De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal meldpunt uitbraken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal meldpunt uitbraken"— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal meldpunt uitbraken
INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 2.0 Regionaal meldpunt uitbraken Aimée Tjon-A-Tsien, arts M&G / infectieziektebestrijding Sandra de Jong, Jeroen Merkx, arts M & G / Manager Behandeling 29 januari 2015

2 Regionaal meldpunt uitbraken Rol GGD en opstart meldpunt
INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 2.0 Regionaal meldpunt uitbraken Rol GGD en opstart meldpunt Aimée Tjon-A-Tsien, arts M&G / infectieziektebestrijding 29 januari 2015

3 Disclosure: belangen sprekers
(Potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … Salaris respectievelijke werkgevers 29 januari 2015 29 januari 2015 3

4 Instelling verstandelijk gehandicapten
Patiëntenstromen Verpleeghuis A Ziekenhuis B verzorgingshuis Ziekenhuis A Instelling verstandelijk gehandicapten thuiszorg Verpleeghuis B Revalidatie centrum Patienten stromen verlopen snel en zijn complex Samenwerking professionals zorginstellingen, 1e lijn en GGD belangrijk! 29 januari 2015 29 januari 2015 4

5 Aanleiding en context Hoge infectiedruk in Rijnmond regio;
veel instellingen grote uitbraken (MRSA, Klebsiella, Noro, scabiës, VRE, Clostridium..) Regionale behoefte om kennis, informatie en best practises te delen, ook in VVT instellingen Noro en Scabies toegevoegd, anders zijn het bijna geen infecties, maar bijna alleen dragerschap BRMO in ziekenhuizen, er zijn veel instellingen, met veel onderlinge uitwisseling ook met de regio Dordrecht 29 januari 2015 29 januari 2015

6 Wat staat er in de wet? 1) Wet publieke gezondheid (Wpg, artikel 26)
Het hoofd van een instelling waar voor infectieziekten kwetsbare populaties verblijven …, stelt de GGD van de gemeente op de hoogte van een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of verzorgend personeel. 2) Kwaliteitswet Zorginstellingen: o.a. ziekenhuizen, verpleeghuizen dienen zelf over expertise te beschikken op het gebied van infectiepreventie en, ook op het gebied van BRMO, snel zelf problemen te herkennen en maatregelen te treffen. Het hoofd van een instelling waar voor infectieziekten kwetsbare populaties verblijven of samenkomen voor een of meer dagdelen per etmaal, stelt de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeente waarin de instelling gelegen is, op de hoogte van het optreden van een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard in de desbetreffende populatie of bij het begeleidend of verzorgend personeel. 29 januari 2015 29 januari 2015 6

7 Taken GGD tussen uitbraken (“koude fase”)
Vroegtijdige signalering en alert maken Meldingen overzicht naar instellingen Netwerk infectiepreventie in kaart brengen en verbinden - regionaal: instellingen - landelijk: LCI Platform BRMO Vangnet/vraagbaakfunctie voor individuele patiënt/1 drager BRMO Implementatie richtlijnen stimuleren (vb. noro dvd) Wederzijdse kennisvermeerdering Awareness creëren/verhogen over IZ/ BRMO: groepsvoorlichting Scholing/ voorlichting aan professionals Onderzoek 29 januari 2015 29 januari 2015 7

8 GGD heeft voor risico-inschatting VPH nodig:
Taken GGD tijdens uitbraak (warme fase): afhankelijk van vragen van melder én soort instelling GGD heeft voor risico-inschatting VPH nodig: ernst, onrust, impact maatregelen melden aanvang en afloop uitbraak (art 26) GGD adviseert zo nodig (telefonisch/ op locatie) over: Inhoud: toepassen hygiënerichtlijnen/ protocollen en over trends Diagnostiek: wel/geen, uitvoering, coördinatie, typering Risico inschatting: voor ketenpartners, algemeen publiek, andere partijen Risico communicatie: ondersteunen / uitvoering naar gemeente bestuur/burgemeester 29 januari 2015 29 januari 2015 29 januari 2015

9 Doel meldingsplicht verpleeghuizen:
Beperken transmissie van bewoners, medewerkers en bezoekers naar de gemeenschap en andere instellingen. Risico-inschatting door GGD op onrust en verspreiding IZ naar gemeenschap o.b.v. ernst ziekte, complicaties, snelheid/soort verspreiding, impact maatregelen. 29 januari 2015 29 januari 2015

