De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid
Hans Spobeck - programmamanager

2 Wat is het IFV? Kennis- expertisecentrum en opleidingsinstituut van en voor de veiligheidsregio’s Wordt bestuurd door het Veiligheidsberaad Organisatie met landelijke voorzieningen, die door het Rijk aan veiligheidsregio’s zijn overgedragen Organisatie met taken die veiligheidsregio’s bij het IFV hebben belegd Organisatie die desgewenst ook (wettelijk toegestane) taken voor veiligheidspartners uitvoert, zoals vitale sectoren

3 Wat is het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid?
Ingesteld door het Algemeen Bestuur Veiligheidsberaad (december 2013) Onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) Biedt onderdak aan het Lectoraat Transportveiligheid Is net als IFV onafhankelijk en objectief

4 Waarvoor staat het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid ?
Bevorderen van het veilig transport van goederen over weg, water, spoor en door buisleidingen grote groepen mensen over weg, water en spoor Actief op alle onderdelen van de veiligheidsketen risicobeheersing incidentbestrijding Richt zich op complexe transportveiligheids- vraagstukken en incidenten waarbij een bovengemiddeld beroep wordt gedaan op hulpdiensten

5 Voor wie is het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid ?
Centraal punt voor 25 Veiligheidsregio’s in NL Staat open voor iedere organisatie die kennis en expertise over transportveiligheid wil delen binnen het publieke domein Bestuurders en professionals werkzaam op het gebied van transport en veiligheid

6 Wat doet het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid ?
Ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise Ondersteunen publieke organisaties binnen het werkveld transportveiligheid Gezaghebbend, onafhankelijk en deskundig rapporteren en adviseren Initiëren en uitvoeren van projecten, onderzoeken en studies Opstellen richtlijnen, protocollen en procedures Ontwikkelen les- en leerstof Informatiepunt voor vragen en verzoeken stakeholders Organiseren netwerkbijeenkomsten, symposia en expertmeetings

7 Adviesraad Transportveiligheid
Instelling Adviesraad Transportveiligheid Taken Adviesraad: programmatische aansturing Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid onafhankelijk gevraagd en ongevraagd adviseren Samenstelling Adviesraad: vertegenwoordiging bestuur, operationele diensten, bedrijfsleven en wetenschap Voorzitter: Jan van Belzen, Leden: E. van Strien, P. Bos, J. Lonink, S. Sjoerdsma, M. van der Kuijl, K. Winters, E.J. van Hasselt, G. Reniers

8 Organisatie

9 Hoe ziet het netwerk Transportveiligheid eruit?
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft als wettelijke taak het ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis en expertise op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

10 Expertisecentrum Transportveiligheid
Bemensing Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid Hans Spobeck, programmamanager Reinier Boeree, projectmanager Jyoti Mahabier, ondersteunend medewerker

11 Vragen?


Download ppt "Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google