De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

2 Opening en welkom Hr. Dijkstra Voorzitter SBV

3 Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

4 Inleiding Hans Zeelenberg Voorzitter werkgroep

5 De kwaliteit van leven bepaalt de tevredenheid van ouderen. Een hoog inkomen, een optimale gezondheid of een perfecte woonsituatie is daarin niet leidend.

6 Oriëntatie op de toekomst Er is (nog) geen standpunt over de ruimtelijke visie: SBV is voorstander van het model van de complete kern: complete natuur ( 2 e profiel uit de woonvisie 2003).

7 WONEN Langer in eigen huis Nog geen aangepast beleid om daarmee om te gaan Levensloopbestendig? Omgeving en sociale eisen 1.Toegang 2.Veiligheid 3.Bereikbaarheid

8 Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

9 Bevolkingsontwikkeling Valkenswaard Terugblik op de meetlat 2004 Extra en nieuwe gegevens

10 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2003 00.00 uur

11 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2006 00.00 uur

12 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2009 00.00 uur

13 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2012 00.00 uur

14 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2015 00.00 uur

15 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2018 00.00 uur

16 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2021 00.00 uur

17 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2024 00.00 uur

18 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2027 00.00 uur

19 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2030 00.00 uur

20 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2033 00.00 uur

21 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2036 00.00 uur

22 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2039 00.00 uur

23 Bevolking Gem. Valkenswaard per 1 jan 2042 00.00 uur

24 Ontwikkeling senioren (totaal) 2003-2042

25 Verhouding werkend/niet werkend

26 Nieuwe gegevens Splitsing bevolkingsgegevens naar gehuwd/ongehuwd en man/vrouw

27 Aantallen Singles/Aantal paren Valkenswaard 2006-2024

28 Benodigde aantallen woningen V’waard 2006-2024

29 Aantal huizen en verdeling koop/huur in V’waard stand per mei 2006 “wijk”#koop#huurtotaal%koop%huur V’waard W23051553385859,740,3 V’waard O42581238549677,522,5 Dommelen23811232361365,934,1 B&S3513338491,48,6 totaal929540561335169,630,4

30 Benodigde woningen in aantallen voor bevolking 75 + jaar2006200920122015201820212024 single1120131514351546160117291886 paar517501520522557603584 totaal1637181619552068215823322470 toename9,8 %7,7 %5,8 %4,4 %8,1 %5,9 %

31 Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

32 Woonkeur Jan Sallaerts Bestaande bouw Nieuwbouw

33 LevensLoopBestendige woningen ( LLB ) Wat zijn dat?

34 Een mogelijke definitie: Het zodanig bouwen van woningen dat tenminste de ruimtelijke indeling geschikt is voor elkeen ongeacht validiteit en leeftijd. Toegankelijk voor iedereen en elke vorm van zorgverlening mede gelet op de ARBO wet.

35 Waarom moet er LLB gebouwd worden? De politieke en humane wens zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, met welke handicap en op welke leeftijd dan ook De verder gaande politiek afgedwongen extramuralisering en tevens voortschrijdende vergrijzing, gekoppeld aan decentrale zorgverlening op aanvraag.

36 Waarom LLB Vermindering van een beroep op de algemene middelen, ten behoeve van kostbare aanpassingen van bestaande woningen, die dikwijls maar ten dele gerealiseerd kunnen worden. Vermijden van noodzakelijk afgedwongen verhuizing, die dan ook nog eens veelal niet beschikbaar is.

37 Waarom LLB Leegstand van een met veel geld aangepaste woning, omdat geindiceerde bewoners niet voorhanden zijn en vervolgens wordt toegewezen aan valide bewoners Vermijden van verkoop van een met algemene middelen aangepaste woning aan een valide nieuwe eigenaar.

38 Waarom LLB Het toegankelijk zijn van elke woning voor een ieder en zorgverlening, zoals in de definitie is verwoord

39 Voor wie bedoeld? Architecten Particuliere eigenaars c.q. verhuurders Woningcorporaties Overheidsinstanties En vooral voor bewoners om een goede woningkwaliteit te realiseren

40 Waaruit bestaat het certificaat? Per certificaat: Eisen woonomgeving, woongebouw en omgeving. Aanvullende eisen voor PolitieKeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw.

