De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROTA (Rijksvaccinatieprogramma Of Toch Anders) Dr. Nico Hartwig ErasmusMC-Sophia PAOG-Jeugdgezondheidszorg 23 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROTA (Rijksvaccinatieprogramma Of Toch Anders) Dr. Nico Hartwig ErasmusMC-Sophia PAOG-Jeugdgezondheidszorg 23 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ROTA (Rijksvaccinatieprogramma Of Toch Anders) Dr. Nico Hartwig ErasmusMC-Sophia PAOG-Jeugdgezondheidszorg 23 juni 2009

2 Rotavirus en RVP Rotavirus virus “anatomie” virus karakteristieken ziektebeelden diagnostiek epidemiologie Het RVP Besluitvorming voor opname in RVP Gezondheidsraad rapport 2007 RVP-Plus programma? Conclusies

3 Rotavirus Familie reovirussen  Geslacht rotavirussen Karakteristieken:  vrijwel ronde viruspartikels (Ø 70nm) geen enveloppe 3 lagig capside buitenste capside met spikes dsRNA virus met 11 segmenten 6 structurele eiwitten capside/RNA polymerase/mRNA synthese 6 niet structurele eiwitten (o.m.NSP4) G-glycoproteine (VP7) P-glycoproteine (VP4)

4 Rotavirus dsRNA virus met 11 segmenten is in staat tot reassortment meerdere humane stammen (12) serologisch 5 groepen (A-E) serogroep A/B/C pathogeen voor mens replicatie in cytoplasma van gastheer nieuwe virionen budden in ER release van virionen door cel-lysis

5 Rotavirus Karakteristieken zeer hardnekkig aanwezig kan tot weken overleven: in water op huid (handen) op harde oppervlaktes (formica tafelbladen) om ziekte te geven slechts weinig virus nodig (1 PFU) transmissieroute faeco-oraal (en respiratoir) massale hoeveelheid viruspartikels (10 12 /g feces) uitscheiding virus na infectie 8-10 dagen Bishop, Arch Virol 1996

6 Rotavirus Pathogenese adherentie aan slijmvlies (toplaag) binnendringen in enterocyten verstoren van transportmechanisme (NSP4 eiwit – viraal enterotoxine) destructie van de brushborder stimuleren van darmneuronen via chemokines afstoten/lysis van geïnfecteerde cellen (geen villus afbraak - geen bloed bij ontlasting) Ramig. J Virol 2004;78:10213-20

7 Rotavirus Ziektebeeld asymptomatisch tot ernstig ziek klassieke symptomen:braken diarree milde koorts overige symptomen:hoesten druipneus incubatietijd:1 - 4 dagen ziekteduur:3 - 8 dagen

8 Rotavirus Ziektebeeld complicaties: dehydratie (tot shock) ziekenhuisopname voor I.V. rehydratie lactose intolerantie exacerbatie van onderliggend darmlijden

9 Rotavirus  Rotavirus buiten de darm  Antigeen wordt frequent in bloed aangetoond  Aanwijzingen voor viraemie (10 6 partikels/ml)  (RNA en eiwit aangetoond in lever, hart, long en CZS) Associatie met respiratoire symptomen  Associatie met neurologische symptomen  Associatie met diabetes type 1  Associatie met coeliackie Lynch et al; Clin Inf Dis 2003;37:1327-33 Ray et al; J Infect Dis 2006;194:588-93 Blutt et al; PLoS Med 2007;4:e121 Balotti et al; JPGN 2007;45:147-56 Stene et al; Am J Gastrtoenterol; 2006;101:2333-40

10 Rotavirus Diagnostiek ELISA latex agglutinatie elektronenmicroscopie (viruskweek op cellijnen) (PCR voor karakterisering) diagnostiek wordt niet frequent uitgevoerd

11 Rotavirus Epidemiologie geschatte incidentie (WHO 2004) 114 miljoen episodes van rotavirus GE-itis 25 miljoen consultaties 2 miljoen hospitalisaties 0,5-0,6 miljoen doden

