De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

2 Agenda 3 Juni 19:30 Lef! Met je eigen groepje 3 Juni 19:30 Lef! Met je eigen groepje

3 Diensten 9:30voorganger: br. J. Blom preeklezen 16:00 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. De Heilige Doop is aangevraagd door Wouter en Annemieke Bondt voor hun dochter Sophia Maartje – roepnaam Annemé – de bediening zal in de middagdienst plaatsvinden. Met gezinsattestatie zijn vertrokken naar de Gereformeerde Kerk te ’s-Hertogenbosch, zr. en br. Janita en Mark Smits Diensten 9:30voorganger: br. J. Blom preeklezen 16:00 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. De Heilige Doop is aangevraagd door Wouter en Annemieke Bondt voor hun dochter Sophia Maartje – roepnaam Annemé – de bediening zal in de middagdienst plaatsvinden. Met gezinsattestatie zijn vertrokken naar de Gereformeerde Kerk te ’s-Hertogenbosch, zr. en br. Janita en Mark Smits Mededelingen kerkenraad

4 Diensten 9:30voorganger: br. J. Blom preeklezen 16:00 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is vandaag voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. De collecte aan de tafel ’s middags is voor de Diaconie. Diensten 9:30voorganger: br. J. Blom preeklezen 16:00 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is vandaag voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. De collecte aan de tafel ’s middags is voor de Diaconie. Mededelingen kerkenraad

5 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

6 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

7 175 C

8 ● Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

9 Gezang 28, NG 15: 1 - 3 1 Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan en nergens wordt meer kwaad gedaan, op alles staat Zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert.

10 2 Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij. Gezang 28, NG 15: 1 - 3

11 3 Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord. Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht. Gezang 28, NG 15: 1 - 3

12 Gezang28: ● Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

13 Gezang 156, NG79 Heer, ik kom tot U 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

14 Gezang28: Gezang156: ● Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

15 Gezang28: Gezang156: ● Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

16 4 Geloofd zij God, die naar mijn woorden, mijn smeken en mijn klagen hoorde. Hij is mijn schild en mijn betrouwen, een bolwerk voor wie op Hem bouwen! Nu juicht mijn hart, nu juicht mijn stem en met mijn loflied prijs ik Hem. Psalm 28: 4

17 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

18 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 ● Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

19 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 ● LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

20 LvdK 39: 4, 5, 6, 9 4 Daarna doet God de hoge hemel open en antwoordt op uw bidden en uw hopen. Hij giet zijn eigen Geest in overvloed op vlees en bloed. 5 Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden. De oude mannen dromen onomwonden. De jongelingen zien een vergezicht van vrede en licht.

21 LvdK 39: 4, 5, 6, 9 6 Ja ook op wie de vrijheid niet genieten, op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten. Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan in 's Heren naam. 9 En allen die naar 's Heren wegen vragen, die van zijn grote naam het zegel dragen, vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest van Woord en Geest.

22 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 ● Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

23 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 ● Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

24 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 ● Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

25 Gezang 102a, Gz26: 2, 5 2 Looft de Geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan. Zingt Hem psalmen altegader, roept zijn naam uit, bidt Hem aan. Hem die, gaav’ en gever tevens, uitzendt en gezonden wordt, God is, en wordt uitgestort. Looft, o volk, de Geest des levens, Hem die schept en wederschept, die g’ in ’t hart ontvangen hebt.

26 Gezang 102a, Gz26: 2, 5 5 Trooster, zalver, Gij zult komen op 't gebed, door U verwekt. Van uw regens, van uw stromen wordt eens d' aarde gans bedekt! Liefd' en ijver zullen blaken, waar reeds alles scheen verkwijnd, als de pinksterzon verschijnt. Noordenwind, o wil ontwaken. zuidenwind, doorwaai de hof. Heilge Geest, U zij de lof!

27 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 ● Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

28 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 ● Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

29 Psalm 119: 3 3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

30 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

31 Kinderclub - 15 mei 2012 Hemelvaart - Pinksteren Voorstelrondje Bidden Zingen Bijbel verhaal Knutselen

32 Uitspraken van de kinderen: Wat is Hemelvaart? Jezus gaat terug naar de hemel Jezus gaat terug naar de hemel Jezus maakt plaats in de hemel voor de mensen die sterven Jezus maakt plaats in de hemel voor de mensen die sterven Jezus zorgt ook voor de mensen op Jezus zorgt ook voor de mensen op aarde aarde

33 Uitspraken van de kinderen: Wat is Pinksteren? Denken we aan de komst van de Heilige Geest

34 Uitspraken van de kinderen: Wat doet de Heilige Geest? Hij werkt in je hart Hij werkt in je hart Vecht tegen de duivel Vecht tegen de duivel Zorgt dat je in God gaat geloven Zorgt dat je in God gaat geloven

35

36 Kinderclub - 15 mei 2012 Hemelvaart - Pinksteren Voorstelrondje Bidden Zingen Bijbel verhaal Knutselen

37 Uitspraken van de kinderen: Wat is Hemelvaart? Jezus gaat terug naar de hemel Jezus gaat terug naar de hemel Jezus maakt plaats in de hemel voor de mensen die sterven Jezus maakt plaats in de hemel voor de mensen die sterven Jezus zorgt ook voor de mensen op Jezus zorgt ook voor de mensen op aarde aarde

38 Uitspraken van de kinderen: Wat is Pinksteren? Denken we aan de komst van de Heilige Geest

39 Uitspraken van de kinderen: Wat doet de Heilige Geest? Hij werkt in je hart Hij werkt in je hart Vecht tegen de duivel Vecht tegen de duivel Zorgt dat je in God gaat geloven Zorgt dat je in God gaat geloven

40

41 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 ● Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

42 Gezang 103, Gz 27: 6, 9 6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn. 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

43 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 ● Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion

44 182 C

45 Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Stichting het Passion


Download ppt "Gezang28: Gezang156: Psalm28:4 Johannes5:37 - 39 LvdK39:4, 5, 6, 9 Numeri11:1 - 17, 24 - 30 Gezang102a:2, 5 Psalm119:3 Gezang103:6, 9 Gezang182C:Amen Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google