De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 januari 2015 Regionaal meldpunt uitbraken Aimée Tjon-A-Tsien, arts M&G / infectieziektebestrijding Sandra de Jong, arts M&G / infectieziektebestrijding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 januari 2015 Regionaal meldpunt uitbraken Aimée Tjon-A-Tsien, arts M&G / infectieziektebestrijding Sandra de Jong, arts M&G / infectieziektebestrijding."— Transcript van de presentatie:

1 29 januari 2015 Regionaal meldpunt uitbraken Aimée Tjon-A-Tsien, arts M&G / infectieziektebestrijding Sandra de Jong, arts M&G / infectieziektebestrijding Jeroen Merkx, arts M & G / Manager Behandeling

2 29 januari 2015 Regionaal meldpunt uitbraken Rol GGD en opstart meldpunt Aimée Tjon-A-Tsien, arts M&G / infectieziektebestrijding

3 29 januari 2015 (Potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … Geen Salaris respectievelijke werkgevers Geen Disclosure: belangen sprekers

4 29 januari 2015 Patiëntenstromen Verpleeghuis A Ziekenhuis B verzorgings huis Ziekenhuis A Instelling verstandelijk gehandicapten thuiszorg Verpleeghuis B Verpleeghuis B Revalidatie centrum Revalidatie centrum Samenwerking professionals zorginstellingen, 1 e lijn en GGD belangrijk!

5 29 januari 2015 Aanleiding en context  Hoge infectiedruk in Rijnmond regio;  veel instellingen  grote uitbraken (MRSA, Klebsiella, Noro, scabiës, VRE, Clostridium..)  Regionale behoefte om kennis, informatie en best practises te delen, ook in VVT instellingen

6 29 januari 2015 Wat staat er in de wet? 1) Wet publieke gezondheid (Wpg, artikel 26) Het hoofd van een instelling waar voor infectieziekten kwetsbare populaties verblijven …, stelt de GGD van de gemeente op de hoogte van een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of verzorgend personeel. 2) Kwaliteitswet Zorginstellingen: o.a. ziekenhuizen, verpleeghuizen dienen zelf over expertise te beschikken op het gebied van infectiepreventie en, ook op het gebied van BRMO, snel zelf problemen te herkennen en maatregelen te treffen.

7 29 januari 2015  Vroegtijdige signalering en alert maken  Meldingen overzicht naar instellingen  Netwerk infectiepreventie in kaart brengen en verbinden - regionaal: instellingen - landelijk: LCI Platform BRMO  Vangnet/vraagbaakfunctie voor individuele patiënt/1 drager BRMO  Implementatie richtlijnen stimuleren (vb. noro dvd)  Wederzijdse kennisvermeerdering  Awareness creëren/verhogen over IZ/ BRMO: groepsvoorlichting  Scholing/ voorlichting aan professionals  Onderzoek Taken GGD tussen uitbraken (“koude fase”)

8 29 januari 2015 Taken GGD tijdens uitbraak (warme fase): afhankelijk van vragen van melder én soort instelling GGD heeft voor risico-inschatting VPH nodig:  ernst, onrust, impact maatregelen  melden aanvang en afloop uitbraak (art 26) GGD adviseert zo nodig (telefonisch/ op locatie) over:  Inhoud: toepassen hygiënerichtlijnen/ protocollen en over trends  Diagnostiek: wel/geen, uitvoering, coördinatie, typering  Risico inschatting: voor ketenpartners, algemeen publiek, andere partijen  Risico communicatie: ondersteunen / uitvoering naar gemeente bestuur/burgemeester

9 29 januari 2015 Doel meldingsplicht verpleeghuizen: Beperken transmissie van bewoners, medewerkers en bezoekers naar de gemeenschap en andere instellingen. Risico-inschatting door GGD op onrust en verspreiding IZ naar gemeenschap o.b.v. ernst ziekte, complicaties, snelheid/soort verspreiding, impact maatregelen. 29 januari 2015

10 Probleem en mogelijke oplossing  Regionaal overzicht ontbreekt Instellingen zijn niet in staat om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen.  Project ‘Regionaal meldpunt uitbraken’ > webapplicatie voor ZH en VVT gestart en ontwikkeld met aantal voorlopers in regio RR en DHJ ZHZ, diverse disciplines betrokken.

