De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. K. v.d. Meer voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 : 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Koningen 21 : 1 - 16 Jakobus 3 : 1 - 12 Tekst: Zondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. K. v.d. Meer voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 : 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Koningen 21 : 1 - 16 Jakobus 3 : 1 - 12 Tekst: Zondag."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. K. v.d. Meer voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 : 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Koningen 21 : 1 - 16 Jakobus 3 : 1 - 12 Tekst: Zondag 43

2

3 ZATERDAG 19 APRIL 2014 PASSIESPEKTAKEL Door: Kinderkoor “Jong Heemse “ o.l.v. Gerben Pol Entree: € 3,00 Gezinskaart: € 10,00 m.m.v.: Herman Boerman – orgel Klaasjan Pullen – saxofoon Rico Pullen – drums Gerben Pol - trompet “Höftekerk”, Hardenberg Aanvang: 19:30 uur

4 JUBILEUMCONCERT 50 JAAR GEREF. GEMENGD KOOR 50 JAAR GEREF. GEMENGD KOOR TE DEUM LAUDAMUS TE DEUM LAUDAMUS o.l.v. Edwin Velvis o.l.v. Edwin Velvis op 5 april 2014 op 5 april 2014 aanvang: 19.30 uur, toegang: vrij (wel collecte) aanvang: 19.30 uur, toegang: vrij (wel collecte) in de Kandelaarkerk te Heemse in de Kandelaarkerk te Heemse

5 Voedselbank Zondag 30 maart  Pannenkoekenmix  Macaroni, spaghetti, mie enz.  Zonnebloemolie  Blik- of potconserven zoals groenten, soep enz.

6 Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan bij: Fam Haan, tel. 261653; Fam Haan, tel. 261653; Jan vd Giessen, tel. 06-51743136 Of Fred Sollie, tel. 06-43011057 Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan bij: Fam Haan, tel. 261653; Fam Haan, tel. 261653; Jan vd Giessen, tel. 06-51743136 Of Fred Sollie, tel. 06-43011057

7

8 In deze dienst zal Ds. K. v.d. Meer voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 : 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Koningen 21 : 1 - 16 Jakobus 3 : 1 - 12 Tekst: Zondag 43

9 Mededelingen  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek

10  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek

11  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek

13 1 Psalm 93 : 1, 2, 3

14 2 Psalm 93 : 1, 2, 3

15 3 Psalm 93 : 1, 2, 3

16  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek

17  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek

18 1 Koningen 21:1-16 De wijngaard van Nabot 1 Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jizreëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Jizreël bezat. 2 ‘Sta mij uw wijngaard af,’ zei Achab tegen Nabot. ‘Hij ligt naast mijn paleis; ik kan hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen.’ 3 Maar Nabot zei tegen Achab: ‘De HEER verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan.’

19 4 Achab ging terug naar zijn paleis, woedend en terneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen, met zijn gezicht naar de muur, en weigerde te eten. 5 Toen kwam zijn vrouw Izebel naar hem toe en vroeg: ‘Wat is er gebeurd, dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt?’ 6 ‘Ik heb met de Jizreëliet Nabot gesproken,’ antwoordde hij. ‘Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan.’ 7 Daarop zei Izebel: ‘Wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goeddoen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt.’

20 8 Uit naam van Achab schreef Izebel brieven, verzegelde die met het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Nabot woonde. 9 In die brieven stond het volgende: ‘Kondig een vastendag af en zet Nabot vooraan wanneer het volk samenkomt. 10 Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen.’ 11 Nabots stadsgenoten, de oudsten en aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat Izebel hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. 12 Ze kondigden een vastendag af en lieten Nabot vooraan zitten toen het volk samenkwam.

21 13 Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. 14 Ze stuurden Izebel bericht dat Nabot door steniging ter dood was gebracht. 15 Toen Izebel hoorde dat Nabot dood was, zei ze tegen Achab: ‘Je kunt de wijngaard die de Jizreëliet Nabot je weigerde te verkopen in bezit nemen, want Nabot leeft niet meer, hij is dood.’ 16 Toen Achab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Jizreël om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

22  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5

23 1 Psalm 15 : 1, 2

24 2 Psalm 15 : 1, 2

25  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5

26 Jakobus 3 : 1 - 12 1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. 3 Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. 4 En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5 Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt.

27 6 Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. 7 De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 11 Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water.

28  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5

29 1 Psalm 141 : 1, 3

30 3 Psalm 141 : 1, 3

31  Votum en zegengroet  Ps. 93 : 1, 2, 3  Gebed  Lezen: 1 Koningen 21 : 1 - 16  Ps. 15 : 1, 2  Lezen: Jakobus 3 : 1-12  Ps. 141 : 1, 3  Tekst:Zondag 43  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5

32 Zondag 43 Wat eist God in het negende gebod? Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai en geen kwaadspreker of lasteraar ben. Dat ik ook niemand lichtvaardig en onverhoord veroordeel of help veroordelen. Maar dat ik alle liegen en bedriegen als echt duivelswerk vermijd, als ik tenminste de zware toorn van God niet op mij laden wil. Verder dat ik in rechtszaken en in alle andere handelingen de waarheid liefheb, oprecht spreek en belijd en ook de eer en goede naam van mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder.

33 Na de preek: Gz. 144 : 1, 4, 5

34

35 THEMA: Met het negende gebod: 1)Verbied God ons om te liegen als de duivel;

36 THEMA: Met het negende gebod: 1)Verbied God ons om te liegen als de duivel; 2) Stimuleert God ons om te getuigen van en voor Jezus, de waarheid.

37  Ps. 141 : 1, 3  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gz. 144 : 6, 7  Gebed  Collecte  Gz. 118 : 1, 2, 3  Zegen

38 1 Gezang 144 : 1, 4, 5

39 4 Gezang 144 : 1, 4, 5

40 5 Gezang 144 : 1, 4, 5

41  Ps. 141 : 1, 3  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5  Geloofsbelijdenis van Nicea  Gz. 144 : 6, 7  Gebed  Collecte  Gz. 118 : 1, 2, 3  Zegen

42  Ps. 141 : 1, 3  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gz. 144 : 6, 7  Gebed  Collecte  Gz. 118 : 1, 2, 3  Zegen

43 6 Gezang 144 : 6, 7

44 7 Gezang 144 : 6, 7

45  Ps. 141 : 1, 3  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gz. 144 : 6, 7  Gebed  Collecte  Gz. 118 : 1, 2, 3  Zegen

46  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Theologische Universiteit  2 e Rente en aflossing  Gz. 118 : 1, 2, 3

47  Ps. 141 : 1, 3  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gz. 144 : 6, 7  Gebed  Collecte  Gz. 118 : 1, 2, 3  Zegen

48 1 Gezang 118 : 1, 2, 3

49

50 2 Gezang 118 : 1, 2, 3

51

52 3 Gezang 118 : 1, 2, 3

53

54  Ps. 141 : 1, 3  Preek  Gz. 144 : 1, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gz. 144 : 6, 7  Gebed  Collecte  Gz. 118 : 1, 2, 3  Zegen

55

56 Tot volgende week zondag Om: 11:00 uur Om: 11:00 uur Met Ds. P. van de Berg Met Ds. P. van de Berg In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 18:30 uur En om: 18:30 uur Met Ds. Met Ds. J.Th. Jonkman In het Morgenlicht In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. K. v.d. Meer voorgaan. Na de zegen zingen we Ps. 93 : 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Koningen 21 : 1 - 16 Jakobus 3 : 1 - 12 Tekst: Zondag."

Verwante presentaties


Ads door Google