De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Postoperatieve Infecties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Postoperatieve Infecties"— Transcript van de presentatie:

1 Postoperatieve Infecties
“on the antiseptic principle in the practice of surgery” 1867 Joseph Lister Postop Mort. 75%15% Wondinfectie 90%10% Grote heelkunde mogelijk !

2 Postoperatieve Infecties
Resistente pathogenen Langdurige operaties Oudere patiënten Orgaantransplantatie Immunosupressie Corpora aliena

3 Postoperatieve Infecties
Heelkundig: -Anatomisch te corrigeren afwijking -Endogene mengflora -Opportunistische infecties Volstaan NIET Antibiotica Internistisch: -Aerobe kiemen -Exogeen -Aanwezigheid=symptomen Volstaan

4 Postoperatieve Infecties
Heelkundig: -Anatomisch te corrigeren afwijking -Endogene mengflora -Opportunistische infecties Bij 3 à 5% van gehospitaliseerden luchtwegen longen urinewegen katheter sepsis

5 Postoperatieve Infecties
Nosocomiale infecties Mortaliteit Morbiditeit Hospitalisatiekosten + >300% Bij 3 à 5% van gehospitaliseerden luchtwegen longen urinewegen katheter sepsis

6 Postoperatieve Infecties
Bacteriële factoren Algemene factoren > Virulentie Weerstand INFECTIE Locale factoren

7 Bacterie gebonden factoren
Traumatische wonden: - Staph. aureus - Strep. pyogenes Inwendige organen: darmflora Straat wonde=doodweefselvoedingsbode 5 1O bacteriën + infectie Toxines Resistentie fagocytose

8 Locale Wondfactoren Hematomen - Seromen Iatrogeen vreemd materiaal
Tractie  weefselversterf

9 Algemene patiëntgebonden factoren
-Zeer jong – zeer oud -Uremie -Corticoïden T-lymphocyten fagocytose -Slechte circulatie: arteriële insufficiëntie Shock vasoconstrictoren -Maligniteit -Trauma

10 Preventie van Wondinfecties
Operatiezaal gebeuren Profylactisch gebruik van antibiotica Heelkundige techniek

11 Operatiezaal gebeuren
-Infrastructuur - architectuur In OKA enkel wie nodig is!! - aseptie Discipline - autoclaveren koken stoomautoclaven - ethileen oxyde - glutaraldehyde

12 Operatiezaal gebeuren
Chloorhexidine Povidone-iood Wisselen ! Handschoenen Kleding

13 Antibiotica Profylactie
Controversie !! Verminderen concentratie aan kiemen Resistentie Bemoeilijken diagnose

14 Antibiotica Profylactie
“Reine operatie” Gezonde jonge persoon Infectie risico < 1% Nevenwerkingen > Voordelen

15 Antibiotica Profylactie
Maag - duodenum Galblaas - galwegen Colon – dunne darm Open hart chirurgie A-F greffe - Greffe O.L. Lidmaatamputatie Hysterectomie Sectio Kortstondige contaminatie

16 Antibiotica Profylactie
9. Oropharynx 10. Craniotomie 11. Prothese chirurgie 12. Gecontamineerde wonde 13. Penetrerend Abd. Tr ; open fractuur 14. Clostridia infectie 15. Aanwezigheid kunstklep Kortstondige contaminatie

17 Antibiotica Profylactie
Net VOOR of tijdens de operatie 2 gr Cefazoline IV (50mg/kg) Ev te herhalen op uur 3 + 1,5 gr Metronidazol bij abdominale contaminatie Herhaald op uur 8 en 16 Kortstondige contaminatie

18 Antibiotica Profylactie
Net VOOR of tijdens de operatie Vancomycine 1gr IV (50mg/kg) bij MRSA Kortstondige contaminatie

19 Antibiotica Profylactie
Colondecontaminatie Neomycine-erythromycine Neomycine-metronidazol Mechanische darmlavage?? Kortstondige contaminatie

20 Heelkundige Techniek Voorzichtig manipuleren Wonddebridement
Wonde open laten Sutuurmateriaal: -Nylon -Polyglucolzuur Cave Hematomen  zuigdrainage Mechanisch reinigen Operatie folie?? Woundprotector??

