De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychofarmaca Caroline Ghazarian Honours masterstudent Farmacie Departement Farmaceutische wetenschappen Universiteit Utrecht 13 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychofarmaca Caroline Ghazarian Honours masterstudent Farmacie Departement Farmaceutische wetenschappen Universiteit Utrecht 13 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Psychofarmaca Caroline Ghazarian Honours masterstudent Farmacie Departement Farmaceutische wetenschappen Universiteit Utrecht 13 oktober 2014

2

3 Depressie 1.S ymptomen 2.R isicofactoren 3.V ormen van depressie 4.P athofysiologie 5.M edicatie: antidepressiva 1.W erkingsmechanisme 2.B ijwerkingen 3.I nteracties 4.C asus 5.Q uiz

4 Symptomen DSM-IV criteria: gedurende minstens twee weken vijf of meer symptomen, waarvan ten minste één van de twee kernsymptomen Kernsymptomen sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna dagelijks; duidelijke vermindering van interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten; Overige symptomen duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename; slapeloosheid of overmatig slapen; psychomotorische agitatie of remming; moeheid of verlies van energie; gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens; verminderd vermogen tot concentratie of besluiteloosheid; terugkerende gedachten aan de dood, suïcidegedachten, suïcideplannen of suïcidepoging.

5 Risicofactoren Genetisch: aanwezigheid van bepaalde genen Fysiologisch: verstoorde balans neurotransmitters (monoamine theorie) Psychologisch: laag zelfbeeld, persoonlijkheid Life events: krijgen van een kind, overlijden

6 Vormen van depressie Unipolaire depressie  stemming langdurig somber en neerslachtig  75% van de gevallen  niet familiaal  stressvolle levens Bipolaire depressie/manische depressie  zeer uiteenlopende gemoedstoestand ; depressie afgewisseld met enthousiasme/ impulsief/ overmatig zelfvertrouwen  25 % van de gevallen  familiaal Postnatale depressie  hallucinaties en waanbeelden  veranderingen in de hormoonspiegel

7 Pathofysiologie HPA-as Monoamine theorie -serotonine (5-HT) -noradrenaline (NA) -dopamine (DA)

8

9 Antidepressiva (1) Theoretisch: minstens 2-4 weken nodig voor een zichtbaar effect Praktijk: Onmiddelijk effect, optimaal bij 6 weken

10 Antidepressiva (2) Classes: 1.- Monoamine uptake inhibitors: selectief NA en/of 5-HT re-uptake inhiberen I.S SRIs II.T CAs III.S NRIs IV.N DRIs 2.S NDIs/alfa 2 antagonisten 3.M AOIs

11 Monoamine uptake inhibitors 1. Toename neurotransmitters 2. Downregulation receptoren

12 Monoamine uptake inhibitors (1) Werkingsmechanisme SSRIs: Selective serotonin (5-HT) reuptake inhibitors fluoxetine (Prozac® ) sertraline (Zoloft® ) paroxetine (Paxil®, ® Aropax®, Seroxat® ) fluvoxamine (Luvox®, Faverin® ) citalopram (Celexa®, Cipramil® ) escitalopram (Lexapro®, Cipralex® )

13

14 Monoamine uptake inhibitors (2) TCAs: Classical tricyclic antidepressants deze inhiberen NA en 5-HT re-uptake clomipramine (Anafranil) imipramine (Tofranil) amitriptyline (Elavil, Endep, Tryptizol) nortriptyline (Pamelor, Endep, Aventyl) clomipramine (Anafranil ® ) imipramine (Tofranil ® ) amitriptyline (Elavil ®, Endep ®, Tryptizol ® ) nortriptyline (Pamelor ®, Endep ®, Aventyl ® )

15

16 Bijwerkingen SSRIs BijwerkingAangrijpingspuntlokatie Agitatie/paniekaanval Anorgasmia/sexuele disfunctie Verlaagd libido bewegingsstoornis Misselijkheid, overgeven Kramp, diarree

