De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers Quotum: bepaald %* van het medewerkersbestand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers Quotum: bepaald %* van het medewerkersbestand."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers Quotum: bepaald %* van het medewerkersbestand dient uit mensen met een arbeidsbeperking te bestaan (heffing) Banenafspraak Sociaal Akkoord 100.000 plaatsen in 2026, 6.000 in 2015 Indien niet gerealiseerd 1 * Het % wordt op een nader moment vastgesteld, afhankelijk van het aantal gerealiseerde plaatsen op de datum dat de quotumregeling mogelijk in werking treedt Werkgevers gaan inclusief 7.500-banenplan Om dit te realiseren Om dit te voorkomen

2 Participatiewet De Participatiewet per 1 januari 2015 betekent: één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt samenvoeging WWB, Wsw en de toekomstige Wajongers grotere groep van mensen met een arbeidsbeperking die naar vermogen dienen te werken bij reguliere werkgevers, dus grotere rol voor werkgevers ondersteuning door diverse instrumenten baanafspraak en quotum als stok achter de deur op 1 juli 2014 door de Eerste Kamer 2

3 Samenvoeging WWB, Wsw, Wajong Het betreft een deel van de Wajong 3 Doelgroep Pwet? Wajong-indicatie tot 1-1-2015 Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Nee; behoud Wajong-indicatie Met arbeidsvermogenNee; behoud Wajong-indicatie Wajong-indicatie vanaf 1-1-2015 Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Nee; krijgen Wajong-indicatie Met arbeidsvermogenJa

4 Doelgroep Pwet Loonwaarde < 20% Loonwaarde 20% - 80% Loonwaarde 80%-100% Loonwaarde >100% Wsw Wajong WWB

5 Sociaal akkoord - afspraken macroafspraak 100.000 plaatsingen bij private werkgevers 25.000 plaatsingen bij publieke werkgevers 125.000 plaatsingen in 2026 eind 2015 eerste peiling aantal plaatsingen nulmeting 1-1-2013 verankerd in wetsvoorstel en Participatiewet 5

6 Quotumheffing stok achter de deur voor realiseren baanafspraak mogelijke inwerkingtreding in 2017 afhankelijk van realisatie baanafspraak bepaald % van het medewerkersbestand dient uit mensen met een arbeidsbeperking te bestaan organisatie > 25 medewerkers heffing voor elke ontbrekende werkplaats (ca. € 5.000) 6

7 Quotumwet, waarom niet? werkt stigmatiserend levert heffingen op indien niet gerealiseerd is een negatieve financiële prikkel laat weinig ruimte voor beleidsvrijheid kent geen vrijwillig karakter 7

8 Baanafspraak vs quotum BaanafspraakQuotum Niveau waarop gekeken wordt of er voldoende banen worden gecreëerd Macro / LandelijkPer individuele werkgever Van toepassing opAlle werkgeversWerkgevers ≥ 25 mdw Aantallen banen voor mensen met een beperking Markt: 100.000 banen tot 2026, 6.000 in 2015 Overheid: 25.000 banen tot 2026, 3.500 in 2015 Nader te bepalen % van het totaal aantal verloonde uren bij een werkgever Wat wordt gemeten?Alle extra banen vanaf 1-1- 2013 volgens afgesproken schema Alle banen die een individuele werkgever heeft Indien niet gerealiseerd?Inwerktreding van het quotum Financiële heffing van 5.000 euro per niet vervulde plek 8

9 We moeten actie ondernemen! u geeft invulling aan uw maatschappelijke betrokkenheid uw werknemers ervaren dit als positief u loopt vooruit op de krapte op de arbeidsmarkt u vindt ook voor eenvoudig repetitief werk gemotiveerde werknemers u vergroot uw innovatiekracht en marktaandeel u levert een bijdrage aan het naken van de afspraken uit het Sociaal akkoord u levert een bijdrage aan het voorkomen van de Quotumwet u komt uw cao-afspraken na 9

10 In plaats van niks doen… 10

11 Banenafspraak- aantallen 11 Vanaf 1-1-2013 geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl Aantallen201520162017201820192020202120222023202420252026Struct Overheid * 3.06.510.012.515.017.520.022.525.0 Markt6.014.023.031.040.050.060.070.080.090.0100.0 Tabel: aantal te realiseren banen voor beoordeling realiseren baanafspraak (x1000). *Rijk, gemeenten, provincies, onderwijs