11 29 januari 2015 Steunende factoren voor regionaal meldpunt uitbraken: waarom regionaal (GGD) initiatief? Interviews: GGD als neutrale verbindende organisatie Behoeftepeiling SO in 2012 via Verenso ZHZ Wens St. Rijnmondse z’huizen SRZ en brancheorganisatie VVT ConForte => patiëntveiligheid, samenwerking en overzicht in de regio. GGD RR en DGJ ZHZ versterken het netwerk met VVT Naast GGD input ook externe financiering van RIVM, SRZ en Conforte (overleg loopt)

12 29 januari 2015 Inventarisatie project meldpunt (2014) 1.melden van uitbraken (aan elkaar, GGD, SO-ZI/AMR)  mbv een digitaal platform; ondersteunen door forum voor delen van informatie/documenten/protocollen 2. Opbouwen netwerk & communicatie & vertrouwen 3. Deskundigheidbevordering professionals en verbetering patiëntenvoorlichting 4. Toekomst: verbetering individuele patiënten overdracht

13 Careyn en meldpunt infectieziekten? Jmx 20150129 Jeroen Merkx, arts M & G Manager Behandeling

14 14 Huidige situatie Uitbraak O ja, ook nog even melden bij de GGD.

15 15 Mailtje naar GGD Van: Merkx, Jeroen Verzonden: dinsdag 23 december 2014 18:38 Aan: '_GGD_mb Sectie Infectieziekten' Onderwerp: uitbraak diarree en braken L.s., 21-12-2014 Ons Verpleeghuis, Ons Dorp, afdeling de Brink, PG (24 bewoners), 3 bewoners diarree en braken. Afdeling gesloten; protocol in werking gezet.

16 16 Mailtje naar GGD 2 Van: Merkx, Jeroen Verzonden: dinsdag 31 december 2014 13:58 Aan: '_GGD_mb Sectie Infectieziekten' Onderwerp: uitbraak diarree en braken L.s., Nav onderstaande melding: 9 van de 19 bewoners zijn ziek geweest, allen aan dezelfde zijde van de afdeling. 1 personeelslid (het eerste ziektegeval) werkte ook aan die zijde; is ook het enige zieke personeelslid geweest. Laatste ziekteverschijnselen 28-12-2014.

