De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R EUMA I NFORMATIEVAARDIGHEDEN Thomas Ramaen. W AT IS REUMA ? Definitie: pijnklacht of pijnlijk klachtenpatroon Medici spreken liever van reumatische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R EUMA I NFORMATIEVAARDIGHEDEN Thomas Ramaen. W AT IS REUMA ? Definitie: pijnklacht of pijnlijk klachtenpatroon Medici spreken liever van reumatische."— Transcript van de presentatie:

1 R EUMA I NFORMATIEVAARDIGHEDEN Thomas Ramaen

2 W AT IS REUMA ? Definitie: pijnklacht of pijnlijk klachtenpatroon Medici spreken liever van reumatische aandoeningen i.p.v. reuma 200 aandoeningen vallen onder de term reuma Allemaal eigen oorzaak, symptomen en gevolgen voor het bewegen

3 R EUMATISCHE AANDOENING ? = alle aandoeningen van het bewegingsapparaat die niet het gevolg zijn van een: Traumatische oorzaak: bv. Letsel na ongeval Neurologische oorzaak: letsel gelegen in zenuwstelsel Aangeboren oorzaak: letsel vanaf de geboorte aanwezig

4 H OE WORDT REUMA VERZORGD ? De oorzaak van vele reumatische aandoeningen is nog gevonden Symptomatische behandeling Alleen de verschijnselen bv. pijn worden behandeld Patiënten genezen niet, maar de klachten worden verlicht = palliatieve behandeling

5 I NDELING VAN REUMATISCHE AANDOENINGEN De reumatische aandoeningen zijn niet onder één noemer onder te verdelen Worden in twee groepen onderverdeeld Gewrichtsreuma Wekedelenreuma Andere mogelijke indelingen

6 G EWRICHTSREUMA Aandoeningen met oorsprong in de gewrichten Drie oorzaken Artritis: ontsteking van het gewricht Artrose: slijtage van het gewricht Artralgie: pijn zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak

7 W EKEDELENREUMA Oorzaak ligt buiten de gewrichten, bv. in: Gewrichtskapsel Spieren Pezen

8 A NDER MOGELIJKE INDELINGEN Indeling naar oorzaak Indeling naar duur van de gewrichtsaandoening Indeling naar het aantal aangedane gewrichten Indeling naar soort verschijnselen

9 I NDELING NAAR OORZAAK Infectie ontstaan door bacterie, schimmel of virus Postinfectieus Aandoening nadat er een infectie is geweest Acuut reuma Afwijking in de stofwisseling Bv.: sclerodermie: aandoening van het bindweefsel Mechanisch geweld of degeneratie Bv.: sporters Gewrichtsafwijkingen ten gevolge van een andere ziekte Bv.: tumor of een bloedingsziekte

10 I NDELING NAAR DUUR VAN DE GEWRICHTSAANDOENING Acuut Maximum van de klachten bereikt in 24 uur Subacuut 6 weken na ontstaan tekenen van verbetering Chronisch Klachten duren langer dan 6 weken en er zijn geen tekenen van verbetering

11 I NDELING NAAR HET AANTAL AANGEDANE GEWRICHTEN Monoarticulaire aandoening 1 gewricht is aangedaan Oligoarticulaire aandoening 2 tot 4 gewrichten zijn aangedaan Polyarticulaire aandoening Meer dan 5 gewrichten zijn aangedaan

12 I NDELING NAAR SOORT VERSCHIJNSELEN Artritis Gewrichtsontsteking gepaard met normale ontstekingsverschijnselen Roodheid, zwelling, pijn, warmte… Artralgie Pijnlijk maar geen objectieve afwijkingen bij onderzoek Artrose Degeneratie zonder ontstekingsverschijnselen, maar met bewegingsverschijnselen

13 Z IN VAN DEZE INDELINGEN ? Optimalisatie van de communicatie tussen medici

14 T OEKOMST VOOR DE MENSEN MET REUMA ? Bij het diagnosticeren van reuma volgt een schrikreactie Door associatie met pijn, invaliditeit, misvormingen… Meestal ongegrond Slecht 10% van reumapatiënten worden geconfronteerd met bovenstaande zaken

15 G EWRICHT Eerst goed het gewricht kennen vooraleer we doorgaan op de reumatische aandoeningen Soorten gewrichten Synoviaal gewricht

16 S OORTEN GEWRICHTEN Naar bouw Onbeweeglijke of weinig beweeglijke gewrichten Beweeglijke gewrichten Naar type bewegingsmogelijkheid Bewegingen kunnen plaatsvinden in een vlak Bewegingen kunnen plaatsvinden in twee vlakken Bewegingen kunnen plaatsvinden in drie vlakken

17 F UNCTIE VAN SYNOVIA Vervoeren van voedingstoffen voor het hyalien kraakbeen Smeert het gewricht

18 A NDERE STRUCTUREN ROND EEN GEWRICHT Spieren en pezen Slijmbeurs of bursa Peesomhulsels of peesscheden


Download ppt "R EUMA I NFORMATIEVAARDIGHEDEN Thomas Ramaen. W AT IS REUMA ? Definitie: pijnklacht of pijnlijk klachtenpatroon Medici spreken liever van reumatische."

Verwante presentaties


Ads door Google