De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thuiswonende cliënten iPad met de agenda app DE pictoplanner

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thuiswonende cliënten iPad met de agenda app DE pictoplanner"— Transcript van de presentatie:

1 Proeftuin Zelfredzaamheid: pilot met de Pictoplanner bij Zorg Accent 1 mei- 26 aug 2014
Thuiswonende cliënten iPad met de agenda app DE pictoplanner Duur pilot 16 weken

2 Doelstelling pilot: verhogen zelfredzaamheid
1. Versterking van zelfredzaamheid met als doelen: meer grip op het eigen dagritme, overzicht over de week/dag betere medicijntrouw verbetering eigen regelcapaciteit (zelfregie), bediening apparaten zoals magnetron, koffiezetter, telefoon dagbesteding op de iPad: woordzoeker, braintrainer, films kijken, muziek luisteren, foto’s bekijken 2. iPad gebruik verbeteren: betere, makkelijkere communicatie met mantelzorger(s) & zorgmedewerkers via skype/facetime Meting v.d. zelfredzaamheid: Vilans zelfredzaamheidsmeter bij start & na afloop v.d. pilot.

3 Pilot tijdshorizon Kick-off bijeenkomst: uitleg gebruik Pictoplanner met mantelzorgers en zorgmedewerkers op 12 mei ; Huisbezoeken bij cliënten (met mantelzorgers en zorgmedewerkers erbij) om de Pictoplanner in te richten op maat (14 & 21 mei); Feedback aan Sander Soeteman n.a.v. de huisbezoeken; Mail/bel contact om gebruik Pictoplanner te stimuleren juni & juli; Evaluatie bijeenkomst gebruik van de Pictoplanner (26 aug) Follow-up voorstel pilot aan Erik

4 Agenda evaluatie bijeenkomst 26 aug
Hoe is het gebruik van de Pictoplanner ervaren door de cliënt, mantelzorger, zorgmedewerker? Op welke wijze heeft de Pictoplanner bijgedragen aan een verhoogde zelfredzaamheid? Op welke punten voldoet de Pictoplanner voor deze doelgroep (dementie/oudere) en op welke punten behoeft zij aanpassing? Op welke wijze is de Pictoplanner inzetbaar in het proces van zorgverlening? Tot welke verbeteringen leidt dat in het proces voor de cliënt, mantelzorger en zorgmedewerker? Advies voor vervolg traject Pictoplanner pilot.

5 Mevrouw Masselink heeft het white board nodig anders neemt ze verkeerde maaltijden

6 Whiteboard met etensplaatjes

7 Huisbezoek instructie door Soesja

8 Foto’s van de eigen medicijnendoos, TV, herkenning herkenning

9 Huisbezoeken 14 mei: Dhr. Hut, Mevr. Oude Engberink, Mevr. Masselink
21 mei: Dhr. Bruggeman,, Mevr. Bos, Joke Millenaar (de Plataan) Huisbezoek startte met een behoeftepeiling: op welke punten is verbetering van de zelfredzaamheid gewenst (W. Sanders). Daarna is de Pictoplanner zo ingericht dat zij ingezet kan worden om de zwakke punten van zelfredzaamheid te kunnen helpen verbeteren/ondersteunen(m.m.v. studenten Erna & Soesja) Start situatie: Cliënten gebruikten een whiteboard of A-4 met weekoverzicht en papieren agenda. Doel is om de Pictoplanner te gaan gebruiken naast of i.p.v. de oude materialen. Navraag of de oude materialen gebruikt zijn gebleven of dat de pictoplanner hen is gaan vervangen.

