De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trefpunt Zelfhulp, mei 2013 Begeleiden van gespreksbijeenkomsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trefpunt Zelfhulp, mei 2013 Begeleiden van gespreksbijeenkomsten."— Transcript van de presentatie:

1 Trefpunt Zelfhulp, mei 2013 Begeleiden van gespreksbijeenkomsten

2 Goede vorming? Kleine groep! Kleine groep! Vertrouwde groep! Vertrouwde groep! Homogene groep! Homogene groep! Veel interactie! Veel interactie! Voldoende tijd! Voldoende tijd! Oefenen! Oefenen!

3 Maar ook: Leergierige studenten Leergierige studenten Aansluitend op ervaringen Aansluitend op ervaringen Delen met elkaar Delen met elkaar Leren van elkaar Leren van elkaar Humor Humor Evaluatie Evaluatie

4 Verloop van de dag 9.30u: Onthaal en Kennismaking 9.30u: Onthaal en Kennismaking 10u: Rondvraag en inventarisatie 10u: Rondvraag en inventarisatie 11.15u: Koffiepauze 11.15u: Koffiepauze 11.30u: Achtergrondinformatie 11.30u: Achtergrondinformatie 12.30u: Lunchpauze 12.30u: Lunchpauze 13u: Bespreking concrete situaties 13u: Bespreking concrete situaties 14.45u: Koffiepauze 14.45u: Koffiepauze 15u: Achtergrondinformatie 15u: Achtergrondinformatie 15.30u: Evaluatie en bespreking 15.30u: Evaluatie en bespreking 16u: Einde 16u: Einde

5 Korte kennismaking Wie bent u? Wie bent u? Welke vereniging vertegenwoordigt u? Welke vereniging vertegenwoordigt u? Algemene indruk over gespreksbijeenkomsten in uw vereniging? Algemene indruk over gespreksbijeenkomsten in uw vereniging?

6 Rondvraag gespreksgroep Wat vind ik moeilijk, schrikt me af, maakt me onzeker?

7 De gespreksgroep, wat vind ik moeilijk?De gespreksgroep, wat vind ik moeilijk? Schrijf bij ieder punt van de ster een woord dat je met het thema associeert Schrijf bij ieder punt van de ster een woord dat je met het thema associeert Niet lang nadenken Niet lang nadenken Geen mooie zinnen Geen mooie zinnen Omcirkel de twee belangrijkste Omcirkel de twee belangrijkste Leg uit waarom Leg uit waarom

8 Overzicht Waarom ‘in groep’ aan de slag? Waarom ‘in groep’ aan de slag? Wat is een gespreksgroep? Wat is een gespreksgroep? Wie zijn de deelnemers? Wie zijn de deelnemers? Voor iedereen anders? Voor iedereen anders? Wie is de begeleider ? Wie is de begeleider ? Creatieve werkvormen Creatieve werkvormen

9 Waarom in groep? Individueel versus groep

10 Individuele hulp + Exclusief contact + Exclusief contact + Nadruk op eigen verhaal + Nadruk op eigen verhaal + Aandacht + Aandacht + Tijd + Tijd + Meer privé + Meer privé - Niet altijd beschikbaar - Niet altijd beschikbaar - Niet eindeloos - Niet eindeloos - Betaling / return? - Betaling / return? - belastend - belastend

11 Lotgenotenhulp Sociale steun : caring, sharing, belonging Sociale steun : caring, sharing, belonging Sociale vergelijking Sociale vergelijking Helpers principe Helpers principe Integratie Integratie

12 Integratie (Jerôme Frank,M.D.) 1. Alle problemen hebben dezelfde oorsprong (demoralisatie) 1. Alle problemen hebben dezelfde oorsprong (demoralisatie) 2. Aanpak: Sociale beïnvloeding (ondersteunen, leren en actie) 2. Aanpak: Sociale beïnvloeding (ondersteunen, leren en actie) 3. Kwaliteiten van de helper: steunende, lerende en motiverende vaardigheden 3. Kwaliteiten van de helper: steunende, lerende en motiverende vaardigheden