21 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

22 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

23 Postoperatieve koorts
Welke operatie ? Klinisch onderzoek: Longauscultatie Wondcontrole RX thorax Kulturen : Wondvocht Bloed Urine Sputum Echo Abdomen CT Thorax Abdomen

24 Postoperatieve koorts
Binnen de 24 uur postop Beta hemolytische Streptococcen Clostridia Gasgangreen Erysepiloïde reactie ZELDEN CHIRURGISCH

25 Postoperatieve koorts
Na 36 uren Intra-abdominale catastrofen Fecale peritonitis Naadlek Tachycardie Hypotensie Urineproductie Acuut abdomen

26 Postoperatieve koorts
Niet-chirurgische infecties Respiratoire infecties atelectase pneumonie Longaucultatie RX thorax Sputumcultuur

27 Postoperatieve koorts
Niet-chirurgische infecties Respiratoire infecties atelectase pneumonie Amoxycilline/clavulaanzuur 4x1gr IV (100mg/kg) Snel opzetten Ademkine Nasotracheale sucties Cefuroxine 3x1,5gr IV

28 Postoperatieve koorts
Niet-chirurgische infecties Urinaire infecties Longauscultatie: nl RX thorax: neg. Levofloxacine 1x350 mg PO 1X500mg IV 7d of tot cultuur bekend Cefotaxine 100mg/kg/dag Putriede urine Dysurie Verblijfcatheter

29 Postoperatieve koorts
WONDINFECTIE ! 5 dagen na operatie Urinair : neg Brochopulmonair : neg Culturen: -Wondvocht -Drainagevocht

30 Postoperatieve koorts
WONDINFECTIE ! 5 dagen na operatie Urinair : neg Brochopulmonair : neg Flucloxacilline 4x1gr IV 100mg/kg/dag Vancomycine 2x1gr IV 40mg/kg:dag Ingreep op ledematen: Staphylococcus aureus

31 Postoperatieve koorts
WONDINFECTIE ! 5 dagen na operatie Urinair : neg Brochopulmonair : neg Amoxycilline/clavulaanzuur 4x1gr IV Piperacilline/Tazobactam 300mg/kg IV Darmoperatie: Coliformen- Enterococcen

32 Postoperatieve koorts
Wondinfectie - Abdominale catastrofe HEELKUNDE !

33 Postoperatieve koorts
Kathetersepsis Geen andere oorzaak Vancomycine 2x1gr IV 20mg/kg Katheter verwijderen! Cultuur van de tip!

34 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

35 Wondinfectie Na 5 dagen Pijn, roodheid, warmte, zwelling Koorts
Algemene toestand Wondculturen Antibiotica

36 Wondinfectie Cellulitis Wondabces

37 Wondinfectie Cellulitis Diffuus Geen necrose Geen fluctuatie
vroegtijdig A.B  R.A.I.

38 Wondinfectie “Fluctuatie” “Ubi pus, ibi evacua” Wondabces Necrose
ettervorming Gevasculariseerde zone “Fluctuatie” Antibiotica volstaan NIET “Ubi pus, ibi evacua”

39 maken stinkende wonden!
Wondinfectie Myonecrose Wondabces Clindamycine 3x 600mg IV 12x 2 M. E Peni-G IV Zachte heelmeesters maken stinkende wonden! Gasgangreen clostridia Necrotiserende fasciitis

40 Laattijdige infecties
Wondinfectie Antibiotica profylactie Laattijdige infecties Geen acute symptomen Licht verhoogd CRP Isotopenonderoek Punctiekultuur vals negatief “low grade infecties”

41 Laattijdige infecties
Wondinfectie Antibiotica profylactie Laattijdige infecties Geen acute symptomen Blijvende pijn Complicaties “low grade infecties”

42 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

43 Intra- en Retroperitoneale infecties
Secundaire peritonitis Darmperforatie Gangreneuze appendicitis Abdominaal trauma…. 5% Naadlek Geinfecteerd materiaal ….zwaar zieke patiënt. Wegvallen barrièrefunctie  “Tertiaire peritonitis”

