De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigendomsoverdracht 1. Levering 2. Krachtens geldige titel 3. Door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigendomsoverdracht 1. Levering 2. Krachtens geldige titel 3. Door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger."— Transcript van de presentatie:

1 Eigendomsoverdracht 1. Levering 2. Krachtens geldige titel 3. Door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger

2 Levering door beschikkingsonbevoegde
B verkoopt gestolen fiets B verkoopt geleende fiets voor € 50 aan Student

3 Levering door beschikkingsonbevoegde
Niemand kan meer rechten overdragen Nemo-plus-regel Maar art. 3:86 lid 1 BW beschermt koper mits 1. Bezitsverschaffing 2. Reële tegenprestatie 3. Goede trouw Onderzoekplicht 4. Wegwijsplicht objectief subjectief

4 Levering door beschikkingsonbevoegde
Bestolen A kan 3 jaar revindiceren Koper niet beschermd Art. 3:86 lid 3 BW

5 Revindicatie gedurende 3 jaren
Extra rechtsbescherming eigenaar niet-registergoed Terugvorderen gestolen caravan Zaak terug in macht eigenaar Eigenaar Dief K Marktplaats.nl revindicatie

6 Levering door beschikkingsonbevoegde
Geen revindicatie indien gekocht in winkel 1. Koper = particulier 2. Te goeder trouw 3. Gekocht in fietsenwinkel Dan koper beschermd ondanks diefstal

7 Eigendomsoverdracht registergoederen
Grond Huis Beperkte rechten Appartementsrecht Erfpacht Enz. Art 3:84 BW 1. Levering 2. door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger Krachtens rechtshandeling Krachtens wet Hypotheeknemer, pandnemer Curator in faillissement 3. krachtens geldige titel

8 Levering registergoederen
Inschrijving registergoed Notariële akte Controle notaris Niet overhandiging sleutels

9 Eigendomsoverdracht registergoederen
Levering Overgifte sleutels? Onzin

10 Overdracht vorderingsrechten
Relatieve rechten Op naam Akte van cessie Aan toonder* Bezitsverschaffing Vb aandeel Aan order* Bezitsverschaffing + endosseren *Makkelijk leverbaar

11 Overdacht intellectuele rechten
Schrijver Auteursrecht Componist Muziekrecht Uitvinder Octrooi/ model

12 Overdracht intellectuele rechten
Erfgenamen

13 Eigendom meest omvattende recht
Zaken: stoffelijke voorwerpen Huis, land enz.

14 Eigenaar ?

15 Beperkt recht Appartementsrecht rechtsrelatie tussen persoon en recht
Personen Recht

16 Eigendom Rechtsrelatie tussen persoon en zaak Personen Zaak

17 Beperkt genotsrecht: erfpacht
Land Beklemmingsrecht

18 Beperkt genotsrecht: opstal
Gemeente eigenaar grond Uitgifte in erfpacht Huis op grond Natrekking Gemeente dan ook eigenaar Oplossing Recht van opstal Horizontale splitsing

19 Beperkt recht vruchtgebruik
Stoffelijk: Zaak Boomgaard Onstoffelijk: Recht Dividend aandelenpakket Rente vermogen

20 Erfdienstbaarheid

21 Erfdienstbaarheid zaaksgevolg
Garage Gang woonhuis woonhuis woonhuis Hofje Woonhuis woonhuis woonhuis Woonhuis

22 Eigendom = absoluut recht
Andere absolute rechten 1. Beperkte rechten Genotsrechten b. 2. Intellectuele rechten Zekerheidsrechten

23 Absolute beperkte rechten
Eigendom meest volledige recht Afgeleide zekerheidsrechten Pand Hypotheek

24 Beperkt recht hypotheek
Op opstalrecht Op zaak Op appartementsrecht

25 Beperkte rechten op goederen
Boek 5 Genotsrechten Erfpacht Opstal Appartementsrecht Erfdienstbaarheid Boek 3 Genotsrecht Recht van vruchtgebruik Zekerheidsrechten Pandrecht Hypotheekrecht zaak zaak Of recht

26 Absolute eigenschappen
Beperkte rechten Intellectuele rechten Eigendom Zaaksgevolg Separatist 1. Revindicatie Art. 5:2 Bw 2. Zaaksgevolg 3. Separatist

27 Hypotheekrecht vs relatief recht
Geldlening voor huis Vriend Overeenkomst Relatief recht Bank Vestiging hypotheekrecht Absoluut recht

28 Separatist in faillissement*
Relatief gerechtigde Paritas creditorum Geldvordering int x % Absoluut gerechtigde Separatist positie Hypotheekhouder int 100% * Doel: schuldsanering

29 Rechtvaardiging absolute werking
Limitatief in wet opgesomd Gesloten systeem Eigendom Beperkte rechten Intellectuele rechten Openbaarheid Alleen registergoederen Vb Kadaster Vb Hypotheekregister

30 Check in registers Openbaarheid Registers Alleen registergoederen
Vb Kadaster Vb Hypotheekregister


Download ppt "Eigendomsoverdracht 1. Levering 2. Krachtens geldige titel 3. Door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger."

Verwante presentaties


Ads door Google