13 Een gespreksgroep? Ondersteunen : uitwisseling en gesprek Ondersteunen : uitwisseling en gesprek Leren : informatie, tips, goede voorbeelden Leren : informatie, tips, goede voorbeelden Actie: gericht op verandering, acceptatie, nieuwe vaardigheden, nieuwe perspectieven, relaties Actie: gericht op verandering, acceptatie, nieuwe vaardigheden, nieuwe perspectieven, relaties Ervaringsdeskundige helpers Ervaringsdeskundige helpers

14 Vooroordelen?

15 Aanpak van groepen het soort groep het soort groep de problematiek en het doel de problematiek en het doel de deelnemers de deelnemers de begeleiding de begeleiding hangt af van:

16 Soort groep ‘Hoofd’ centraal ‘Hoofd’ centraal Kennis (vb infosessie, thema-avond..) Kennis (vb infosessie, thema-avond..) ‘Hart’ centraal ‘Hart’ centraal Emotie (vb rouw, verdriet en verlies…) Emotie (vb rouw, verdriet en verlies…) ‘Handen’ centraal ‘Handen’ centraal Gereedschap (vaardigheden en competenties) Gereedschap (vaardigheden en competenties) Combinaties Combinaties

17 Problematiek en doel Ziekte en aandoeningen Ziekte en aandoeningen Lotgenotencontact, informatie, belangenverdediging, participatie, tips Lotgenotencontact, informatie, belangenverdediging, participatie, tips Verlies en verdriet Verlies en verdriet Lotgenotencontact, verwerking, steun en troost, tips Lotgenotencontact, verwerking, steun en troost, tips Eenzaamheid en isolement Eenzaamheid en isolement Lotgenotencontact, steun, sociale activiteiten… Lotgenotencontact, steun, sociale activiteiten… Taboe Taboe Lotgenotencontact, ervaringen uitwisselen, gehoord en geloofd worden, herkenbaarheid Lotgenotencontact, ervaringen uitwisselen, gehoord en geloofd worden, herkenbaarheid

18 De deelnemers Veel gelijkenissen Veel gelijkenissen Gemeenschappelijkheid Gemeenschappelijkheid Lotgenoten Lotgenoten Verbondenheid Verbondenheid Herkenbaarheid Herkenbaarheid Transitiezone Transitiezone

19 Deelnemers Maar ook grote verschillen in: Ervaringen Ervaringen Verwachtingen Verwachtingen Achtergrond Achtergrond Draagkracht Draagkracht Ingesteldheid Ingesteldheid Expressie (frontstage / backstage ) Expressie (frontstage / backstage ) Context Context Temperament en karakter Temperament en karakter

20 De deelnemers Typologieën en persoonlijkheden Typologieën en persoonlijkheden Achtergronden en motieven Achtergronden en motieven Verschillen Verschillen

21 Typologie: Humores

22 Typologie: de 4 elementen

23 Typologie volgens de vier elementen Hoe kleiner de indeling, hoe makkelijker Hoe kleiner de indeling, hoe makkelijker Leren denken in symbolen Leren denken in symbolen Gemakkelijk te leren Gemakkelijk te leren Eén beeld bevat veel kenmerken (spreuken, metaforen..) Eén beeld bevat veel kenmerken (spreuken, metaforen..) Blijven langer bij, snelle toepassing Blijven langer bij, snelle toepassing Niemand is 100% één type Niemand is 100% één type Soms alle types aanwezig in 1 persoon: verwarrend Soms alle types aanwezig in 1 persoon: verwarrend Naargelang de situatie sterk of minder sterk Naargelang de situatie sterk of minder sterk

24 Welk type ben ik? Invullen van 4 vragenlijsten Invullen van 4 vragenlijsten Totaal beantwoord vragen Totaal beantwoord vragen Nadruk op een bepaald type, soms met klank van een ander element Nadruk op een bepaald type, soms met klank van een ander element Mengvormen mogelijk Mengvormen mogelijk

