De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 609: Opwekking 710: Opwekking 461: Opwekking 687: Matteüs 5: Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

2 Agenda 9 december 19:30 gelegenheidskoor, Lidwinakerk 12 december Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude testament, hst 6 Inl: Arjan de Groot Bij: Henny Visscher

3 Agenda 13 december V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Kerst 16 december 19:30 gelegenheidskoor, Lidwinakerk LEF (in Eindhoven en Best)

4 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds . K. Harmannij uit Nijmegen. 16:30 voorganger: ds. M.K. Drost uit Bunschoten-West In deze dienst zullen Marieke Meeske, Lennard Sytsma en Manon Verschelling voor God en deze gemeente hun geloof belijden. Vanavond zal vanwege deze feestelijke gebeurtenis een receptie zijn van uur tot uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

5 Mededelingen kerkenraad
 Volgende week zal er zo de here wil in de morgendienst het Heilig Avondmaal gevierd worden. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

6 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 609: Opwekking 710: Opwekking 461: Opwekking 687: Matteüs 5: Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
● Opwekking 609: Opwekking 710: Opwekking 461: Opwekking 687: Matteüs 5: Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

8 Opwekking 609(engels) You are holy You are mighty You are worthy Worthy of praise   I will follow I will listen I will love you All of my days (You are holy) (You are mighty) (You are worthy) (Worthy of praise) (I will follow) (I will listen) (I will love you) (All of my days)

9 Opwekking 609(engels) I will sing to and worship the King who is worthy And I will love and adore Him I will bow down before him You are Lord of Lords You are King of Kings You are Mighty God Lord of everything You're Immanual You're the Great I am You're the Prince of Peace Who is the Lamb

10 Opwekking 609(engels) I will sing to and worship the King who is worthy And I will love and adore Him I will bow down before him You're the living God You're my saving Grace You will reign forever You are Ancient of days You are Alpha, Omega, Beginning and End You're my Savior, Messiah, Redeemer and Friend

11 You're my Prince of Peace and I will live my life for You
Opwekking 609(engels)

12 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 710: Opwekking 461: Opwekking 687: Matteüs 5: Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

13 175 C

14 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
● Opwekking 710: Opwekking 461: Opwekking 687: Matteüs 5: Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

15 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

16 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

17 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

18 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

19 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
● Opwekking 461: Opwekking 687: Matteüs 5: Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

20 Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

21 Opwekking 461 Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

22 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
● Opwekking 687: Matteüs 5: Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

23 Opwekking 687: 1-4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

24 Opwekking 687: 1-4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

25 Opwekking 687: 1-4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

26 Opwekking 687: 1-4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

27 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
● Matteüs 5: Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

28 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
● Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

29 Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

30 Opwekking 705 Refrein: Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander,

31 Opwekking 705 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heef gezegd. Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

32 Opwekking 705 Refrein: Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander,

33 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

34 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: ● Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

35 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: ● Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

36 Psalm 106: 19 Zij tartten steeds weer Gods geduld. Zij zonken weg in eigen schuld. Hun haters sloegen diepe wonden. Zij werden eeuwenlang gekweld en in de ballingschap gezonden, ten prooi aan wreedheid en geweld.

37 Psalm 106: 20 Zij klaagden eindlijk God hun nood, die in zijn liefde wondergroot hen aanzag, met hun lot bewogen. Hij maakte, trouw aan zijn verbond, dat Israël zelfs in 's vijands ogen in 't vreemde land genade vond.

38 Psalm 106: 21 Verlos ons, HERE, onze God, verhef uw aanschijn, wend ons lot, verzamel ons uit alle streken, opdat wij eenmaal allen saam van de vervulling mogen spreken, lof brengen aan uw heilge naam.

39 Psalm 106: 22 Geprezen zij de HEER die leeft, die Israël verkoren heeft. Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. Gezegend zij zijn trouw beleid. Zegg’ al het volk nu: Amen, amen. Loof Hem in alle eeuwigheid.

40 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: ● Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

41 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 ● SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

42 Belijdenis (Sela) U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt; Die mij gevonden heeft, het eeuwig leven geeft. Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: “Ja, Jezus is mijn Heer”, dan kniel ik voor U neer.