10 Probleem en mogelijke oplossing
Regionaal overzicht ontbreekt Instellingen zijn niet in staat om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen. Project ‘Regionaal meldpunt uitbraken’ > webapplicatie voor ZH en VVT gestart en ontwikkeld met aantal voorlopers in regio RR en DHJ ZHZ, diverse disciplines betrokken. 29 januari 2015 29 januari 2015

11 Interviews: GGD als neutrale verbindende organisatie
Steunende factoren voor regionaal meldpunt uitbraken: waarom regionaal (GGD) initiatief? Interviews: GGD als neutrale verbindende organisatie Behoeftepeiling SO in 2012 via Verenso ZHZ Wens St. Rijnmondse z’huizen SRZ en brancheorganisatie VVT ConForte => patiëntveiligheid, samenwerking en overzicht in de regio. GGD RR en DGJ ZHZ versterken het netwerk met VVT Naast GGD input ook externe financiering van RIVM, SRZ en Conforte (overleg loopt) Zie dat hier mijn eerdere opmerkingen nog niet zijn meegenomen, de termen lijken mij erg GGD gericht, ik zou het iets algemener zetten 29 januari 2015 29 januari 2015

12 Inventarisatie project meldpunt (2014)
melden van uitbraken (aan elkaar, GGD, SO-ZI/AMR) mbv een digitaal platform; ondersteunen door forum voor delen van informatie/documenten/protocollen 2. Opbouwen netwerk & communicatie & vertrouwen 3. Deskundigheidbevordering professionals en verbetering patiëntenvoorlichting 4. Toekomst: verbetering individuele patiënten overdracht MMB, DIP, SO, management in 2014 29 januari 2015

13 Careyn en meldpunt infectieziekten?
Voorstellen Careyn - Grote organisatie met drie regio’s - Heeft te maken met meerdere GGD-en - Zuid Hollandse Eilanden had voorheen nauw contact met GGD Zuid-Hollandse Eilanden - In Zuid West: Drie grote verpleeghuislocaties en een centrum voor geriatrische revalidatiezorg, en daarnaast vele kleinschalige woonvoorzieiningen Professional Jeroen Merkx, arts M & G Manager Behandeling Jmx 13

14 O ja, ook nog even melden bij de GGD.
Huidige situatie Uitbraak O ja, ook nog even melden bij de GGD. Regionale commissie infectie preventie Vertegenwoordigers van alle grote locaties Dip-per uit Maasstad is toegevoegd Drie protocollen voor uitbraak: Mrsa, diarree en braken en influenza Bij uitbraak treedt protocol in werking. Zelden formeren we een uitbraakteam En tot slot O ja 14 14

15 Mailtje naar GGD Van: Merkx, Jeroen Verzonden: dinsdag 23 december :38 Aan: '_GGD_mb Sectie Infectieziekten' Onderwerp: uitbraak diarree en braken L.s., Ons Verpleeghuis, Ons Dorp, afdeling de Brink, PG (24 bewoners), 3 bewoners diarree en braken. Afdeling gesloten; protocol in werking gezet. Een mailtje met wat gegevens. In begin kreeg je dan nog het aanbod of ondersteuning nodig is, maar naarmate men je kent en weet dat de instelling eigen protocollen heeft hoor je niets meer, 15 15

16 Mailtje naar GGD 2 Van: Merkx, Jeroen Verzonden: dinsdag 31 december :58 Aan: '_GGD_mb Sectie Infectieziekten' Onderwerp: uitbraak diarree en braken L.s., Nav onderstaande melding: 9 van de 19 bewoners zijn ziek geweest, allen aan dezelfde zijde van de afdeling. 1 personeelslid (het eerste ziektegeval) werkte ook aan die zijde; is ook het enige zieke personeelslid geweest. Laatste ziekteverschijnselen 16

