De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisopleiding Familie- en Organisatieopstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisopleiding Familie- en Organisatieopstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Basisopleiding Familie- en Organisatieopstellingen
Copyright © 2013 Velsen & Partner B.V., Venetiëhof 52, 1019 NB Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Velsen & Partner B.V.

2 Wat zijn Opstellingen? Vorm van psychotherapie
Bekend gemaakt door Bert Hellinger Wetenschappelijk bewerkt door Franz Ruppert Basisopleiding (methode Bert Hellinger) Masteropleiding (methode Franz Ruppert)

3 Symbiotische behoeften van een kind
Gevoed worden Verwarmd worden Lichaamscontact hebben Vastgehouden worden Gezien worden Begrepen worden Ondersteund worden Erbij horen Welkom zijn ….. Een kind in wording en een pasgeboren kind is in alles op de onvoorwaardelijke zorg van zijn moeder aangewezen Wanneer zij sterft en er geen hulp van buitenaf komt voor het kind, gaat het kind ook dood Is de moeder ziek, dan dreigt er ook ziekte voor het kind; is de moeder verzwakt, dan is het kind ook in groot gevaar Voor het kind zit er niets anders op dan zich zo goed en zo kwaad als het gaat aan te passen aan moeder De moeder is voor het kind aanvankelijk de enige omgeving waarin het opgroeit. Daarom oriënteert de kinderlijke psyche zich geheel op de enige realiteit die er is: de realiteit moeder. Pas als gewaarborgd is dat de moeder bereikbaar en beschikbaar is, kan het kind zich richten op de rest van de wereld. Dat wordt echter allemaal onbelangrijk als het gevaar bestaat dat de moeder weggaat

4 Autonomie behoeften van een kind
Eigen waarneming, voelen, denken Zelfstandig zijn Creatief zijn Onafhankelijk zijn Vrij zijn Zelf kunnen beslissen ... Eigen waarneming, voelen, denken; dit is de hoofdfunctie; de wereld door je eigen ogen zien, niet door die van anderen. Dan pas ben je zelfstandig Zelfstandig zijn Creatief zijn Onafhankelijk zijn; als je iets zelfstandig doet, ben je niet zo afhankelijk Vrij zijn Zelf kunnen beslissen; wat voegt waarde toe en wat niet? ...

5 Hoe realiseer je de ontwikkeling van een gezonde psyche?
Vader en moeder vervullen de symbiotische behoeftes van een kind met warmte, bescherming, vastgehouden worden, liefde en erbij horen. Beide ouders dragen bij aan de zelfstandigheid van het kind Vader en moeder vervullen de symbiotische behoeftes van een kind met warmte, bescherming, vastgehouden worden, liefde en erbij horen; aan de ene kant moeten ouders adequaat reageren op de bindings behoeften van het kind en aan de andere kant als het kind eraan toe is, aanmoedigen om zijn autonomie verder te ontwikkelen Beide ouders dragen bij aan de zelfstandigheid van het kind

6 Algemene definitie van het begrip “trauma”
Een traumatisering van een mens vindt plaats wanneer in een situatie waarin gevaar dreigt, alle stressverwerkingsmechanismen en stress-verwerkingsstrategieën dienst weigeren en het levens-gevaar zelfs nog toeneemt wanneer het stressgedrag nog langer wordt vertoond Trauma betekent ook dat het contact met de realiteit voor een heel groot deel verloren is gegaan

7 Het mechanisme van een Trauma-noodgeval bestaat uit:
Verstijven Bevriezen Dissociëren en Splitsing van de identiteit Om het overleven veilig te stellen wordt de psyche gesplitst omdat het als geheel niet verder kan functioneren

