De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg
4/8/2017 Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 12 december 2013

2 In deze presentatie neem ik u mee in:
4/8/2017 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de plaats van zorgaanbieders in de wijkteams de ontwikkeling van nieuwe wijkteams en de vragen waarop we antwoorden zoeken

3 4/8/2017 De beweging… Laten zien de oude situatie zoals het nu is geregeld en naar de nieuwe situatie zoals wij deze nu voor ogen hebben.

4 Leidende principes… 1. veiligheid van het kind staat voorop
4/8/2017 Leidende principes… 1. veiligheid van het kind staat voorop 2. één gezin, één plan, zoveel mogelijk één gezicht en vraaggericht 3. versterken eigen kracht en de generalistische professional als coach 4. vroeginterventie en preventie voorop 5. cliëntvraag is leidend bij het inrichten van de zorg (en dus niet het aanbod van een zorgaanbieder) 6. zo min mogelijk doorverwijzen 7. betrekken en benutten van de sociale basisvoorzieningen

5 Proeftuinen/ wijkteams Kosten?? Baten?? Specialisme?? …….identiteit??
4/8/2017 Proeftuinen/ wijkteams Kosten?? Baten?? Specialisme?? …….identiteit?? Doe je mee?? De leidende principes leidden tot proeftuinen en dan zijn de zorgaanbieders aan zet.. Waarom zou je (niet) meedoen?

6 Lokale basis (zorg) infrastructuur Burgerkracht (civil society)
4/8/2017 Lokale basis (zorg) infrastructuur algemene voorzieningen en vindplaatsen: scholen, kinderopvang, welzijnsinstellingen, sportvereniging, huisartsen, GGD, kerken, steunpunt huiselijk geweld, vrijwilligers in georganiseerd verband, Stips Wijkteam (s) differentiatie eventueel op basis van populatie en zorgvraag Burgerkracht (civil society) Familie, vrienden, gezin, buurt, kerken, vrijwilligers Digitaal loket (informatie, advies, vraagverheldering, signalering, doorverwijzen), beheer eigen dossier, platform voor klachtafhandeling Digitalisering Specialistische zorg residentieel, JB/JR, Fakt-teams, MST, GGZbehandelingen De contouren in het visie document Beweging Sociaal Domein  transitie

7 specialistische expertise
8/4/17 In detail … JGTS Riagg De Waag MEE SPV (Ellis) Trajectum Rading 2e schil specialistische expertise Zandbergen SPOED: AMK SAVE Huisarts  Riagg Crisisopvang Psychiatrie Geweld/ dreiging gevaar Hoe benutten we deze expertise effectief? Verwijzers: Scholen Huisartsen JGZ Stadsring51 Buurtagent Leerplicht Welzijnswerk Kerk Voedselbank KDV/BSO+ CJG Ravelijn Ziekenhuis Etc. 2a. direct huisbezoek 5a. preventie Opgelost/ hanteerbaar 1. telefoon/ 2b. inbreng team 3. één plan 4. coachings- traject Inschakelen netwerk e/o 0e lijn; wat-als kaart 2c. collega’s gaan ernaar toe 5b. nazorg (Tussen) evaluatie De ogenschijnlijke ingewikkeldheid van deze dia is de boodschap.. Er zijn lijntjes! (en er is een methodiek, maar dat terzijde).. (maar misschien kan deze er nog wel uit) BRD Wat is er nu aan de hand? Wat kunnen we nu betekenen? Wat zullen we nu afspreken? (formulier invullen, mapje aanmaken) Antwoord:combinatie van professionaliteit en creativiteit Werken in duo’s: inschatten veiligheid (taxatie instrument) kennis en kwaliteiten koppelen tbv ontwikkeling tot brede generalist en tbv cliënt: sneller en meer invalshoeken Inventariseren: ZRM scoren zorgen en krachten per leefgebied ZRM (VERVE model) hoe? Doelen? Wie doet wat? Vastleggen: hoe? (format gezinsplan) Resultaat = GezinsPlan van Aanpak Doen wat nodig is: Netwerk versterken Eigen kracht specialisten inschakelen voor advies of interventies Afstemming nulde lijn: goodwill en gezamenlijke zorg Casusbespreking intern na 1e hb, na 6 weken en voor afsluiting Evalueren eigen handelen en leren! Evalueren bij cliënt (format vragenlijst) Terugkoppelen naar verwijzer Versie nov 2013 © Hiemstra & De Vries

8 Praktijk Amersfoort (JGTS en wijkteamKK)
4/8/2017 Praktijk Amersfoort (JGTS en wijkteamKK) Vaste afstemming kennis Generalist Linking pin In het team, maar geen generalist

9 Ontwikkelvragen Specialistische zorg Langdurige zorg Intensieve zorg
Drie categorieën vragen: schaalgrootte: wat kan het bereik van een wijkteam zijn (aantal huishoudens) en van welke criteria is dat afhankelijk (inkomensniveau, opleidingsniveau vd wijk, leeftijd, historisch zorggebruik, ????)? 2. Wat zijn de grenzen? 3. Aansluiting op zorg die niet in het wijkteam zit (persoonlijke verzorging, specialistische zorg, regionaal of stedelijk georganiseerd, etc) Specialistische zorg Langdurige zorg Intensieve zorg Bestaat de generalist? welzijn

10 Functies van de wijkteams:
a. beslissen over de toegang tot „specialistische of specifieke‟ (gemeentelijk gefinancierde) voorzieningen, behalve voor inkomensvoorzieningen en arbeidstoeleiding b. toeleiden (wegwijzen) naar de basis(zorg)infrastructuur c. voeren van regie i.k.v. één huishouden, één plan, één regisseur (aanspreekpunt) d. vraag verhelderen e. versterken eigen kracht f. uitvoeren van ambulante zorg en ondersteuning op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en sociale zekerheid g. signaleren

11 Wat we al weten… Vanuit de wijkteams die al functioneren weten we al het één en ander, maar opsomming lijkt me zo saai, dus ik vertel het wel zonder verdere dia

12 4/8/2017 Casus: Marijke en Nienke, vP. Combinatie met Buurtzorg-T en Coach en Cootje voor dochter Fenna na interventies door Nienke Nienke heeft dochter snel weer geholpen vrolijk en opener meisje te (mogen) zijn; na diverse gesprekken een vrijwillige coach ingezet om leuke dingen met haar te doen die vader en moeder niet kunnen doen nu. Verder nog kijken of ze aan kan sluiten bij regulier meidenwerk van Welzin in de wijk.


Download ppt "Werken in de wijk…?!?! Marijke Versteeg"

Verwante presentaties


Ads door Google