17 INVENTARISATIE LIJST UITBRAAK INFECTIEZIEKTEN
Eigen administratie INVENTARISATIE LIJST UITBRAAK INFECTIEZIEKTEN Careyn Zuid West aangedane maatregelen kweek melding bijzonderheden uitbraak van begindatum einddatum bewoners personeel ggd afdeling Thuiszorg team Nieuwland vermoeden van scabies 1 er is ene vermoeden. Patient wordt behandeld door huisarts. Diagnose niet microscopische bevestig gemeld bij GGD en maatregeeln besproken Voorlopige beschouwen als ene geisoleerd geval. Medewerkers wel beschermend handschoenen en schort laten dragen. Kleding en textiel bewoner ;.reiningen volgens protocol. Alertheid bij medewerkers op symptomen. Conatct persoon Anja Habecot'e meneer is bij dermatoloog geweest twijfelt aan scabies, vooraslnog maatregeeln handhaven 6-3 dermatoloog: geen scabies. wv handhaaft nog wel de handschoenen Piet heyn diarree braken 24 7 protocol gemeld bij GGD dd 13-2 CPQ Verdenking MRSA 25-feb allen negatief > 24 uur in ZH Spanje; screening MRSA en BRMO. Hygiene maatregelen volgens protocol tot uitslag kweken. thuiszorgteam spijkenisse Beste Jorien, Nav ons telefonisch gesprek bevestig ik dit even. Jullie krijgen een client in zorg die na een valpartij tweemaal in een ziekenhuis is geweest poliklinisch. Client is niet geopereerd heeft op dit moment geen huidlesies of furunkels. Omdat de client korter dan 24 uur in ziekenhuis is geweest hoeven er geen maatregelen genomen et worden. (Wip protocol dd mei 2011: Bedankt voor de vraag. Met vriendelijke groet, Dierenriem 36 15 3 neen gemeld ggd hele dierenriem als besmet gebied verklaard. Rene de Ruiter gevraagd eea beter te inventariseren. Twee huisjes zijn niet besmet geraakt zie mail rene dd Laatste neiuwe patient 2-4 Marckenburg 95 13 2 ja Noro gemeld 7-4 zie staatje van tamara plantage cpq planatge NN Zes Rozen MRSA ja zie mail wisseling met Kittye een personeelslid ook bsmet. Zie mail dd van kitty Vanuit het ziekenhuis meegekregen: Handschoenen Schorten met lange mouwen Chirurgische mond-neus kapjes. Mw. Deelt het toilet met een andere dame. Dit toilet reinigen Als mw. Naar het toilet is gegaan. Verder protocol MRSA van KMS gehaald en hier wordt naar gehandeld qua verzorging van mw. Verder hoefde we geen maatregelen te nemen. Stuifakkers Duinpan 4 gemeld dd zie turflijstje Marieke NN Plantage diarree 10 protcol gemeld zie truflijstje Jacquelien Delft/westland scabies? uitbraakteam ggd den haag Marolein van Bommel dd Hoi Jeroen, Excuses voor de late reactie. Nog even vanaf het begin en de laatste stand van zaken: betreffende medewerkster is naar de huisarts geweest met klachten over ‘kriebelende beestjes’, huisarts twijfelde of het scabiës was of niet maar heeft de medewerkster voor de zekerheid antibiotica gegeven. (door het geven van antibiotica kan de dermatoloog vervolgens geen diagnose meer stellen zei de GGD ) Huisarts heeft contact opgenomen met de GGD. GGD heeft toen aangegeven dat ze er van uit moesten gaan dat het wel scabiës was omdat de diagnose niet meer gesteld kon worden. In overleg met TM hebben wij brieven gestuurd aan alle klanten waar de medewerkster de afgelopen weken zorg heeft verleend, zorg langer van 15 minuten. Dit waren rond de 25 klanten. Van deze groep klanten hebben er 10 gereageerd richting huisarts/ GGD. GGD is afgelopen week begonnen met een actieve bel-actie (wij hebben toen wel klantgegevens overhandigd) om de andere cliënten zich te laten melden. Team is op de hoogte en directe familieleden van de medewerkster zijn ook behandeld, collega medewerkers hoeven niet behandeld te worden. Ik zie de TM vanmiddag, ik zal vragen of er nog nieuwe feiten zijn. Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Groet, Marjolein Hoi Jeroen, Excuses voor de late reactie. Nog even vanaf het begin en de laatste stand van zaken: betreffende medewerkster is naar de huisarts geweest met klachten over ‘kriebelende beestjes’, huisarts twijfelde of het scabiës was of niet maar heeft de medewerkster voor de zekerheid antibiotica gegeven. (door het geven van antibiotica kan de dermatoloog vervolgens geen diagnose meer stellen zei de GGD ) Huisarts heeft contact opgenomen met de GGD. GGD heeft toen aangegeven dat ze er van uit moesten gaan dat het wel scabiës was omdat de diagnose niet meer gesteld kon worden. In overleg met TM hebben wij brieven gestuurd aan alle klanten waar de medewerkster de afgelopen weken zorg heeft verleend, zorg langer van 15 minuten. Dit waren rond de 25 klanten. Van deze groep klanten hebben er 10 gereageerd richting huisarts/ GGD. GGD is afgelopen week begonnen met een actieve bel-actie (wij hebben toen wel klantgegevens overhandigd) om de andere cliënten zich te laten melden. Team is op de hoogte en directe familieleden van de medewerkster zijn ook behandeld, collega medewerkers hoeven niet behandeld te worden. Ik zie de TM vanmiddag, ik zal vragen of er nog nieuwe feiten zijn. Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Groet, Marjolein Delft Pootstraat Kinkhoest Mail Petra Mathijssen dd In team Pootstraat Delft heb ik een medewerker die verdacht wordt van kinkhoest ( zij is maandag geprikt en krijgt vrijdag as de uitslag; haar echtgenoot is gediagnostiseerd met kinkhoest); naar aanleiding hiervan heb ik, omdat op de arbo unit mij verder kon helpen ( op vakantie), contact gehad met de GGD.Kinkhoest is besmettelijk en de besmettingstijd is de eerste 4 weken na het uitbreken van de specifieke hoest. Volgens medewerker is zij nu 2 weken aan het hoesten. Maatregel; tot uitslag lab niet naar klanten. Wanneer wel kinkhoest; dan nog 1 week niet naar klanten ivm besmettingsgevaar. Wanneer geen kinkhoest; kan ze weer gewoon naar klanten. Omdat ze al 2 weken gewerkt heeft met mogelijk kinkhoest houden we de klanten goed in de gaten. Jmx: akkoord gegeven rozenhoek BMRO esbl contactisolatie Bewoonster op afdeling 1 van de Rozenhoek heeft een Resistente patroon ESBL – vormende E. Coli’s. Contact isolatie is per order specialist . Mevr. is van de verzorgingshuiszorg over gestapt naar de verpleeghuiszorg.ouderengeneeskunde gestart. thuiszorg DWO mrsa medewerker protocol inwerking gezet ja contact met GGD door marjolein van Bommel Mogelijk hebben wij een medewerker met MRSA in Delft. Mw is getest, huisarts zegt dat het een niet besmettelijke vorm is van MRSA. Ik volg nu het protocol MRSA richtlijn intra-en extramurale zorg (van careyn Utrecht Stad) Ik neem sowieso contact op met de GGD en ik hou je op de hoogte. Heb jij voor mij nog aanvullingen daar waar het gaat om een niet besmettelijke vorm? (voordat ik alles in gang ga zetten) Wat hebben we inmiddels gedaan: mail frans de haas dd ) Betreffende medewerker staat op non-actief 2) Jeroen Merkx is ingeschakeld. 3) GGD is ingelicht (Marijke Cooten GGD-infectieziekten ( ). 4) Collega’s die de wond van deze medewerker hebben behandeld, hebben beiden met handschoenen gewerkt en zijn inmiddels getest op MSRA (uitslag wordt donderdag verwacht). 5) Betreffende medewerker is vandaag door huisarts uitgebreid getest op MSRA (wang-, neus en rectumslijmvlies) (uitslag wordt donderdag verwacht). 6) Afhankelijk van de uitslag worden medewerkers geïnformeerd en getest. 7) Afhankelijk van de uitslag worden klanten geïnformeerd. 8) Mochten medewerkers besmet zijn, wordt Arbo arts ingeschakeld. Hij bepaald beleid of, en wanneer medewerker mogen werken. frans haas dd Hi Jeroen, Medewerker loopt nog steeds bij de huisarts. pas weer gaan werken als de verschillende testjes, 3x negatief wordt ‘gescoord’. Alleen bij de betreffende medewerker MRSA gevonden. andere medewerkers waren negatief. kinkhoest medewerker Maria heeft vorige week aangegeven dat ze kinkhoest heeft doorgemaakt, ze wist dit niet eerder dus heeft gewoon gewerkt. Ik heb overleg gehad met de ziekenhuishygiënist waar wij als Cipcommissie mee samen werken (commissie infectiepreventie). Het heeft geen zin meer als Maria nu nog thuisblijft> ze heeft een adequate behandeling en het besmettingsgevaar is nu geweken. Wat we wel moeten doen is nog gedurende 3 weken in de gaten houden of er collega’s,vrijwilligers, bewoners, mantelzorgers klachten hebben of krijgen die hierop zouden kunnen duiden> dan kan gericht onderzoek plaatsvinden. We hoeven dus niets te doen, dan observeren, verder geen acties en paniek. Jeroen, wat zou je adviseren mbt familie; nog informeren middels een brief? Advies JMx: Niet geheimzinnig doen maar geen brief naar alle bewoners Plantage A.S 11 zie mail jac evers dd 22-10, besproken in CIP commissie november. Vraag is of dit wel NORO geweest is Plantage WFH 9 8 Plantage cq diarrhee braken nee twijfel of dit noro is geweest? Vandaar dat de afdeling in overleg met ziekenhuishygienist weer is opengesteld Grootenhoek heemskerk Torenhoeve 3 +2 3 personeelsleden en 2 echtgenoten; van de vier afdelingen zijn er drie besmet en een niet. Rozenhoek begane grond diarrhee gelet op de bepertke omvang en geen zieke personeelsleden geen waarschijnlijk geen Noro. Drie bewoners zijn bekend met darmproblematiek. Geen braken Grootenhoek de ruyter diarree en braken 19 een personeelslid was de eerste die ziek werd. Alle patienen bevonden zich aan een zijde van de afdeling waar het betreffende personeelslid werkte. 17

