Een koe kan niet auteursrechtelijk beschermd worden -Je bent zelf de fotograaf --> Je bent zelf de verantwoordelijke auteur">

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting. "Als ik een foto neem van het Belfort, kan ik deze foto dan in mijn cursus van NT2 opnemen?” Ja, je respecteert alle regels -Belfort staat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting. "Als ik een foto neem van het Belfort, kan ik deze foto dan in mijn cursus van NT2 opnemen?” Ja, je respecteert alle regels -Belfort staat."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting

2 "Als ik een foto neem van het Belfort, kan ik deze foto dan in mijn cursus van NT2 opnemen?” Ja, je respecteert alle regels -Belfort staat er al meer dan 70 jaar --> Auteursrecht architect vervalt -Je bent zelf de fotograaf --> Dus je bent zelf de auteur van dit werk -Je gebruikt de foto niet als een logo

3 "En wat met de foto van een koe?” Ja, je respecteert alle regels -Een koe is een levend wezen --> Een koe kan niet auteursrechtelijk beschermd worden -Je bent zelf de fotograaf --> Je bent zelf de verantwoordelijke auteur

4 “En een schilderij van Wim Delvoye dat op een openbare plaats Hangt?" Ja, je respecteert alle regels - Je respecteert artikel 18 (Artikel 18 heeft betrekking op bepaalde soorten kunst die permanent in openbare plaatsen geplaatst is.) -Het gaat op een schilderwerk - Het hangt op een openbare plaats -->Deze mag worden gefotografeerd en mag op elke manier worden gepubliceerd.

5 Rechtsbronnen in het algemeen Supranationaal recht (V.N., Raad van Europa, E.U., Benelux, …) Verdragen, Richtlijnen, Aanbevelingen,... Nationaal recht Wet, K.B., M.B., Decreet,... Rechtspraak Rechtsleer Gewoontes, gebruiken

6 Bronnen van het auteursrecht Internationale verdragen (WIPO, TRIPS,...) Europese Richtlijnen en Aanbevelingen (Copyright Directive, …) Belgische Auteurswet (Wet van 30 juni 1994 betreffende het Auteursrecht en de Naburige Rechten) Rechtspraak Rechtsleer Beroepsgebruiken -

7 Intellectuele Eigendom Auteursrecht (+ naburige rechten)/computerprogramma’s Merkenrecht Patent- en Octrooirecht Tekeningen en Modellen Kwekersrecht

8 Auteursrecht >< Naburige Rechten T.b.v. auteur/maker van een werk van letterkunde of kunst Voorwerp: “het werk” als dusdanig Morele- en vermogensrechten T.b.v. resp. uitvoerende kunstenaar, producent en omroeporganisatie Voorwerp: resp. “prestatie”, “eerste vastlegging” en “uitzending” Morele- en vermogensrechten

9 AUTEURSRECHT Wat? Exclusief recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, zoals geregeld bij wet. Wie? De auteur is de natuurlijke persoon die de auteursrechtelijk beschermde creatie daadwerkelijk tot stand heeft gebracht. Voorwaarden? a) “Materialisatie” b) originaliteit

10 Morele rechten van de auteur Divulgatierecht Vaderschapsrecht Recht op (eerbiediging van de) integriteit van het werk

11 Vermogensrechten van de auteur Reproductierecht Adaptatierecht Vertaalrecht Bestemmingsrecht Verhuurrecht Leenrecht Recht tot mededeling aan het publiek/recht tot beschikbaarstelling voor het publiek (NIEUW!)

12 Duur van het auteursrecht Beperkt in duur: tot 70 jaar na het overlijden van de auteur Bijzondere regelingen voor werken gemaakt in samenwerking, audiovisuele werken, anonieme/pseudonieme werken,... Duurtijd geldt zowel voor morele- als voor vermogensrechten; regeling m.b.t. uitoefening na overlijden auteur verschilt echter.

13 Kenmerken van het auteursrecht Roerende rechten Gaan over bij erfopvolging Vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht (vervreemding of licentie) Vereisten van contractuele aard Beperkt door wettelijke uitzonderingen

14 NABURIGE RECHTEN Conventie van Rome (1961) Kunnen nooit afbreuk doen aan het auteursrecht Voorwerp: prestatie (uitvoerende kunstenaar), fonogram/eerste vastlegging (producent), uitzending (omroeporganisatie) Moreel- en vermogensaspect Beperkt in duur (50 jaar) Gelijkaardige kenmerken als auteursrechten

15 Uitvoerende Kunstenaar Recht op naamsvermelding, integriteit Reproductierecht Verhuurrecht Leenrecht Recht tot mededeling aan het publiek/recht tot beschikbaarstelling voor het publiek (NIEUW!) Distributierecht

16 Producent Reproductierecht Verhuurrecht Leenrecht Recht tot mededeling aan het publiek/recht tot beschikbaarstelling voor het publiek (NIEUW!) Distributierecht

17 Omroeporganisatie Uitzendrecht Reproductierecht Distributierecht Recht tot mededeling aan het publiek/recht tot beschikbaarstelling voor het publiek (NIEUW!)

18 Kenmerken van de naburige rechten Roerende rechten Gaan over bij erfopvolging Vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht (vervreemding of licentie) Vereisten van contractuele aard (uitvoerende kunstenaar) Beperkt door wettelijke uitzonderingen

19 De Belgische auteurswetgeving Wet van 1994 omvattender dan oude wet van 1886 Omkaderd door supranationale en internationale verdragen en regelgeving van de Europese Unie Weinig samenhang Manke redactie Lacunes: vb. synchronisatie Onduidelijkheden: vb. uitgavecontract Net aangepast in het licht van de Copyright Directive


Download ppt "Samenvatting. "Als ik een foto neem van het Belfort, kan ik deze foto dan in mijn cursus van NT2 opnemen?” Ja, je respecteert alle regels -Belfort staat."

Verwante presentaties


Ads door Google