12 Rotavirus

13 Verantwoordelijk voor 45% alle diarree Vrijwel elk kind maakt voor 2e levensjaar een rota infectie door Mortaliteit is laag (1:50.000) Morbiditeit is aanzienlijk 1:7 bezoekt huisarts of ZH 1:74 opname voor rehydratie (De Wit et al, Clin Infect Dis, 2000:698-704) Besmettelijkheid is zeer hoog uitscheiding 10 12 /g feces overleeft buiten menselijk lichaam rotavirus adenovirus calicivirus astrovirus bacterieel onbekend Diarree naar verwekkers in geïndustrialiseerde landen

14 Rotavirus en vaccin ontwikkeling Probleemstelling: Zeer besmettelijk virus Aanzienlijke morbiditeit door grote aantallen Vrijwel elk kind <2 jaar maakt infectie door Sterfte wereldwijd aanzienlijk (WHO/GAVI) (Oorzaak no.1 child-mortality is diarree) Oplossing: vaccin levend verzwakt virus of geattenueerd antistofrespons: virale capside eiwitten (G/P) orale toedieningsvorm

15 Rotavirus vaccin  Rotashield licentie augustus 1998 veel belovend vaccin bevatte 4 stammen (simian origine) veiligheid: geen grote problemen totdat: …. 2001;344(8):564 - 72

16 Rotavirus vaccin: Rotashield®  Invaginaties prelicentie:  Rotashield® groep2 in 8.000  Placebo groep1 in 4.633 intervalDosis 1Dosis 2 3-7 dagenRR 18,9RR 5,8 8-14 dagenRR 3,6RR 2,1 14-21 dagenRR 1,2RR 0,7 Case control studie:429 cases/1763 controles 74/429 (17,2%) Rotashield® 226/1763 (12,8%) Rotashield® Van de markt in 1999

17 Rotavirus vaccin: Rotashield  Was Rotashield® veilig? Risico-aannames:1 in 12.000 gevaccineerden krijgt invaginatie effectiviteit: 80% Geen vaccinatieVaccinatieVerschil Doktersbezoek143.00029.000114.000 Opnames16.000< 100~16.000 Invaginatie580675(95) Overlijden6-1215-11 Offit et al. Semin Pediatr Infect Dis 2002;3:190-5

18 Rotavirus vaccin: Rotarix en RotaTeq N = 63.225 Gepowered op veiligheid Veilig: geen invaginatie N = 20.169 effectiviteit Enig rota GE: 85% Ernstig rota GE: 100% N = 68.038 Gepowered op veiligheid Veilig / geen invaginatie N = 57.134 effectiviteit Enig rota GE: 74% Ernstig rota GE: 98%

19 Rotavirus vaccins Verschillen Rotarix en RotaTeq Rotarix®RotaTeq® VirusstamHumane stam (RIX4414)Bovine stam (WC3) BewerkingLevend verzwaktGenetische reassortment met virale oppervlakte eiwitten die pathogeen zijn voor de mens Aantal virusstammen1 (monovalent)5 (pentavalent) Capside eiwittenG1, P[8]G1, G2, G3, G4, P[8] Aantal viruspartikels per dosis10 6,5 10 8 Aantal dosis23 Replicerend vermogen van vaccin-virus in gastheer janauwelijks Virale uitscheiding in faecesjanauwelijks Effectiviteit tegen ernstige rota GE84,7%94,5% Reductie in hospitalisatie85%95%

20 Rotavirus en vaccinatiewens Overwegingen universele vaccinatie: Seizoensgebonden Druk op bedbezetting hoog (loopt samen met influenza en RSV) Nosocomiale verspreiding hoog (14 tot 27%) (Gianino P et al, J Hosp Infect, 2002:13-7) Besmetting kwetsbare populatie rota rsv

21 Rotavirus en vaccinatiewens  Nosocomiale verspreiding:  5 jaars retrospectieve survey ErasmusMC (2000-2005) faecesmonsters n=2794 rota positief 243 (8,7%) kinderleeftijd 215 (89%) / volwassenen 28 (11%) mediane leeftijd 0,9 mnd (0-87,9 jaar) n = 126 (52%) origine nosocomiaal !!! n = 3 (1,3%)sterfte metabole ziekte CHARGE associatie Cong. Hartgebrek Van der Velden et al. 2009 Preliminary data