25 Lucht en water Luchtig Luchtig Gericht op feitelijkheden en logica Gericht op feitelijkheden en logica Beweeglijk en energiek Beweeglijk en energiek Objectief en afstandelijk Objectief en afstandelijk koel koel Vlotte prater Vlotte prater Scherp verstand Scherp verstand Snelle denker Snelle denker ‘Advocaat’, ‘politicus ‘Advocaat’, ‘politicus Betrokken en sociaal Meegaand en meelevend Zachtaardig Subjectief Sfeerbrenger Trouw, gevoelsmatig ingesteld Langzaam Gemakkelijk in de omgang Teerhartig ‘pleitbezorger’, verpleger

26 Aarde en vuur Nauwkeurig, detailgericht Nauwkeurig, detailgericht Beheerst, praktisch Beheerst, praktisch No-nonsens No-nonsens Zintuigen (reuk, zicht, gehoor… Zintuigen (reuk, zicht, gehoor… Ernstig, volhouder Ernstig, volhouder Stoïcijns, Stoïcijns, Materialistisch Materialistisch Nuchter en concreet Nuchter en concreet Bedachtzaam Bedachtzaam ‘beheerder’ ‘beheerder’ Enthousiast Gedreven Houdt van verandering Fantasierijk Houdt van opwinding Neemt gedachtesprongen Optimist Bevlogen Houdt van grote lijnen Improvisatietalent Origineel Vlot tempo Brainstormer ‘uitvinder’, ondernemer

27 Een zijsprongetje Een zijsprongetje

28 Typologie: dieren

29 Typologie: kleurenroos

30 Drijfveren van deelnemers Herkenning en erkenning Herkenning en erkenning Informatie Informatie Steun en stimulans Steun en stimulans Nieuwe contacten Nieuwe contacten Goede voorbeelden, gevarieerde situaties en gevarieerde oplossingen Goede voorbeelden, gevarieerde situaties en gevarieerde oplossingen

31 Voor iedereen anders? Omgaan met pijn en verdriet

32 Voor iedereen anders: coping Actief benaderen Actief benaderen Palliatief : afleiding of verzachting zoeken Palliatief : afleiding of verzachting zoeken Vermijden : omzeilen of vermijden Vermijden : omzeilen of vermijden Sociaal gedrag: delen met anderen Sociaal gedrag: delen met anderen Passiviteit: depressieve houding Passiviteit: depressieve houding Expressie van emotie Expressie van emotie Geruststellende gedachten Geruststellende gedachten

33 Geen ‘beste koop’ Vele wegen naar herstel Vele wegen naar herstel Wat past bij mij? Wat past bij mij? Niet voor iedereen geschikt Niet voor iedereen geschikt Nadruk op autonomie Nadruk op autonomie Nadruk op zelfverantwoordelijkheid Nadruk op zelfverantwoordelijkheid

34 De gespreksbegeleider Moderator en lotgenoot

35 De gespreksbegeleider Lotgenoot of ervaringsdeskundige Lotgenoot of ervaringsdeskundige positief verwerkingsproces positief verwerkingsproces Nabijheid versus afstand Nabijheid versus afstand vertegenwoordigt een organisatie en niet zichzelf vertegenwoordigt een organisatie en niet zichzelf vaak rolmodel vaak rolmodel Vaardigheden Vaardigheden

36 Maar ook een typetje

37 Gespreksbijeenkomsten Verloop en methodieken

38 Gespreksbijeenkomsten: de praktijk 1. De voorbereiding 2. De concrete uitwerking onthaal onthaal opener en werkvormen opener en werkvormen interacties tussen mensen interacties tussen mensen groepsgesprektechnieken groepsgesprektechnieken afronding afronding 3. Evaluatie 4. Moeilijke situaties

39 Verloop van gespreksbijeenkomsten 1. De voorbereiding 2. De concrete uitwerking onthaal onthaal opener en werkvormen opener en werkvormen interacties tussen mensen interacties tussen mensen groepsgesprektechnieken groepsgesprektechnieken afronding afronding 3. Evaluatie 4. Moeilijke situaties

40 Doel van de bijeenkomst Kennismaking? Kennismaking? Ervaringen uitwisselen? Ervaringen uitwisselen? Een thema bespreken? Een thema bespreken? Een mening vormen? Een mening vormen? Persoonlijke groei en ontwikkeling Persoonlijke groei en ontwikkeling

