De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventie in de thuiszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventie in de thuiszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Preventie in de thuiszorg
Valincidenten Decubitus Medicatie Hygiëne

2 Inhoud Belang van preventie Korte quiz Valincidenten Decubitus Medicatie Hygiëne Afsluiting Feedback

3 Belang van preventie Voorkomen en verminderen gezondheidsproblematiek Nu nog onvoldoende preventie Primaire preventie Secundair preventie Tertiaire preventie

4 Hoeveel oudere boven de 65 maken per jaar een valincident mee?
A) B) C)

5 Mw. Jaspers gebruikt Haldol omdat zij last heeft van psychoses, welk effect heeft dit op haar valrisico? A) Dit verkleint het risico mw. heeft nu minder last van haar psychose dus zal zij minder snel vallen. B) Dit verhoogt de kans op een valincident, de bijwerkingen van Haldol zijn een intrinsieke factor die het risico vergroot. c) Dit verhoogt de kans op een valincident, psychoses zijn een extrinsieke factor die het risico vergroten. B

6 Van welke graad decubitus is hier sprake?
A) graad 2 B) graad 3 C) graad 4

7 Wat is decubitus ? Beschadiging aan de huid door langdurige druk.
Beschadiging aan de huid door smetten en wrijfkracht. Beschadiging aan de huid door een combinatie van druk, schuif en wrijfkracht. c

8 Welke preventieve maatregel is het meest gewenst bij decubitus?
Risicoscorelijst invullen Cliënt folder geven over decubitus en mantelzorg informeren. Dagelijks huidinspectie en druk opheffen D , risicolijst gewenst om te kijken of de preventie nodig is is eerste stap huidinspectie nodig bij verhoogd risico

9 Wat houd het in om in een driehoek te werken?
A) Je werkt van schoon naar cliënt naar vuil zo komt de cliënt nooit in aanraking met het vervuilde materiaal. B) Dit is een manier om wonden te verbinden. C) Dit heeft te maken met de lichaamshouding, zo belast je jezelf minimaal.

10 Wanneer je was/ontsmet je je handen?
Bij binnenkomst bij de cliënt voor je een handeling uitvoert. Voor je weg gaat bij de cliënt , dit hoeft dan niet bij binnenkomst bij de volgende. C) Zowel bij binnenkomst als weggaan bij een cliënt ontsmet je de handen. D) Alleen bij verpleegtechnische handelingen, na onderzoek, bij aanraking met lichaamsvocht. D

11 Hoeveel acute ziekenhuis opnames worden veroorzaakt door medicatie fouten?
Minder als 2 % ongeveer 5 % Meer dan 10 % a

12 Fouten bij medicatie verstrekking moeten altijd gemeld worden?
Hiervoor hoeft geen melding te worden gemaakt , als het maar word gerapporteerd. Dit hoeft alleen als er gevolgen voor de cliënt zijn door de medicatie fout. Dit moet altijd gemeld worden via een MIC formulier. C

13 Val incidenten

14 Val incidenten Jaarlijks meer dan 1 miljoen valincidenten bij mensen boven de 65 jaar incidenten hebben een ziekenhuis opname tot gevolg 70 % ondervind gevolgen medische gevolgen aan de val, zoals kneuzing en hematomen 6 % ernstig letsel zoals een fractuur Jaarlijks heupfracturen waarbij 25% komt te overlijden

15 Thuiszorg en valpreventie
Kwetsbare ouderen Kennis van uitlokkende factoren Screening Adviseren Doorverwijzen

16 Intrinsieke factoren Leeftijd Eerder doorgemaakte valincidenten
Medicatie Duizelingen Verminderde cognitie Incontinentie, polyurie Beperkingen in waarneming

17 Extrinsieke factoren Onbekende omgeving Gladde, natte vloeren
Slecht schoenen Onstabiele of hoge meubels Onveilige omgeving, geen steunpunten Onvoldoende licht

