De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het contractenrecht van morgen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het contractenrecht van morgen"— Transcript van de presentatie:

1 Het contractenrecht van morgen
De uitzonderingen op het beginsel van de partijautonomie gepromoveerd tot regel Prof. mr. Anne L.M. Keirse

2 Beginselen van contractenrecht
Egoïsme Paternalisme Fraternalisme

3 SCHADE-VOORKOMINGS-PLICHT
Maatschappelijke aanvaardbaarheid & Rechtvaardigheid Beginsel van bescherming zwakke partij SCHADE-VOORKOMINGS-PLICHT Partijautonomie Informatieplicht Onderzoeksplicht Medewerkingsplicht Schadebeperkingsplicht Goede trouw Vertrouwensbeginsel Redelijkheidsbeginsel

4 De praktijk ontspoord Enkele illustraties:
HR 19/11/1999, NJ 2000, 117 (Van Leeuwen/Van der Kaaij) HR 23/02/1996, Nr C95/69 (Lefers/Van Kessel) HR 29/05/1998, NJ 1998, 641 (Elinga/British Wool) HR 10/07/2009, LJN BI3402 (TSN/Vos)

5 Van Leeuwen/Van der Kaaij:
Ben ik mijn broeders hoeder? Redenering: “Diegene die nakoming van een contractuele verplichting verlangt, kan geen nakoming vorderen indien en voor zover hij nalaat maatregelen te treffen ter beperking van het nadeel dat uit de wanprestatie van zijn wederpartij voortvloeit.”

6 Lefers/Van Kessel NLG 350.000 (koopprijs) NLG 215.000 (waarde)
min NLG NLG (bespaarde kosten) min NLG

7 Mag een schuldenaar die het zelf in de hand heeft de schade te beperken door alsnog te doen waartoe hij zich krachtens overeenkomst heeft verplicht, maar desalniettemin de schade van zijn wederpartij laat voor wat zij is, van laatstgenoemde verlangen dat deze schadebeperkend ingrijpt, bijvoorbeeld door een vervangende transactie aan te gaan?

8 Elinga/British Wool Past het degene die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen om aan te voeren – en om daaraan met betrekking tot zijn schadevergoedingsplicht consequenties te verbinden – dat de wederpartij dan maar op andere (ongunstiger) voorwaarden met hem had moeten contracteren om aldus de schade voor de tekortschietende partij beperkt te houden?

9 HR 10 juli 2009, LJN BI3402 (TSN/Vos)
Winstderving als gevolg van de ontbinding van een duurovereenkomst Positief contractsbelang Werkelijke schade Voordeelstoerekening Schadebeperkingsplicht

10


Download ppt "Het contractenrecht van morgen"

Verwante presentaties


Ads door Google