De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.hogeschoolvhl.nl Voorbereiding Instellingsaudit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.hogeschoolvhl.nl Voorbereiding Instellingsaudit."— Transcript van de presentatie:

1 www.hogeschoolvhl.nl Voorbereiding Instellingsaudit

2 www.hogeschoolvhl.nl Wat gaan we bespreken 1.Instellingsaudit: wat en waarom? 2.Waar worden we op beoordeeld? 3.Kwaliteitszorg 4.Hoe nu verder

3 www.hogeschoolvhl.nl 1.Instellingsaudit: wat en waarom? Is het bestuur van VHL in control over de kwaliteit van de opleidingen? Zicht op kwaliteit hele instelling en mogelijkheden tot verbetering Afzonderlijke opleidingsbeoordelingen minder uitgebreid

4 www.hogeschoolvhl.nl Het auditbezoek Bezoekdagen in nov. en dec. Gesprekken met management, MR en aantal medewerkers Horizontale en verticale trails

5 www.hogeschoolvhl.nl 2. Waar worden we op beoordeeld? Kijk voor meer informatie over de standaarden en de audit: www.nvao.net

6 www.hogeschoolvhl.nl De visie op kwaliteit De visie op kwaliteit van het onderwijs: Zes kwaliteitsdoelen 1.Tevreden studenten 2.Beroepsgericht onderwijs 3.Internationale oriëntatie 4.Verankering van praktijkgericht onderzoek 5.Ruimte voor ontwikkeling en groei medewerkers 6.Operational Excellence

7 www.hogeschoolvhl.nl KwaliteitsdoelIndicatoren met normen voor 2015 1. Tevreden studenten Een score van 3.8 in de Nationale Studenten Enquête op de vraag “Wat vind je van je studie in het algemeen?” (schaal 1-5). Minimaal 70% van de studenten van elke opleiding `is tevreden over de onderwijseenheden. Diplomarendement is verhoogd naar 75%. Uitval is verlaagd naar 27.5%. 2. Beroepsgericht onderwijs De tevredenheid van de alumni (HBO-monitor) en van de beroepspraktijk (werkveldadviescommissies en externe stagebegeleiders) over de beroepsgerichtheid van de opleidingen. [norm volgt] 3. Internationale oriëntatie 15% van de studenten heeft een vooropleiding in het buitenland behaald. Alle opleidingen hebben ‘internationalisering’ opgenomen in de competentiebeschrijvingen. 4. Verankering van praktijkgericht onderzoek De omvang (in geld en fte) van de onderzoeksinzet en het aantal bij onderzoek betrokken docenten en studenten. [norm volgt] Aandeel van VHL in Centres of Expertise. [norm volgt] 5. Ruimte voor ontwikkeling en groei medewerkers 75% van de docenten heeft een master of PhD. Uitslagen uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). [norm volgt] 6. Operational Excellence Tevreden studenten (NSE). [norm volgt] Tevreden medewerkers (MTO). [norm volgt] De verhouding van de omvang (in fte) van onderwijspersoneel tot ondersteunend personeel (OP/OOP) blijft minimaal 2,6.

8 www.hogeschoolvhl.nl Omvang onderzoeksinzet Bijdragen aan onderzoek via kenniskringen en projecten lectoraten. Jaarlijkse rapportage (2012)

9 www.hogeschoolvhl.nl 3. Kwaliteitszorg

10 www.hogeschoolvhl.nl PDCA-cyclus Stap Beschrijving Plan Definieer de resultaten en de gewenste kwaliteit. Maak een plan hoe je dit wilt bereiken. DoVoer het plan uit/doe wat is afgesproken. Check Meet en evalueer of de plannen gerealiseerd zijn en de gewenste kwaliteit behaald is. ActStuur zo nodig bij door verbeteracties te verwerken in je nieuwe plan.