18 Preventieve interventies
Screenen op de risico factoren Anamnese vragen naar valgeschiedenis, evenwichtsproblematiek Hulpmiddelen regelen bij loopproblematiek, en cliënt aansporen tot verbeteren van de looptoestand Alarmering voor de cliënt regelen Voorlichting over val risco geven aan de mantelzorgers

19 Decubitus preventie

20 Ontstaan decubitus Druk, wrijf en schuifkracht Conditie van de huid
Verhoogd risico

21 Drukpunten

22 Graad 1

23 Graad 2

24 Graad 3

25 Graad 4

26 Gevolgen Verminderde mobiliteit Verminderde activiteit
Verminderde sensibiliteit

27 Screening Risico Analyse Decubitus
Naam:  ………………………………….                                  Geboortedatum:  ………………………………….. Datum: ………………………………….                                 Ingevuld door:  ……………………………………… -          Graag omcirkelen wat van toepassing is voor deze cliënt -          Per vraag kunnen meerdere verschijnselen omcirkeld worden. -          Altijd alle vragen invullen. -          Voor vraag 10 en 11 kan de arts ingeschakeld worden. -          Bij aanwezig decubitusrisico: vul in de rechterkolom in of de ondernomen actie in het ZLP is genoteerd Indien risico aanwezig: Arts is ingeschakeld                                                                                      JA/NEE

28 Geen risico aanwezig Wel risico aanwezig Ondernomen actie genoteerd in ZLP 1.a Heeft de cliënt decubitus? Nee Ja, graad: …….., locatie: (zie formulier wondzorg) …………………………………………………. - 1.b Heeft de cliënt in het verleden decubitus gehad? Ja. 2. Hoe is de mentale toestand? Goed Lusteloos / gedeprimeerd / gedesoriënteerd / angstig / verward /apatisch / comateus / anders, nl: 3. Zijn er contracturen? Ja. In welk gewricht? ………………………………………………. 4. Hoe actief/mobiel is de cliënt? Loopt met hulp / actief in rolstoel/ passief in rolstoel / volkomen bedlegerig /  anders, nl: …………………………………………………… 5. Kan de cliënt zich zelfstandig verplaatsen in bed/stoel? Ja 6. Ondervindt de cliënt schuifkrachten? Zakt onderuit in de stoel /zakt onderuit in bed / schuift over onderlaag bij transfers, anders, nl: …………………………………………. Ondernomen actie genoteerd in ZLP 7. Hoe is de voedingstoestand? A.d.h.v. de uitslag van de SNAQ-rc Groen Oranje/rood. 8. Is de cliënt incontinent? Af en toe urineverlies / incontinent voor urine /incontinent voor urine en faeces/ anders, nl: ……………………………………….. 9. Heeft de cliënt diabetes? Heeft dieet/heeft dieet en orale middelen/gebruikt insuline/ anders, nl: ……………………………………… 10. Gebruikt de cliënt medicatie? Corticosteroïden / slaapmiddelen / pijnstillers / antibiotica / psychofarmaca/ anders, nl: 11. Zijn er neurologische afwijkingen?                    Krachtsvermindering / sensibiliteitsstoornissen/ hemiparese / anders, nl: ………………………………….

29 Preventieve maatregelen, algemeen
Indien mogelijk mobiliseren Wisselligging AD-voorzieningen Bij hieldecubitus altijd hielen vrij leggen Regelmatig huidinspectie en rapportage hiervan

30 Preventieve maatregelen, transfer
Niet schuiven, indien nodig tillift of glijzeil gebruiken. Voorkom altijd een verkeerde houding Attentie voor: a. onderuit zakken, hierdoor ontstaan schuifkrachten b. afknellen bovenbenen op de rand van de zitting Te hoge voetensteun: a. drukverhoging op zitknobbels door slechte gewichtsverdeling. Kussen in de rug geeft onderuitzakken met als gevolg: a. schuifkrachten op zitknobbels

31 Preventieve maatregelen, huidconditie
Inspecteer de huid dagelijks en rapporteer dagelijks over symptomen decubitus. Wees voorzichtig met pleistergebruik (kan ontvelling tot gevolg hebben bij verwijderen). Zorg voor een schone, droge en gladde onderlaag. Vernieuw bij incontinentie, het incontinentiemateriaal regelmatig. Gebruik geen geparfumeerde crème.