41 Verschillende werkvormen Rondjes Rondjes Een inleiding Een inleiding Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Associatiester Associatiester Werken met voorbereidingen Werken met voorbereidingen Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Stellingenspel Stellingenspel

42 Verschillende werkvormen Rondjes Rondjes Een inleiding Een inleiding Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Associatiester Associatiester Werken met voorbereidingen Werken met voorbereidingen Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Stellingenspel Stellingenspel

43 Het rondje: als kennismaking, opwarmer voor een thema, ideeënbus of afsluiter Het rondje: als kennismaking, opwarmer voor een thema, ideeënbus of afsluiter ieder om beurt ieder om beurt geen discussies tussendoor geen discussies tussendoor één persoon praat, de rest luistert één persoon praat, de rest luistert hou het kort hou het kort geef duidelijke instructies geef duidelijke instructies begin niet zelf, tenzij in geval van nood om het ijs te breken begin niet zelf, tenzij in geval van nood om het ijs te breken

44 Verschillende werkvormen Rondjes Rondjes Een inleiding Een inleiding Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Associatiester Associatiester Werken met voorbereidingen Werken met voorbereidingen Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Stellingenspel Stellingenspel

45 Een inleiding: om info te geven, een gesprek op gang te brengen, om thema meer toe te spitsen (vanuit de groep of via gast) Een inleiding: om info te geven, een gesprek op gang te brengen, om thema meer toe te spitsen (vanuit de groep of via gast) Bij voorkeur uitgaan van de kennis van de groep, eventueel door 2 mensen laten voorbereiden. Info verzamelen en uitdelen, laten associeren … Bij voorkeur uitgaan van de kennis van de groep, eventueel door 2 mensen laten voorbereiden. Info verzamelen en uitdelen, laten associeren … Bij gastspreker: hou het uitzonderlijk Bij gastspreker: hou het uitzonderlijk duidelijke verwachtingen inventariseren duidelijke verwachtingen inventariseren gezamenlijk overleg over inhoud gezamenlijk overleg over inhoud duidelijke info aan spreker duidelijke info aan spreker info vooraf doorsturen aan spreker info vooraf doorsturen aan spreker navragen hulpmiddelen navragen hulpmiddelen vergoeding? vergoeding? afspraken op papier afspraken op papier

46 Verschillende werkvormen Rondjes Rondjes Een inleiding Een inleiding Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Associatiester Associatiester Werken met voorbereidingen Werken met voorbereidingen Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Stellingenspel Stellingenspel

47 Creatieve werkvormenCreatieve werkvormen Kaartspelen allerlei: voorbeeld kwaliteitenspel, vaardighedenspel, toevalstreffer, psychologische inzicht-kaarten…. Kaartspelen allerlei: voorbeeld kwaliteitenspel, vaardighedenspel, toevalstreffer, psychologische inzicht-kaarten…. Vooral te gebruiken om mensen te laten associeëren, om over gevoelens te praten, ook nuttig bij ik -gerichte thema’s …

48 Verschillende werkvormen Rondjes Rondjes Een inleiding Een inleiding Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Associatiester Associatiester Werken met voorbereidingen Werken met voorbereidingen Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Stellingenspel Stellingenspel

49 De associatiesterDe associatiester Schrijf bij ieder punt van de ster een woord dat je met het thema associeert Schrijf bij ieder punt van de ster een woord dat je met het thema associeert Niet lang nadenken Niet lang nadenken Geen mooie zinnen Geen mooie zinnen Omcirkel de twee belangrijkste Omcirkel de twee belangrijkste Leg uit waarom Leg uit waarom

50 Verschillende werkvormen Rondjes Rondjes Een inleiding Een inleiding Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Associatiester Associatiester Werken met voorbereidingen Werken met voorbereidingen Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Stellingenspel Stellingenspel

51 Werken met voorbereidingen: film, dia-pesentatie, tekst op band, video- opname, krantenbericht, gedicht, tekst…Werken met voorbereidingen: film, dia-pesentatie, tekst op band, video- opname, krantenbericht, gedicht, tekst… Goed om een stelling of mening toe te lichten en anderen laten reflecteren Goed om een stelling of mening toe te lichten en anderen laten reflecteren Materiaal vooraf bekijken Materiaal vooraf bekijken Duurtijd? Goed aansluitend? Bepaalde aspecten benadrukken? Duurtijd? Goed aansluitend? Bepaalde aspecten benadrukken? Onmiddellijke nabespreking of eerst stoom aflaten? Onmiddellijke nabespreking of eerst stoom aflaten?

