De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 27 januari 19 30 Ontmoetingsavond Katholiek-Gereformeerd 1 februari 19 30 Best Life

5 Deze week zijn jarig: 25 januari:Roos van den Aker zr Ineke de Haas-de Heer br Henk Pruim 26 januari:Lotte Heres 28 januari:zr Ina Ellen-Stoppels zr Hanneke van Harten-Schiebaan 29 januari:zr Marijke Koelewijn-Meester 30 januari:Isa de Fouw

6 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

7 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

10 Psalm 21: 1, 7 1 O HEER, de koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte, het heil dat U bewerkte. Zijn hartewens werd werklijkheid, de bede van uw knecht hebt U hem niet ontzegd.

11 Psalm 21: 1, 7 7 O HEER, verhef U in uw kracht. Wij zullen U dan prijzen, U altijd eer bewijzen. Bezingen zullen wij uw macht, U loven levenslang met psalm en lofgezang.

12 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

13 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

14 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

15 Gezang 9: 1 - 3 1 Wees eerlijk, doe de mensen recht, geen aanzien van persoon. Trek geen partij voor arm of rijk, houd hart en handen schoon. Ik ben de HEER.

16 Gezang 9: 1 - 3 2 Wees open naar uw broeder toe en strooi geen lasterpraat, leg onderling geschillen bij, wees trouw, pleeg geen verraad. Ik ben de HEER.

17 Gezang 9: 1 - 3 3 Wees niet haatdragend in uw hart en wijs elkaar terecht. Heb lief de ander als uzelf; hoor wat uw Rechter zegt. Ik ben de HEER.

18 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

19 H.C. Zondag 37 GA ERMEE NAAR BUITEN - MAAR HOE? niet mijn geloofwaardigheid maar Gods betrouwbaarheid zelfbeheersing meer dan alleen liefde tonen

20 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

21 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

22 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 2 Maak ons volbre-ngers van dat woord, getuigen van uw vre-de, dan gaat wie aar-zelt met ons voort, wie afdwaalt met ons me-de. Laat ons getrouw de we-g begaan tot allen d-ie ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

23 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 3 Leer ons het god-delijk beleid der liefde te bea-men, opdat wij nie-t door onze strijd uw goede trouw bescha-men. Leg ons de woorden i-n de mond die weer herstel-len uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

24 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

25 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

26 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 4 Wij danken U-, o liefde groot, dat Christus is geko-men. Wij hebben i-n zijn stervensnood uw diepste woord verno-men. Nog klinkt dat woord; het spree-kt met macht en het wordt o-veral volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

27 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

28 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

29 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

30 Psalm 115: 1, 6 1 Niet ons, o HEER, maar uw naam geef de eer, om al uw goedertierenheid, o HEER, om al uw trouw en zegen. Waarom toch zouden heidenen met spot minachtend vragen: Waar is nu hun God? Hij is hun toch genegen?

31 Psalm 115: 1, 6 6 Vertrouw op God, gij die de HERE vreest, want Hij is steeds hun hulp en schild geweest. heel Israël ten zegen. Aärons huis zal rijk gezegend zijn. Waar men Hem vreest, ontvangen groot en klein die zegen op hun wegen.

32 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

33 Gezang 182E 4-stemmig

34 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4 Psalm115:1, 6 Gezang182E:Amen

35

36 Aanmelden kan via: Website van Present Eindhoven zie Kruispunt of de Flyer van vorige week Aanmelden kan als: Individu Groep Aanmelden kan voor: Sociale activiteit Praktisch project Bij voldoende aanmelding GEEN praatje volgende week na de dienst ;-)

37 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn Psalm21:1, 7 1 Tessalonicenzen 4:1- 12 Gezang9: H.C. Zondag:37 LvdK481:1- 3 LvdK481:4."

Verwante presentaties


Ads door Google