De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding
Bevolkingsontwikkeling Woonkeur (zin en onzin) Woonservicezones Huidige activiteiten Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

2 Hr. Dijkstra Voorzitter SBV
Opening en welkom Hr. Dijkstra Voorzitter SBV

3 Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding
Bevolkingsontwikkeling Woonkeur (zin en onzin) Woonservicezones Huidige activiteiten Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

4 Hans Zeelenberg Voorzitter werkgroep
Inleiding Hans Zeelenberg Voorzitter werkgroep

5 De kwaliteit van leven bepaalt de tevredenheid van ouderen
De kwaliteit van leven bepaalt de tevredenheid van ouderen. Een hoog inkomen, een optimale gezondheid of een perfecte woonsituatie is daarin niet leidend.

6 Oriëntatie op de toekomst
Er is (nog) geen standpunt over de ruimtelijke visie: SBV is voorstander van het model van de complete kern: complete natuur ( 2e profiel uit de woonvisie 2003).

7 WONEN Langer in eigen huis
Nog geen aangepast beleid om daarmee om te gaan Levensloopbestendig? Omgeving en sociale eisen Toegang Veiligheid Bereikbaarheid

8 Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding
Bevolkingsontwikkeling Woonkeur (zin en onzin) Woonservicezones Huidige activiteiten Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

9 Bevolkingsontwikkeling Valkenswaard
Terugblik op de meetlat 2004 Extra en nieuwe gegevens

10 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2003 00.00 uur

11 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2006 00.00 uur

12 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2009 00.00 uur

13 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2012 00.00 uur

14 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2015 00.00 uur

15 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2018 00.00 uur

16 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2021 00.00 uur

17 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2024 00.00 uur

18 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2027 00.00 uur

19 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2030 00.00 uur

20 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2033 00.00 uur

21 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2036 00.00 uur

22 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2039 00.00 uur

23 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2042 00.00 uur

24 Ontwikkeling senioren (totaal) 2003-2042

25 Verhouding werkend/niet werkend

26 Splitsing bevolkingsgegevens naar gehuwd/ongehuwd en man/vrouw
Nieuwe gegevens Splitsing bevolkingsgegevens naar gehuwd/ongehuwd en man/vrouw

27 Aantallen Singles/Aantal paren Valkenswaard 2006-2024

28 Benodigde aantallen woningen V’waard 2006-2024

29 Aantal huizen en verdeling koop/huur in V’waard stand per mei 2006
“wijk” #koop #huur totaal %koop %huur V’waard W 2305 1553 3858 59,7 40,3 V’waard O 4258 1238 5496 77,5 22,5 Dommelen 2381 1232 3613 65,9 34,1 B&S 351 33 384 91,4 8,6 9295 4056 13351 69,6 30,4

30 Benodigde woningen in aantallen voor bevolking 75+
jaar 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 single 1120 1315 1435 1546 1601 1729 1886 paar 517 501 520 522 557 603 584 totaal 1637 1816 1955 2068 2158 2332 2470 toename 9,8 % 7,7 % 5,8 % 4,4 % 8,1 % 5,9 %

31 Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding
Bevolkingsontwikkeling Woonkeur (zin en onzin) Woonservicezones Huidige activiteiten Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

32 Woonkeur Jan Sallaerts
Bestaande bouw Nieuwbouw

33 LevensLoopBestendige woningen ( LLB )
Wat zijn dat?

34 Een mogelijke definitie:
Het zodanig bouwen van woningen dat tenminste de ruimtelijke indeling geschikt is voor elkeen ongeacht validiteit en leeftijd. Toegankelijk voor iedereen en elke vorm van zorgverlening mede gelet op de ARBO wet.

35 Waarom moet er LLB gebouwd worden?
De politieke en humane wens zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, met welke handicap en op welke leeftijd dan ook De verder gaande politiek afgedwongen extramuralisering en tevens voortschrijdende vergrijzing, gekoppeld aan decentrale zorgverlening op aanvraag.

36 Waarom LLB Vermindering van een beroep op de algemene middelen, ten behoeve van kostbare aanpassingen van bestaande woningen, die dikwijls maar ten dele gerealiseerd kunnen worden. Vermijden van noodzakelijk afgedwongen verhuizing, die dan ook nog eens veelal niet beschikbaar is.