12 Banenafspraak - aantallen 12 Vanaf 1-1-2013 geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl

13 Banenafspraak - aantallen (6.000 + 8.000) 13 Vanaf 1-1-2013 geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl

14 (14.000 + 9.000) 14 Vanaf 1-1-2013 geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl Banenafspraak - aantallen

15 15 Vanaf 1-1-2013 geplaatste mensen met een arbeidsbeperking Geformuleerde ambitie op werkgeversgaaninclusief.nl Banenafspraak - aantallen

16 Hoeveel mensen eind 2015? Aantallen baanafspraak (aantallen in duizenden) 2015201620172026 1. Extra plaatsen bij particuliere werkgevers6.08.09.0 2. Cumulatief extra plaatsen bij particuliere werkgevers6.014.023.0100.0 Sociaal akkoord (april 2013)7.500 plaatsen Daarom biedt AWVN op 8 oktober 2013 tijdens haar jaarcongres mede namens De Normaalste Zaak aan minister Asscher aan om uiterlijk eind 2015 7.500 banen te realiseren. Herfstakkoord (oktober 2013)10.000 plaatsen 6 e nota van wijziging6.000 plaatsen Participatiewet (februari 2014) AWVN blijft inzetten op 7.500 banen eind 2015 16

17 Doelgroep Mensen die duurzaam niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, Wsw-ers en Wajongers Beoordeling of iemand tot de doelgroep behoort door UWV of op basis van Wsw of Wajong status Prioriteit Wajongers en mensen op Wsw-wachtlijst in 2014-2016 Doelgroepregister UWV zorgt voor een doelgroepregister waarin de mensen komen te staan die tot de doelgroep voor de extra banen behoren. Werkgevers kunnen het UWV vragen of iemand tot de doelgroep behoort. Wie telt mee? I 17

18 Wie telt mee? II 18 Loonwaarde < 20% Loonwaarde 20% - 80% (Wajongers en mensen met een arbeidsbeperking op de Wsw wachtlijst) Loonwaarde 80%-100% Beschut werk Duurzaam arbeidsongeschikt Prioriteit 2014-2016 Doelgroep, maar geen prioriteit Doelgroep garantiebanen en arbeidsquotum Loonwaarde >100% Participatiewet Geen doelgroep, behalve Wajong

19 Wie telt mee? III AWVN pleit voor een volledig inclusieve arbeidsmarkt Daarom pleiten wij voor een zo breed mogelijke doelgroep, inclusief: niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) met een arbeidsbeperking mensen met een arbeidsbeperking uit de WIA, WW en WAO mensen met een arbeidsbeperking met een loonwaarde op of boven het WML 19

20 Waar moet ik dan aan denken? I Kenmerken van de doelgroep naar diagnose Bron: UWV-SBK 20 Comorbiditeit 50% Multi- problematiek Overige ontwikkel- stoornissen 5% Psychiatrische ziektebeelden 19% Verstandelijke beperkingen 39% Fysieke beperkingen 14% Autistisch Spectrum Stoornis 16% ADHD 7%

21 Waar moet ik dan aan denken?II Kenmerken van de huidige Wajong doelgroep grootste groep: verstandelijke beperking (37%) kleinste groep: somatische aandoening (13%) lager opgeleid 37% speciaal onderwijs (vso of praktijkschool) 10% lbo/vmbo/mavo 34% roc/mbo 5% havo/vwo 14% hbo/wo Bron: VNG 21

22 Wat is een baan? het aantal verloonde uren dat personen uit de doelgroep gemiddeld werken, wordt geteld als één baan;. een baan = 25 uur per week; kleinere banen tellen naar evenredigheid van het aantal uren mee; elke plaatsing telt dus! let op; een uitdiensttreding van een medewerker met een arbeidsbeperking dient de vrijgekomen plek opnieuw ingevuld te worden door een medewerker met een beperking. 22