43 Belijdenis (Sela) “Ik heb jou gekozen, opgedragen mijn weg te gaan, in Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn naam.” Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus, onze Heer.

44 Belijdenis (Sela) Mijn Jezus, geef mij kracht als ik Uw hulp verwacht. Voltooi aan mij Uw werk, en maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

45 Belijdenis (Sela) “Blijf in mijn liefde, alle dagen in liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn naam.” Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus, onze Heer.

46 Belijdenis (Sela) Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen, Jezus, onze Heer. Belijden onze Heer, Jezus, onze Heer. Jezus, amen.

47 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied ● LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

48 LvdK 107: 1 - 4 1 Wie zich hovaardig heffen, die zal God wederstaan, maar wie zachtmoedig leven, ziet Hij genadig aan. Daarom, houdt u gereed, voegt u gewillig samen, elkander onderdanig, ootmoedigheid uw kleed.

49 LvdK 107: 1 - 4 2 Zo buigt u dan terneder en kust de hand van God die krachtig is en teder en klaagt Hem al uw nood, opdat Hij u verhoogt wanneer de dag zal dagen, dat alles is voldragen, de ochtend van de oogst.

50 LvdK 107: 1 - 4 3 Uw vijand niets ontziende gaat als een leeuw op roof en zoekt u te verslinden, sta vast in het geloof, weest nuchter dan en waakt en draagt uw deel van 't lijden dat tot het eind der tijden ter wereld wordt volbracht.

51 LvdK 107: 1 - 4 4 De God aller genade die u geroepen heeft, die zal u wel bewaren, zo waar Hij eeuwig leeft. Lijdt nog een kleine tijd, God zal u niet begeven, Hij staaft en sterkt uw leven, en geeft u zekerheid.

52 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: ● Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

53 Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt. In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand.

54 Opwekking 347 Jezus, Hij is Heer, | Hij is Heer. | 4x Naam aller namen, naam aller namen.

55 Opwekking 347 Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam:

56 Opwekking 347 Jezus, U bent Heer, | U bent Heer. |4x Naam aller namen, naam aller namen.

57 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

58 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: ● Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

59 Blessed Be Your Name In the land that is plentiful Where Your streams of abundance flow Blessed be Your name Blessed Be Your name When I'm found in the desert place Though I walk through the wilderness Blessed Be Your name

60 Every blessing You pour out I'll turn back to praise When the darkness closes in, Lord Still I will say Blessed be the name of the Lord Blessed be Your name Blessed be the name of the Lord Blessed be Your glorious name

61 Blessed be Your name When the sun's shining down on me When the world's 'all as it should be' Blessed be Your name Blessed be Your name On the road marked with suffering Though there's pain in the offering Blessed be Your name

62 Every blessing You pour out I'll turn back to praise When the darkness closes in, Lord Still I will say Blessed be the name of the Lord Blessed be Your name Blessed be the name of the Lord Blessed be Your glorious name

63 You give and take away You give and take away My heart will choose to say Lord, blessed be Your name

64 Every blessing You pour out I'll turn back to praise When the darkness closes in, Lord Still I will say Blessed be the name of the Lord Blessed be Your name Blessed be the name of the Lord Blessed be Your glorious name

65 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name ● Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

66 Psalm 51: 7 7 Doe Sion wel naar uw barmhartigheid en laat haar tinnen in het zonlicht blinken, doe op haar pleinen weer de liedren klinken als eens in de welaangename tijd. Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht opnieuw het feest van uw bevrijding vieren.

67 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 ● Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

68 182 D

69 Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen
Opwekking 705: Jeremia 29: Psalm 106: Jeremia 29: 11 SELA : belijdenislied LvdK 107: Opwekking 347: Blessed be Your name Psalm 51: 7 Gezang 182D: Amen Collecte: Diaconie

70 Wat: Nacht zonder dak Wie: LEF
Wat: Nacht zonder dak Wie: LEF! Wanneer: 22/23 December Waar: Raadhuisstraat 209, kerkplein Sponsor een deelnemer via en klik op “sponsor een deelnemer” Voor vragen mail naar


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google