32 Preventieve maatregelen, verminderde bewustzijn
Door een verminderd bewust zijn bestaat er een risico dat een cliënt adviezen niet (goed) kan uitvoeren, mogelijk geen (pijn-)klachten kan aangeven of niet (goed/tijdig) zelfstandig van houding kan veranderen. Probeer te reactiveren. Besteed extra aandacht aan alle andere risicofactoren.

33 Preventieve maatregelen, voedingstoestand
Bij een verminderde weerstand door een tekort aan kilocalorieën en/of voedingsstoffen is de kans op infecties en huiddefecten en op een vertraagde wondgenezing vergroot. Daarnaast ontstaat bij ernstige vermagering, door benige uitsteeksels, extra risico op huidletsel. Onderneem actie n.a.v.de kleurscore van de SNAQ-rc Regelmatig wegen Evalueren van de voedingstoestand en van de eventuele voedingsinterventie

34 Medicatie

35 Belang preventie 5 procent van de acute ziekenhuisopnames ten gevolge van medicatie fouten. In de langdurige zorg gebruiken veel cliënten langere tijd verschillende medicijnen. Er zijn fouten bij het voorschrijven of toedienen of verkeerd gebruik van medicijnen. Interactie tussen medicijnen kan voor bijwerkingen zorgen

36 Voor het verstekken van medicatie is het van belang kennis te hebben over;
Medicijngebruik en toedieningswijzen. Bijwerkingen en interacties tussen medicatie. Hoe medicatieveiligheid vergroot kan worden. Op de hoogte zijn van de procedure voor het melden van medicatie-incidenten.

37 Kwaliteitswet zorginstellingen
Veilige medicatie verstrekken: ‘alle activiteiten die zijn gericht op het juist voorschrijven en afleveren en het juiste gebruik van geneesmiddelen’ Zorg is verantwoord en de gene die het levert is bekwaam Scholing en training Afspraken moeten helder zijn Protocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen

38 Uitzetten medicatie Door apotheek gedaan via baxterrol.
Persoonsnaam, medicijnnaam, dag, tijdstip en een omschrijving van het uiterlijk van het geneesmiddel. Dagcassettes en weekcassettes. Medicatie controleren met medicatieoverzicht.

39 Risico baxter rol Medicatie dat niet in de rol kan, oogdruppels en zalven Wijziging van medicatie, terwijl de rol niet op is

40 Medicatie verstrekken
Regel van 5 Neemt de cliënt de medicatie in?

41 Vergroten van veiligheid
Meer incidenten melden Cliënten voorlichten De verschillende disciplines inlichten over gebruik medicatie Werken met het zorgleefplan op een methodische wijze

42 Toedienen verkeerde medicatie
Direct overleggen met het team over hoe er gehandeld moet worden. De fout moet binnen de organisatie afgesproken procedure gemeld worden. Meeste gevallen ook behandelende arts waarschuwen. Aftekenfouten: paraaf vergeten

43 Hygiëne

44 Definitie Hygiëne staat voor alle factoren die nodig zijn voor een goede gezondheid en veilige werkomgeving. Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen en handelingswijzen die ervoor zorgen dat mensen gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden. Onderscheid in: persoonlijke hygiëne, voedingshygiëne, arbeidshygiëne en instellingshygiëne.

45 Inleiding Uitvoeren hygiëne beleid. infecties zo klein mogelijk maken
Intra- en extramuraal gebruik

46 Doel Instelling Medewerker Patiënt

47 Beleid Landelijke richtlijnen en protocollen uitbraak infectieziekten
registratie infectieziekten deskundigheidsbevordering

48 Verpleegkundige aandachtspunten
kwaliteit Belangrijke taken van de verpleegkundige De hygiënecommissie van het verpleeghuis informeren

49 Hoe ervaren wij de huidige preventie
Debby Brittney Elif

50 Afsluiting Vragen Suggesties Opmerkingen


Download ppt "Preventie in de thuiszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google