23 Wat zijn mogelijkheden? Mensen met een arbeidsbeperking op reguliere functie in eigen organisatie V Mensen met een arbeidsbeperking op aangepaste reguliere functie in eigen organisatie V Mensen met een arbeidsbeperking op nieuwe functie met passende taken uit reeds bestaande functie in eigen organisatie V Mensen met een arbeidsbeperking op geheel nieuw gecreëerde functie in eigen organisatie V Deel van het werk uitbesteden aan SW-bedrijf of aan een bedrijf dat werkt met mensen met een arbeidsbeperking X Mensen met een arbeidsbeperking detacheren vanuit een SW-bedrijfV Mensen met een arbeidsbeperking inhuren via een uitzendbureauV 23 Let op: voor de baanafspraak telt elke gerealiseerde plaatsing. In geval van de quotum telt uitbesteed werk mee bij de werkgever waar de medewerkers formeel in dienst zijn.

24 Wat zijn mogelijkheden? 24

25 Succesfactoren commitment van directie/MT sponsor op directieniveau bereidheid tot investeren in begeleiding win-winsituatie voor beide partijen match tussen type organisatie en type medewerker met een arbeidsbeperking 100% acceptatie door de werknemers binnen het bedrijf aanpassing van werkproces aan de werknemer management met levenservaring en sensitiviteit 25

26 Welke werkplekken heb ik? Zijn er openstaande vacatures in uw organisatie die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking? Zijn er werkplekken in uw organisatie die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking? Bestaande functies, niet aangepast Bestaande functies, aangepast voor mensen met een beperking (functiecreatie op individueel niveau) Nieuw gecreëerde functies, een verzameling van taken uit bestaande functies (functiecreatie) Nieuw gecreëerde functies, met nieuwe taken (structurele functiecreatie) 26 Uw AWVN-adviseur voert kosteloos een inventarisatie en quickscan uit

27 Hoe creëer ik werkplekken? Functiecreatie: complexe taken scheiden van de eenvoudigere taken in een functie 1. Functiecreatie op individueel niveau ook wel jobcarving of functiedifferentiatie genoemd Uitgangspunt: medewerker met een arbeidsbeperking 2. Structurele functiecreatie Uitgangspunt: bedrijfsprocessen 27

28 Waar haal ik kandidaten vandaan? 28 Reguliere arbeidsbemiddelaar Werkbedrijven (regionaal) UWV (nationaal/regionaal) Locus (nationaal) SW-bedrijven (regionaal) Gemeenten (regionaal) Uitzendbureaus (nationaal/regionaal/gespecialiseerd) Re-integratiebureaus (nationaal/regionaal/gespecialiseerd) CV / vacaturebanken (bijvoorbeeld Werk.nl of “wij zijn de oplossing”)

29 Is de medewerker zelfstandig in staat het Wettelijk Minimumloon te verdienen? Hoe ga ik belonen? 29 NEE Aandachtspunten Vaststelling van de loonwaarde door UWV Salarisschalen op WML niveau De overheid ondersteunt door loonkostensubsidie of loondispensatie JA Aandachtspunten: Is er sprake van productiviteitsverlies? Juiste inschaling in de salarisstructuur Uitzoeken van de inschalingsmogelijkhed en

30 Welke ondersteuning kan ik krijgen? Doelgroep Pwet loonkostensubsidie vaste contactpersoon jobcoaching ondersteuning bij (groeps)detachering expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving proefplaatsingen van max. 3 maanden (kosten) werkplekaanpassing no-riskpolis voor uitval wegens ziekte continuering van de faciliteiten wanneer de geplaatste werknemer verhuist 30

31 Welke ondersteuning kan ik krijgen? Doelgroep Wajong Wajong = Voorzieningen vanuit UWV ipv gemeenten loondispensatie jobcoaching proefplaatsing (kosten) werkplekaanpassing no-riskpolis voor uitval wegens ziekte mobiliteitsbonus (premiekorting) 31

32 Werkgevers gaan inclusief Via drie pilots werken we gezamenlijk toe naar een inclusieve arbeidsmarkt en versterken we de werkgevers Opstellen business case vanuit vier perspectieven Realiseren 7.500 arbeidsplaatsen Ontwikkelen regelluw kader voor werkgevers 1 2 3 Het programma werkgevers gaan inclusief helpt werkgevers bij het realiseren van 7.500 arbeidsplaatsen tot eind 2015 via o.a. het aanbieden van een kosteloos adviestraject aan bedrijven met minimaal 250 werknemers. 32

