De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. A.O. Reitsema em. te Amersfoort-vathorst Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: ds. A.O. Reitsema em. te Amersfoort- vathorst De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Op eerste kerstdag begint de dienst om 9.30 uur

4 Agenda 24 december 21 00 Kerstnachtdienst

5 Deze week zijn jarig: 21 december:Bart de Graaf 22 december:br Sil de Graaf Janine Lenting Roel Sollie 23 december:zr Trudy Borst-Pool Inge Smith Lars de Wit Thijs de Wit Thom de Wit 24 december:Britte van Kleef 25 december:Casper van Harten

6 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

7 Gezang 79, Gz 13: 1, 2 1 Hoe zal ik Hem bezingen, en loven in mijn lied, die boven alle dingen troont in zijn rijksgebied? Gods Geest wil ons verlichten, de fakkel van het Woord zal klaar ons onderrichten, hoe Hem de lof bekoort.

8 Gezang 79, Gz 13: 1, 2 2 Waarom verliet die Koning zijn troon in heerlijkheid, koos Hij bij ons zijn woning: een mens in dienstbaarheid? De Vader zag bewogen de wereld in haar nood: zijn Zoon kwam uit de hoge tot redding van de dood.

9 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

10 Gezang 175C

11 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

12 Psalm 80: 1, 10 1 O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht.

13 Psalm 80: 1, 10 10 Doe ons uw kracht ten leven blijken, dan zullen Wij van U niet wijken. Dan wordt uw naam door ons geëerd, o HEER, die alle ding regeert. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

14 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

16 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

18 Gezang 48, Gz 8: 1 1 Lof aan de God van Israel, de HERE, die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel, ons aanziet en verlossing schenkt. Hij komt tot ons met grote kracht en wat reeds eeuwen werd verwacht dat wil Hij nu bewerken: in 't huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd.

19 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

21 1.Verlangen verlangen naar verandering verlangen naar terugkeer

22 1.Verlangen 2.Toerusten De dag waarop ik kom (zegt de Heer), zal verschrikkelijk zijn. Maar eerst zal ik de profeet Elia naar jullie toesturen (Mal. 4:23).

23 1.Verlangen 2.Toerusten 3.Bekering Johannes leefde in de woestijn. Daar zei hij tegen de mensen: Bekeer u, begin een nieuw leven, laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven (Marc. 1:4).

24 1.Verlangen 2.Toerusten 3.Bekering Alle mensen uit Judea en Jeruzalem kwamen naar Johannes toe. Ze zeiden: we hebben spijt van alles wat we verkeerd gedaan hebben (Marc. 1:5).

25 1.Verlangen 2.Toerusten 3.Bekering Je kunt het koninkrijk van God alleen binnenkomen als je opnieuw geboren wordt.

26 1.Verlangen 2.Toerusten 3.Bekering 4.Ouders en kinderen Johannes zal als bode voor God uitgaan om ouders met hun kinderen te verzoenen.

27 1.Verlangen 2.Toerusten 3.Bekering 4.Ouders en kinderen ‘ Stelletje slangen! Jullie denken dat je slim genoeg bent om te ontsnappen aan Gods straf. Jullie zeggen: ‘Wij hebben Abraham als vader… Laat eerst maar eens zien dat jullie je leven echt willen veranderen!’ (Matt. 3:7 e.v.)

28 1.Verlangen 2.Toerusten 3.Bekering 4.Ouders en kinderen 5.Wees op de Heer gericht!

29 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

30 LvdK 119: 1, 2, 3, 4, 5 1 Allen Richt op uw macht, o Here der heirscharen en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, wil voor uw aangezicht uw volk bewaren opdat de nacht zal wijken uit het land. 2 Vrouwen Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, zend uw gerechtigheid als morgendauw, dan zal het land de rijkste vruchten geven: de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

31 LvdK 119: 1, 2, 3, 4, 5 3 Mannen Richt op uw woning en roep ons tezamen, omring ons met uw alvermogend woord, wees ons een tempel en roep onze namen, zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 4 Vrouwen Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, reik ons de beker van uw trouwverbond, wij zullen altoos van uw heil gewagen in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

32 LvdK 119: 1, 2, 3, 4, 5 5 Allen Richt over de aarde en haar diepe stromen, de volkeren de sterren, zon en maan, zij zullen allen voor uw aanschijn komen en zingen dat uw woorden niet vergaan.

33 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

34 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

35 3 Genade is verschenen nu God aan mensen denkt, de grote hulpverlener die Jezus Christus schenkt, zijn langbeloofde Zoon door wie Hij blinden, doven, verlost, o Heer, wij loven U in uw hemeltroon. Gezang 169: 3, 5

36 5 Zo wil het God de Vader die ons geschapen heeft en door zijn Zoon genade in overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs van ongeziene dingen. O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs! Gezang 169: 3, 5

37 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

38 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

39 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

40 1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn Gids in 't barre land. Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, vul mij met uw Geest steeds meer, vul mij met uw Geest steeds meer. Opwekking 27

41 2 Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer. leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. Brood des levens, Brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U, voed mij dat ik groei naar U. Opwekking 27

42 3 Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. O, Heer Jezus, 't wordt steeds later dat uw Geest over allen koom'. Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht, kom, Heer Jezus, in uw kracht. Opwekking 27

43 Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, vul mij met uw Geest steeds meer. Brood des levens, Brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U. Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus in uw kracht. Opwekking 27

44 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

45 Gezang 182E 4-stemmig

46 Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1 Lucas1:17 LvdK119:1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang169:3, 5 Opwekking27: Gezang182E:Amen

47 Samen werken aan gemeente zijn! 14 januari 2015 Op deze gemeente avond in blok 2 gaan we met elkaar in gesprek over ons geloof en onze drijfveren. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om 19.30 uur!!! Meer informatie vind je in het kruispunt van 21 december 2014

48 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De actie gaat nog steeds door! Stel u heeft thuis 9 bijbels... Zoveel usb-sticks zijn hier in Best ingeleverd om de bijbel in Noord Korea te verspreiden… Er zijn echt nog veel meer usb-sticks nodig. Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

49


Download ppt "Liturgieds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst Collecte: Stichting Het Passion Gezang79:1, 2 Psalm80:1, 10 Maleachi3:19 - 24 Lucas1:5 - 17 Gezang48:1."

Verwante presentaties


Ads door Google