41 Bestaande Bouw Gebruikszekere woning Zorggeschikte woning Comfortabele woning Levensloopbestendige woning

42 Waarop gebaseerd? Eisen Woonkeur nieuwbouw Eisenpakket van het Oppluslabel Politiekeurmerk veilig wonen voor de bestaande bouw

43 Nieuwbouw Woonkeur HET certificaat voor nieuwbouwwoningen Hoog niveau gebruikskwaliteit Inbraakwerend Sociale veiligheid Toegankelijkheid Flexibiliteit / aanpasbaarheid

44 Woonkeur resultaat samenwerking Tussen: -Consumentenorganisaties -Aedes (wooncorporaties) -Vereniging Nederlandse Gemeenten -Bond Nederlandse Architecten -Vereniging Eigen Huis

45 Het totaal bestaat uit drie basispaketten. Directe woonomgeving Woongebouw Woning

46 Pluspakketten Veiligheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde Ieder plan wordt voorzien van extra advies van de Woonkeur Advies Groep (WAG)

47 Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

48 Woonservice zones Rienk Weening

49 Woonservicezones Inleiding Waarom niet gewoon naar een verzorgingshuis? Wat is een woonservicezone? Voorbeelden. De situatie in Valkenswaard.

50 Woonservicezones Inleiding Hoe kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Uitstel is nooit afstel Een verzorgingshuis dus?

51 Woonservicezones Waarom niet gewoon naar een verzorgingshuis? Verhuizen naar een vreemde omgeving Wijk blijft achter met een onevenwichtige leeftijdsopbouw Het kostenplaatje

52 Kostenplaatje Vergelijking Jaarlasten ViedomeVerpleeghuisViedomeVerzorgingshuis Huisvestingskosten6.00020.0006.00010.000 Technische aanpassingen 2.779 Totaal huisvestingskosten 8.77920.0008.77910.000 Verzorging/Verpleging29.70045.4596.75019.762 Maaltijden3.650 Huisarts / fysio en overhead 5.0002.5005.0002.500 Totaal kosten47.12967.95924.17932.262 Eigen bijdrage1.5906.0921.5907.420 Kosten per cliënt per jaar 45.53961.86722.58924.842 Besparing16.32826%2.2539%

53 Woonservicezones Wat is een woonservicezone? Zorgpunt met omgeving Domotica ( b.v. Glasvezelnet) 24 uur, 7 dagen in de week Indeling van de gehele zone en de bereikbaarheid

54

55 Minimum eisen aan een WSZ In de WOONvisie (zie later in dit verslag) staat een overzicht van minimum, dat in wijken zoals Dommelen, Valkenswaard West, Valkenswaard Oost en Borkel en Schaft zouden kunnen gelden, te weten: een bovengemiddeld percentage levensbestendige woningen; Een “zorgkruispunt” (buurtservicecentrum) van waaruit 24-uurs zorg gegarandeerd kan worden; De zone strekt zich uit rondom het zorgkruispunt en activiteitencentrum met een straal die afhangt van de plaatselijke omstandigheden ; hierbinnen garantie op intensieve zorg; daarbuiten regulier zorgaanbod; Aantrekkelijk woonmilieu voor de hele bevolking; veilig, toegankelijk, intensief beheerd; Goed openbaar vervoer; één of meerdere gemeenschappelijke multifunctionele ruimtes (en/of gecombineerd met ontmoetingsfunctie en recreatieve activiteiten); geavanceerde dienstverlening + infrastructuur (medisch-sociale alarmering); informatie en adviespunt (front office voor zorg en dienstverlening); primaire winkelvoorzieningen (minimaal winkel voor dagelijkse levensbehoeften); Men kan hier nog aan toe voegen: (steunpunten) voor een bank, postkantoor, bibliotheek, woningcorporaties en de gemeente. het stimuleren van sociale betrokkenheid, (elkaar helpen in de wijk); de gehele zone begaanbaar voor gehandicapten; (rolstoelen en rollators enz.). In de WOONvisie staat nog: een straal van 200 tot 300 meter Een woonservicezone beschikt niet alleen over deskundige hulpverleners maar ook over een geavanceerd communicatie systeem. Afhankelijk van de hulpbehoefte van de bewoners kunnen diverse units in de woningen worden aangebracht. Om de verbindingen tussen de woningen en het zorgpunt mogelijk te maken kan gebruik gemaakt worden van het bestaande kabelnetwerk. De komst van een glasvezelnetwerk kan dit vereenvoudigen (tweerichtingsverkeer mogelijk). Samen met de “elektronische mogelijkheden” behoort hak en breekwerk tot het verleden.