52 Verschillende werkvormen Rondjes Rondjes Een inleiding Een inleiding Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Associatiester Associatiester Werken met voorbereidingen Werken met voorbereidingen Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Stellingenspel Stellingenspel

53 Groep opsplitsen in duo’s, trio’sGroep opsplitsen in duo’s, trio’s Vooraf in kleine groepjes praten, nadien bevindingen in grote groep naar voor brengen. Zelfde thema voor verschillende groepen mogelijk, eventueel uiteenlopende onderwerpen Vooraf in kleine groepjes praten, nadien bevindingen in grote groep naar voor brengen. Zelfde thema voor verschillende groepen mogelijk, eventueel uiteenlopende onderwerpen

54 Verschillende werkvormen Rondjes Rondjes Een inleiding Een inleiding Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Creatieve werkvormen: kaartenspelen allerlei Associatiester Associatiester Werken met voorbereidingen Werken met voorbereidingen Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Groepen opsplitsen in duo’s, trio’s Stellingenspel Stellingenspel

55 Enkele stellingen, meningen, uitspraken op papier die relevant zijn voor het thema Enkele stellingen, meningen, uitspraken op papier die relevant zijn voor het thema Per deelnemer een rood (oneens), groen (eens) en oranje (weet niet zo) kaartje Per deelnemer een rood (oneens), groen (eens) en oranje (weet niet zo) kaartje Voorlezen van stelling 1, mensen tijd geven om mening te vormen. Nadien mensen aanduiden Voorlezen van stelling 1, mensen tijd geven om mening te vormen. Nadien mensen aanduiden Stellingen niet te genuanceerd formuleren (iedereen mee eens) en evenmin te zwart-wit (niemand mee eens)! Stellingen niet te genuanceerd formuleren (iedereen mee eens) en evenmin te zwart-wit (niemand mee eens)!

56 Voorbeeld eerste bijeenkomst Verwelkoming Verwelkoming Kennismaking Kennismaking Verwachtingen en wensen bespreken Verwachtingen en wensen bespreken Afspraken maken Afspraken maken Korte terugblik en samenvatting Korte terugblik en samenvatting Positief afsluiten Positief afsluiten

57 Vervolgbijeenkomsten Mogelijke onderdelen: Mogelijke onderdelen: mededelingen mededelingen rondje over recente ervaringen, nieuwe dingen rondje over recente ervaringen, nieuwe dingen groepsgesprek : eventueel nav het rondje of volgens afgesproken onderwerp groepsgesprek : eventueel nav het rondje of volgens afgesproken onderwerp pauze en lotgenotencontact pauze en lotgenotencontact terugblik op de bijeenkomst terugblik op de bijeenkomst nieuwe afspraak nieuwe afspraak

58 Gespreksbijeenkomsten: de praktijk 1. De voorbereiding 2. De concrete uitwerking onthaal onthaal opener en werkvormen opener en werkvormen interacties tussen mensen interacties tussen mensen groepsgesprektechnieken groepsgesprektechnieken afronding afronding 3. Evaluatie 4. Moeilijke situaties

59 Aanpak van emoties Emoties toelaten Emoties toelaten Hevige uitingen stoppen ook weer vanzelf Hevige uitingen stoppen ook weer vanzelf Niet te snel afleiden, troosten of er over heen stappen Niet te snel afleiden, troosten of er over heen stappen Opletten met aanrakingen Opletten met aanrakingen Mogelijkheid bieden even te pauzeren Mogelijkheid bieden even te pauzeren Nadien eventueel op terug komen Nadien eventueel op terug komen

