formulier Sportbedrijf Almere  interlands en bekerfinales Rotterdam Topsport  interlands dames Fitland Sittard  interlands heren

15 Organisatie Subsidie partners NOC*NSF
Algemeen functioneren sportbond NHV Topsport programma dames en dames juniors Programma heren Programma sportparticipatie Programma deskundigheidbevordering/opleiden Project Naar een veiliger sportklimaat Handbal Provincie Limburg Interlands en trainingen heren Breedtesportpromotie i.s.m. Limburg handbal Programma en exploitatie HandbalAcademie Heren

16 Marketing & Communicatie
Organisatie Marketing & Communicatie Doel: Het NHV verbetert de aanpak rond de ‘verkoop van het product handbal’ en maakt bij de communicatie, zowel intern als extern, doelmatig gebruik van de nieuwe media. Activiteiten en resultaten: Website: > bezoekers per week Activatie Facebook  van 500 naar volgers Activatie Twitter  van naar volgers Mijn Handbal  van naar aanmeldingen Communicatietraining voor het personeel Ticketsysteem is doorontwikkeld Meer contact met de verenigingen voor het aanleveren redactionele stukken; meer betrokkenheid Stand bij interlands voor handbalpromotie Vernieuwing spreekbeurtpakketten en handbalpromotie materialen: Flyer ledenwerving Flyer Jeugdhandbal Flyer Spelregels Handtekeningenkaart Oranjedames Sleutelhangers Oranje

17 Organisatie Opleidingen
Keuze gemaakt om de opleidingen laagdrempelig te maken: Organisatie met en bij de verenigingen (dichtbij huis) Inzetten van eerder verworven competenties en ervaringen (laagdrempelig)

18 Organisatie Opleidingen TC4 in samenwerking met NOC*NSF
Meerdere bonden investeren gezamenlijk in generieke opleiding niveau 4. Een succes! Met 9 deelnemers hoort het NHV bij bonden die hier goed investeren. HT4 voor huidige eredivisietrainers Bijzonder traject waardoor ervaren coaches versneld het HT4 diploma kunnen behalen. Met eredivisieclubs is afgesproken dat in 2016 alle eredivisietrainers een HT4-diploma dienen te hebben. Een aangepaste opleiding is ontwikkeld en gestart om te komen tot een licentiesysteem wat aansluit bij de EHF normen.

19 Scheidsrechtersopleidingen
Organisatie Scheidsrechtersopleidingen Basistoets Spelregels: (vanaf januari 2014) 272 geslaagden Cursussen Geslaagden Nog af te ronden HS2 Meerdere HS JSO HR

20 Organisatie Trainersopleidingen
Cursussen Geslaagden Nog af te ronden HT HT HT HT n.v.t. 19 TC n.v.t. 8 Rinck 1 n.v.t. 3 Klik hier voor een uitgebreide jaarverslag m.b.t. opleidingen.

21 Organisatie Talentontwikkeling De gecertificeerde NHV HandbalScholen:
Graaf Huyn College Carmel Handbalbalschool Salland Carmel Handbalschool Drenthe Handbalschool Rijnmond Handbalschool Noord Holland Handbalschool Gelre Op 22 februari 2014 zijn 76 trainers van handbalscholen en bondscoaches op Papendal bijeen geweest om een belangrijke stap te maken naar uniform technisch beleid. Trainersdag met onderwerp ‘Nederlandse handbalvisie’.

22 Organisatie Talentontwikkeling De niet-gecertificeerde handbalscholen:
Handbalschool Brabant Handbalschool Centraal Nederland Handbalschool Valuas Handbalschool Twente Handbal College Westland Handbalschool Haaglanden Handbal Talentcentrum Noord Nederland Drie van deze handbalscholen hebben in organisatie en samenwerking met onderwijs uitstekende stappen gemaakt en komen in seizoen wellicht voor certificering in aanmerking. In het voorjaar 2014 is een eerste stap genomen om de certificeringsnormen te herijken, waarbij normen vanuit NOC*NSF leidend zijn.

23 Organisatie Talentontwikkeling
NK Afdelingsselecties  Finales Handbalscholen (mei 2014) Vanwege het grote aantal deelnemende teams moesten bij de meisjes voorrondes worden gespeeld. Positief opvallend: beide zaterdagen waren aan de jongenskant weer 8 teams vertegenwoordigd. De finales handbalscholen op zaterdag 24 mei was gekoppeld aan een bijeenkomst bestuurders Handbalscholen. O.a. kennis maken met veranderingen bij NOC*NSF t.a.v. organisaties gericht op Talentontwikkeling. Belangrijk was ook een inzicht te geven op welke wijze het NHV de handbalscholen adviseert ten aanzien van financiën. Het positief meedenken van de handbalscholen werd onderstreept met de meest gehoorde opmerking na afloop: “NHV, jullie hebben dit seizoen echt stappen gemaakt!”