8 Gevolgen van een symbiosetrauma
Iemand anders leven leiden Geen onderscheid tussen eigen en overgenomen gevoelens Levenslange symbiotische verstrikkingen met de ouders Symbiotische verstrikkingen in andere nauwe relaties Diverse psychische stoornissen (angsten, hyperaktiviteit, depressie, verslavingen, psychosen …) Symbiosetraumata zijn geïnternaliseerde projecties en programma’s die tijdens de opvoeding zijn ervaren. Depressies, verslavingen en psychosen zijn expressies van symbiosetraumata met anderen Iemand anders leven leiden; ik leef niet mijn eigen leven en kan geen onderscheid maken tussen mijn eigen en overgenomen gevoelens Geen onderscheid tussen eigen en overgenomen gevoelens Levenslange symbiotische verstrikkingen met de ouders Symbiotische verstrikkingen in andere nauwe relaties; je neemt het overal mee naar toe; naar het werk, in de relatie en omgang met andere mensen Diverse psychische stoornissen (angsten, hyperaktiviteit, depressie, verslavingen, psychosen …); als gevolg van symbiosetrauma

9 Daders en Slachtoffers
Dader wordt men door een daad waarmee men een ander schade toebrengt Slachtoffer wordt men door lichamelijke of psychische schade Daderschap wordt bewust of onbewust uitgeoefend Iemand kan ook dader ten opzichte van zichzelf zijn Dader wordt men door een daad waarmee men een ander schade toebrengt; bijvoorbeeld door lichamelijk geweld, doodslag, moord, diefstal, of bedrog. Dader kan men ook worden door niet liefdevol te zijn. Hier kan je meteen denken aan de moeder/kind verhouding... Daders voelen zich in het algemeen onschuldig en een deel van de slachtoffers hebben hun daders lief Slachtoffer wordt men door lichamelijke of psychische schade; (door natuurverschijnselen, handelingen van andere mensen), niet alleen van buiten als gevolg van een ongeluk maar ook van binnen (psychisch letsel) Daderschap wordt bewust of onbewust uitgeoefend De schade kan omvangrijk of gering zijn Iemand kan ook dader ten opzichte van zichzelf zijn

10 Hoe komt men uit de slachtofferhouding?
Erkennen van het eigen slachtoffer zijn Erkennen en aanvaarden van de ontstane schade Meeleven met zichzelf toelaten Concrete genoegdoening voor de schade verlangen van de dader, indien mogelijk Afzien van wraak, die de schadevereffening overstijgt Erkennen van het eigen slachtoffer zijn; de kern van de therapeutische begeleiding is dat de cliënt het ‘slachtoffer zijn’ kan voelen zodat empathie voor zichzelf toegelaten kan worden Erkennen en aanvaarden van de ontstane schade; meeleven met zichzelf toelaten Concrete genoegdoening voor de schade verlangen van de dader, indien mogelijk; ik heb recht op een schadevergoeding Afzien van wraak, die de schadevereffening overstijgt; het gaat om de houding om zich uit het ‘slachtoffer zijn’ te bevrijden

11 Hoe komt men uit de daderhouding?
Erkennen van de eigen daden Erkennen van persoonlijke schuld Toelaten van eigen schaamte Meeleven met het leed van slachtoffers Inspannen voor vereffening van de schade Afzien van boetedoening die de schade-vergoeding overstijgt Erkennen van de eigen daden; ik was het, ik heb het gedaan Erkennen van persoonlijke schuld; toelaten om zich te schamen Toelaten van eigen schaamte; als ik me kan schamen, dan kan ik ook meeleven met het leed dat ik anderen heb aangedaan en dan kan ik de volgende stap maken Meeleven met het leed van slachtoffers; ik hoef ook niet meer te doen; ik hoef niet te boeten voor de rest van mijn leven Inspannen voor vereffening van de schade Afzien van boetedoening die de schade-vergoeding overstijgt; ik verlaat dit bindingssysteem, ik doe mijn eigen ding opdat ik niet opnieuw in de dader/slachtofferrol beland

12 Vragen?


Download ppt "Basisopleiding Familie- en Organisatieopstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google