60 Willen anderen reageren? Willen anderen reageren? Indien nodig, neutraliseren door te veralgemenen en ervaringen van anderen betrekken Indien nodig, neutraliseren door te veralgemenen en ervaringen van anderen betrekken Maak duidelijk dat niemand zich hoeft te schamen voor gevoelens van angst, boosheid of verdriet Maak duidelijk dat niemand zich hoeft te schamen voor gevoelens van angst, boosheid of verdriet Hou emoties van uzelf en anderen hanteerbaar Hou emoties van uzelf en anderen hanteerbaar

61 Een groep die stroef loopt Bespreek wat u voelt en ziet Bespreek wat u voelt en ziet Herbekijk de verwachtingen van de deelnemers Herbekijk de verwachtingen van de deelnemers Herbekijk het aanbod Herbekijk het aanbod Zoek samen naar oorzaken Zoek samen naar oorzaken Zoek samen naar constructieve oplossingen of alternatieven Zoek samen naar constructieve oplossingen of alternatieven

62 Omgaan met storend gedrag Oorzaak achterhalen en bespreken Oorzaak achterhalen en bespreken Behoefte aan aandacht erkennen Behoefte aan aandacht erkennen Wijzen op afspraken en omgangsregels en uw taak daarbij Wijzen op afspraken en omgangsregels en uw taak daarbij Signaleer gevoelens van irritatie en bespreek ze Signaleer gevoelens van irritatie en bespreek ze Organiseer tussentijdse rondjes Organiseer tussentijdse rondjes Bespreek met neutrale buitenstaander. Zoek alternatieven Bespreek met neutrale buitenstaander. Zoek alternatieven

63 Mensen die niets zeggen Proberen oorzaak te achterhalen Proberen oorzaak te achterhalen Laat mensen zelf bepalen wanneer ze iets willen zeggen en wanneer niet Laat mensen zelf bepalen wanneer ze iets willen zeggen en wanneer niet Geef mensen het woord Geef mensen het woord Probeer mensen aan het begin van de bijeenkomst reeds iets te laten zeggen Probeer mensen aan het begin van de bijeenkomst reeds iets te laten zeggen Ga in op hetgeen mensen zeggen Ga in op hetgeen mensen zeggen Zet mensen niet in de schijnwerpers, dit verhoogt spanning alleen maar Zet mensen niet in de schijnwerpers, dit verhoogt spanning alleen maar

64 Omgaan met je eigen dubbelrol Lotgenoot zijn is waardevol én moeilijk Lotgenoot zijn is waardevol én moeilijk Breng uw eigen ervaringen slechts in als dit voor het groepsgesprek functioneel is Breng uw eigen ervaringen slechts in als dit voor het groepsgesprek functioneel is Zorg voor uw eigen opvang buiten de groepsbijeenkomsten Zorg voor uw eigen opvang buiten de groepsbijeenkomsten Zorg goed voor uzelf Zorg goed voor uzelf

65 Voorbeelden van groepsafspraken: Huishoudelijke afspraken Huishoudelijke afspraken Frequentie en tijdstip van bijeenkomst Frequentie en tijdstip van bijeenkomst Pauze: hoe lang en wanneer Pauze: hoe lang en wanneer Wat te doen bij verhindering? Wat te doen bij verhindering? Afspraken over niet –roken Afspraken over niet –roken Afspraken over aansprekingen Afspraken over aansprekingen Tijdig starten en eindigen Tijdig starten en eindigen Kosten Kosten Verslag of niet Verslag of niet Adressenlijst Adressenlijst Vervoerproblemen Vervoerproblemen…

66 Afspraken ivm privacy en veiligheid Wat in de groep besproken wordt, blijft in de groep Wat in de groep besproken wordt, blijft in de groep Geen namen en adressen doorgeven Geen namen en adressen doorgeven Iedereen in zijn waarde laten Iedereen in zijn waarde laten Praat in de ik-vorm Praat in de ik-vorm Laat mensen uitpraten Laat mensen uitpraten Tijd en aandacht verdelen over verschillende mensen Tijd en aandacht verdelen over verschillende mensen Gevoelens en emoties verdienen respect Gevoelens en emoties verdienen respect

67 Annemie Vandermeulen Trefpunt Zelfhulp Leuven


Download ppt "Trefpunt Zelfhulp, mei 2013 Begeleiden van gespreksbijeenkomsten."

Verwante presentaties


Ads door Google