De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Afdeling Brugklassen KENNISMAKING Even voorstellen: Rik Leenders: voorzitter oudervereniging Mentoren: hv1a: Eric Cicilson hv1x: Ruud Widdershoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Afdeling Brugklassen KENNISMAKING Even voorstellen: Rik Leenders: voorzitter oudervereniging Mentoren: hv1a: Eric Cicilson hv1x: Ruud Widdershoven."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Afdeling Brugklassen KENNISMAKING

3 Even voorstellen: Rik Leenders: voorzitter oudervereniging Mentoren: hv1a: Eric Cicilson hv1x: Ruud Widdershoven hv1y: Peter van der Linde v1a: Hans Rawee v1x: Iokaste Veen en Manon van Lelieveld v1y: Angelique Schage Ruud Widdershoven: coördinator brugklas Angelique Schage: coördinator brugklas Eva van Klingeren : remedial teacher Joost Mink: remedial teacher Jaap Rook : afdelingsleider

4 PROGRAMMA VOOR DE PAUZE De oudervereniging Ambities en uitgangspunten HL Structuur school Remedial teaching Technasium Praktische zaken Voorstellen rector

5 PROGRAMMA NA DE PAUZE Kennismaking met de mentor Uitwisseling van de eerste indrukken Algemene wetenswaardigheden

6 Rik Leenders Voorzitter Bestuur Oudervereniging (BOV)

7 Introductie-avond Brugklas september 2014 Bestuur Oudervereniging ‘t Hooghe Landt Ons ABC: Actief – Betrokken - Communicatief

8 Agenda 1.Wie zijn wij? 2.Ouders & school 3.Wat is de Oudervereniging? 4.Rol van het Bestuur van de Oudervereniging 5.Onze activiteiten Leerling OudersSchool

9 Wie zijn wij? Voorzitter: Rik Leenders Secretaris:Dave Kok Penningmeester: Ineke Wurfbain (a.i.) Leden:Heidi Eijk Esselien Walgaard vacature

10 Ouders & school Meeleven - Tafeltjesavonden - Ouderavonden - Mentorenspreekuur - Mail of telefonisch contact met mentor Meedenken - Bestuur Oudervereniging - Klankbordavonden - Jaarlijkse tevredenheidsonderzoek Meehelpen - Mediatheek - Culturele en theater-activiteiten - Technasium - Introductiedag groep 8 - Geven van Hooghe C - Maatschappelijke stage Mee beslissen - Decentrale Medezeggenschapsraad (DMR) - Centrale Medezeggenschapsraad (MR) Actief Betrokken Communicatief

11 Wat is de Oudervereniging? Vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op ‘t Hooghe Landt U bent automatisch lid !

12 Rol Bestuur Oudervereniging Stimuleren samenwerking en betrokkenheid tussen ouders/verzorgers en school (brugfunctie) Een vraagbaak voor verzorgers/ouders (communicatiefunctie) Een platform voor overleg met school/directie (klankbordfunctie) Een informatiebron voor ouders/verzorgers (informatiefunctie) Lid zijn van het bestuur is vrijwillig, niet vrijblijvend!

13 Onze activiteiten Speerpunten: - De Gezonde Schoolkantine: -> Nieuwe cateraar met gezonder aanbod - Alcohol – Roken – Drugs: -> Opgestelde protocol ingevoerd Informatiedagen groep 8; actieve rol in communicatie met nieuwe ouders en leerlingen Meedenken over meerjaren-beleidsplan Aardigheidje voor eindexamenleerlingen Jaarlijkse Themavond (o.a. Nieuwe trends in het onderwijs) Deelname actiegroep: Kika / ‘Stop kindermisbruik’ Reguliere vergaderingen met vaste en actuele agendapunten

14 Ook op de website Via de buttons: OnderwijsOudersOudervereniging

15 De Oudervereniging is er voor u en door u !! Ons email-adres: oudervereniginghl@live.nl

16 OVERSTAP VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

17 Ambities: Diploma passend bij niveau en ontwikkeling Goed voorbereid op vervolgonderwijs Voorbereid op functioneren in de maatschappij Talenten ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied

18 Uitgangspunten: Maatwerk per doelgroep Actief leren en participeren Leren van en met elkaar Verantwoordelijkheid geven en nemen

19 Maatwerk per doelgroep Huiswerk vanaf 15/09 voor brugklassers Beoordeling op twee niveaus in MH en HV Hooghe C Studieuur en Begeleidingsuur Differentiatie-uur Bèta onderwijs Vwo klassen 1 en 2: Latijn Parascholaire activiteiten

20 Organisatie

21 4 Afdelingen BRUGKLAS MAVO HAVO VWO

22 Bevorderingsnormen 3 rapporten 1 onvoldoende: bevorderd Ne, En en wi: kernvakken 2 tot 3 onvoldoendes bespreken 4 en meer: andere leerstroom

23 Maatwerk in begeleiding MENTOR VAKDOCENTEN OUDERS LEERLINGBEGELEIDER

24 Meedenken of klankbord: LEERLINGEN OUDERS

25 Remedial Teaching Regelen van faciliteiten voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie Ondersteuning bieden aan leerlingen in de vaklessen Begeleiden van leerlingen met leerproblemen in kleine groepen. Afname brugklasscreening

26 De brugklasscreening 1e ronde Woordenschat Leesvaardigheid Spelling Rekenen

27 De brugklasscreening Verder? Eventueel schriftelijk nader onderzoek Eventueel individuele screening Daarna verslag naar huis + advies + gesprek

28 Ouderavond voor ouders van leerlingen met dyslexie oktober mediatheek

29 Nieuwsbrieven Coördinatie

30 Nieuwsbrieven Achtergrond informatie over de onderwijsvorm en actuele projectinformatie Met enige regelmaat Digitaal

31 Coördinatie; algemeen: Technasium team bestaat uit: docenten technisch onderwijs assistenten Gecoördineerd door technatoren Specifieke coördinator brugklas

32 Coördinatie; brugklas: Iokaste Veen i.veen@hooghelandt.nl

33 Praktische Zaken Ziekte en absent melden Brugklaskamp Juffrouw Julia www.hooghelandt.nl

34 Ben Stoelinga rector

35 WAAR VINDT U DE MENTOREN? hv1a: Eric Cicilsonlok. 1.08 hv1x: Ruud Widdershovenlok. 1.17 hv1y: Peter van der Lindelok. 1.18 v1a : Hans Rawee lok. 1.09 v1x : Manon van Lelieveld en Iokaste Veen lok. 1.10 v1y : Angelique Schagelok. 1.11

36 TOT ZIENS Mentorgesprekken: 11/13 november 2014 Huiswerkhulpavond: 18 november 2014


Download ppt "Welkom. Afdeling Brugklassen KENNISMAKING Even voorstellen: Rik Leenders: voorzitter oudervereniging Mentoren: hv1a: Eric Cicilson hv1x: Ruud Widdershoven."

Verwante presentaties


Ads door Google