De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren in een alternatieve leercontext infosessie 25 augustus 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren in een alternatieve leercontext infosessie 25 augustus 2014."— Transcript van de presentatie:

1 leren in een alternatieve leercontext infosessie 25 augustus 2014

2 Concept Combinatie van leren in en buiten de academie (cf. stage en werkplekleren in vwo en so) Pluspunten – praktijkervaring opdoen in een artistieke omgeving – doorstroom afgestudeerden naar amateurkunstvereniging, bedrijf of professionele praktijk stimuleren Geen vrijstelling! academie behoudt eindverantwoordelijkheid over het leerproces, leerling blijft 100% financierbaar Niet verplicht en niet afdwingbaar

3 I.s.m. amateurkunsten Ghent Youth Jazz Orchestra

4 i.s.m. professionele kunsten Tijdens je stage als medewerker kostuum help je mee - onder begeleiding van onze vaste kostuumontwerpster - alle kostuums te realiseren. Gedurende de voorstellingenreeks van Colossus sta je in voor het beheer en het onderhoud van de kostuums. Abattoir Fermé zoekt stagiairs kostuum voor het eindejaarsspektakel Colossus

5 Welke context is geschikt? elke maatschappelijke context (amateur, professioneel, semi- professioneel) waarin leerling de (minimum)leerplandoelen kan inzetten en verwerven Academie beslist zelf of een concrete context een meerwaarde is voor het leerproces (eigen kwaliteitstoets) Opleidings- en vormingsactiviteiten van andere opleidingsverstrekkers komen niet aanmerking

6 Welke context is geschikt? Voorbeelden podiumkunsten koor, harmonieorkest, hedendaags dansgezelschap, theaterproductie van een kunstencentrum in samenwerking met plaatselijke amateurs, toneelvereniging, enz. Voorbeelden beeldende kunst bedrijf dat gespecialiseerd is in restauratie van historische glasramen, meubelrestaurateur, atelier van een ceramist, bureau van een grafisch ontwerper, kunstencentrum, enz.

7 Kwaliteit van de alternatieve leercontext Gedeelde verantwoordelijkheid – Academie – Organisatie die de leercontext aanreikt Toetsing door de academie aan de hand van toetsingsinstrument – eigen criteria – mogelijke ondersteuning pedagogische begeleidingsdiensten – validering van het instrument door de inspectie – geen verdere rapportageverplichtingen naar overheid

8 Welke leerlingen en welke vakken? Alle leerlingen (vanaf een zekere leeftijd) Vakken waarin kennis, vaardigheden of attitudes geïntegreerd verworven worden Beeldende kunst alle specifieke ateliers en keuzeateliers Muzieksamenspel, koor, begeleidingspraktijk, ensemble/jazz en lichte muziek, experimentele muziek, ensemble/volksmuziek, directie instrumentale muziek, directie vocale muziek Woordkunstdrama, toneel, voordracht, welsprekendheid, literaire creatie Dansartistieke training

9 Omvang: studiebelasting en inhoud Per schooljaar geregeld Vak volledig vervangen: alle lessen van september tot juni = alle (minimum)leerplandoelen van het jaarplan verwerven Beperkte periode bv. van september tot december Toegespitst op bepaalde facetten van het artistieke proces Tijdinvestering en studiebelasting stemmen overeen met onderwijs- en leeractiviteiten in de academie

10 Procedure Voorafgaand: motivering en afsprakenkader Opvolging van het leerproces Evaluatie van het leerproces

11 Procedure Voorafgaand: motivering en afsprakenkader Opvolging van het leerproces Evaluatie van het leerproces

12 Motivering Schriftelijke toestemming van de directeur Motivering waarom de alternatieve leercontext een meerwaarde is voor het leerproces, bv. – verwijzing naar kwaliteitstoets – samenhang met de (minimum)leerplandoelen – eerdere positieve ervaringen met de organisatie, de verantwoordelijke enz.

13 Afsprakenkader Tss. alle betrokkenen: directeur, vakleerkracht, verantwoordelijke van de leercontext en de leerling Aspecten in zake veiligheid, verzekering Omschrijving van de activiteiten waaraan de leerling zal deelnemen (tijdstip, plaats) Opvolging aan- en afwezigheden

14 Leren in een arbeidscontext Leerling levert arbeidsprestaties in een bedrijf of bij een zelfstandige Leerling valt onder het KB van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagairs Omzendbrief SO/2002/4 geeft overzicht van de welzijnsverplichtingen (risicoanalyse, gezondheidstoezicht)

15 Leren in een arbeidscontext

16 Procedure Voorafgaand: motivering en afsprakenkader Opvolging van het leerproces Evaluatie van het leerproces

17 Opvolging van het leerproces Engagement van de verantwoordelijke van de leercontext -Kwaliteit van de leeromgeving bewaken -Leerling structureel begeleiden (zelf of mentor, coach): leerling wegwijs maken, feedback geven, informatie voor de academie bij houden Academie is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces – Leerling ter plekke observeren – Geregeld overleg met leerling, de verantwoordelijke, de coach of mentor

18 Procedure Voorafgaand: motivering en afsprakenkader Opvolging van het leerproces Evaluatie van het leerproces

19 Meer dan de balans van ieders ervaringen! Nagaan of de leerling de vooropgestelde (minimum)leerplandoelen bereikt heeft Leerling is verplicht om deel te nemen aan de evaluatie-activiteiten die de academie organiseert (proeven of andere…)


Download ppt "Leren in een alternatieve leercontext infosessie 25 augustus 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google