24 Organisatie Talentontwikkeling HandbalAcademie Dames
Tot 31 december 2013: 24 speelsters Waarvan 6 nieuwe speelsters Na 31 december 2013: 23 speelsters Per seizoen 640 trainingsuren Stage in Parijs in voorjaar 2014 Kelly Dulfer vanuit de HandbalAcademie in Oranje en Talent van het Jaar!

25 Organisatie Talentontwikkeling HandbalAcademie Heren
Gestart met: 25 spelers Waarvan 5 nieuwe spelers Geëindigd met: 22 spelers Per seizoen 640 trainingsuren Luc Steins vanuit de HandbalAcademie in Oranje en Talent van het Jaar!

26 Verenigingen Totaal aantal verenigingen seizoen : 393

27 Verenigingen Opgeheven / gefuseerd: o.a. Quick (Groningen), VSC (Utrecht), De Toekomst (Castricum), De Hunze (Gasselternijveen), Avanti (Lochem), Sertorius (Drachten), Tempo (Nieuw-Weerdinge) en H.Z.S.W. (Wierden). Aantal fusies in voorbereiding: Ospel en Merefeldia in Limburg en Wings en Hermes in Den Haag. Nieuw opgericht in seizoen : HV Texel is opgericht op 6 februari 2014 HV Novitas (Hulst, Zeeland) is opgericht op 10 juli 2012 Smurfen United (Geleen) is opgericht op 21 juni 2013 Eerste initiatieven o.a. in Zeewolde, Harderwijk en Callantsoog.

28 Verenigingen Ledenaantal 2013-2014
Trends t.o.v. seizoen en daarvoor: Lichte ledendaling Vervrouwelijking: relatief steeds meer meisjes/vrouwen t.o.v. jongens/mannen Verjonging: relatief steeds meer jeugd t.o.v. senioren/recreanten Jongens/mannen Meisjes/vrouwen Totaal Senioren 6466 9074 15540 Recreanten 1017 3839 4856 A-jeugd 859 2356 3215 B-jeugd 1006 3291 4297 C-jeugd 1109 4172 5281 D-jeugd 1107 4281 5388 E-jeugd 848 3858 4706 F-jeugd (mini’s) 506 2771 3277 H-jeugd (kabouters) 145 716 861 Niet-spelend 1324 1155 2479 14387 35513 49900

29 Verenigingen Ledenaantal

30 Verenigingen Accommodatiebeleid
O.a. HSV De Hoef (indoor) is geholpen met ondersteuning en advies via externe expert. Met betrekking tot buiten accommodaties: Veldhandbal: afspraak met de firma ASC Schuurman over relatief goedkope keuring van velden. Beach Handball: steeds meer Beach Handball-velden worden aangelegd. Delen van voorbeelden voor andere verenigingen.    Voorbereidingen zijn gestart voor (gesubsidieerd) project van NeVoBo en NHV (en mogelijk andere zaalsportbonden) voor in kaart brengen op welke locaties het zaalruimtetekort het grootst is en waar mogelijkheden zijn voor onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen. Start project september 2014 en loopt door tot voorjaar 2015.

31 Competitie Resultaten 2013-2014 Landskampioen heren: Eurotech/BEVO
Bekerwinnaar heren: KRAS/Volendam Landskampioen, Supercup en bekerwinnaar dames: SERCODAK/Dalfsen Klik hier voor alle resultaten van het seizoen

32 Oranje Dames Plaatsing en deelname WK 2013 Servië (13e plaats)
Plaatsing EK 2014 Kroatië/Hongarije 1 januari 2013 – 30 juni 2014 23 interlands 669 goals (gemiddeld 29 goals per interland) Uitgelicht: Marieke van der Wal interlands Laura van der Heijden interl. / 350 goals Lois Abbingh interlands / 276 goals