10 Client behoeften (voorbeeld 1)
Dhr. Bruggeman/Mevr. Bos agenda beheer (tijdsbesef) herinnering medicijn inname & medicijn meenemen naar dagbesteding dagbesteding op 2 verschillende locaties taxi herinnering ophalen krant & post uit brievenbus bediening magnetron & koffiezet apparaat, TV programma’s erin zetten telefoon bediening op foto erin zetten foto’s met fijne herinneringen op de iPad zetten (oude huis, etc.) activiteiten voor dagen dat geen dagbesteding: lingo, woordzoeker, braintrainer Skype met dochter (mantelzorger)

11 Client behoeften voorbeeld 2
Vervanging van White board met maaltijd foto’s naar foto’s in de Pictoplanner: de juiste maaltijd (ontbijt is zoet, lunch is hartig) op het juiste moment van de dag eten & de juiste maaltijd op de juiste dag eten; WK voetbal dag & tijdstip in de Pictoplanner zetten zodat als TV gids kan dienen (dhr. Hut); Thuiszorg medewerkers met naam & foto erin zetten zodat cliënt weet/voorbereid is wie er komt (oriëntatie);

12 Zelfredzaamheidmeter Vilans-heeft pictoplanner een positief effect op deze domeinen gehad?
7 domeinen: Score 1-5 (1 is erg weinig zelfredzaam & 5 is erg zelfredzaam) 1 Lichamelijk functioneren: hoe zelfstandig functioneert hij/zij? Hulpmiddelen (scootmobiel, stok, rollator)? 2 Zelfverzorging: hoe zelfstandig verzorgen & medicijn inname doen? 3 Psychosociaal functioneren: duidelijk in staat tot communiceren met zorg, mantelzorgers, buren? 4 Woon-vaardigheden: zelf kunnen koken/maaltijd opwarmen/koffie zetten? 5 Sociaal netwerk: zelf contacten kunnen onderhouden en afspraken maken? 6 Dagbesteding: zichzelf bezig kunnen houden of dagbesteding? 7.Participatie: doet hij/zij mee aan buurtkoffie of familie bijeenkomsten? 8. Zingeving: is er genoeg inspiratie/zingeving (lezen, kerk, tv)?

13 Zelfredzaamheid bij start van de pilot (Vilans zelfredzaamheidsmeter)
Masselink: 1.4, 2.3,3.4,4.2,5.2,6.4,7.2,8.3 Hut: 1.4, 2.4,3.4,4.2,5.2,6.3,7.3,8.2 Oude Engberink: 1.4, 2.2,3.2,4.2,5.1,6.4,7.1,8.4-gestopt- Bruggeman: 1.4,2.3,3.4,4.1,5.2,6.2,7.1,8.2 Bos: 1.2,2.2,3.5,4.2,5.3,6.3,7.4,8.3

14 Zelfredzaamheids verbetering per cliënt door gebruik pictoplanner
Dhr. Hut: Mevr. Oude Engberink: Mevr. Masselink: Dhr. Bruggeman: Mevr. Bos:

15 Gebruiks observaties door zorgmedewerker (mid juni)
Mw Masselink is helemaal enthousiast en heeft echt baat bij de Pictoplanner. Ze gebruikt de Ipad dagelijks. Wij hebben samen met mw nu ook alle verjaardagen e.d er in gezet. Mw begint steeds beter om te gaan met het gebruik van de Pictoplanner, vanuit deze vooruitgang zien we inderdaad dat haar zelfredzaamheid meer wordt gestimuleerd. Wij hebben nog niet heel veel nieuwe picto's toegevoegd, omdat mw een wat lager IQ heeft en daardoor veel tijd nodig heeft om deze nieuwe ontwikkeling zich eigen te maken. Als extra picto's zijn het naar bed gaan en het uit bed gaan erbij gekomen Hr Hut is ook enthousiast, hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij al bekend was met het gebruik van de Ipad voor het beeldbellen wat wij met hem doen. de Pictoplanner word meerdere keren dagelijks gebruikt. hr geeft aan dat hij elke keer het geluidje uit 'dat ding' hoort en dan wel gaat kijken. Bij hr is er als nieuwe activiteit  "Het WK"bij in gekomen, op de speeldagen van NE staat er nu een picto van zijn oranje t shirt, die hij van zijn zoon heeft gekregen. dit t shirt kan hij dan aan doen tijdens de wedstrijd. Als aanvulling heb ik op 'de geeltjes' de start van de wedstrijd en welke wedstrijd het is geschreven. Hr face timed (beeldbellen) dagelijks met ons. (thuiszorg)

16 Screenshots van ingerichte Pictoplanner’s doornemen
van Sander meegenomen door zorgmedewerkers/mantelzorgers

17 Grietje Bos

18 Johanna Masselink

19 Johanna Masselink

20 Johanna Masselink

21 Gebruiks analytics lijst Sander doornemen
Herkennen de zorgmedewerkers dit gebruik? Wat is er nog meer voor opmerkelijks aan de gebruiks analytics?

