De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerd vrijetijdsbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerd vrijetijdsbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid
in Mechelen

2 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid in Mechelen
Cultuur <> toerisme Beleidsvisie Organisatie Projecten en producten

3 Cultuur <> toerisme

4 Cultuur <> toerisme
Spanningsveld Cultuur/toerisme = schijndilemma > als we vooral de gelijkenis en niet het verschil als uitgangspunt nemen.

5 Beleidsvisie

6 Beleidsvisie Stedelijke beleidsvisie en cultuurbeleidsplan.
De operationele uitwerking van doelstellingen binnen cultuur of toerisme kunnen verschillen, maar op het (hogere) niveau van strategische doelstellingen (SD), spreekt er een verregaande convergentie uit. Toerisme en cultuur behoren beide tot eenzelfde beleidsdomein “vrije tijd” (1 van de 4) . SD 1: “Mechelen stelt een ruim en divers cultuuraanbod ter beschikking”, inclusief fysieke en technische onthaalstructuren, een éénloketprincipe,… SD 2: “Mechelen leidt zoveel mogelijk bewoners naar een intense en gedifferentieerde cultuurparticipatie”, waaronder (collectieve) cultuurcommunicatie en promotie van het vrijetijdsaanbod, beurzen, toeristische produktontwikkeling met culturele root, evenementen, UiTmarketing… SD 3 “Mechelen bezit een culturele uitstraling die tot ver buiten de regio reikt”, Mice, topevenementen,…

7 Beleidsvisie De gedeelde finaliteit van alle spelers in het vrijetijdsdomein ligt in het samenleven, het bouwen, het maken van de stad… de stad als hoogwaardig, meerdimensionaal, menselijk artefact. We dienen geen sectorale belangen (toerisme, cultuur,…), maar koesteren publieke doelstellingen in de meer universele zin: diversiteit, participatie, levenskwaliteit; de consument, de klant, de burger staat centraal.

8 Beleidsvisie Vanuit een citymarketingperspectief is het én-én.
De stad wil zich aantrekkelijk positioneren voor verschillende doelgroepen, in de meest basale zin: bewoners, bezoekers en bedrijven. Toerisme en cultuur spelen een belangrijke rol naar deze drie doelgroepen toe. Het gaat niet op om te zeggen dat cultuur lokaal werkt en toerisme internationaal, tenzij in het WERVEN! Belgen en Nederlanders maken samen de helft van het aantal overnachtingen in Mechelen uit. Tel daarbij de lokale en bovenlokale recreanten en dagtoeristen… > evident dat deze ”segmenten” naar vraag- en aanbodsstructuur toe, veel overeenkomsten zullen vertonen. Wie vandaag lokale bewoner is kan morgen een bezoeker zijn en omgekeerd. Bekijk dit vanuit de klant: wat goed is voor een toerist is dat vaak ook voor de lokale bewoner en omgekeerd (innovatieve product-ontwikkeling, fraai straatbeeld, trendy horeca,…) We nemen de gelijkenis als uitgangspunt, niet het verschil.

9 Organisatie

10 Organisatie Als toeristisch uitgangspunt nemen we dat het rijke erfgoed en cultureel aanbod voor “Kunststad Mechelen” op organische wijze het kernproduct uitmaakt. Dit heeft implicaties voor een efficiënte organisatiestructuur.

11 Organisatie Toerisme en Marketing positioneert zich binnen het departement als cluster die alle mogelijke aspecten van sectoroverschrijdende publieksontwikkeling omvat, zowel wat betreft onthaalstructuur, publieks-werking, UiT en toerisme-marketing.

12 Organisatie De bestaande samenwerking tussen toerisme en cultuur werd aanzienlijk verdiept en zal voortaan zowel front (onthaal en reserveringen) als back-office dienstverlening omvatten. De marketingactiviteiten die onder impuls van de In&Uit-werking ontstonden (in het verlengde van de vroegere dienst cultuurcommunicatie) werden ondergebracht in de dienst UiTmarketing.

13 Organisatie Het nieuwe organogram moet de reële werking, missie en doelstellingen van de bestaande diensten optimaal kaderen (inclusief Meeting in Mechelen en de vroegere dienst cultuurcommunicatie). In het algemeen komt er meer nadruk op marketing (zowel toeristisch als in de UiTwerking); de kernidee van marketing is het strategisch koppelen van vraag en aanbod door het leveren van dienstverlening die optimaal tegemoet komt aan vragen en noden van de verschillende klantengroepen.

14 Organisatie Mechelen heeft de ambitie tot vormgeving van een best practise inzake samenwerking tussen toerisme en vrijetijdssectoren op vlak van publiekswerking en marketing. In lijn met het lopende citymarketingproject: een meer gelaagde en verdiepte doelgroepenbenadering (bedrijven, toeristen en inwoners van de stad/recreatief en professioneel, individuelen en groepen, visionair en toegankelijk...)

15 Organisatie Dienstverlening binnen afdeling TOMA > 6 kernfuncties:
1. Strategisch toerismebeleid 2. Toeristisch-recreatieve projecten 3. Toerismemarketing 4. UiTmarketing 5. Productontwikkeling 6. Onthaal & Ticketing

16

17 Organisatie Lessen uit In&Uit
concept een sterk promotiemechanisme en een stimulans voor dienstoverschrijdende samenwerking tussen verschillende vrijetijdssectoren (toerisme, erfgoed, natuurrecreatie, attracties, musea, Mechelen Kinderstad,...) > meerwaarde in de dienstverlening verzilveren én voorbereiden op de opheffing van het merk In&Uit. > onthaaldiensten, toeristische baliewerking, ticketing en reserveringen werden samengevoegd in de dienst Onthaal en ticketing en zullen evolueren naar het voorlopig werkconcept : “A- infokantoor met het label internationaal” volgens de visienota van Toerisme Vlaanderen. En al is nog niet helemaal duidelijk hoe, in het toeristisch infokantoor wordt een UiTpunt geïntegreerd.

18 Projecten en producten
UiTpas Cultuurmarkt Antwerpen UiTmarkt Mechelen UiTinmechelen.be

19 UiTpas Cultuurpas (°2005) > UiTpas (°mei 2008)
Naam ≠, concept nagenoeg = > cultuur, en bij uitbreiding vrije tijd, met fikse korting. UiTpas is er voor iedereen die een verhoogde tegemoeting door het ziekenfonds geniet. Gestart met 500 passen > 1000 verdeeld Ter vergelijking: in Cultuurpassen besteld, maar slechts 300 uitgedeeld.

20 UiTpas Deze zomer noteerde Anno Expo 85 + 17 UiTpassers.
Conclusie: in de nieuwe formule noteren we van 2 juni tot nu een toename van maar liefst 700 passen. Verklaringen: verruiming van cultuur naar vrije tijd + uitbreiding van het aanbod - aantrekkelijk communicatief jasje + product zo helder en gericht als mogelijk gecommuniceerd.

21 Cultuurmarkt Antwerpen 2008

22 UiTmarkt Mechelen 2008

23 UiTmarkt Mechelen 2008

24 UiTmarkt Mechelen 2008

25 UiTinmechelen.be

26

27

28


Download ppt "Geïntegreerd vrijetijdsbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google