De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze jongerendienst
Voorganger: ds. K. Harmannij Thema: Samen sterk!

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vught (Eindhoven) De kerkenraad en diakenen vergaderen morgenavond afzonderlijk van elkaar in het kerkgebouw. De collecte is bestemd voor diaconie, onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden.

4 Agenda 21 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe schets 5 Inl: Petra, Bij: Betty 21 januari 1945 Oecumenische vesper plaats: kerkgebouw PKN, Koningin Julianaweg, Best 23 januari 1930 Officiële opening aanbouw 24 januari Open dag aanbouw

5 Deze week zijn jarig: 18 januari: br Aart van Wolfswinkel 22 januari: Naomi Braakman br Michiel Huizinga br H.E.C. Oggel 23 januari: Rick Bondt 24 januari: Daan van Harten zr Manon Verschelling

6 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

10 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

11 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

12 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

13 Opwekking 136: 1, 2 1 Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen Abba vader, U alleen, U behoor ik toe.

14 Opwekking 136: 1, 2 2 Abba Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, Laat mij nimmer gaan slechts van U alleen.

15 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

16 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

17 Gezang 156, NG79: 1- 4 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

18 Gezang 156, NG79: 1- 4 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

19 Gezang 156, NG79: 1- 4 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

20 Gezang 156, NG79: 1- 4 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

21 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

22 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

23 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

24 Psalm 133: 1, 2, 3 1 Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t als zonen van Isrels huis als broeders samenwonen, in vrede bij elkander zijn. Het is als olie, kostelijk en fijn, Die naar Gods heilig voorschrift is bereid, Waarmee de priester wordt gewijd. 24

25 Psalm 133: 1, 2, 3 2 Als olie die Aärons hoofd besproeide en langs zijn baard en mantel nedervloeide, is hun eendrachtig samenzijn. Het is als Hermons dauw zo fris en rein, een dauw, die door het vroege licht bestraald, op Sions bergen nederdaalt. 25

26 Psalm 133: 1, 2, 3 3 Op Sions berg gebiedt de HEER de zegen, daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen, het leven tot in eeuwigheid. 26

27 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

28 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

29 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

30 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

31 Opwekking 687: 3, 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

32 Opwekking 687: 3, 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, heel mijn weg gelopen heeft.

33 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

34 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

35 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

36 Opwekking 687: 1, 2 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

37 Opwekking 687: 1, 2 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

38 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

39 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

40 Psalm 84: 4, 6 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, het oog gericht naar Sions oord. Daar zullen zij voor God verschijnen. O, HEER der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed, laat mij niet op de weg verkwijnen! O HERE, neig tot mij uw oor, o Jakobs God, geef mij gehoor.

41 Psalm 84: 4, 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

42 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

43 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

44 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

45 Opwekking 194 U maakt ons één. U bracht ons tesamen, wij eren en aanbidden U. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.

46 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

47 Gezang 182C

48 Liturgie ds. K. Harmannij
Opwekking 640: Opwekking 136: Gezang 156: Romeinen 15: Psalm 133: 1, 2, 3 Opwekking 687: 3, 4 Opwekking 687: 1, 2 Psalm 84: 4, 6 Opwekking 194: Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

49 Er zijn tot nu toe 14 usb-sticks ingeleverd.
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! Er zijn tot nu toe 14 usb-sticks ingeleverd. Dat betekent: 14 bijbels voor Noord-Korea! Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Inleveren kan tot zondag 15 februari. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op

50 Aanmelden kan via: Aanmelden kan als: Aanmelden kan voor:
Website van Present Eindhoven zie Kruispunt of de Flyer van vorige week Aanmelden kan als: Individu Groep Aanmelden kan voor: Sociale activiteit Praktisch project Bij voldoende aanmelding GEEN praatje volgende week na de dienst ;-)


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google