33 Oranje Dames 22.03.2013 Arnhem NED-POL 32:25 (17:14)
Arnhem NED-SRB 41:34 (18:16) Boekel NED-SRB (Boekel700) 34:29 (17:11) Rotterdam NED-RUS (WK Playoff) 26:27 (16:10) Rostov-na-Donu RUS-NED (WK Playoff) 21:33 (10:11) Rotterdam NED-ITA (EK kwalificatie) 28:13 (12:09) Ankara TUR TUR-NED (EK kwalificatie) 17:32 (08:17) Drammen NOR NOR-NED (Møbelringen Cup) 28:26 (14:14) Drammen NOR KOR-NED (Møbelringen Cup) 33:33 (16:18) Drammen NOR RUS-NED (Møbelringen Cup) 27:28 (12:15) Belgrado SRB DOM-NED (WK – Groep A) 21:44 (09:20) Belgrado SRB KOR-NED (WK – Groep A) 29:26 (17:11) Belgrado SRB FRA-NED (WK – Groep A) 23:19 (10:10) Belgrado SRB COD-NED (WK – Groep A) 21:33 (11:18) Belgrado SRB MNE-NED (WK – Groep A) 27:25 (14:18) Belgrado SRB BRA-NED (WK – 1/8-finale) 29:23 (16:14) Dertiende plaats WK in Servië Rotterdam NED-ESP (EK kwalificatie) 27:22 (17:12) Logroño ESP ESP-NED (EK kwalificatie) 29:22 (16:14) Trier GER GER-NED 28:27 (14:12) Koblenz GER GER-NED 30:23 (16:15) Conversano ITA ITA-NED (EK kwalificatie) 20:24 (10:13) Rotterdam NED-TUR (EK kwalificatie) 37:21 (18:12)

34 Oranje Heren Deelname EK 2014 kwalificatie
Deelname WK 2015 kwalificatie 1 januari 2013 – 30 juni 2014 10 interlands 250 goals (gemiddeld 25 goals per interland) Uitgelicht: Matthijs Vink interlands / 54 goals Nicky Verjans interlands / 149 goals Tim Remer interlands / 144 goals

35 Oranje Heren Kyiv UKR UKR-NED (EK kwalificatie) 28:24 (16:10) Almere NED-UKR (EK kwalificatie) 27:23 (13:10) Almere NED-POL (EK kwalificatie) 23:30 (11:13) Alingsås SWE-NED (EK kwalificatie) 34:23 (15:10) Sittard NED-GRE (WK kwalificatie) 25:20 (12:10) Rishon LeZion ISR-NED (WK kwalificatie) 28:26 (15:12) Hasselt BEL BEL-NED (WK kwalificatie) 28:22 (12:09) Sittard NED-BEL (WK kwalificatie) 27:21 (14:10) Thessaloníki GRE-NED (WK kwalificatie) 24:19 (11:07) Sittard NED-ISR (WK kwalificatie) 34:24 (14:11)

36 Oranje Jeugd Dames Dames Jong Oranje 6e EK Denemarken (2013)
Dames Jong Oranje 8e WK Kroatië (2014) Dames Jong Jong Oranje 4e EYOF Utrecht (2013) Dames Jong Jong Oranje 13e EK Polen (2013) Dames Jong Jong Oranje 6e EK Macedonië (2014)

37 Oranje Jeugd Heren Overzicht interlands jeugdselecties dames en heren.
Heren Jong Oranje 5e WK Bosnië Herz. (2013) Heren Jong Jong Oranje 14e Open EK Zweden (2013) Heren Jong Jong Oranje 8e EYOF Utrecht (2013) * Heren jeugdselecties in 2014 geen EK’s en WK’s, maar door o.a. de HandbalAcademie komen zij dichterbij het niveau van de EK/WK-landen. Overzicht interlands jeugdselecties dames en heren.

38 Oranje Jeugd 1 januari 2013 – 30 juni 2014
Dames Jong Oranje Heren Jong Oranje - 27 interlands interlands goals goals - 29 doelpunten gemiddeld doelpunten gemiddeld Dames Jong Jong Oranje Heren Jong Jong Oranje - 31 interlands interlands goals goals - 26 doelpunten gemiddeld doelpunten gemiddeld

39 Resultaten van projecten
Leven Lang Sporten Resultaten van projecten Belangrijkste projecten binnen de Breedtesport zijn in deze periode: Naar een Veiliger Sportklimaat Beach Handball Jeugdhandbal Clusterbegeleiding

40 Resultaten van projecten
Leven Lang Sporten Resultaten van projecten Naar een Veiliger Sportklimaat 79 intakegesprekken met verenigingen 5 trajecten Besturen met een Visie (5 verenigingen per traject) 2 trajecten Sportief Besturen 6 trajecten Sportief Coachen Succesvolle Week van de Scheidsrechter 12 regionale spelregeltesten en succesvol NK Spelregeltest Voorbeeld-Clubarbitrageplan is opgesteld