18 Eigen administratie 18 Ons Verpleeghuis, De Brink diarree en braken
19 9 1 protocol ja een personeelslid was de eerste die ziek werd. Alle patienten bevonden zich aan een zijde van de afdeling waar het betreffende personeelslid werkte. 18

19 Verwachtingen MORGEN (DING) Makkelijke tool om melding te volgen
Tool om eigen administratie te structureren Inzicht in wat er in de omgeving gaande is (andere zorginstellingen maar ook ziekenhuizen) Epidemiologische terugkoppeling OVERMORGEN (MENSEN) Afstemming over te nemen maatregelen Standaardiseren van de aanpak/ protocollen/maatregelen Beter overdracht tussen instellingen (overdracht keten sluitend maken inclusief vervoerder!) Nu houtje touwtje, Niet inzichtelijk wat er open staat Niet inzichtelijk wat er gebeurt met de gegevens Niet inzichtelijk wat er rondom ons heen gebeurt BMRO geeft duidelijk aan dat e rnog al wat discussie is. Lijkt me goed dat we in ieder geval in een regio samen met belangrijke actoren proberen een lijn te trekken. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor wel of niet kweken bij uitbraak diarree en braken. 19 19

20 Verwachtingen In de toekomst: Een intelligent ding dat interactief ondersteunt bij het beheersen van de uitbraak. 20

21 Regionaal meldpunt uitbraken
29 januari 2015 Sandra de Jong, arts M&G, infectieziektebestrijding Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (voorheen GGD ZHZ) Zie eerdere opmerking van mij en Jeroen: logischer om Jeroen en jou om te draaien, hij spreekt vanuit een behoefte, jij komt met de mogelijke oplossing

22 ZHZ regio Kleine regio, snel regio-overschrijdend Uitbraken
Samenwerkingen ZH, VVT in ZHZ verwijzen naar regio Rijnmond ZH en VVT Deskundigen infectiepreventie al informeel contact in Zuid-holland Minder instellingen, maar vooral veel kleine koepels of losse huizen Regulier vervangen door informeel contact bij DIPPErs 29 januari 2015 29 januari 2015

23 Opbouw meldpunt Anoniem (geen individuele patiëntengegevens)
Beveiligde omgeving Vaste personen met inlog toegang (1-2 per locatie) Convenant met meldings- en privacy afspraken Inhoud: Vaste vragenlijst (met dropdown keuzelijsten) Mogelijkheid voor direct doormelden aan SO-ZI/AMR via uitklaplijst extra vragen Melding naar GGD, extra deel rechtstreeks naar RIVM, eigen kopie Herinneringsmail om uitbraak voortgang aan te vullen Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie SO-ZI/AMR analyseert en beoordeelt signalen op gevaar voor andere zorginstellingen geeft zo nodig berichten/waarschuwingen af Om de signalering van uitbraken van zorginfecties, de beoordeling van incidenten en ondersteuning van bestrijding te coördineren is het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR) opgericht door het RIVM-CIb. Het SO-ZI/AMR analyseert en beoordeelt signalen op gevaar en consequenties voor (andere) zorginstellingen, voor professionals en voor risicogroepen in de bevolking en geeft zo nodig berichten/waarschuwingen af aan de meldende instantie/instelling, andere zorginstellingen, specifieke beroepsgroepen, gezondheidsdiensten en andere professioneel betrokkenen. 29 januari 2015