33 Pilot 2: 7.500 banen Hoe? 1. online omgeving 2. ondersteunen brancheverenigingen 3. kosteloos adviestraject Werkgevers gaan inclusief 33 www.werkgeversgaaninclusief.nl

34 Online omgeving werkgeversgaaninclusief.nl iedereen kan hieraan meedoen, graag zelfs kennisontwikkeling kennisdeling tellen 7.500 arbeidsplaatsen terugkoppelen voortgang in Den Haag 34

35 Adviestraject - vier stappen 1. Motivatie 2. Mogelijkheden (quickscan) 3. Ambitie (business case) 4. Realisatie 35

36 Adviestraject 36

37 Adviestraject - kosteloos maar niet vrijblijvend Inzet werkgevers: investeren van tijd en energie in het interne proces commitment om serieus te kijken naar de mogelijkheden om aan het eind van het traject een serieuze ambitie te formuleren om kennis en ervaring te delen met andere werkgevers om plaatsingen van 2013 tot en met 2015 te melden 37

38 Stap 1 Adviestraject Gespreksonderwerpen welke ervaring heeft uw organisatie al met inzet van mensen met een arbeidsbeperking? welke waarde kan de (verdere) inzet van mensen met een arbeidsbeperking voor uw organisatie hebben? welk draagvlak en welke afspraken in en om de organisatie bestaan er al? Resultaat Goede basis om het vervolgtraject intern te bespreken en daarover te besluiten Een overzicht van de door u aan te leveren informatie voor de quickscan 1. Motivatie 38

39 Stap 2 Adviestraject Met behulp van de quickscan inventariseert de adviseur welke mogelijkheden uw organisatie heeft met betrekking tot de inzet in reguliere functies functiecreatie (taken die eventueel geclusterd kunnen worden in nieuwe functies) de inkoop van arbeidsintensieve diensten Resultaat Quickscan; een rapportage met een indicatie van inzetmogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking Een basis om te besluiten over mogelijke inzet van mensen met een arbeidsbeperking en om deze inzet verder praktisch uit te werken in een business case. 2. Mogelijkheden 39

40 Stap 3 Adviestraject In uw business case wordt de mogelijke inzet van mensen met een arbeidsbeperking verder uitgewerkt tot een voorstel waarbij de verschillende consequenties in kaart zijn gebracht vanuit financieel, organisatorisch, begeleidings- en waardeperspectief. Op basis van uw business case formuleert uw organisatie intern een ambitie voor wat betreft de aantallen mensen met een arbeidsbeperking die kunnen instromen en neemt uw organisatie hierover de benodigde besluiten. Resultaat Een business case met een indicatie van de waarde, kosten en consequenties Vastgestelde ambitie omtrent de mogelijkheden en aantallen voor mensen met een arbeidsbeperking binnen uw organisatie 3. Ambitie 40

41 Stap 4 Adviestraject Na uw ambitieformulering kunt u daadwerkelijk aan de slag met het plaatsen van mensen met een beperking Daadwerkelijke kansen voor mensen met een beperking 4. Realisatie 41

42 Wat kunt u nog meer van ons verwachten? stimuleren van beweging in het hele veld (vakbonden, werkgevers, publieke en private aanbieders) vaststellen van knelpunten voor werkgevers vertegenwoordigen van uw belangen in Den Haag doelgroependiscussie verminderen regels oplossen knelpunten 42

43 Doe mee, meld u aan! 1. Neem deel aan de online community www.werkgeversgaaninclusief.nl Ondersteuning, kennisdeling en netwerken www.werkgeversgaaninclusief.nl 2. Schrijf u in voor het kosteloze adviestraject Stuur een e-mail naar 7500banen@awvn.nl7500banen@awvn.nl 3. Wordt partner van De Normaalste Zaak 1 2 3 43


Download ppt "Samenvatting Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers Quotum: bepaald %* van het medewerkersbestand."

Verwante presentaties


Ads door Google