17 Bijwerkingen SSRIs BijwerkingAangrijpingspuntlokatie Agitatie/paniekaanval5HT2A,2C Anorgasmia/sexuele disfunctie 5HT2A, 2C Verlaagd libido5HT2A bewegingsstoornis5HT2A Misselijkheid, overgeven5HT3 Kramp, diarree5HT3,4

18 Bijwerkingen SSRIs BijwerkingAangrijpingspuntlokatie Agitatie/paniekaanval5HT2A,2CRaphe-amygdala-limbisch cortex Anorgasmia/sexuele disfunctie 5HT2A, 2CRuggenmerg Verlaagd libido5HT2AMesocorticaal bewegingsstoornis5HT2ABasale ganglia Misselijkheid, overgeven5HT3Hypothalamus, hersenstam Kramp, diarree5HT3,4Maagdarmkanaal

19 Bijwerkingen SSRIs BijwerkingAangrijpingspuntlokatie Agitatie/paniekaanval5HT2A,2CRaphe-amygdala-limbisch cortex Anorgasmia/sexuele disfunctie 5HT2A, 2Cruggenmerg Verlaagd libido5HT2Amesocorticaal bewegingsstoornis5HT2ABasale ganglia Misselijkheid, overgeven5HT3Hypothalamus, hersenstam Kramp, diarree5HT3,4Maagdarmkanaal

20

21 Bijwerkingen TCAs BijwerkingAangrijpingspunt Hartstilstand, beroerte, coma Sedatie, gewichtstoename Orthostatische hypotensie, duizeligheid Droge mond, slechte visie, obstipatie

22 Bijwerkingen TCAs BijwerkingAangrijpingspunt Hartstilstand, beroerte, comaVoltage-afhankelijke natrium kanalen (hart,hersenen) Sedatie, gewichtstoenameAntagonist histamine 1 receptor (H1) Orthostatische hypotensie, duizeligheid Antagonist alfa 1 receptor (alfa1) Droge mond, slechte visie, obstipatie Antagonist muscarine (M1)

23 SNDIs/Alfa 2 antagonisten Werkingsmechanisme Mirtazapine (Remeron ® ) SNDIs: serotonin norepinephrine disinhibitors  grijpen aan op receptor en niet transporter!

24

25

26 Bijwerkingen Mirtazapine blokkeert 5HT2C, 5HT2A en 5HT3  minder bijwerkingen dan SSRIs Blokkeert ook H1  gewichtstoename, sedatie

27 MAOI werkingsmechanisme Phenelzine (Nardil) Tranylcypromine (Parnate) isocarboxazid (Marplan)  Cheese reaction

28 Interacties Serotoninesyndroom: verwarring, agitatie, myoclonus, tremor, hyperthermie  overlijden SSRIs + MAOIs SSRI +Sint-janskruid TCA + MAOI Alfa 2 antagonist + MAOI Alfa 2 antagonist + Sint-janskruid TCA amitriptyline + Sint- janskruid  verlaging bloedspiegel inductie van CYP3A4 Cheese reaction MAOI+tyramine

29 Casus Vrouw van 69 jaar citalopram 1 x daags 20 mg wegens neuropathie toegevoegd: nortriptyline 3 x daags 25 mg DAG 8: spiegel nortriptyline 390 mcg/l (range 60-150 mcg/l)  dosis verlaagd 1 x daags 25 mg Dag 10 spiegel nortriptyline 176 mcg/l Verklaring interactie citalopram + nortriptyline CYP2D6 metaboliseert nortriptyline citalopram (ook paroxetine) remmer van CYP2D6  volgens literatuur stijging TCA spiegels 30-50% Verklaring Genotype van deze patiënte: CYP2D6*1/*4  slow metabolizer

30 Quiz

31


Download ppt "Psychofarmaca Caroline Ghazarian Honours masterstudent Farmacie Departement Farmaceutische wetenschappen Universiteit Utrecht 13 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google