11 www.hogeschoolvhl.nl PDCA-cycli VHL

12 www.hogeschoolvhl.nl Plan VHL-breed VHL-brede plannen: Kwaliteitsdoelen en beleid. Op korte termijn een instellingsplan Met het beleid realiseert VHL de kwaliteitsdoelen: – Toelatingsbeleid – Onderzoeksbeleid – Internationaliseringsbeleid – Studeren met een functiebeperking – Toetsbeleid – Onderwijsbeleid – Kwaliteitszorgplan – HRM-beleid – Facilitair-beleid Intranet: Education & Research > Onderwijs

13 www.hogeschoolvhl.nl Iedereen speelt een rol VHL- breed CvB stelt kwaliteitsdoelen, beleid en prestatieafspraken vast Opleiding/ stafdienst Realiseert het beleid Levert een aandeel in realisatie prestatieafspraken en kwaliteitsdoelen Individu Heeft een aandeel aan het realiseren van het beleid en de doelen

14 www.hogeschoolvhl.nl Plan opleiding De opleidingsdirecteur vertaalt het VHL- brede beleid en de kwaliteitsdoelen naar de opleiding o.a. in: Het jaarplan Het Strategisch Personeelsplan (SPP) Onderwijs en Examenregeling Begroting

15 www.hogeschoolvhl.nl DO opleiding Als opleiding voeren jullie de plannen en daarmee het VHL- brede beleid uit, onder leiding van de Opleidingsdirecteur

16 www.hogeschoolvhl.nl PDCA-cycli

17 www.hogeschoolvhl.nl CHECK opleiding In deze fase checkt de opleiding of: de geplande resultaten zijn gerealiseerd het onderwijs het gewenste kwaliteitsniveau heeft Hoe doen jullie dat?

18 www.hogeschoolvhl.nl CHECK opleiding (2) Elke opleiding heeft evaluatie- instrumenten: -Onderwijseenheid-evaluaties -Programma-evaluatie -Commissies -Jaarplan status update -Externe evaluaties -Accreditatie -NSE -HBO-monitor

19 www.hogeschoolvhl.nl PDCA-cycli

20 www.hogeschoolvhl.nl ACT opleiding Op basis van de metingen stel je verbeterplannen op Deze verbeteracties verwerk je in je (nieuwe) plannen – Voorbeeld module-evaluatie

21 www.hogeschoolvhl.nl PDCA-cycli

22 www.hogeschoolvhl.nl CHECK VHL-breed Het CvB is ook op de hoogte van de prestaties van de opleidingen via: -De managementgesprekken -Het Q-sheet -De jaarverslagen examencommissies -Het Q-team

23 www.hogeschoolvhl.nl CHECK VHL-breed Het CvB gebruikt de resultaten om: VHL-brede verbeteracties in gang te zetten Om plannen te evalueren en indien nodig aan te passen

24 www.hogeschoolvhl.nl 4. Hoe nu verder Proef-instellingsaudit uitgevoerd in 2012 23 deelprojecten om verbeterpunten te realiseren OD’s, stafhoofden en CvB-leden zijn projecteigenaren Elk deelproject heeft een uitvoerder

25 www.hogeschoolvhl.nl Verbeteracties PDCA faseVerbeteracties Plan Instellingsplan Bekendheid + implementatie kwaliteitsdoelen en beleid Consistente terminologie Do Aantonen dat we beleid en kwaliteitsdoelen uitvoeren Check Nieuwe taken examencommissie aanscherpen Rol Q-team aanscherpen Aantoonbare integrale kwaliteitszorg Normstellingen Kwaliteitscultuur Act Taken en verantwoordelijkheden (pettenprobleem) Overkoepelend Kritische reflectie aanpassen Prestatieafspraken

26 www.hogeschoolvhl.nl Iedereen speelt een rol

27 www.hogeschoolvhl.nl VHL-medewerkers als een team

28 www.hogeschoolvhl.nl Een mooi resultaat


Download ppt "Www.hogeschoolvhl.nl Voorbereiding Instellingsaudit."

Verwante presentaties


Ads door Google