17 17 Eigen administratie INVENTARISATIE LIJST UITBRAAK INFECTIEZIEKTEN Careyn Zuid West aangedanemaatregelenkweek melding bijzonderheden uitbraak vanbegindatumeinddatumbewoners personeel ggd afdeling Thuiszorg team Nieuwlandvermoeden van scabies31-1-20146-3-20141 er is ene vermoeden. Patient wordt behandeld door huisarts. Diagnose niet microscopische bevestig gemeld bij GGD en maatregeeln besproken Voorlopige beschouwen als ene geisoleerd geval. Medewerkers wel beschermend handschoenen en schort laten dragen. Kleding en textiel bewoner ;.reiningen volgens protocol. Alertheid bij medewerkers op symptomen. Conatct persoon Anja Habecot'e 06 51068957. 14-2 meneer is bij dermatoloog geweest twijfelt aan scabies, vooraslnog maatregeeln handhaven 6-3 dermatoloog: geen scabies. wv handhaaft nog wel de handschoenen Piet heyndiarree braken10-2-201416-2-2014247 protocol gemeld bij GGD dd 13-2 CPQVerdenking MRSA25-feb6-3-2014 6-3-2014 allen negatief > 24 uur in ZH Spanje; screening MRSA en BRMO. Hygiene maatregelen volgens protocol tot uitslag kweken. thuiszorgteam spijkenisseVerdenking MRSA7-3-2014 Beste Jorien, Nav ons telefonisch gesprek bevestig ik dit even. Jullie krijgen een client in zorg die na een valpartij tweemaal in een ziekenhuis is geweest poliklinisch. Client is niet geopereerd heeft op dit moment geen huidlesies of furunkels. Omdat de client korter dan 24 uur in ziekenhuis is geweest hoeven er geen maatregelen genomen et worden. (Wip protocol dd mei 2011: www.wip.nl/richtlijnen). Bedankt voor de vraag. Met vriendelijke groet, Dierenriemdiarree braken21-3-20146-4-201436153protocolneen gemeld ggd 28-3-2014 hele dierenriem als besmet gebied verklaard. Rene de Ruiter gevraagd eea beter te inventariseren. Twee huisjes zijn niet besmet geraakt zie mail rene dd 4-4-2014 Laatste neiuwe patient 2-4 Marckenburgdiarree braken31-3-20149-4-201495132protocolja Noro gemeld 7-4 zie staatje van tamara plantage cpqdiarree braken5-4-201414-4-20142433protocolneen gemeld 7-4 planatge NNdiarree braken8-4-201411-4-20142420protocolneen Zes RozenMRSA14-4-2014 1 protocolja zie mail wisseling met Kittye een personeelslid ook bsmet. Zie mail dd 28-4-2014 van kitty Vanuit het ziekenhuis meegekregen: Handschoenen Schorten met lange mouwen Chirurgische mond-neus kapjes. Mw. Deelt het toilet met een andere dame. Dit toilet reinigen Als mw. Naar het toilet is gegaan. Verder protocol MRSA van KMS gehaald en hier wordt naar gehandeld qua verzorging van mw. Verder hoefde we geen maatregelen te nemen. Stuifakkers Duinpandiarree braken21-4-201427-4-20143674protocolneen gemeld dd 28-4-2014 zie turflijstje Marieke NN Plantagediarree2-7-201411-7-201424102protcol gemeld 2-7-2014 zie truflijstje Jacquelien Delft/westlandscabies? uitbraakteam ggd den haag Marolein van Bommel dd 7-8-2014 Hoi Jeroen, Excuses voor de late reactie. Nog even vanaf het begin en de laatste stand van zaken: betreffende medewerkster is naar de huisarts geweest met klachten over ‘kriebelende beestjes’, huisarts twijfelde of het scabiës was of niet maar heeft de medewerkster voor de zekerheid antibiotica gegeven. (door het geven van antibiotica kan de dermatoloog vervolgens geen diagnose meer stellen zei de GGD ) Huisarts heeft contact opgenomen met de GGD. GGD heeft toen aangegeven dat ze er van uit moesten gaan dat