37 Waarom LLB Leegstand van een met veel geld aangepaste woning, omdat geindiceerde bewoners niet voorhanden zijn en vervolgens wordt toegewezen aan valide bewoners Vermijden van verkoop van een met algemene middelen aangepaste woning aan een valide nieuwe eigenaar.

38 Waarom LLB Het toegankelijk zijn van elke woning voor een ieder en zorgverlening, zoals in de definitie is verwoord

39 Voor wie bedoeld? Architecten Particuliere eigenaars c.q. verhuurders
Woningcorporaties Overheidsinstanties En vooral voor bewoners om een goede woningkwaliteit te realiseren

40 Waaruit bestaat het certificaat?
Per certificaat: Eisen woonomgeving, woongebouw en omgeving. Aanvullende eisen voor PolitieKeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw.

41 Bestaande Bouw Gebruikszekere woning Zorggeschikte woning
Comfortabele woning Levensloopbestendige woning

42 Waarop gebaseerd? Eisen Woonkeur nieuwbouw
Eisenpakket van het Oppluslabel Politiekeurmerk veilig wonen voor de bestaande bouw

43 Nieuwbouw Woonkeur HET certificaat voor nieuwbouwwoningen
Hoog niveau gebruikskwaliteit Inbraakwerend Sociale veiligheid Toegankelijkheid Flexibiliteit / aanpasbaarheid

44 Woonkeur resultaat samenwerking
Tussen: - Consumentenorganisaties Aedes (wooncorporaties) Vereniging Nederlandse Gemeenten Bond Nederlandse Architecten - Vereniging Eigen Huis

45 Het totaal bestaat uit drie basispaketten.
Directe woonomgeving Woongebouw Woning

46 Pluspakketten Veiligheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde
Ieder plan wordt voorzien van extra advies van de Woonkeur Advies Groep (WAG)

47 Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding
Bevolkingsontwikkeling Woonkeur (zin en onzin) Woonservicezones Huidige activiteiten Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

48 Woonservice zones Rienk Weening

49 Woonservicezones Inleiding
Waarom niet gewoon naar een verzorgingshuis? Wat is een woonservicezone? Voorbeelden. De situatie in Valkenswaard.

50 Woonservicezones Inleiding
Hoe kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Uitstel is nooit afstel Een verzorgingshuis dus?

51 Woonservicezones Waarom niet gewoon naar een verzorgingshuis?
Verhuizen naar een vreemde omgeving Wijk blijft achter met een onevenwichtige leeftijdsopbouw Het kostenplaatje

52 Vergelijking Jaarlasten
Kostenplaatje Vergelijking Jaarlasten Viedome Verpleeghuis Verzorgingshuis Huisvestingskosten 6.000 20.000 10.000 Technische aanpassingen 2.779 Totaal huisvestingskosten 8.779 Verzorging/Verpleging 29.700 45.459 6.750 19.762 Maaltijden 3.650 Huisarts / fysio en overhead 5.000 2.500 Totaal kosten 47.129 67.959 24.179 32.262 Eigen bijdrage 1.590 6.092 7.420 Kosten per cliënt per jaar 45.539 61.867 22.589 24.842 Besparing 16.328 26% 2.253 9%

53 Woonservicezones Wat is een woonservicezone?
Zorgpunt met omgeving Domotica ( b.v. Glasvezelnet) 24 uur, 7 dagen in de week Indeling van de gehele zone en de bereikbaarheid

