De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. A.H. van der Velden Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Dienst 9:30voorganger: br. A.H. van der Velden 16:30voorganger: ds. Z. van Hijum uit Zevenbergen. De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden. Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

4 Mededelingen kerkenraad Volgende week vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 7 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthiers schets 4 Inl: Everlien Bij: Betty 10 januari 19 30 Lidwina in concert 14 januari 19 30 gemeenteavond

6 Deze week zijn jarig: 4 januari:br Klaas Sollie 5 januari:br Jan Bondt br Meint Smit 7 januari:Anouk van Harten Z. Issa 8 januari:Inge Postema br Jacob Sonneveld 9 januari:Jojanne Herfst Ilse Hoogland zr Jelly Kramer-Bandringa Janieke Treurniet 10 januari:Denise de Boer br David van Harten

7 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

10 Psalm 46: 1, 2, 3, 4 1 God is een toevlucht en een sterkte, die in benauwdheid hulp bewerkte. Wij vrezen voor geen enkel kwaad, omdat de HEER ons niet verlaat. Al zou de hele aarde wijken, het bergland in de zee bezwijken, laat bruisen heel de watervloed, die alle bergen beven doet.

11 Psalm 46: 1, 2, 3, 4 2 Een brede stroom verheugt Gods woning, de stad van d’ allerhoogste Koning. Zij wankelt niet, want God troont daar, bij ’t morgenlicht bevrijdt Hij haar. De volken hadden zich verheven, God sprak - Hij deed de aarde beven. Een vaste burcht voor Israël is Jakobs God - immanuël!

12 Psalm 46: 1, 2, 3, 4 3 Komt en aanschouwt Gods grote werken, de HERE overwint de sterken. Hij richt alom verwoesting aan en doet de vijand ondergaan. Want al zijn lansen en zijn bogen vernietigt Hij voor aller ogen. Staakt uw verzet en geeft Mij eer, Ik ben de hoogverheven Heer.

13 Psalm 46: 1, 2, 3, 4 4 De HEER, de God der legerscharen, is met ons, redt ons uit gevaren. Een vaste burcht voor Israël is Jakobs God - immanuël!

14 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

15 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

16 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

17 Psalm 90: 1, 5, 6 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

18 Psalm 90: 1, 5, 6 5 Heer, onze daden en hun loze gronden zijn voor uw aanschijn niets dan schuld en zonde. Al wat wij heimlijk in ons hart omdragen doorlicht uw heiligheid- en wij versagen, want uw gerechte toorn verslindt de tijd, zodat ons leven als een zucht verglijdt

19 Psalm 90: 1, 5, 6 6 Zeventig, tachtig jaren mensenleven, is dat, o Heer, om hoog van op te geven? ’t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

20 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

21 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

22 LvdK 106: 1, 2, 3, 4 1 Het einde aller dingen is nabij, zo weest dan nuchter, waakt in de gebeden, vurig van hart en staat elkander bij; liefde dekt alle ongerechtigheden.

23 LvdK 106: 1, 2, 3, 4 2 Staat voor elkander open, dient elkaar, ieder gelijk hij gaven heeft gekregen; maakt om u heen het heil des Heren waar en deelt met een ruim hart Gods grote zegen.

24 LvdK 106: 1, 2, 3, 4 3 Als iemand spreekt, hij spreke vrank en vrij als iemand dient, hij diene met zijn daden, dat God in taal en taak verheerlijkt zij: Woord van zijn Woord, genade voor genade.

25 LvdK 106: 1, 2, 3, 4 4 Door Jezus den Messias wien behoort de kracht, de heerlijkheid alle de dagen; zo weest nu waakzaam en gedenkt het woord het einde aller dingen heeft geslagen.

26 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

27 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

28 Psalm 43: 1 - 5 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt, Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o HEER, mijn toeverlaat.

29 Psalm 43: 1 - 5 2 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, de sterke vesting van mijn hart? Waarom hebt Gij dan nu mijn leven aan mijn belagers prijsgegeven? Waarom ga ik gebukt van smart, gekleed in somber zwart?

30 Psalm 43: 1 - 5 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

31 Psalm 43: 1 - 5 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

32 Psalm 43: 1 - 5 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

33 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

34 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

35 Geliefde vrienden! 31 December om 12 uur heb ik buiten onder de toren van onze kerk psalm 23 voorgelezen voor de Inaktelkers. We hebben samen gebeden en psalm 90:1,2 gezongen…

36 Daarna hebben wij elkaar een gezegende en voorspoedige 2015 gewenst. Zo beginnen wij hier het nieuw jaar in de licht van psalm 23 en in bijzonder de zesde vers ervan: “U geeft me geluk en liefde, altijd en overal.”

37 Hiermee wensen wij, Attila Kelemen en de broers en zussen uit Inaktelke, jullie een goed 2015 met Gods onmisbare zegen!

38 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

39 Gezang 113: 1, 2, 3, 4 1 Alle mensen moeten sterven alle vlees vergaat als gras. Wie vernieuwing wil be-erven, moet vergaan tot stof en as. Maar dit lichaam zal genezen van de dood om nieuw te wezen; in Gods heerlijkheid geheeld, die Hij met de zijnen deelt.

40 Gezang 113: 1, 2, 3, 4 2 Daarom willen wij ons leven als de Heer dat van ons vraagt, helemaal uit handen geven, nu Hij ons op handen draagt. Ja, wij geven ons verloren, uit verlies wordt winst geboren want het loon in deze nood is de troost van Christus' dood.

41 Gezang 113: 1, 2, 3, 4 3 O Jeruzalem, hoe blinkend als het zonlicht is uw glans; waar lofzangen zuiver klinken horen wij muziek en dans. Visioenen breken open van rechtvaardigen, zij lopen in het witte hemelkleed, tot de lof van God gereed.

42 Gezang 113: 1, 2, 3, 4 4 In gezichten en in dromen, aan de horizon der tijd, is Gods dag nabijgekomen, daagt een lichte eeuwigheid. Helder staat het ons voor ogen dat de aarde wordt bewogen, dat de hemel vreugde geeft, vreugde die geen einde heeft.

43 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

44 Gezang 182C

45 Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3, 4 Gezang182C:Amen

46 We zijn op zoek naar enthousiaste jongeren die iets van Jezus aan anderen willen laten zien In samenwerking met jongeren uit diverse kerken gaan we 1x per maand `stapjongeren` uitnodigen in `de Nacht van de Catrien`. (aan de kop van het Stratumseind) Het zou te gek zijn wanneer er ook vanuit onze gemeente jongeren mee gaan draaien. Op 10 januari is er een samenkomst om een en ander voor te bereiden. Wie gaat er mee naar deze info sessie ? De bijeenkomst is vanaf 20.00 uur bij de St Joriskerk, St Jorislaan 51 (dus de pastorie die ernaast ligt) in Eindhoven.

47 Zaterdag 10 januari 19.30-20.30 uur Dirigent Lucas Vis met: Vocaal ensemble Octocant & Kamerorkest Ongaku www.lidwinaconcerten.nl

48

49

50


Download ppt "Liturgiebr. A.H. van der Velden Collecte: Diaconie Psalm46:1, 2, 3, 4 Psalm90:1, 5, 6 Lucas21:5 - 19 LvdK106:1, 2, 3, 4 Psalm43:1 - 5 Gezang113:1, 2, 3,"

Verwante presentaties


Ads door Google