56 Woonservicezones Vier voorbeelden in Nederland Domotica in de praktijk in Geldrop Zuidzorg in Veldhoven en omgeving It Skewiel Trynwalden Gerard de Nijshof en de Rode Loper in Kaatsheuvel (Loon op Zand)

57 Woonservicezones Valkenswaard Woonvisie (2002) Is Valkenswaard ouderenproof? Twee pilots in Valkenswaard En wat – in Borkel en Schaft – Dommelen.

58 Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

59 Huidige activiteiten In beeld brengen Evalueren Sterke/zwakke punten analyse Ontbrekende punten Dit door middel van bezoeken, gesprekken, internet-zoektochten e.d Noodzaak en inhoud van DOMOTICA

60 Pannenhoef Van Wijkplan tot Wijkpunt Pannenhoef

61 Wijkplan Cascade woondiensten presenteert in oktober 2000 wijkplan aan de bewoners Start wijkplan 2001 Sloop 2003-2004

62 Uitbreiding wijkplan In 2005 wordt onderwijs en dienstverlening toegevoegd Combinatie wonen, zorg en welzijnsvoorzieningen worden voor het eerst genoemd Aanpak verlichting en wateroverlast

63 Zien is geloven Oplevering basisschool 31 dec. 2005 Opleveren woningen februari 2006 Opening wijkpunt en medische cluster april 2006 Dienstencentrum de Rode Loper geopend, juni 2007

64 Dienstverlening wijkpunt Wooncorporatie, thuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk Baliefunctie voor alle bewoners. Consultatiebureau ( ook 55+) Jeugd gezondheidsdienst

65 Maatschappelijk vastgoed in relatie met facilitair management Complexiteit kostenverdeling Diversiteit contracten Diversiteit vraag

66 Leermomenten In vroeg stadium stuurgroep vormen met gemeente, sociale organisaties, wijkopzichter en economische partners Projectleider als aanjager zo snel mogelijk aanstellen. Werkgroepen zijn nodig voor draagdracht ideeen bestuurders en managers

67 Tot slot Het gaat niet om burgerparticipatie in beleid van instellingen en overheid, maar om participatie van die instellingen in burgerinitiatieven. Als de gemeente investeert in burgerinitiatieven, kan in het kader van de WMO, veel mede ontwikkeld worden

68 Tot slot Het gaat niet om burgerparticipatie in beleid van instellingen en overheid, maar om participatie van die instellingen in burgerinitiatieven. Als de gemeente investeert in burgerinitiatieven, kan in het kader van de WMO, veel mede ontwikkeld worden

69 Conclusies en aanbevelingen Er nog veel moet gebeuren op alle gebieden – Invulling woonservicezones – Woonvisie up to date maken en volgen door beleidsplan en uitvoering – Inkrimping van voorzieningen zo veel mogelijk stoppen Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals glasvezel en communicatiestructuren

70 Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?


Download ppt "Agenda 4 december 2008 1.Opening en welkom 2.Inleiding 3.Bevolkingsontwikkeling 4.Woonkeur (zin en onzin) 5.Woonservicezones 6.Huidige activiteiten 7.Wat."

Verwante presentaties


Ads door Google