De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Postoperatieve Infecties Joseph Lister Grote heelkunde mogelijk ! Wondinfectie 90%  10% “on the antiseptic principle in the practice of surgery” 1867.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Postoperatieve Infecties Joseph Lister Grote heelkunde mogelijk ! Wondinfectie 90%  10% “on the antiseptic principle in the practice of surgery” 1867."— Transcript van de presentatie:

1 Postoperatieve Infecties Joseph Lister Grote heelkunde mogelijk ! Wondinfectie 90%  10% “on the antiseptic principle in the practice of surgery” 1867 Postop Mort. 75%  15%

2 Postoperatieve Infecties Langdurige operaties Oudere patiënten Corpora aliena Orgaantransplantatie  Immunosupressie Resistente pathogenen

3 Postoperatieve Infecties Heelkundig : -Anatomisch te corrigeren afwijking -Endogene mengflora -Opportunistische infecties Internistisch : -Aerobe kiemen -Exogeen -Aanwezigheid=symptomen Antibiotica Volstaan Volstaan NIET

4 Postoperatieve Infecties Heelkundig : -Anatomisch te corrigeren afwijking -Endogene mengflora -Opportunistische infecties Bij 3 à 5% van gehospitaliseerden luchtwegen longen urinewegen katheter sepsis

5 Postoperatieve Infecties Nosocomiale infecties Bij 3 à 5% van gehospitaliseerden luchtwegen longen urinewegen katheter sepsis Mortaliteit Morbiditeit Hospitalisatiekosten + >300%

6 Postoperatieve Infecties Virulentie Weerstand INFECTIE > Bacteriële factoren Algemene factoren Locale factoren

7 Bacterie gebonden factoren Traumatische wonden: - Staph. aureus - Strep. pyogenes Inwendige organen: darmflora Straat wonde=doodweefsel  voedingsbode 5 1O bacteriën + infectie Toxines Resistentie fagocytose

8 Locale Wondfactoren Iatrogeen vreemd materiaal Tractie  weefselversterf Hematomen - Seromen

9 Algemene patiëntgebonden factoren -Zeer jong – zeer oud -Slechte circulatie: arteriële insufficiëntie Shock vasoconstrictoren -Uremie -Corticoïden -Maligniteit -Trauma T-lymphocyten fagocytose

10 Preventie van Wondinfecties Operatiezaal gebeuren Profylactisch gebruik van antibiotica Heelkundige techniek

11 Operatiezaal gebeuren -Infrastructuur - architectuur - aseptie - autoclaveren koken stoomautoclaven - ethileen oxyde - glutaraldehyde In OKA enkel wie nodig is!! Discipline

12 Operatiezaal gebeuren Chloorhexidine Povidone-iood Handschoenen Kleding Wisselen !

13 Antibiotica Profylactie Controversie !! Verminderen concentratie aan kiemen Resistentie Bemoeilijken diagnose

14 Antibiotica Profylactie “Reine operatie” Gezonde jonge persoon Infectie risico < 1% Nevenwerkingen > Voordelen

15 Antibiotica Profylactie 1.Maag - duodenum 2.Galblaas - galwegen 3.Colon – dunne darm 4.Open hart chirurgie 5.A-F greffe - Greffe O.L. 6.Lidmaatamputatie 7.Hysterectomie 8.Sectio Kortstondige contaminatie

16 Antibiotica Profylactie 9. Oropharynx 10. Craniotomie 11. Prothese chirurgie 12. Gecontamineerde wonde 13. Penetrerend Abd. Tr ; open fractuur 14. Clostridia infectie 15. Aanwezigheid kunstklep Kortstondige contaminatie

17 Antibiotica Profylactie Net VOOR of tijdens de operatie 2 gr Cefazoline IV (50mg/kg) Ev te herhalen op uur 3 + 1,5 gr Metronidazol bij abdominale contaminatie Herhaald op uur 8 en 16 Kortstondige contaminatie

18 Antibiotica Profylactie Net VOOR of tijdens de operatie Vancomycine 1gr IV (50mg/kg) bij MRSA Kortstondige contaminatie

19 Antibiotica Profylactie Colondecontaminatie Neomycine-erythromycine Neomycine-metronidazol Mechanische darmlavage?? Kortstondige contaminatie

20 Heelkundige Techniek Voorzichtig manipuleren Wonddebridement Wonde open laten Sutuurmateriaal: -Nylon -Polyglucolzuur Cave Hematomen  zuigdrainage Mechanisch reinigen Operatie folie?? Woundprotector??