44 Intra- en Retroperitoneale infecties
Secundaire peritonitis 5 à 10 d. postop. Koorts Abdominale pijn Ileus Palpabele massa Leucocytose 5% Wegvallen barrièrefunctie  “Tertiaire peritonitis” PPA: Douglasabces

45 Intra- en Retroperitoneale infecties Heelkundige exploratie
Secundaire peritonitis Mengflora Piperacilline/ Tazobactam 3x4gr-500mg IV 300mg/kg Patiënt is te ziek om niet geopereerd te worden! Hypotensie Tachycardie ARDSMOF Mortaliteit 5 à 5O% CT scan  punctie Vocht-luchtniveaus Subdiaphragm. abces Heelkundige exploratie

46 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

47 Urinaire Infecties Verblijfskatheters Herhaalde sondages 
Vroegtijdige + laattijdige infecties en koorts Verblijfskatheters Herhaalde sondages  urineretentie Dysurie Pollakisurie Incontinentie Putriede urine hematurie Urinecultuur  >1milj /ml

48 Urinaire Infecties Verblijfskatheters Herhaalde sondages 
Vroegtijdige + laattijdige infecties en koorts Verblijfskatheters Herhaalde sondages  urineretentie Cfr cultuur Levofloxacine 1x250mg po 1x500mg IV Cefotaxine 100mg/kg 7dagen! Urinecultuur  >1milj /ml

49 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

50 Postoperatieve Longinfecties.
Luchtweginfecties-atelectase-pneumonie Ademhalingsproblemen Sputum-Hemoptoe Auscultatie Leucocytose Pas na 2 à 3 dagen!

51 Postoperatieve Longinfecties.
Luchtweginfecties-atelectase-pneumonie Klinisch beeld minder klaar! Onderdrukt immuun respons Geen koorts! Geen leucocytose Wel immature PMNL

52 Postoperatieve Longinfecties.
Luchtweginfecties-atelectase-pneumonie Klinisch beeld minder klaar! Geintubeerd - beademd koorts RX Leucocytose ARDS Geen koorts! Geen leucocytose Wel immature PMNL

53 Postoperatieve Longinfecties.
Luchtweginfecties-atelectase-pneumonie Behandeling: Mobilisatie Ademkine Aspiraties Bronchoscopie Antibiotica ARDS Sputumcultuur Amoxycilline/Clavulaanzuur 4x1,5gr IV 100mg/kg

54 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

55 Kathetersepsis Preventie -Aseptisch aanbrengen -Locale verzorging
-Verbeteren alg. toestand Koorts zonder -wondinfectie -Pneumonie -Urinaire infectie….. Roodheid Pijn Verwijderen Vervangen

56 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

57 Geinfecteerde implantaten
Soms vage pijn Loskomen implantaat laattijdig levensbedreigend!!! Soms: Pijn Roodheid Warmte Ettervorming Fistulisatie… werking PMNL Resistent aan A.B.

58 Geinfecteerde implantaten
Acute infectie: Spoelen, spoelen.. + A.B. IV Chronische infectie: Revisiechirurgie??? werking PMNL Resistent aan A.B.

59 Diagnose en Therapie Postoperatieve koorts Wondinfectie
Intra- en Retroperitoneale infecties Urinaire Infecties. Longinfecties Kathetersepsis Geinfecteerde implantaten Superinfectie

60 Superinfectie Preventie Cave: Schimmelinfecties!
Infectie+A.B.nieuwe infectie 2 à 10 % Hoe ernstiger Hoe hoger risico Hoe slechter prognose Preventie Adequaat A.B. gebruik! Cave: Schimmelinfecties!

61 Clostridium difficile colitis
Superinfectie Infectie+A.B.nieuwe infectie 2 à 10 % Hoe ernstiger Hoe hoger risico Hoe slechter prognose Clostridium difficile colitis Diagnose: Endoscopie Coprocultuur Stop A.B. Metronidazol 3x500mg po of IV 24mg/kg


Download ppt "Postoperatieve Infecties"

Verwante presentaties


Ads door Google