41 Resultaten van projecten
Leven Lang Sporten Resultaten van projecten Beach Handball Concept Beleidsplan Beach Handball is opgesteld (Werkgroep) Beach Handball-site is ontwikkeld: 16 toernooien binnen de NHV Beach Handball Tour Projectgroep Trainersopleidingen is aan de slag met ontwikkelen Beach Handball-trainersopleidingen Projectgroep Scheidsrechtersopleidingen is aan de slag met ontwikkelen Beach Handball-scheidsrechtersopleidingen 1 cursus Beach Handball-scheidsrechter 3 is georganiseerd 14 Beach Handball-clinics zijn georganiseerd Succesvol NK Beach Handball eind juni 2014 Beach Handball Scheidsrechter Jeanet Markvoort was actief bij World Games

42 Resultaten van projecten
Leven Lang Sporten Resultaten van projecten Jeugdhandbal Waarom nieuwe vorm? Eén beleid realiseren voor alle kinderen (i.v.m. het gegeven dat er door de verschillende ex-afdelingen anders mee omgegaan werd). Vanuit een actuele visie op talentontwikkeling en bewegen voor/met kinderen. Kinderen hebben recht op de leukste en beste manier om handbal te spelen.

43 Resultaten van projecten
Leven Lang Sporten Resultaten van projecten Jeugdhandbal Technische jeugdhandbalvisie is opgesteld door Werkgroep Talentontwikkeling Regionale informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd: 228 van de 393 verenigingen waren aanwezig! Regionale praktische clinics/workshops: 172 verenigingen waren aanwezig! Veel informatie is verspreid via website en Nieuwsflitsen 136 sets minidoelen zijn besteld door 88 verenigingen (t.b.v. minitoernooien / F-jeugdcompetities) Kabouterspelpakketten zijn samengesteld (t.b.v. kabouterspelfeesten / H-jeugd) Impressie spelfeest:

44 Resultaten van projecten
Leven Lang Sporten Resultaten van projecten Clusterbegeleiding Aanpak is besproken met de NHV-clusterbegeleiders 41 van de 53 clusters zijn bezocht/begeleid (de meeste voor de eerste maal) CRM-systeem is ontwikkeld voor borgen informatie en actiepunten

45 Bijzonderheden van projecten
Leven Lang Sporten Bijzonderheden van projecten Naar een Veiliger Sportklimaat - Doelgroep voornamelijk bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters Beach Handball - Vooral succesvol in het oosten van het land - Voor iedereen vanaf de D-jeugd t/m de senioren Jeugdhandbal - Doelgroep 4-8 jaar en bestuurders, trainers/coaches en spelleiders (scheidsrechters) - Vooral uitdaging gebleken in Noord-Holland i.v.m. de oude speelwijze bij de F-jeugd

46 Leven Lang Sporten Servicedesk Tickets van 1-1-2013 t/m 30-06-2014
Totaal tickets Acht meest gekozen onderwerpen: Competitie 594 tickets Overig 427 tickets Scheidsrechters 320 tickets Ledenadministratie tickets Sportlink 133 tickets Verenigingsservice tickets Opleidingen 113 tickets Evenementen 102 tickets

47 Spreekbeurtpakketten
Leven Lang Sporten Spreekbeurtpakketten Aangevraagd van t/m Aantal spreekbeurtpakketten stuks Gemiddelde leeftijd aanvragen 10 jaar Aantal kinderen die spreekbeurt hebben gezien kinderen Timo Stam uit Zierikzee is één van de aanvragers geweest. Hij zit in groep 5 en handbalt zelf bij HV Deltasport. Timo vroeg een pakket aan, koos voor de poster van Bartek Konitz en stuurde na afloop een “Dank je wel voor het pakket. Ik had vanmiddag mijn spreekbeurt op school en heb er een 10+ voor gekregen! Er willen ook nog drie kinderen uit mijn klas komen kijken bij mijn training. Hopelijk worden ze ook lid!”

48 Competitie & Jeugdhandbal
Leven Lang Sporten Themabijeenkomsten Competitie & Jeugdhandbal Begin 2014 waren er themabijeenkomsten op meerdere locaties door Nederland. Hiervoor waren bijna 500 aanmeldingen. Ook bij de clinics jeugdhandbal voor waren veel verenigingen die met hun teams mee deden: meer dan 70!

49 Leven Lang Sporten Statistieken
Verwerkte overschrijvingen ( t/m ): 2052 overschrijvingen verwerkt Verwerkte dispensaties (seizoen 2013/2014): 1.094 Aangemelde aspirantleden (seizoen 2013/2014) 306  50% is lid geworden Test in het seizoen bleek bijzonder succesvol! Verklaringen Omtrent Gedrag: 16 verenigingen voor 241 VOG’s Regiobijeenkomsten (seizoen 2013/2014) 23 bijeenkomsten met 748 aanwezigen Minitoernooien (seizoen 2013/2014) 84


Download ppt "Jaarverslag Beter, Sterker, Groter!"

Verwante presentaties


Ads door Google