De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe financiering FAVV: stand van zaken dd 09/05.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe financiering FAVV: stand van zaken dd 09/05."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe financiering FAVV: stand van zaken dd 09/05

2 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 2 Laatste trimester 2005 Cruciale fase: Planning Voorbereiding mailing Informeren operatoren Onderhandelingen EC Publicatie KB’s

3 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 3 1. Planning:

4 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 4 2. Voorbereiding mailing: - gegevens operatoren (1)- Verschillende gegevensbronnen: Huidige FAVV-databanken (zgn ‘legacy’): kwaliteit van de signaletiekgegevens niet altijd van hetzelfde niveau Kruispuntbank Ondernemingen (KBO): betere kwaliteit maar niet altijd betrouwbaar zeker wat betreft de activiteiten Zoeken naar verbanden

5 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 5 2. Voorbereiding mailing: - gegevens operatoren (2)- Verbanden tussen databanken: 42 verschillende zoekmethoden met verschillende aannemelijkheid / betrouwbaarheid Alle zoekmethoden ingedeeld in 5 betrouwbaarheidscategorieën: 5 tot 1

6 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 6 2. Voorbereiding mailing: - gegevens operatoren (3)- 1345 2 5 categorieën: Categorie 1: zwak verband en grote kans op fouten Vb. enkel vergelijkbare naam en postcode Categorie 5: kans op fouten verwaarloosbaar (maar niet 0!) Vb. BTW/voornaam/straat/postcode zijn gelijk in KBO en legacy Zwak verbandSterk verband Totaal: 650.000 verbanden

7 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 7 2. Voorbereiding mailing: - gegevens operatoren (4)- Steeksproefsgewijze validatie PCE Kans op correcte verbandenAantal verbanden

8 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 8 2. Voorbereiding mailing: - gegevens operatoren (5)- Categorie 4 en 5: zeer betrouwbaar verband Andere categorieën: verbanden niet betrouwbaar Mailing ifv gegevens uit KBO Mailing ifv gegevens uit Legacy Gegevenscorrectie mogelijk via mailing

9 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 9 2. Voorbereiding mailing: - gegevens operatoren (6)- Overzicht gegevens dd 15/09/2005:

10 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 10 2. Voorbereiding mailing: - gegevens operatoren (7)- Plantaardige sector: schatting 13.000 Natuurlijke personen: schatting 10.575 (excl hobby) Gegevens niet in Legacy Gegevens via NACEBEL Gegevens in Legacy Hobbyhouders hier uit filteren

11 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 11 2. Voorbereiding mailing: - gegevens operatoren (8)- Dierenartsen: gegevens uit Legacy Sanhymilk: gegevens uit Legacy -moeten niet bijdragen tenzij andere activiteit -Gegevens niet gebruiken voor mailing -Kwaliteit gegevens niet gegarandeerd -Cfr databank “houders van dieren” of “GBCS producent” -Gegevens niet gebruiken voor mailing

12 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 12 3. Mailing: -documenten - Gepersonaliseerde brief Infobrochure Aangifteformulier Elk van de documenten is beschikbaar in de drie landstalen

13 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 13 3. Mailing: -helpdesk - 1ste lijns: call-centrum –in samenwerking met ERANOVA –Aan de hand van vooraf opgemaakte FAQ’s 2de lijns –Door medewerkers FAVV –Vragen die niet aan de hand van FAQ’s door callcentrum opgelost kunnen worden

14 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 14 4. Informeren operatoren: -FAVV- Mailing: informatiebrochure voorzien Helpdesk: ingeval bijkomende vragen Website FAVV Algemene informatiecampagne rond komende wijzigingen: financiering prominete plaats

15 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 15 4. Informeren operatoren: -sectororganisaties- Ledenblad Website Vooral sectorspecifieke informatie Bakkers : onderscheid koude en warme bakkers

16 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 16 5. Onderhandelingen EC -stand van zaken- Interne procedure EC aan de gang :ontwerp beschikking van DG Agri wordt ter consultatie voorgelegd aan andere DG’s (waaronder SANCO) Wachten op officiële documenten alvorens groen licht publicaties kb’s en verzending mailing (zie verder)

17 Raadgevend Comité dd 28 09 2005 17 6. Publicatie KB’s -stand van zaken- Dossier klaar: Nog wachten op officiële notificatie EC alvorens publicatie in BS Versturen van mailing zal waarschijnlijk 10 dagen later starten dan oorspronkelijk voorzien in planning


Download ppt "Nieuwe financiering FAVV: stand van zaken dd 09/05."

Verwante presentaties


Ads door Google