21 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

22 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

23 Postoperatieve koorts Klinisch onderzoek: Longauscultatie Wondcontrole Welke operatie ? RX thorax Kulturen : Wondvocht Bloed Urine Sputum Echo Abdomen CT Thorax Abdomen

24 Postoperatieve koorts Binnen de 24 uur postop ZELDEN CHIRURGISCH Beta hemolytische Streptococcen Clostridia Erysepiloïde reactie Gasgangreen

25 Postoperatieve koorts Na 36 uren Intra-abdominale catastrofen Fecale peritonitis Naadlek Tachycardie Hypotensie Urineproductie Acuut abdomen

26 Postoperatieve koorts Niet-chirurgische infecties Respiratoire infecties atelectase pneumonie Longaucultatie RX thorax Sputumcultuur

27 Postoperatieve koorts Niet-chirurgische infecties Respiratoire infecties atelectase pneumonie Snel opzetten Ademkine Nasotracheale sucties Amoxycilline/clavulaanzuur 4x1gr IV (100mg/kg) Cefuroxine 3x1,5gr IV

28 Postoperatieve koorts Niet-chirurgische infecties Urinaire infecties Putriede urine Dysurie Verblijfcatheter Levofloxacine 1x350 mg PO 1X500mg IV 7d of tot cultuur bekend Longauscultatie: nl RX thorax: neg. Cefotaxine 100mg/kg/dag

29 Postoperatieve koorts WONDINFECTIE ! Culturen: -Wondvocht -Drainagevocht 5 dagen na operatie Urinair : neg Brochopulmonair : neg

30 Postoperatieve koorts WONDINFECTIE ! 5 dagen na operatie Urinair : neg Brochopulmonair : neg Ingreep op ledematen: Staphylococcus aureus Flucloxacilline 4x1gr IV 100mg/kg/dag Vancomycine 2x1gr IV 40mg/kg:dag

31 Postoperatieve koorts WONDINFECTIE ! 5 dagen na operatie Urinair : neg Brochopulmonair : neg Darmoperatie: Coliformen- Enterococcen Amoxycilline/clavulaanzuur 4x1gr IV Piperacilline/Tazobactam 300mg/kg IV

32 Postoperatieve koorts Wondinfectie - Abdominale catastrofe HEELKUNDE !

33 Postoperatieve koorts Kathetersepsis Katheter verwijderen! Cultuur van de tip! Geen andere oorzaak Vancomycine 2x1gr IV 20mg/kg

34 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

35 Wondinfectie -Na 5 dagen -Pijn, roodheid, warmte, zwelling -Koorts -Algemene toestand -Wondculturen -Antibiotica

36 Wondinfectie Cellulitis Wondabces

37 Wondinfectie Cellulitis -Diffuus -Geen necrose -Geen fluctuatie - vroegtijdig A.B  R.A.I.

38 Wondinfectie Wondabces - Necrose  ettervorming -Gevasculariseerde zone “Fluctuatie” Antibiotica volstaan NIET “Ubi pus, ibi evacua”

39 Wondinfectie Wondabces Myonecrose Necrotiserende fasciitis Gasgangreen clostridia Clindamycine 3x 600mg IV 12x 2 M. E Peni-G IV Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

40 Wondinfectie Antibiotica profylactie Laattijdige infecties Geen acute symptomen -Licht verhoogd CRP -Isotopenonderoek -Punctie  kultuur “low grade infecties” vals negatief

41 Wondinfectie Antibiotica profylactie Laattijdige infecties Geen acute symptomen -Blijvende pijn -Complicaties “low grade infecties”

42 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

43 Secundaire peritonitis Intra- en Retroperitoneale infecties Darmperforatie Gangreneuze appendicitis Abdominaal trauma…. 5% Naadlek Geinfecteerd materiaal ….zwaar zieke patiënt. Wegvallen barrièrefunctie  “Tertiaire peritonitis”