het wel scabiës was omdat de diagnose niet meer gesteld kon worden. In overleg met TM hebben wij brieven gestuurd aan alle klanten waar de medewerkster de afgelopen weken zorg heeft verleend, zorg langer van 15 minuten. Dit waren rond de 25 klanten. Van deze groep klanten hebben er 10 gereageerd richting huisarts/ GGD. GGD is afgelopen week begonnen met een actieve bel-actie (wij hebben toen wel klantgegevens overhandigd) om de andere cliënten zich te laten melden. Team is op de hoogte en directe familieleden van de medewerkster zijn ook behandeld, collega medewerkers hoeven niet behandeld te worden. Ik zie de TM vanmiddag, ik zal vragen of er nog nieuwe feiten zijn. Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Groet, Marjolein Hoi Jeroen, Excuses voor de late reactie. Nog even vanaf het begin en de laatste stand van zaken: betreffende medewerkster is naar de huisarts geweest met klachten over ‘kriebelende beestjes’, huisarts twijfelde of het scabiës was of niet maar heeft de medewerkster voor de zekerheid antibiotica gegeven. (door het geven van antibiotica kan de dermatoloog vervolgens geen diagnose meer stellen zei de GGD ) Huisarts heeft contact opgenomen met de GGD. GGD heeft toen aangegeven dat ze er van uit moesten gaan dat het wel scabiës was omdat de diagnose niet meer gesteld kon worden. In overleg met TM hebben wij brieven gestuurd aan alle klanten waar de medewerkster de afgelopen weken zorg heeft verleend, zorg langer van 15 minuten. Dit waren rond de 25 klanten. Van deze groep klanten hebben er 10 gereageerd richting huisarts/ GGD. GGD is afgelopen week begonnen met een actieve bel-actie (wij hebben toen wel klantgegevens overhandigd) om de andere cliënten zich te laten melden. Team is op de hoogte en directe familieleden van de medewerkster zijn ook behandeld, collega medewerkers hoeven niet behandeld te worden. Ik zie de TM vanmiddag, ik zal vragen of er nog nieuwe feiten zijn. Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Groet, Marjolein Delft PootstraatKinkhoest14-8-2014 Mail Petra Mathijssen dd 12-8-2014 In team Pootstraat Delft heb ik een medewerker die verdacht wordt van kinkhoest ( zij is maandag geprikt en krijgt vrijdag as de uitslag; haar echtgenoot is gediagnostiseerd met kinkhoest); naar aanleiding hiervan heb ik, omdat op de arbo unit mij verder kon helpen ( op vakantie), contact gehad met de GGD.Kinkhoest is besmettelijk en de besmettingstijd is de eerste 4 weken na het uitbreken van de specifieke hoest. Volgens medewerker is zij nu 2 weken aan het hoesten. Maatregel; tot uitslag lab niet naar klanten. Wanneer wel kinkhoest; dan nog 1 week niet naar klanten ivm besmettingsgevaar. Wanneer geen kinkhoest; kan ze weer gewoon naar klanten. Omdat ze al 2 weken gewerkt heeft met mogelijk kinkhoest houden we de klanten goed in de gaten. Jmx: 14-8-2014 akkoord gegeven rozenhoekBMRO esbl29-8-2014 contactisolatie Bewoonster op afdeling 1 van de Rozenhoek heeft een Resistente patroon ESBL – vormende E. Coli’s. Contact isolatie is per order specialist. Mevr. is van de verzorgingshuiszorg over gestapt naar de verpleeghuiszorg.ouderengeneeskunde gestart. thuiszorg DWOmrsa medewerker22-9-2014 protocol inwerking gezetja ja contact met GGD door marjolein van Bommel Mogelijk hebben wij een medewerker met MRSA in Delft. Mw is getest, huisarts zegt dat het een niet besmettelijke vorm is van MRSA. Ik volg nu het protocol MRSA richtlijn intra-en extramurale zorg (van careyn Utrecht Stad) Ik neem sowieso contact op met de GGD en ik hou je op de hoogte. Heb jij voor mij nog aanvullingen daar waar het gaat om een niet besmettelijke vorm? (voordat ik alles in gang ga zetten) Wat hebben we inmiddels gedaan: mail frans de haas dd 22-9-2014 1) Betreffende medewerker staat op non-actief 2) Jeroen Merkx is ingeschakeld. 