22 Pictoplanner gebruiks problemen bij 1e huisbezoek
Dagindeling nu in 3 delen: ochtend, middag, avond maar de cliënt heeft vaak 5-6 momenten per dag : opstaan, thuiszorg komst/taxi, dagbesteding start, medicijn inname momenten-kan dat aangepast worden? Teveel picto’s op 1 dag/op 1 dagdeel-hoe hier mee om te gaan? Picto of foto als keuze om bij een activiteit te kiezen niet duidelijk Ring die activiteit start aangeeft niet hard genoeg voor oudere slechthorende Button: terug klikken (van dag naar week etc.) is heel klein & reageert slecht op oude handen/men heeft niet genoeg spierkracht om touch beweging te maken

23 Gebruikers problemen oplossingen
Heeft Sander aanpassingen gedaan/kan hij die doen om problemen ervaren bij t 1e huisbezoek te verhelpen? Zijn er nog nieuwe gebruikers problemen tussen mei-aug die nog niet genoemd zijn? Ja maar dat zijn iPad instellingen ipv pictoplanner instellingen.

24 Samenvattend: pay-off pictoplanner gebruik
Voor de cliënt Voor de zorgmedewerkers Voor de mantelzorgers Wat is er nog niet gelukt? Hoe was er meer uit te halen geweest? Kan er nu nog iets gebeuren om meer gebruik/zelfredzaamheids verbetering te krijgen? Wat zien we graag als follow-up van deze pilot? Wat zouden de cliënten & mantelzorgers willen? Wat willen jullie, waarin vergemakkelijkt het jullie werk? Wat zijn randvoorwaarden bij de follow up v.d. pilot?

25 Conclusies evaluatie bijeenkomst
Resultaten pilot: Bij 3 van de 5 cliënten zelfredzaamheids effecten, waarbij dat bij 1 v.d. cliënten metname sociaal is (a.g.v. iPad gebruik); Zelfredzaamheids verbetering minder dan geambieerd: naast White board/papieren agenda gebruiken, nog niet in het dagelijkse systeem van de cliënt; Gebruikersgemak is tegen gevallen: deels doordat het 1e x iPad gebruik betrof bij 4 van de 5, deels door pictoplanner zelf (swipen/touchen bij oudere parkinson handen moeilijk); ICT vaardigheid zorgmedewerkers/mantelzorgers essentieel-door zomerperiode/wisseling zorgmedewerker Kamphuis was dit niet gegarandeerd; Advies-verbetering randvoorwaarden bij volgende pilot: Vereenvoudiging pictoplanner (geen afvink functies e.d.); Strengere selectie cliënten: vroege fase dementie (leerbaar) & iPad ervaring (cliënt al in beeldzorg); Pilot meer slaagkans als in combinatie met andere ICT projecten plaats vindt; ICT Zorg Accent beter faciliterend (apps vrij installeerbaar);

26 Verlenging pilot met 16 weken
Om meer zelfredzaamheid d.m.v. de pictoplanner te halen is besloten bij 4 van de cliënten (Masselink, Hut, Bos, Bruggeman) nog eens 16 weken de pictoplanner dagelijks te gebruiken. De instellingen van de iPad & de pictoplanner zullen vereenvoudigd worden door de zorgmedewerkers-Sander heeft het gister al direct even uitgelegd. Er zal geprobeerd worden oude agenda van papier/whiteboard te vervangen door de pictoplanner zodat de pictoplanner ook echt in het dagelijkse systeem van de cliënt zal komen. Er zal over ongeveer 8 weken een huisbezoek worden gebracht door Wendela om te zien hoe de pictoplanner dan wordt gebruikt en om zo nodig nog bij te kunnen sturen. Over 16 weken zullen we nogmaals evalueren en kijken of en welke verhoogde zelfredzaamheid er door de pictoplanner bereikt is.


Download ppt "Thuiswonende cliënten iPad met de agenda app DE pictoplanner"

Verwante presentaties


Ads door Google