De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezond en veilig buitenwerken Het voorkomen van huidkanker bij buitenwerkers door langdurige blootstelling aan zonlicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezond en veilig buitenwerken Het voorkomen van huidkanker bij buitenwerkers door langdurige blootstelling aan zonlicht."— Transcript van de presentatie:

1 Gezond en veilig buitenwerken Het voorkomen van huidkanker bij buitenwerkers door langdurige blootstelling aan zonlicht

2 Risico’s voor buitenwerkers 2 tot 3 keer meer zonlicht op hun huid 4 tot 5 keer grotere kans op huidkanker Door blootstelling UV-straling uit zonlicht Bron: Gezondheidsraad, 1994

3 UV-straling is het risico Ultraviolette straling UV-straling kent 3 soorten: UV-A, UV-B, UV-C UV-B: de meeste risico’s UV-A: aanwijzingen dat een grote mate van blootstelling de kans op huidkanker vergroot UV-C: geen risico: deze straling bereikt de aarde niet

4 Zonkracht en mate van straling Mate van straling afmeten aan zonkracht Schaal van 0-8 (van geen tot maximaal) Kracht afhankelijk van: – stand van de zon – bewolking – vocht of stof in de atmosfeer Kracht geeft ook risico weer op verbranden

5 Zonkrachtschaal Bron: KNMI ism KWF kankerbestrijding

6 UV-straling en huidkanker Aantasting van cellen in de opperhuid door UV-straling Graadmeter voor blootstelling: – Aantal uren in de zon (blootstelling) – Aantal keren verbrand

7 Huidkanker Meest voorkomende kankersoort circa 35.000 mensen de diagnose huidkanker Waarvan 3000 de meest agressieve vorm van huidkanker: melanoom Meeste mensen tussen de 40 - 60 jaar Genezing bij ontdekking in vroeg stadium is groot: tussen 95-100% (5-jaarsoverleving)

8 Risicofactoren voor huidkanker Bij blootstelling aan UV-straling uit zonlicht: Lichte huid Erfelijke factoren Werken met bepaalde stoffen: Olie- en steenkoolproducten Roet, bitumen, pek, teer, paraffine, arseen PAK’s

9 Niet alleen huidkanker Door blootstelling aan UV-straling ook: Aantasting van afweer, waardoor meer kans op infecties Oogafwijkingen: zoals staar, verminderd gezichtsvermogen

10 Wetgeving, zon en buitenwerken De website www.arboportaal.nl van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te beschermen tegen gezondheidsgevaren door zonlicht.’ Dit volgt uit de Arbeidsomstandighedenwet. (www.arboportaal.nl, april 2011)

11 Arbowet Zorgplicht werkgever: veilige en gezonde werkomstandigheden En ook: Arbeidsomstandighedenwet, artikel 6.1 Temperatuur Dit betekent: Systematische aandacht, beleid en maatregelen

12 Blootstelling UV-straling uit zonlicht Hoort thuis als arbeidsrisico in: De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Het bijbehorende plan van aanpak De uitvoer van maatregelen volgend uit het plan van aanpak Het overleg met de or/ personeels- vertegenwoordiging

13 Taken werkgever: 1.Buitenwerkers zoveel mogelijk vrijwaren van blootstelling aan UV-straling 2.Medewerkers die buitenwerken persoonlijke beschermingsmaterialen bieden ter voorkoming van langdurige blootstelling aan UV-straling uit zonlicht 3.Medewerkers die (veelvuldig) buitenwerken voorlichten over de risico’s van buitenwerken

14 Aansprakelijkheid van werkgever Zorgplicht volgend uit arbowet Verantwoordelijkheid werkgever Verantwoordelijkheid werknemer Lastig: -Privé-zongedrag van werknemer -Geen norm, wel grenswaarden voor UV-straling -Grenswaarden gemakkelijk te overschrijden in de praktijk

15 In de praktijk: Zorgplicht werkgever telt het zwaarste Maatstaf is de mate van systematische aandacht voor: – beleid – maatregelen

16 Stappenplan voor beleid 1.Bewustwording van noodzakelijke aandacht voor UV-straling en buitenwerk 2.Maak gebruik van (bestaande) structuren 3.Inventariseer behoeften, ideeën en wensen voor UV-stralingsbeleid 4.Maak een plan van aanpak als basis voor beleid 5.Maatregelen uitvoeren 6.Evaluatie van de maatregelen en verankering in beleid

17 Mogelijke maatregelen 1.Organisatorisch 2.Technisch 3.Preventief en beschermend 4.Voorlichting en ondersteuning

18 Organisatorisch Vermijden van werkzaamheden in de zon Werkzaamheden inplannen in de schaduw – Tussen 12-15 uur geen werk in de zon Verantwoordelijkheid bij roosterplanning Aandacht hier voor in RI&E

19 Technisch ‘Fysieke’ maatregelen Dekzeilen boven plek waar in de zon gewerkt wordt Andere vormen van afscherming → Tip: eventuele mogelijkheden voor bedrijfslogo of PR voor andere organisaties via dekzeil

20 Preventief en beschermend UV-werende kleding Werkkleding met lange mouwen, lange pijpen Hoofdbescherming (met nekflap) Oogbescherming (UV-werend) Anti-zonnebrandcreme (dispensers)

21 voorlichting en ondersteuning Arbeidsrisico’s van buitenwerken Maatregelen vanuit organisatie Verantwoordelijkheid van werknemer – PBM’s, kleding, insmeren Stimuleer inspectie van de huid – Via een deskundige – zelfinspectie Voorlichting via PMO, PAGO, bedrijfsarts

22 Structureel aandacht vasthouden Introductiebeleid van nieuwe medewerkers Opleidingsbeleid van buitenwerkers Arbobeleid: RI&E, plan van aanpak, maatregelen, PMO’s en PAGO’s, bedrijfsarts (spreekuur) Voorlichtingsbeleid over veilig en gezond werken Personeelsbeleid: functionerings- en jaargesprekken Regulier werkoverleg: vast onderwerp op de agenda


Download ppt "Gezond en veilig buitenwerken Het voorkomen van huidkanker bij buitenwerkers door langdurige blootstelling aan zonlicht."

Verwante presentaties


Ads door Google