De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

. . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  Prijs de Heer! . .

Verwante presentaties


Presentatie over: ". . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  Prijs de Heer! . ."— Transcript van de presentatie:

1 . . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  Prijs de Heer! . .

2 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen De preek gaat over: Psalm 104 Prijs de Heer! Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Alle liederen worden geprojecteerd

3 Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut
In Jesaja 53: 5 staat: "Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing." Om onze zonden concreet voor God te belijden lijkt het mij een mooi beeld om dit op een klein briefje te schrijven en dit in de kieren van de schuilhut te stoppen. (net als bij de klaagmuur in Jeruzalem) Als je schuilt bij Hem, mag je echt ALLES bij Hem brengen. U heeft de hele 40 dagentijd gelegenheid om een briefje te schrijven en in de hut te stoppen. Na Goede Vrijdag gooien we de briefjes weg als beeld van vergeving door Jezus Christus in het geloof dat Gods opstandingskracht ons heeft gered, verlost en bevrijd. Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut zie memobord

4 Votum (Gezang 168 (NG 88) (a capella)
. . Votum (Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PVN 84 . .

5 . PVN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

6 . PVN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

7 . PVN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

8 . PVN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

9 . PVN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

10 Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Avondmaalsformulier V Gebed Viering Maaltijd van de Heer Danklied: Gezang 141 (GK 35) Nieuw lied leren: Opwekking 625 Dankgetuigenis van Karianne Luisterlied: Dank U Heer, Sela . .

11 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de . .

12 de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem,
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van . .

13 zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. . .

14 Het vervult ons met schaamte om onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. . .

15 Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor . .

16 God en in heilige, gespannen verwachting.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. . .

17 Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Avondmaalsformulier V Gebed Viering Maaltijd van de Heer Danklied: Gezang 141 (GK 35) Nieuw lied leren: Opwekking 625 Dankgetuigenis van Karianne Luisterlied: Dank U Heer, Sela . .

18 Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Avondmaalsformulier V Gebed Viering Maaltijd van de Heer Danklied: Gezang 141 (GK 35) Nieuw lied leren: Opwekking 625 Dankgetuigenis van Karianne Luisterlied: Dank U Heer, Sela . .

19 Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Avondmaalsformulier V Gebed Viering Maaltijd van de Heer Danklied: Gezang 141 (GK 35) Nieuw lied leren: Opwekking 625 Dankgetuigenis van Karianne Luisterlied: Dank U Heer, Sela . .

20 . Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) . .

21 . Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) . .

22 . Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) . .

23 Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Avondmaalsformulier V Gebed Viering Maaltijd van de Heer Danklied: Gezang 141 (GK 35) Nieuw lied leren: Opwekking 625 Dankgetuigenis van Karianne Luisterlied: Dank U Heer, Sela . .

24 . Opwekking 625: 1, 2, 3 . .

25 . Opwekking 625: 1, 2, 3 . .

26 . Opwekking 625: 1, 2, 3 . .

27 Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Avondmaalsformulier V Gebed Viering Maaltijd van de Heer Danklied: Gezang 141 (GK 35) Nieuw lied leren: Opwekking 625 Dankgetuigenis van Karianne Luisterlied: Dank U Heer, Sela . .

28 Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Avondmaalsformulier V Gebed Viering Maaltijd van de Heer Danklied: Gezang 141 (GK 35) Nieuw lied leren: Opwekking 625 Dankgetuigenis van Karianne Luisterlied: Dank U Heer, Sela . .

29 Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84
. . Votum = Gezang 168 (NG 88) (a capella) Zegengroet Zingen: PvN 84 Avondmaalsformulier V Gebed Viering Maaltijd van de Heer Danklied: Gezang 141 (GK 35) Nieuw lied leren: Opwekking 625 Dankgetuigenis van Karianne Luisterlied: Dank U Heer, Sela . .

30 Vol van onrust was mijn hart; waarheen moest ik gaan?
. . Dank U Heer Vol van onrust was mijn hart; waarheen moest ik gaan? Maar bij U vind ik rust; Heer, ik eer Uw Naam. Dank U Heer, dat U houdt van mij. Ondanks mijn zonden staat uw liefde vast. voor wat U deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart. Zonder U was ik zwak; waar kwam mijn hulp vandaan? Maar in U vind ik kracht; Heer, ik prijs Uw Naam. . .

31 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100
. . Lezen: Psalm 104 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100 God met ons Gebed Zingen: Opwekking 436 Collecte Zegen = Gezang 10 . .

32 Psalm 104:1-31 NBV

33 Prijs de HEER, mijn ziel. HEER, mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u bekleed, in een mantel van licht gehuld. U spant de hemel uit als een tentdoek

34 en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind.

35 U maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren. U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet.

