De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereiding Instellingsaudit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereiding Instellingsaudit"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereiding Instellingsaudit

2 Wat gaan we bespreken Instellingsaudit: wat en waarom? Waar worden we op beoordeeld? Kwaliteitszorg Hoe nu verder

3 Instellingsaudit: wat en waarom?
Is het bestuur van VHL in control over de kwaliteit van de opleidingen? Zicht op kwaliteit hele instelling en mogelijkheden tot verbetering Afzonderlijke opleidingsbeoordelingen minder uitgebreid

4 Het auditbezoek Bezoekdagen in nov. en dec. Gesprekken met management, MR en aantal medewerkers Horizontale en verticale trails

5 2. Waar worden we op beoordeeld?
Kijk voor meer informatie over de standaarden en de audit:

6 De visie op kwaliteit van het onderwijs: Zes kwaliteitsdoelen
Tevreden studenten Beroepsgericht onderwijs Internationale oriëntatie Verankering van praktijkgericht onderzoek Ruimte voor ontwikkeling en groei medewerkers Operational Excellence

7 2. Beroepsgericht onderwijs
Kwaliteitsdoel Indicatoren met normen voor 2015 1. Tevreden studenten • Een score van 3.8 in de Nationale Studenten Enquête op de vraag “Wat vind je van je studie in het algemeen?” (schaal 1-5). • Minimaal 70% van de studenten van elke opleiding `is tevreden over de onderwijseenheden. • Diplomarendement is verhoogd naar 75%. • Uitval is verlaagd naar 27.5%. 2. Beroepsgericht onderwijs • De tevredenheid van de alumni (HBO-monitor) en van de beroepspraktijk (werkveldadviescommissies en externe stagebegeleiders) over de beroepsgerichtheid van de opleidingen. [norm volgt] 3. Internationale oriëntatie • 15% van de studenten heeft een vooropleiding in het buitenland behaald. • Alle opleidingen hebben ‘internationalisering’ opgenomen in de competentiebeschrijvingen. 4. Verankering van praktijkgericht onderzoek • De omvang (in geld en fte) van de onderzoeksinzet en het aantal bij onderzoek betrokken docenten en studenten. [norm volgt] • Aandeel van VHL in Centres of Expertise. [norm volgt] 5. Ruimte voor ontwikkeling en groei medewerkers • 75% van de docenten heeft een master of PhD. • Uitslagen uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). [norm volgt] 6. Operational Excellence • Tevreden studenten (NSE). [norm volgt] • Tevreden medewerkers (MTO). [norm volgt] • De verhouding van de omvang (in fte) van onderwijspersoneel tot ondersteunend personeel (OP/OOP) blijft minimaal 2,6.

8 Omvang onderzoeksinzet
Bijdragen aan onderzoek via kenniskringen en projecten lectoraten. Jaarlijkse rapportage (2012)

9 3. Kwaliteitszorg

10 PDCA-cyclus Stap Beschrijving Plan
Beschrijving Plan Definieer de resultaten en de gewenste kwaliteit. Maak een plan hoe je dit wilt bereiken. Do Voer het plan uit/doe wat is afgesproken. Check Meet en evalueer of de plannen gerealiseerd zijn en de gewenste kwaliteit behaald is. Act Stuur zo nodig bij door verbeteracties te verwerken in je nieuwe plan.

11 PDCA-cycli VHL

12 Plan VHL-breed VHL-brede plannen: Kwaliteitsdoelen en beleid. Op korte termijn een instellingsplan Met het beleid realiseert VHL de kwaliteitsdoelen: Toelatingsbeleid Onderzoeksbeleid Internationaliseringsbeleid Studeren met een functiebeperking Toetsbeleid Onderwijsbeleid Kwaliteitszorgplan HRM-beleid Facilitair-beleid Intranet: Education & Research > Onderwijs

13 Iedereen speelt een rol
VHL-breed CvB stelt kwaliteitsdoelen, beleid en prestatieafspraken vast Opleiding/ stafdienst Realiseert het beleid Levert een aandeel in realisatie prestatieafspraken en kwaliteitsdoelen Individu Heeft een aandeel aan het realiseren van het beleid en de doelen

14 Het Strategisch Personeelsplan (SPP) Onderwijs en Examenregeling
Plan opleiding De opleidingsdirecteur vertaalt het VHL-brede beleid en de kwaliteitsdoelen naar de opleiding o.a. in: Het jaarplan Het Strategisch Personeelsplan (SPP) Onderwijs en Examenregeling Begroting

15 DO opleiding Als opleiding voeren jullie de plannen en daarmee het VHL-brede beleid uit, onder leiding van de Opleidingsdirecteur

16 PDCA-cycli

17 CHECK opleiding In deze fase checkt de opleiding of: de geplande resultaten zijn gerealiseerd het onderwijs het gewenste kwaliteitsniveau heeft Hoe doen jullie dat?

18 Elke opleiding heeft evaluatie-instrumenten:
CHECK opleiding (2) Elke opleiding heeft evaluatie-instrumenten: Onderwijseenheid-evaluaties Programma-evaluatie Commissies Jaarplan status update Externe evaluaties Accreditatie NSE HBO-monitor

19 PDCA-cycli

20 Op basis van de metingen stel je verbeterplannen op
ACT opleiding Op basis van de metingen stel je verbeterplannen op Deze verbeteracties verwerk je in je (nieuwe) plannen Voorbeeld module-evaluatie

21 PDCA-cycli

22 CHECK VHL-breed Het CvB is ook op de hoogte van de prestaties van de opleidingen via: De managementgesprekken Het Q-sheet De jaarverslagen examencommissies Het Q-team

23 Het CvB gebruikt de resultaten om:
CHECK VHL-breed Het CvB gebruikt de resultaten om: VHL-brede verbeteracties in gang te zetten Om plannen te evalueren en indien nodig aan te passen

24 4. Hoe nu verder Proef-instellingsaudit uitgevoerd in 2012
23 deelprojecten om verbeterpunten te realiseren OD’s, stafhoofden en CvB-leden zijn projecteigenaren Elk deelproject heeft een uitvoerder

25 Verbeteracties PDCA fase Verbeteracties Plan Do Check Act
Instellingsplan Bekendheid + implementatie kwaliteitsdoelen en beleid Consistente terminologie Do Aantonen dat we beleid en kwaliteitsdoelen uitvoeren Check Nieuwe taken examencommissie aanscherpen Rol Q-team aanscherpen Aantoonbare integrale kwaliteitszorg Normstellingen Kwaliteitscultuur Act Taken en verantwoordelijkheden (pettenprobleem) Overkoepelend Kritische reflectie aanpassen Prestatieafspraken

26 Iedereen speelt een rol

27 VHL-medewerkers als een team

28 Een mooi resultaat


Download ppt "Voorbereiding Instellingsaudit"

Verwante presentaties


Ads door Google