De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigendomsoverdracht 1. Levering 2. Krachtens geldige titel 3. Door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigendomsoverdracht 1. Levering 2. Krachtens geldige titel 3. Door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger."— Transcript van de presentatie:

1 Eigendomsoverdracht 1. Levering 2. Krachtens geldige titel 3. Door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger

2 Levering door beschikkingsonbevoegde B verkoopt geleende fiets B verkoopt gestolen fiets voor € 50 aan Student

3 Levering door beschikkingsonbevoegde Niemand kan meer rechten overdragen Nemo-plus-regel –Maar art. 3:86 lid 1 BW beschermt koper mits 1. Bezitsverschaffing 2. Reële tegenprestatie 3. Goede trouw Onderzoekplicht 4. Wegwijsplicht objectief subjectief

4 Levering door beschikkingsonbevoegde Bestolen A kan 3 jaar revindiceren –Koper niet beschermd Art. 3:86 lid 3 BW

5 Revindicatie gedurende 3 jaren Extra rechtsbescherming eigenaar niet-registergoed –Terugvorderen gestolen caravan –Zaak terug in macht eigenaar Eigenaar Dief K Marktplaats.nl revindicatie

6 Levering door beschikkingsonbevoegde Geen revindicatie indien gekocht in winkel 1. Koper = particulier 2. Te goeder trouw 3. Gekocht in fietsenwinkel Dan koper beschermd ondanks diefstal

7 Eigendomsoverdracht registergoederen Art 3:84 BW 1. Levering 2. door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger –Krachtens rechtshandeling –Krachtens wet »Hypotheeknemer, pandnemer »Curator in faillissement 3. krachtens geldige titel Grond Huis Beperkte rechten Appartementsrecht Erfpacht Enz.

8 Levering registergoederen Inschrijving registergoed –Notariële akte Controle notaris –Niet overhandiging sleutels

9 Eigendomsoverdracht registergoederen Levering –Overgifte sleutels? Onzin

10 Overdracht vorderingsrechten Relatieve rechten –Op naam Akte van cessie –Aan toonder* Bezitsverschaffing –Vb aandeel –Aan order* Bezitsverschaffing + endosseren * Makkelijk leverbaar

11 Overdacht intellectuele rechten Schrijver –Auteursrecht Componist –Muziekrecht Uitvinder –Octrooi/ model

12 Overdracht intellectuele rechten Erfgenamen

13 Eigendom meest omvattende recht Zaken: stoffelijke voorwerpen –Huis, land enz.

14 Eigenaar ?

15 Appartementsrecht rechtsrelatie tussen persoon en recht Beperkt recht Personen Recht

16 Eigendom Rechtsrelatie tussen persoon en zaak Personen Zaak

17 Beperkt genotsrecht: erfpacht Land Beklemmingsrecht

18 Beperkt genotsrecht: opstal Gemeente eigenaar grond –Uitgifte in erfpacht Huis op grond –Natrekking Gemeente dan ook eigenaar Oplossing –Recht van opstal –Horizontale splitsing

19 Beperkt recht vruchtgebruik Stoffelijk: –Zaak Boomgaard Onstoffelijk: –Recht Dividend aandelenpakket Rente vermogen

20 Erfdienstbaarheid

21 Erfdienstbaarheid zaaksgevolg Garage woonhuis Woonhuis woonhuis Hofje Gang

22 Andere absolute rechten 1. Beperkte rechten a.Genotsrechten b. 2. Intellectuele rechten Eigendom = absoluut recht Zekerheidsrechten

23 Absolute beperkte rechten Eigendom meest volledige recht –Afgeleide zekerheidsrechten Pand Hypotheek

24 Beperkt recht hypotheek Op opstalrecht Op appartementsrechtOp zaak

25 Beperkte rechten op goederen Boek 5 –Genotsrechten Erfpacht Opstal Appartementsrecht Erfdienstbaarheid Boek 3 –Genotsrecht Recht van vruchtgebruik –Zekerheidsrechten Pandrecht Hypotheekrecht zaak recht Of

26 Absolute eigenschappen 1. Revindicatie –Art. 5:2 Bw 2. Zaaksgevolg 3. Separatist Zaaksgevolg Separatist Beperkte rechten Intellectuele rechten Eigendom

27 Hypotheekrecht vs relatief recht Geldlening voor huis –Vriend Overeenkomst –Relatief recht –Bank Vestiging hypotheekrecht –Absoluut recht

28 Separatist in faillissement* Relatief gerechtigde –Paritas creditorum Geldvordering –int x % Absoluut gerechtigde –Separatist positie Hypotheekhouder int 100% * Doel: schuldsanering

29 Rechtvaardiging absolute werking Limitatief in wet opgesomd –Gesloten systeem Eigendom Beperkte rechten Intellectuele rechten Openbaarheid –Alleen registergoederen Vb Kadaster Vb Hypotheekregister

30 Check in registers Openbaarheid –Registers Alleen registergoederen –Vb Kadaster –Vb Hypotheekregister


Download ppt "Eigendomsoverdracht 1. Levering 2. Krachtens geldige titel 3. Door beschikkingsbevoegde Eigenaar Vertegenwoordiger."

Verwante presentaties


Ads door Google