De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Afdeling Brugklassen KENNISMAKING

3 Even voorstellen: Rik Leenders: voorzitter oudervereniging Mentoren:
hv1a: Eric Cicilson hv1x: Ruud Widdershoven hv1y: Peter van der Linde v1a: Hans Rawee v1x: Iokaste Veen en Manon van Lelieveld v1y: Angelique Schage Ruud Widdershoven : coördinator brugklas Angelique Schage : coördinator brugklas Eva van Klingeren : remedial teacher Joost Mink : remedial teacher Jaap Rook : afdelingsleider

4 Ambities en uitgangspunten HL Structuur school Remedial teaching
PROGRAMMA VOOR DE PAUZE De oudervereniging Ambities en uitgangspunten HL Structuur school Remedial teaching Technasium Praktische zaken Voorstellen rector

5 Kennismaking met de mentor Uitwisseling van de eerste indrukken
PROGRAMMA NA DE PAUZE Kennismaking met de mentor Uitwisseling van de eerste indrukken Algemene wetenswaardigheden

6 Rik Leenders Voorzitter Bestuur Oudervereniging (BOV)

7 Introductie-avond Brugklas september 2014 Bestuur Oudervereniging
‘t Hooghe Landt Ons ABC: Actief – Betrokken - Communicatief 7

8 Agenda Wie zijn wij? Ouders & school Wat is de Oudervereniging?
Rol van het Bestuur van de Oudervereniging Onze activiteiten Leerling School Ouders De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 8

9 Wie zijn wij? Voorzitter: Rik Leenders Secretaris: Dave Kok
Penningmeester: Ineke Wurfbain (a.i.) Leden: Heidi Eijk Esselien Walgaard vacature De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 9

10 Ouders & school Actief Betrokken Communicatief Meeleven - Tafeltjesavonden - Ouderavonden - Mentorenspreekuur - Mail of telefonisch contact met mentor Meedenken - Bestuur Oudervereniging - Klankbordavonden - Jaarlijkse tevredenheidsonderzoek Meehelpen - Mediatheek - Culturele en theater-activiteiten - Technasium - Introductiedag groep 8 - Geven van Hooghe C - Maatschappelijke stage Mee beslissen - Decentrale Medezeggenschapsraad (DMR) - Centrale Medezeggenschapsraad (MR) De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 10

11 Wat is de Oudervereniging?
Vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op ‘t Hooghe Landt U bent automatisch lid ! De OV is een vereniging van ouders of verzorgers met kinderen op het HL. U hoeft dus geen lid te worden maar u bent allemaal al lid van de OV. 11

12 Rol Bestuur Oudervereniging
Stimuleren samenwerking en betrokkenheid tussen ouders/verzorgers en school (brugfunctie) Een vraagbaak voor verzorgers/ouders (communicatiefunctie) Een platform voor overleg met school/directie (klankbordfunctie) Een informatiebron voor ouders/verzorgers (informatiefunctie) Lid zijn van het bestuur is vrijwillig, niet vrijblijvend! Iedereen met een kind op het HL is lid. U bent vertegenwoordigd via het bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. 12

13 Onze activiteiten Speerpunten: - De Gezonde Schoolkantine:
-> Nieuwe cateraar met gezonder aanbod - Alcohol – Roken – Drugs: -> Opgestelde protocol ingevoerd Informatiedagen groep 8; actieve rol in communicatie met nieuwe ouders en leerlingen Meedenken over meerjaren-beleidsplan Aardigheidje voor eindexamenleerlingen Jaarlijkse Themavond (o.a. Nieuwe trends in het onderwijs) Deelname actiegroep: Kika / ‘Stop kindermisbruik’ Reguliere vergaderingen met vaste en actuele agendapunten Actieve en betrokken ouders: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Allemaal actieve ouders die zich berokken voelen met wat er op school gebeurd. Doet u ook mee? Naast het bestuur van de OV heeft de school ook behoefte aan andere actieve ouders die zich willen inzetten voor de mediatheek, voor de medezeggenschapscommissie of willen helpen bij activiteiten die op school worden georganiseerd. Aanmelden? vul het aanmeldingsformulier in lever het formulier in bij de mentor 13

14 Ook op de website Via de buttons:
Iedereen met een kind op het HL is lid. U bent vertegenwoordigd via het bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Onderwijs Ouders Oudervereniging Via de buttons: 14