24 Voordeel Meldpunt GGD en VVT
GGD rol van monitoren, signalering en waarschuwen periodiek trends analyseren en zn signalen terugkoppelen ook anonieme signalen uit Rijnmond worden meegenomen eigen alertheid en prepardness verbeteren Netwerk/contacten met regio instellingen versterken Samen sterker wederzijdse kennisoverdracht vergroten Best-practices delen Contactpersonen per locatie komen in beeld (voor iedereen) Regio overzicht en signaalterugkoppeling vanuit GGD, waardoor eigen alertheid en prepardness kan verbeteren Vast contactpersoon verantwoordelijk en aanspreekbaar per locatie voor melden, overzicht uitbraak en overplaatsingen 29 januari 2015

25 Output meldpunt voor VVT
Voldaan aan Wpg art. 26 melding GGD Voldaan aan melding SO-ZI/AMR van RIVM (geen dubbelmelding nodig) Rapportage van eigen registratie voor eigen gebruik Zelf in eigen regio zien waar welke infectieziekten spelen – realtime, niet afhankelijk van GGD Zelf ook overzicht krijgen van eigen oude meldingen in tijd om sluimerende uitbraak van bv BRMO/clostridium op te sporen. Clostridium difficile 29 januari 2015 25

26 Voortgang project meldpunt
Programma van eisen uitwerken in klankbordgroep Wat melden Welke vragen van belang Items in dropdownlijsten Nuttige zoekfuncties bepalen Afstemming voor melden aan SO-ZI/AMR met RIVM loopt Juridisch verantwoording: Privacy en data beheer Software ontwikkeling Implementatie in pilot instellingen uit Rijnmond en ZHZ 29 januari 2015

27 Voorbeeld dashboardscherm
29 januari 2015

28 Take home messages 1: BRMO zijn ook een bedreiging voor de publieke gezondheid, dus een taak voor de GGD RR en DGJ ZHZ. Door het digitale beveiligde regionaal meldpunt uitbraken kun je dreigingen en uitbraken aan elkaar melden, en aan de GGD en het SO-ZI/AMR . 29 januari 2015

29 Take home messages 2 Het meldpunt wordt omgeven door activiteiten zoals het opbouwen van een netwerk en vertrouwen, convenanten, deskundigheidsbevordering professionals, verbetering patiëntenvoorlichting en op termijn ook de individuele patiënten overdracht Het meldpunt leidt ook tot andere activiteiten zoals versterking van het onderlinge netwerk en het vertrouwen tussen ZH, VVT, GGD en in de toekomst huisartsen/thuiszorg, tot deskundigheidsbevordering zoals deze bijscholing en versterkt ook de patiëntenvoorlichting en de individuele patiëntenoverdracht. 29 januari 2015

30 Paneldiscussie o.l.v. Winfred Schop
‘Samen krachtig tegen BRMO’

31 Stelling 1 Verpleeghuisbewoners moeten op BRMO/MRSA worden gescreend voorafgaand aan opname in een ziekenhuis.

32 Stelling 2 Een verpleeghuis leent zich niet voor contactonderzoek bij een onverwacht aangetroffen BRMO bij een cliënt, zoals de WIP-richtlijn adviseert.

33 Stelling 3 1 bewoner met een BRMO in een verpleeghuis moet worden gemeld aan de GGD.

34 Stelling 4 Isolatiemaatregelen achterwege laten in een verpleeghuis bespaart veel tijd, leed en geld. De maatregelen zijn tóch niet evidence based.

35 Stelling 5 BRMO dragers moeten op één afdeling worden opgenomen i.p.v. verspreid over alle afdelingen.

36 Dank voor uw aandacht 29 januari 2015


Download ppt "Regionaal meldpunt uitbraken"

Verwante presentaties


Ads door Google