22 infecties in 0-2 jarigen: 200.000 huisarts bezoek: 29.000 opnames: 2.700 sterfte: 4 1:50.000 1:74 1:7 1:1 Risico op rota- infectie Reductie t.g.v. vaccinatie 0 54 1450 26.000 100 % 98 % 95 % 87 % Berekende frequenties o.b.v. literatuurgegevens (Soriano-Gabarro et al. Pediatr Infect Dis J 2006:S7-11) Rotavirus: berekende effecten van vaccinatie

23 Rotavirus vaccin: opname in RVP Voordelen: Risico-reductie 87-100% Enorme reductie van opnames en doktersbezoek Beperken nosocomiale overdracht Effecten op auto-immuunziekten? Kosten/QALY: € ???? Vragen: Hoe verloopt acceptatie? Professionals en ouders voldoende bekend met ziektebeeld? Kosten van het vaccin voor RVP?

24 Het RVP  Voor iedereen: DaKTP-Hib 1-4 Pneumokokken BMR 1-2 dTP MenC Voor risicogroepen: Hepatitis B Tuberculose Hepatitis A

25 Het RVP Uitvoering: Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureaus Wettelijke regeling 1823 RVP januari 1957 huisartsen / kinderartsen / GHI entgemeenschappen hoge vaccinatiegraad SGP zetels verkiezingen 2006

26 Het RVP Productie en distributie:Nederlands Vaccin Instituut Eigen productie:BMR dTP Tuberculose Inkoop:DaKTP-Hib DaKTP-Hib-HepB aK Hepatitis B MenC conjugaat pneumokokkenvaccin Influenza

27 mazelen Het RVP 202019201960198020001940 BCG difterie kinkhoest tetanus BCG polio mazelen Hibpneumokok men C bof rodehond BMR HBV men C pneumokok ROTA Gemiddelde duur Registratie vs. RVP: 23 jaar (spreiding 4-55) DKTP Hib HBV HPV ROTA pokken RVP 1957

28 Nieuwe vaccins in RVP  vraag uit samenleving minister vraagt advies gezondheidsraad adviesformulering advies wordt genegeerd advies wordt overgenomen implementatie-traject www.rivm.nl

29 Nieuwe vaccins in RVP Nationaal:Hoe wordt probleem ervaren polio epidemie (1956) MenC-uitbraak (2001) Internationaal:Aansluiting bij WHO adviezen: Global Program for Vaccines and Immunization Eradicatieprogramma’s - pokken - polio Afwijkend standpunt: HepB

30 Nieuwe vaccins in RVP Systemen die beslissingen beïnvloeden. Eco-systeemklimaatverandering landbouw Demografiebevolkingsaanwas reizigers-verkeer Technologischfarmaceutische ontwikkeling drinkwatervoorziening Sociaalmenselijk gedrag Politiekbudget toegankelijkheid

31 Nieuwe of te verwachten vaccins 1.Waterpokken13. Humaan papilloma virus 2.Meningokok B14. Herpes simplex type 2 3.Influenza15. Cytomegalovirus 4.RSV16. HIV 5.Rota-virus17. Chlamydia trachomatis 6.Tuberculose18. Gonorrhoe 7.Hepatitis A19. Groep B streptokok 8.Pokken20. Gordelroos 9.Helicobacter pylori21. Pneumokokken (ouderen) 10.Hepatitis C22. Influenza (ouderen) 11.Groep A streptokok23. Hepatitis B (universeel) 12.Borrelia burgdorferi(24. Astma/MS/Roken) Gezondheidsraad 2007; publicatie 2007/02