54

55 Minimum eisen aan een WSZ
In de WOONvisie (zie later in dit verslag) staat een overzicht van minimum , dat in wijken zoals Dommelen, Valkenswaard West, Valkenswaard Oost en Borkel en Schaft zouden kunnen gelden, te weten: een bovengemiddeld percentage levensbestendige woningen; Een “zorgkruispunt” (buurtservicecentrum) van waaruit 24-uurs zorg gegarandeerd kan worden; De zone strekt zich uit rondom het zorgkruispunt en activiteitencentrum met een straal die afhangt van de plaatselijke omstandigheden ; hierbinnen garantie op intensieve zorg; daarbuiten regulier zorgaanbod; Aantrekkelijk woonmilieu voor de hele bevolking; veilig, toegankelijk, intensief beheerd; Goed openbaar vervoer; één of meerdere gemeenschappelijke multifunctionele ruimtes (en/of gecombineerd met ontmoetingsfunctie en recreatieve activiteiten); geavanceerde dienstverlening + infrastructuur (medisch-sociale alarmering); informatie en adviespunt (front office voor zorg en dienstverlening); primaire winkelvoorzieningen (minimaal winkel voor dagelijkse levensbehoeften); Men kan hier nog aan toe voegen: (steunpunten) voor een bank, postkantoor, bibliotheek, woningcorporaties en de gemeente. het stimuleren van sociale betrokkenheid, (elkaar helpen in de wijk); de gehele zone begaanbaar voor gehandicapten; (rolstoelen en rollators enz.). In de WOONvisie staat nog: een straal van 200 tot 300 meter Een woonservicezone beschikt niet alleen over deskundige hulpverleners maar ook over een geavanceerd communicatie systeem. Afhankelijk van de hulpbehoefte van de bewoners kunnen diverse units in de woningen worden aangebracht. Om de verbindingen tussen de woningen en het zorgpunt mogelijk te maken kan gebruik gemaakt worden van het bestaande kabelnetwerk. De komst van een glasvezelnetwerk kan dit vereenvoudigen (tweerichtingsverkeer mogelijk). Samen met de “elektronische mogelijkheden” behoort hak en breekwerk tot het verleden.

56 Woonservicezones Vier voorbeelden in Nederland
Domotica in de praktijk in Geldrop Zuidzorg in Veldhoven en omgeving It Skewiel Trynwalden Gerard de Nijshof en de Rode Loper in Kaatsheuvel (Loon op Zand)

57 Woonservicezones Valkenswaard
Woonvisie (2002) Is Valkenswaard ouderenproof? Twee pilots in Valkenswaard En wat in Borkel en Schaft Dommelen.

58 Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding
Bevolkingsontwikkeling Woonkeur (zin en onzin) Woonservicezones Huidige activiteiten Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

59 Huidige activiteiten In beeld brengen Evalueren
Sterke/zwakke punten analyse Ontbrekende punten Dit door middel van bezoeken, gesprekken, internet-zoektochten e.d Noodzaak en inhoud van DOMOTICA

60 Van Wijkplan tot Wijkpunt Pannenhoef

61 Wijkplan Cascade woondiensten presenteert
in oktober 2000 wijkplan aan de bewoners Start wijkplan 2001 Sloop

62 Uitbreiding wijkplan In 2005 wordt onderwijs en dienstverlening toegevoegd Combinatie wonen, zorg en welzijnsvoorzieningen worden voor het eerst genoemd Aanpak verlichting en wateroverlast

63 Zien is geloven Oplevering basisschool 31 dec. 2005
Opleveren woningen februari 2006 Opening wijkpunt en medische cluster april 2006 Dienstencentrum de Rode Loper geopend, juni 2007

64 Dienstverlening wijkpunt
Wooncorporatie, thuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk Baliefunctie voor alle bewoners. Consultatiebureau ( ook 55+) Jeugd gezondheidsdienst

65 Maatschappelijk vastgoed in relatie met facilitair management
Complexiteit kostenverdeling Diversiteit contracten Diversiteit vraag

66 Leermomenten In vroeg stadium stuurgroep vormen met gemeente, sociale organisaties, wijkopzichter en economische partners Projectleider als aanjager zo snel mogelijk aanstellen. Werkgroepen zijn nodig voor draagdracht ideeen bestuurders en managers

67 Tot slot Het gaat niet om burgerparticipatie in beleid van instellingen en overheid, maar om participatie van die instellingen in burgerinitiatieven. Als de gemeente investeert in burgerinitiatieven, kan in het kader van de WMO, veel mede ontwikkeld worden

68 Tot slot Het gaat niet om burgerparticipatie in beleid van instellingen en overheid, maar om participatie van die instellingen in burgerinitiatieven. Als de gemeente investeert in burgerinitiatieven, kan in het kader van de WMO, veel mede ontwikkeld worden

69 Conclusies en aanbevelingen
Er nog veel moet gebeuren op alle gebieden Invulling woonservicezones Woonvisie up to date maken en volgen door beleidsplan en uitvoering Inkrimping van voorzieningen zo veel mogelijk stoppen Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals glasvezel en communicatiestructuren

70 Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding
Bevolkingsontwikkeling Woonkeur (zin en onzin) Woonservicezones Huidige activiteiten Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?


Download ppt "Agenda 4 december 2008 Opening en welkom Inleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google