3) GGD is ingelicht (Marijke Cooten GGD-infectieziekten (070-3537240). 4) Collega’s die de wond van deze medewerker hebben behandeld, hebben beiden met handschoenen gewerkt en zijn inmiddels getest op MSRA (uitslag wordt donderdag verwacht). 5) Betreffende medewerker is vandaag door huisarts uitgebreid getest op MSRA (wang-, neus en rectumslijmvlies) (uitslag wordt donderdag verwacht). 6) Afhankelijk van de uitslag worden medewerkers geïnformeerd en getest. 7) Afhankelijk van de uitslag worden klanten geïnformeerd. 8) Mochten medewerkers besmet zijn, wordt Arbo arts ingeschakeld. Hij bepaald beleid of, en wanneer medewerker mogen werken. frans haas dd 24-10-2014 Hi Jeroen, Medewerker loopt nog steeds bij de huisarts. pas weer gaan werken als de verschillende testjes, 3x negatief wordt ‘gescoord’. Alleen bij de betreffende medewerker MRSA gevonden. andere medewerkers waren negatief. Stuifakkers Duinpankinkhoest medewerker22-9-2014 Maria heeft vorige week aangegeven dat ze kinkhoest heeft doorgemaakt, ze wist dit niet eerder dus heeft gewoon gewerkt. Ik heb overleg gehad met de ziekenhuishygiënist waar wij als Cipcommissie mee samen werken (commissie infectiepreventie). Het heeft geen zin meer als Maria nu nog thuisblijft> ze heeft een adequate behandeling en het besmettingsgevaar is nu geweken. Wat we wel moeten doen is nog gedurende 3 weken in de gaten houden of er collega’s,vrijwilligers, bewoners, mantelzorgers klachten hebben of krijgen die hierop zouden kunnen duiden> dan kan gericht onderzoek plaatsvinden. We hoeven dus niets te doen, dan observeren, verder geen acties en paniek. Jeroen, wat zou je adviseren mbt familie; nog informeren middels een brief? Advies JMx: Niet geheimzinnig doen maar geen brief naar alle bewoners Plantage A.Sdiarree braken19-10-201428-10-201424110protocol ja zie mail jac evers dd 22-10, besproken in CIP commissie november. Vraag is of dit wel NORO geweest is Plantage WFHdiarree braken19-11-201426-11-20142498protocol ja Plantage cqdiarrhee braken26-11-201428-11-2014247 protocol nee twijfel of dit noro is geweest? Vandaar dat de afdeling in overleg met ziekenhuishygienist weer is opengesteld Grootenhoek heemskerkdiarrhee braken27-11-21048-12-201424111protocol ja Torenhoevediarrhee braken4-12-20149-12-20142473 +2protocol ja 3 personeelsleden en 2 echtgenoten; van de vier afdelingen zijn er drie besmet en een niet. Rozenhoek begane gronddiarrhee4-12-20149-12-2014103 protocol ja gelet op de bepertke omvang en geen zieke personeelsleden geen waarschijnlijk geen Noro. Drie bewoners zijn bekend met darmproblematiek. Geen braken Grootenhoek de ruyterdiarree en braken24-12-201430-12-20141991protocol ja een personeelslid was de eerste die ziek werd. Alle patienen bevonden zich aan een zijde van de afdeling waar het betreffende personeelslid werkte.

