De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heidag FSW 8.2.2011 Onderzoek H. Schriefers, DCC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heidag FSW 8.2.2011 Onderzoek H. Schriefers, DCC."— Transcript van de presentatie:

1 Heidag FSW 8.2.2011 Onderzoek H. Schriefers, DCC

2 voorzitter CvB over OZ (2.2.2011) “ga uit van een korting van minimaal 10% op OZ eerste geldstroom” “verwerven van OZ subsidies buiten de 1ste geldstroom in toekomst duidelijk moeilijker voor fundamenteel onderzoek dan voor toegepast onderzoek” “zeker geen verbetering te verwachten voor situatie van fundamenteel onderzoek” “NWO bijdragen zullen maximaal gelijk blijven, en waarschijnlijk meer richting toegepast onderzoek verschuiven” “ruimte voor onderzoeksfinanciering is misschien te vinden in Europese kaderprogramma’s etc”

3 Commissie Veerman “Bij onderzoek gaat het om keuzes maken en prioriteren, maar ook om de oriëntatie van het onderzoek, bijvoorbeeld fundamenteel, toegepast, gerichtheid op valorisatie of ontwerp georiënteerd.” (p. 47)

4 “losse” definitie van toegepast en fundamenteel onderzoek toegepast OZ georiënteerd op door overheid, subsidieverstrekkers etc als “maatschappelijk relevante onderwerpen” aangegeven vragen (bv. “onderwijs”; “veiligheid”) fundamenteel OZ door “nieuwsgierigheid” gedreven OZ naar basisprincipes van het functioneren van het bestudeerde systeem (groep, individu, etc) –“onderwijs”: hoe is kennis gerepresenteerd –“veiligheid”: hoe worden impulsen gecontroleerd

5 “standaard” antwoord op korting 1ste geldstroom OZ “inverdienen” via 2de en 3de geldstroom extern gefinancierde promotieplaatsen, nauwelijks meer promotieplaatsen uit 1ste geldstroom deel van salaris van vaste medewerkers uit 2de en 3de geldstroom financieren meer (onbetaalde) buitenpromovendi

6 Is dit scenario realistisch? voor fundamenteel onderzoek niet misschien haalbaar voor toegepast onderzoek

7 Alternatieven? `Open` lijst van optie`s Fundamenteel OZ stoppen en helemaal op toegepast OZ focusseren –„ Het Nijmeegs onderzoek heeft tot doel het vergroten van fundamentele kennis over het tot stand komen van menselijk gedrag door middel van empirisch onderzoek“ (leerstoelenplan FSW; Psy, KI, PWO, p.2) Omvang fundamenteel OZ reduceren –focus op een klein aantal onderwerpen / OZ- programma`s –maar: reorganistie? gevolgen voor OW?

8 Combinatie van fundamenteel en toegepast OZ in subsidieaanvragen fundamenteel OZ (gedeeltelijk) uit subsidiebronnen voor toegepast OZ financieren –probleem 1: vereist systematische samenwerking over de grenzen van OZ-programma`s –probleem 2: kansen van de aanvragen? –probleem 3: vereist flexibiliteit van de OZ-ers

9 de “fundamentele OZer”: “ik laat mijn OZ toch niet door op toepassing georiënteerde aspecten `verwateren`” de “toegepaste OZer”: “ik ben met mijn OZ toch al succesvol op de subsidiemarkt en maatschappelijk relevant, waarom zou ik dan een fundamentele OZer / een fundamenteel OZ programma erbij betrekken.”

10 Hebben wij binnen FSW een structuur die samenwerking van toegepast en fundamenteel OZ een maximale kans geeft? afsplitsing van voornamelijk fundamenteel georiënteerd OZI (NICI) van meer op toepassing georiënteerd OZI (Rutten Instituut) –pogingen van meer fundamenteel georiënteerde programma`s van Rutten-Instituut om bij NICI aan te sluiten. – oprichting van Donders Instituut

11 Binnen instituten: –scheiding tussen programma`s met sterk fundamenteel georiënteerd OZ en programma`s met een toepassingsgerichte oriëntatie –er bestaan ook programma`s met een `mix` De “grens” tussen toegepast versus fundamenteel onderzoek is gedeeltelijk in de structuur van FSW en in de interne structuur van de instituten opgenomen

12 Is de bestaande structuur desondanks bruikbaar voor meer samenwerking van toegepast en fundamenteel OZ? Indien ja: Hoe kunnen wij samenwerking binnen de bestaande structuur systematisch bevorderen? Indien nee: Wat moeten wij aan de structuur veranderen?

13

14


Download ppt "Heidag FSW 8.2.2011 Onderzoek H. Schriefers, DCC."

Verwante presentaties


Ads door Google