32 Besluitvorming  Rapport Gezondheidsraad 2007 Beoordelingskader: 1.Infectieziekte leidt tot een aanmerkelijke ziektelast in bevolking is ernstig voor individuen, & treft potentieel een omvangrijke groep 2.Vaccinatie leidt tot aanmerkelijke vermindering van ziektelast vaccin is effectief benodigde vaccinatiegraad wordt gehaald 3.Nadelige effecten van vaccinatie doet geen afbreuk aan gezondheidswinst 4.De last van een individu a.g.v. de vaccinatie staat in verhouding tot gezondheidswinst 5.De last van een individu a.g.v. totale RVP staat in verhouding tot gezondheidswinst 6.De verhouding kosten en gezondheidswinst is gunstig t.o.v. andere mogelijke behandelingen 7.Met de keuze voor vaccinatie wordt een urgent volksgezondheidsbelang gediend Gezondheidsraad 2007; publicatie 2007/02 www.gr.nl/pdf.php?ID=1502&p=1

33 Besluitvorming  Rapport Gezondheidsraad Beoordelingskader: 1.Infectieziekte leidt tot een aanmerkelijke ziektelast in bevolking is ernstig voor individuen, & treft potentieel een omvangrijke groep 2.Vaccinatie leidt tot aanmerkelijke vermindering van ziektelast vaccin is effectief benodigde vaccinatiegraad wordt gehaald 3.Nadelige effecten van vaccinatie doet geen afbreuk aan gezondheidswinst 4.De last van een individu a.g.v. de vaccinatie staat in verhouding tot gezondheidswinst 5.De last van een individu a.g.v. totale RVP staat in verhouding tot gezondheidswinst 6.De verhouding kosten en gezondheidswinst is gunstig t.o.v. andere mogelijke behandelingen 7.Met de keuze voor vaccinatie wordt een urgent volksgezondheidsbelang gediend Gezondheidsraad 2007; publicatie 2007/02 www.gr.nl/pdf.php?ID=1502&p=1 ROTA-virus

34 Kosten/baten rotavirus vaccinatie Soriano-Gabarro et al. Pediatr Infect Dis J 2006:S7-11

35 Kosten/baten rotavirus vaccins  Monte Carlo kosten-effectiviteitsanalyse  Directe medische kosten  Sociale kosten  4.010.000 kinderen (geboorte cohort)  Kosten vaccineren $10,- Break-even point: Health care: $12,- per vaccin Social care:$42,- per vaccin  Resultaten:  Sterfte:3  Opnames:44.000  Bezoeken SEH:137.000  Bezoeken 1e lijn:256.000  Thuisblijven:1.100.000

36 Kosten/baten rotavirus vaccins Goossens et al. Vaccine 2008;26:1118-27 Aanname: Cohort:187.910 Volledig immuun na 2 vaccinaties Maandelijkse cyclus

37 Kosten/baten rotavirus vaccins Goossens et al. Vaccine 2008;26:1118-27

38 Kosten/baten rotavirus vaccins  Resultaten:  Sterfte: 20  Opnames: 2.940~ 0  Bezoeken 1e lijn: 24.2422389  Thuisblijven: 73.45615.068 ICER:euro 21.900/QALY HPVeuro 11.572/QALY 7-PCVeuro 14.000/QALY Richtlijneuro 20.000/QALY  Markov: kosten-effectiviteitsanalyse  Directe medische kosten  Indirecte (sociale) kosten  187.910 (geboorte cohort 2005)  Kosten vaccinatie € 90,- tot 110,-

39 RVP-Plus  Wat als vaccins worden afgewezen voor opname in RVP?  veranderd daarmee iets aan kwaliteit? veranderd daarmee iets aan effectiviteit? veranderd daarmee iets aan veiligheid? Wie draagt zorg voor toediening vaccins buiten RVP? jeugdgezondheidszorg? huisarts? kinderarts? “travel-klinieken”? Wie draagt zorg voor kosten?

40 Conclusies Rotavirus vaccins zijn: veilig effectief gewenst op mondiaal niveau Opname in RVP: geschikt wegens orale toediening kosten aspect belangrijke parameter RVP veilig maar weinig flexibel veel vaccins willen plaats in RVP combinatievaccins nodig ontwikkelen van meer orale vaccins


Download ppt "ROTA (Rijksvaccinatieprogramma Of Toch Anders) Dr. Nico Hartwig ErasmusMC-Sophia PAOG-Jeugdgezondheidszorg 23 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google