18 18 Eigen administratie Ons Verpleegh uis, De Brink diarree en braken 24- 12- 2014 30- 12- 20141991 protoc ol ja een personeelslid was de eerste die ziek werd. Alle patienten bevonden zich aan een zijde van de afdeling waar het betreffende personeelslid werkte.

19 19 Verwachtingen MORGEN (DING) 1.Makkelijke tool om melding te volgen 2.Tool om eigen administratie te structureren 3.Inzicht in wat er in de omgeving gaande is (andere zorginstellingen maar ook ziekenhuizen) 4.Epidemiologische terugkoppeling OVERMORGEN (MENSEN) 1.Afstemming over te nemen maatregelen 2.Standaardiseren van de aanpak/ protocollen/maatregelen 3.Beter overdracht tussen instellingen (overdracht keten sluitend maken inclusief vervoerder!)

20 Verwachtingen In de toekomst: Een intelligent ding dat interactief ondersteunt bij het beheersen van de uitbraak. 20

21 29 januari 2015 Regionaal meldpunt uitbraken Sandra de Jong, arts M&G, infectieziektebestrijding Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (voorheen GGD ZHZ)

22 29 januari 2015 ZHZ regio Kleine regio, snel regio-overschrijdend Uitbraken Samenwerkingen ZH, VVT in ZHZ verwijzen naar regio Rijnmond ZH en VVT Deskundigen infectiepreventie al informeel email contact in Zuid-holland Minder instellingen, maar vooral veel kleine koepels of losse huizen

23 29 januari 2015 Opbouw meldpunt Anoniem (geen individuele patiëntengegevens) Beveiligde omgeving Vaste personen met inlog toegang (1-2 per locatie) Convenant met meldings- en privacy afspraken Inhoud: Vaste vragenlijst (met dropdown keuzelijsten) Mogelijkheid voor direct doormelden aan SO-ZI/AMR via uitklaplijst extra vragen Melding naar GGD, extra deel rechtstreeks naar RIVM, eigen kopie Herinneringsmail om uitbraak voortgang aan te vullen

24 29 januari 2015 Voordeel Meldpunt GGD en VVT GGD rol van monitoren, signalering en waarschuwen periodiek trends analyseren en zn signalen terugkoppelen ook anonieme signalen uit Rijnmond worden meegenomen eigen alertheid en prepardness verbeteren Netwerk/contacten met regio instellingen versterken Samen sterker wederzijdse kennisoverdracht vergroten Best-practices delen Contactpersonen per locatie komen in beeld (voor iedereen)

25 29 januari 2015 Output meldpunt voor VVT Voldaan aan Wpg art. 26 melding GGD Voldaan aan melding SO-ZI/AMR van RIVM (geen dubbelmelding nodig) Rapportage van eigen registratie voor eigen gebruik Zelf in eigen regio zien waar welke infectieziekten spelen – realtime, niet afhankelijk van GGD Zelf ook overzicht krijgen van eigen oude meldingen in tijd om sluimerende uitbraak van bv BRMO/clostridium op te sporen.

26 29 januari 2015 Voortgang project meldpunt Programma van eisen uitwerken in klankbordgroep Wat melden Welke vragen van belang Items in dropdownlijsten Nuttige zoekfuncties bepalen Afstemming voor melden aan SO-ZI/AMR met RIVM loopt Juridisch verantwoording: Privacy en data beheer Software ontwikkeling Implementatie in pilot instellingen uit Rijnmond en ZHZ

27 29 januari 2015 Voorbeeld dashboardscherm

28 29 januari 2015 Take home messages 1: BRMO zijn ook een bedreiging voor de publieke gezondheid, dus een taak voor de GGD RR en DGJ ZHZ. Door het digitale beveiligde regionaal meldpunt uitbraken kun je dreigingen en uitbraken aan elkaar melden, en aan de GGD en het SO-ZI/AMR.

29 29 januari 2015 Take home messages 2 Het meldpunt wordt omgeven door activiteiten zoals het opbouwen van een netwerk en vertrouwen, convenanten, deskundigheidsbevordering professionals, verbetering patiëntenvoorlichting en op termijn ook de individuele patiënten overdracht

30 Paneldiscussie o.l.v. Winfred Schop ‘Samen krachtig tegen BRMO’

31 Stelling 1 Verpleeghuisbewoners moeten op BRMO/MRSA worden gescreend voorafgaand aan opname in een ziekenhuis.

32 Stelling 2 Een verpleeghuis leent zich niet voor contactonderzoek bij een onverwacht aangetroffen BRMO bij een cliënt, zoals de WIP-richtlijn adviseert.

33 Stelling 3 1 bewoner met een BRMO in een verpleeghuis moet worden gemeld aan de GGD.

34 Stelling 4 Isolatiemaatregelen achterwege laten in een verpleeghuis bespaart veel tijd, leed en geld. De maatregelen zijn tóch niet evidence based.

35 Stelling 5 BRMO dragers moeten op één afdeling worden opgenomen i.p.v. verspreid over alle afdelingen.

36 29 januari 2015 Dank voor uw aandacht


Download ppt "29 januari 2015 Regionaal meldpunt uitbraken Aimée Tjon-A-Tsien, arts M&G / infectieziektebestrijding Sandra de Jong, arts M&G / infectieziektebestrijding."

Verwante presentaties


Ads door Google