De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hypothyreoïdie en een vleugje hyperthyreoïdie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hypothyreoïdie en een vleugje hyperthyreoïdie"— Transcript van de presentatie:

1 Hypothyreoïdie en een vleugje hyperthyreoïdie
Schildklier Hypothyreoïdie en een vleugje hyperthyreoïdie

2

3 De fysiologie Regulatie metabolisme
Evenwicht tussen TSH en T4 middels feedback Alleen TSH prikken is voldoende om nagenoeg alle schildklierfunctiestoornissen uit te sluiten. Productie schildklier: T3 en T4 (10-20 maal zoveel). T4 inactief pro- hormoon en wordt in de weefsels omgezet in bio actief T3. Grootste deel T3 en T4 is gebonden aan eiwitten. Vrije T3 en T4 zijn de actieve hormonen. T3 beinvloed synthese RNA (enzymen koolhydraat, vet en eiwitstofwisseling) mensen in NL, 4-8x zo vaak bij vrouwen

4 Pathofysiologie Primair de schildklier: 95% van de gevallen.
Vrijwel altijd auto-immuunziekte: dus let op met DM1, RA of pernicieuze anemie. Secundair: iatrogeen of centraal

5 Hypothyreoïdie oorzaken
Thryreoïditis van Hashimoto; in ruim 90% van de gevallen Een stille/pijnloze lymfocytaire thryreoïditis; dit gaat vaak onopgemerkt voorbij. Begin even hyper. Onderscheid met een thryreoïditis van Hashimoto: lab afwijkingen minder ernstig en spontaan herstel binnen 1-4 maand. Post-partumthyreoïditis; binnen een jaar na bevalling een hypothyreoïdie Iatrogene oorzaak; bij een schildklieroperatie of rad actief jodiumbehandeling, bestraling hals of gebruik van lithium of amiodaron Centrale oorzaken: hypofysair dan wel hypothalaam

6 Hyperthyreoidie oorzaken
De ziekte van Graves (70-80%): auto-immuun, TSH-R antistoffen aantoonbaar. Vaak bij vrouwen van jonge of middelbare leeftijd Gaat snel! 60% diffuus struma Rokers meer kans op aftalmopathie (Multi) nodulair struma (10-15%): haarden die T3 en T4 produceren Bij ouderen vaker Gaat langzaam! Subacute thryreoïditis: virale ontsteking. Pijn, koorts, verhoogde bezinking en leukocytose. Spontaan herstel binnen enkele maanden. Zeldzaam: iatrogeen, toxisch adenoom (solitaire nodus)

7 Symptomen schildklierstoornis
Hypothyreoïdie: gewichtstoename, kouwelijkheid, obstipatie, bradycardie, myxoedeem in het gezicht en traagheid. Hyperthyreoïdie: gewichtsverlies ondanks goede eetlust, diarree, nervositeit, oftalmopathie en hartkloppingen. Zowel hypo- als hyperthyreoïdie: moeheid en menstruatiestoornissen Voorspellende waarde van de klachten is LAAG!

8 Anamnese bij schildklierstoornissen
Behandeling hyperthyreoïdie in verleden Positieve fam anam Recente partus Medicatie: jodiumhoudende contrastmiddelen, lithium en amiodaron) Radiotherapie in hoofd/hals gebied Auto-immuunziekte Syndroom van Down

9 Lichamelijk onderzoek en aanvulling
Palpatie indien vermoeden struma Cardiaal: pols, auscultatie hart en longen. Hartfalen en AF wil je voor zijn of aantonen Lab: TSH, TSH-R bij vermoeden hyperthyreoïdie en BSE en leuko’s bij vermoeden subacute thryreoïditis Echo: palpabele zwelling, (multi)nodulair struma

10

11 Voorlichting bij hypo Effect medicatie kan weken op zich laten wachten
Patientenbrief NHG, thuisarts.nl Bij vrouwen met (subklinische) hypothyreoïdie: bij zwangerschap graag zo spoedig mogelijk op SU Persoonlijke noot..

12 Medicamenteuze behandeling
Substitutiedosis = 1,6 mcrg per kg/dag levothyroxine (gemiddeld). met een grote individuele variatie. Hogere leeftijd: behoefte aan levothyroxine kan 25% afnemen Groep 1: < 60 jaar zonder cardiale co-morbiditeit. Groep 2: < 60 jaar met cardiale co-morbiditeit of > 60 jaar Hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie Doel: TSH en T4 binnen normaalwaarden. Wees niet bevreesd voor TSH beneden normaalwaarden!

13 (Levo)thyroxine (T4)

14 Controles Prik eens breder bloed: glu nu, Hb
Bij instelling elke 6 weken Elke 3 maand in eerste jaar nadat pat is ingesteld en klachtenvrij is. Stabiel dan jaarlijks

15 Subklinische hypothyreoïdie
TSH < 6 kans groot op spontaan herstel TSH > 10 kans groter op klinische hypothyreoïdie Herhaal na 3 maand lab: 2 keer afwijkend TSH is officieel subklinische hypothyreoïdie Jaarlijks controle, staken na enkele jaren stabiele waarden Rol TPO discutabel

16 Voorlichting hyper Kinderwens uitstellen totdat hyperthyreoïdie goed gereguleerd is. TSH-R antistoffen bepalen. Stille/pijnloze lymfocytaire thryreoïditis of subacute thryreoïditis geen medicamenteuze remming schildklier. Symptomatisch bètablokker voorschrijven Graves wel behandelen: internist of zelf Behandeling hier buiten beschouwing gelaten

17 Samenvatting Komt vaak voor en relatief 4-5 x vaker bij vrouwen
Klachtenpatroon kan aspecifiek zijn Screenen alleen met TSH bepaling Behandeling hypothyreoïdie: niet te bang zijn onder de 60 jaar en zonder HVZ! Pas op uw zwangere! Anti-TPO rol blijft onduidelijk bij hypothyreoïdie Hyperthyreoïdie TSH-R bepaling en inschatting maken wanneer te verwijzen naar internist

18 Vragen voor FTO-overleg
Wanneer doorverwijzing naar tweede lijn? Moet je screenen? En zo ja hoe? Moet struma altijd behandeld? Hoe behandel je thryreoïditis Moeten subklinische hypo- en hyperthyreoïdie worden behandeld of is follow-up voldoende? Hoe pakken jullie de follow-up aan? Tips? Waar moet men alert op zijn bij voorschrijven en afleveren van thyreostatica of mimetica? Wordt routinematig gecontroleerd op schildklierfunctie bij langdurig amiodarongebruik? Werkafspraak?

19 Casuistiek Hand-out


Download ppt "Hypothyreoïdie en een vleugje hyperthyreoïdie"

Verwante presentaties


Ads door Google