36 De oerzee bedekte haar als een kleed, tot boven de bergen stonden de wateren. Toen u dreigde, vluchtten zij weg, toen uw donderstem klonk, stoven zij heen:

37 naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen,
naar de plaatsen die u had bepaald. U stelde een grens die zij niet overschrijden, nooit weer zullen zij de aarde bedekken.

38 U leidt het water van de bronnen door beken, tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld, de wilde ezels lessen er hun dorst..

39 Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.

40 U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen.

41 Zo zal hij brood winnen uit de aarde
en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt.

42 De bomen van de HEER  zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant.   

43 De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen huizen de ooievaars.

44 De hoge bergen zijn voor de steenbokken,
in de kloven schuilen de klipdassen.

45 U hebt de maan gemaakt voor de tijden,
de zon weet wanneer zij moet ondergaan. Als u het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.

46 De jonge leeuwen gaan uit op roof,
brullend vragen zij God om voedsel. Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers.  

47 De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond.

48 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.

49

50 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot Daar bewegen de schepen zich voort, daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.

51 En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd
En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.

52 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.

53 Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

54 De luister van de HEER  moge eeuwig duren, laat de HEER zich verheugen in zijn werken.

55 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100
. . Lezen: Psalm 104 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100 God met ons Gebed Zingen: Opwekking 436 Collecte Zegen = Gezang 10 . .

56 . Gezang 159: 1, 2, 3 . .

57 . Gezang 159: 1, 2, 3 . .

58 . Gezang 159: 1, 2, 3 . .

59 . E&R 68 a . .

60 . E&R 68 b . .

61 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100
. . Lezen: Psalm 104 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100 God met ons Gebed Zingen: Opwekking 436 Collecte Zegen = Gezang 10 . .

62 . . . .

63 een hele korte cursus lofprijzing mbv. psalm 104
1. Heer mijn God hoe groot bent U! . .

64 een hele korte cursus lofprijzing mbv. psalm 104
1. Heer mijn God hoe groot bent U! 2. Prijs de Heer mijn ziel . .

65 een hele korte cursus lofprijzing mbv. psalm 104
1. Heer mijn God hoe groot bent U! 2. Prijs de Heer mijn ziel 3. Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef . .

66 een hele korte cursus lofprijzing mbv. psalm 104
1. Heer mijn God hoe groot bent U! 2. Prijs de Heer mijn ziel 3. Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef 4. Moge mijn lofzang de Heer behagen, zoals ik mijn vreugde vind in Hem . .

67 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100
. . Lezen: Psalm 104 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100 God met ons Gebed Zingen: Opwekking 436 Collecte Zegen = Gezang 10 . .

68 . PvN 100: 1, 1a, 2, 2a . .

69 . PvN 100: 1, 1a, 2, 2a . .

70 . PvN 100: 1, 1a, 2, 2a . .

71 . PvN 100: 1, 1a, 2, 2a . .

72 God troost hen die alles kwijt zijn, Hij geeft hen de toekomst terug.
Band: God brengt goed nieuws aan wie arm zijn, strekt zijn armen naar hen uit. Hij is de God van hoop. God troost hen die alles kwijt zijn, Hij geeft hen de toekomst terug. . .

73 God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor.
Band: God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door. . .

74 God heet welkom wie gevlucht is, geeft de vreemdeling een thuis,
. . allen: God heet welkom wie gevlucht is, geeft de vreemdeling een thuis, Hij is de God van hoop. God spreekt voor wie niet gehoord wordt, voor de zwakke is Hij sterk. Hij is de God van hoop . .

75 God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor.
allen: God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door. . .

76 Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht.
Band: Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht. . .

77 Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht.
allen: Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht. . .

78 God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor.
allen: God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door. . .

79 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100
. . Lezen: Psalm 104 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100 God met ons Gebed Zingen: Opwekking 436 Collecte Zegen = Gezang 10 . .

80 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100
. . Lezen: Psalm 104 Twee kinderliederen: - Gezang 159 - E&R 68 Overdenking Zingen: PvN 100 God met ons Gebed Zingen: Opwekking 436 Collecte Zegen = Gezang 10 . .

81 . Opwekking 436 Opwekking 436 . .

82 . Opwekking 436 . .

83 . Opwekking 436 . .

84 . Opwekking 436 . .

85 . Opwekking 436 . .

86 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 10 . .

87 COLLECTE Biddag Is de collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Biddag Is de collecte voor de Diakonie Wereld Evangelisatie voor Christus Volgende Week Is de 1ste collecte voor de diakonie ´s morgens Dit Koningskind en de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 10 . .

88 Gezang 10

89 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 17 maart
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 17 maart om uur. Van harte welkom. . .

90


Download ppt ". . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  Prijs de Heer! . ."

Verwante presentaties


Ads door Google