15 De Oudervereniging is er voor u en door u !!
Ons -adres: Op de website van de schol is een apart hoekje voor de OV gereserveerd waarop u nogmaals na kunt lezen wat de OV is en waarvoor zij staat. U vindt hierop ook het adres waarop u uw vragen kan stellen aan de OV. 15

16 OVERSTAP BASISSCHOOL VOORTGEZET ONDERWIJS
VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

17 Ambities: Diploma passend bij niveau en ontwikkeling
Goed voorbereid op vervolgonderwijs Voorbereid op functioneren in de maatschappij Talenten ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied

18 Uitgangspunten: Maatwerk per doelgroep Actief leren en participeren
Leren van en met elkaar Verantwoordelijkheid geven en nemen

19 Maatwerk per doelgroep
Huiswerk vanaf 15/09 voor brugklassers Beoordeling op twee niveaus in MH en HV Hooghe C Studieuur en Begeleidingsuur Differentiatie-uur Bèta onderwijs Vwo klassen 1 en 2: Latijn Parascholaire activiteiten

20 Organisatie

21 4 Afdelingen BRUGKLAS MAVO HAVO VWO

22 Bevorderingsnormen 3 rapporten 1 onvoldoende: bevorderd
Ne, En en wi: kernvakken 2 tot 3 onvoldoendes bespreken 4 en meer: andere leerstroom

23 Maatwerk in begeleiding
MENTOR VAKDOCENTEN OUDERS LEERLINGBEGELEIDER

24 Meedenken of klankbord:
LEERLINGEN OUDERS

25 Remedial Teaching Regelen van faciliteiten voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie Ondersteuning bieden aan leerlingen in de vaklessen Begeleiden van leerlingen met leerproblemen in kleine groepen. Afname brugklasscreening

26 De brugklasscreening 1e ronde Woordenschat Leesvaardigheid Spelling
Rekenen

27 De brugklasscreening Verder? Eventueel schriftelijk nader onderzoek
Eventueel individuele screening Daarna verslag naar huis + advies + gesprek

28 Ouderavond voor ouders van leerlingen met dyslexie
oktober mediatheek

29 Nieuwsbrieven Coördinatie
Een grote groep lln is speciaal voor het technasium onderwijs naar onze school gekomen daarom willen we hier even apart bij stilstaan. En voor degenen die thuis al verhalen gehoord hebben over de eerste O&O (onderzoek en ontwerpen) ervaringen van uw zoon of dochter, zo ziet dat eruit. De leerlingen zijn nu niet met een standaard O&O project bezig, maar maken kennis met gereedschap, materialen en veiligheid.

30 Nieuwsbrieven Achtergrond informatie over de onderwijsvorm en actuele projectinformatie Met enige regelmaat Digitaal We kunnen ons voorstellen dat het technasium onderwijs nieuw voor u is daarom zullen wij u middels korte nieuwsbrieven op de hoogte houden. U heeft wellicht de eerste nieuwsbrief al ontvangen en zult het komende schooljaar er nog enkele toegezonden krijgen.

31 Coördinatie; algemeen:
Technasium team bestaat uit: docenten technisch onderwijs assistenten Gecoördineerd door technatoren Specifieke coördinator brugklas Technatoren coördineren en ondersteunen het onderwijsteam (projecten bijhouden, excursies regelen, bedrijfscontacten etc). Daarnaast houden ze, samen met rector, ook contact met regionaal netwerk en technasium organisatie. Omdat op onze school een groot deel van de circa 325 technasium leerlingen in de brugklas zit, circa 150 lln, is er voor die groep een specifieke coördinator.

32 Coördinatie; brugklas:
Iokaste Veen Voorstellen coördinatoren. Voor specifieke vragen over het technasium:

33 Praktische Zaken Ziekte en absent melden Brugklaskamp Juffrouw Julia

34 Ben Stoelinga rector

35 WAAR VINDT U DE MENTOREN?
hv1a: Eric Cicilson lok. 1.08 hv1x: Ruud Widdershoven lok. 1.17 hv1y: Peter van der Linde lok. 1.18 v1a : Hans Rawee lok. 1.09 v1x : Manon van Lelieveld en Iokaste Veen lok. 1.10 v1y : Angelique Schage lok. 1.11

36 TOT ZIENS Mentorgesprekken: 11/13 november 2014
Huiswerkhulpavond: november 2014 TOT ZIENS


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google