44 Secundaire peritonitis Intra- en Retroperitoneale infecties 5% Wegvallen barrièrefunctie  “Tertiaire peritonitis” 5 à 10 d. postop. Koorts Abdominale pijn Ileus Palpabele massa Leucocytose PPA: Douglasabces

45 Secundaire peritonitis Intra- en Retroperitoneale infecties Hypotensie Tachycardie ARDS  MOF Vocht-luchtniveaus Subdiaphragm. abces CT scan Mortaliteit 5 à 5O%  punctie Heelkundige exploratie Mengflora Piperacilline/ Tazobactam 3x4gr-500mg IV 300mg/kg Patiënt is te ziek om niet geopereerd te worden!

46 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

47 Urinaire Infecties Vroegtijdige + laattijdige infecties en koorts Dysurie Pollakisurie Incontinentie Putriede urine hematurie Urinecultuur  >1milj /ml Verblijfskatheters Herhaalde sondages  urineretentie

48 Urinaire Infecties Vroegtijdige + laattijdige infecties en koorts Verblijfskatheters Herhaalde sondages  urineretentie Cfr cultuur Levofloxacine 1x250mg po 1x500mg IV Cefotaxine 100mg/kg 7dagen! Urinecultuur  >1milj /ml

49 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

50 Postoperatieve Longinfecties. Luchtweginfecties-atelectase-pneumonie Ademhalingsproblemen Sputum-Hemoptoe Auscultatie Leucocytose Pas na 2 à 3 dagen!

51 Postoperatieve Longinfecties. Luchtweginfecties-atelectase-pneumonie Klinisch beeld minder klaar! Onderdrukt immuun respons Geen koorts! Geen leucocytose Wel immature PMNL

52 Postoperatieve Longinfecties. Luchtweginfecties-atelectase-pneumonie Klinisch beeld minder klaar! Geintubeerd - beademd  koorts RX Leucocytose ARDS Geen koorts! Geen leucocytose Wel immature PMNL

53 Postoperatieve Longinfecties. Luchtweginfecties-atelectase-pneumonie Behandeling: Mobilisatie Ademkine Aspiraties Bronchoscopie Antibiotica ARDS Sputumcultuur Amoxycilline/Clavulaanzuur 4x1,5gr IV 100mg/kg

54 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

55 Kathetersepsis Roodheid Pijn Verwijderen Vervangen Koorts zonder -wondinfectie -Pneumonie -Urinaire infectie….. Preventie -Aseptisch aanbrengen -Locale verzorging -Verbeteren alg. toestand

56 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

57 Geinfecteerde implantaten werking PMNL  Resistent aan A.B. Soms vage pijn Loskomen implantaat  laattijdig  levensbedreigend!!! Soms: Pijn Roodheid Warmte Ettervorming Fistulisatie…

58 Geinfecteerde implantaten werking PMNL  Resistent aan A.B. Acute infectie: Spoelen, spoelen.. + A.B. IV Chronische infectie: Revisiechirurgie???

59 Diagnose en Therapie 1.Postoperatieve koorts 2.Wondinfectie 3.Intra- en Retroperitoneale infecties 4.Urinaire Infecties. 5.Longinfecties 6.Kathetersepsis 7.Geinfecteerde implantaten 8.Superinfectie

60 Superinfectie Hoe ernstiger Hoe hoger risico Hoe slechter prognose Preventie Adequaat A.B. gebruik! Infectie+A.B.  nieuwe infectie Cave: Schimmelinfecties! 2 à 10 %

61 Superinfectie Hoe ernstiger Hoe hoger risico Hoe slechter prognose Clostridium difficile colitis Infectie+A.B.  nieuwe infectie Diagnose: Endoscopie Coprocultuur 2 à 10 % Stop A.B. Metronidazol 3x500mg po of IV 24mg/kg


Download ppt "Postoperatieve Infecties Joseph Lister Grote heelkunde mogelijk ! Wondinfectie 90%  10% “on the antiseptic principle in the practice of surgery” 1867."

Verwante presentaties


Ads door Google